Conferință Siguranţa publică şi nevoia de capital social ridicat, ediția a III-a. Conferinţă cu participare internaţională

855       0
1 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 5 (1 votes, average: 5,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.

Siguranţa publică şi nevoia de capital social ridicat, ediția a III-a. Conferinţă cu participare internaţională 📅 05 noiembrie 2021 Siguranţa publică şi nevoia de capital social ridicat, ediția a III-a. Conferinţă cu participare internaţională

Data 05 noiembrie 2021
Locația Online

Conferință cu participare internațională: Siguranța publică și nevoia de capital social ridicat/Public safety and the need for high social capital

 

Centrul de Cercetare în Drept SARA/SARA Law Research Center va organiza conferința cu participare internațională Siguranța publică și nevoia de capital social ridicat”/Public safety and the need for high social capital , ediția a III-a, în data de 5 noiembrie 2021, ora 10.00.

Coorganizator:

Centrul Cultural Județean Arad

Parteneri:

– Universitatea Agora din municipiul Oradea, România;

– Universitatea din Oradea, România;

– Academia de Științe Juridice din România;

– Asociația Română de Științe Penale;

– Asociația Criminaliștilor din România;

– Centrul de Excelență pentru Studiul Minorităților Transfrontaliere, Oradea, România;

– Centrul Euroregional de Prevenire și Combatere a Criminalității Transfrontaliere, Oradea, România;

– Grupul editorial Universul Juridic.

 

Conferința este activitate în proiectul cu același nume, finanțat de Consiliul Județean Arad.

Mod de desfășurare: online

Conectarea va fi permisă fără taxă. Conferința va fi înregistrată și transmisă online.

PROGRAM 

 

CONFERINȚĂ CU PARTICIPARE INTERNAȚIONALĂ 

„SIGURANȚA PUBLICĂ ȘI NEVOIA DE CAPITAL SOCIAL RIDICAT ”, ediția a III-a, 2021 

THE PERSON’S SAFETY AND BUILDING SOCIAL CAPITAL 

 
Perioada: 5 noiembrie 2021, începând cu ora 10.00 
Organizator: Centrul de Cercetare în Drept SARA/SARA Law Research Center 
Proiect finanțat de Consiliul Județean Arad 
Locația: Arad, în mod online 
Parteneri: 

Centrul Cultural Județean Arad; 

– Universitatea Agora din municipiul Oradea; 

– Universitatea din Oradea; 

– Academia de Științe Juridice din România; 

– Asociația Criminaliștilor din România; 

– Asociația Română de Științe Penale; 

– Centrul Euroregional de Prevenire și Combatere a Criminalității Transfrontaliere, Oradea; 

– Centrul de Excelență pentru Studiul Minorităților Transfrontaliere, Oradea; 

– Grupul editorial Universul Juridic. 

 

 

Deschiderea oficială: ora 10.00 

 

Răzvan CADAR, vicepreședinte, Consiliul Județean Arad 

Prof. univ. dr. habil. Elena-Ana IANCU, vicepreședinte, Centrul de Cercetare în Drept SARA; decan, Facultatea de Științe Juridice și Administrative, Universitatea Agora din municipiul Oradea 

 

Lucrare în plen. Aspecte legate de profesiile liberale în contextul actual 

Ing. ec. dr. Adrian VASCU, Senior Partner, Veridio; președinte de onoare, Uniunea Profesiilor Liberale din România  

 

PANEL I. RESPECTAREA DREPTURILOR FUNDAMENTALE ALE PERSOANEI ÎN CURSUL PROCEDURILOR JUDICIARE ‒ CA EXPRESIE A CONCEPTULUI DE SIGURANȚĂ PUBLICĂ 
Moderator/Coordonator: Prof. univ. dr. habil. Anca Lelia LORINCZ, Asociația Română de Științe penale/Societatea de Științe Juridice și Administrative 
Lucrări prezentate[3] în intervalul orar 10.30-11.00 
Titlul temei Autor Afiliere  
Neconstituționalitatea unor dispoziții procesual-penale referitoare la obligativitatea informării despre măsura de supraveghere tehnică Prof. univ. dr. habil. Anca-Lelia LORINCZ Asociația Română de Științe penale/Societatea de Științe Juridice și Administrative 
Preocupările juridice ale Uniunii Europene privind combaterea traficului de ființe umane Prof. univ. dr. habil. Nicoleta DIACONU Facultatea de Drept, Universitatea Spiru-Haret din București 
Asigurarea celerității în procedura camerei preliminare Av. drd. Cătălin MARIN Școala Doctorală de Drept, Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca 
Respectarea dreptului la dublul grad de jurisdicție în cazul acordului de recunoaștere a vinovăției Proc. drd. Alexandru MOICEANU Școala Doctorală de Drept, Academia de Poliție „Alexandru Ioan Cuza” din București 

 

  
PANEL II. (IN ENGLISH): PERSONAL SAFETY. THE SOCIAL CAPITAL. LEGAL FRAMEWORK, FINANCIAL RESOURCES AND EFFICIENT INSTITUTIONAL CONSTRUCTION 
Moderators/Coordinators: Associate Professor PhD Erika VARADI, Faculty of Law, University of Miskolc; Lecturer PhD Diana CÎRMACIU, Faculty of Law, University of Oradea; Lecturer PhD Ligia-Valentina MIRIȘAN, Faculty of Law, University of Oradea 
Lucrări prezentate[4] în intervalul orar 11.00-11.30 
Titlul temei Autor Afiliere instituțională 
Freedom of expression ‒ and what is behind it Associate Professor PhD Erika VARADI  

President of Interdisciplinary Research Center for Alternative Conflict Solution and Dispute Resolution 

President of the Alternative Conflict Solution and Dispute Resolution Working Committee of the Hungarian Academy of Sciences 

Faculty of Law, University of Miskolc  
Human rights above all? ‒ Thoughts on necessary restrictions concerning the freedom of thought, conscience and religion Roland LINDT Faculty of Law, University of Miskolc  
Landmarks in Customs Law – case study Italy Lawyer, Associate Professor PhD Vincenzo CARBONE (UNINT University of the International Studies of Rome) UNINT University of the International Studies of Rome, Italy 
Short considerations regarding the mediation in Romania Lecturer PhD Diana CÎRMACIU Faculty of Law, University of Oradea 
Implementation of the European Pillar of Social Rights Lecturer PhD Ligia-Valentina MIRIȘAN Faculty of Law, University of Oradea 
Comparative legal considerations in the matter of absolute nullities in marriage  Lecturer PhD Aurelia GIDRO Faculty of Law, University of Oradea 
Safe traffic” reflected in the newspaper Crișana (2021) 

 

PhD Carmen UNGUR-BREHOI International School of Oradea 

Faculty of History, International Relations, Political Sciences and Communication Sciences, University of Oradea 

Legislative delegation in the Romanian constitutional system Florin MATEI  Faculty of Law, University of Oradea, Master student, Master of Criminal Law and Criminal Procedure  

 

PANEL III: LAW IN BOOKS AND LAW IN PRACTICE IN THE CONTEXT OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT: LEGAL EDUCATION AND LAW ENFORCEMENT (PANEL ÎN LIMBA ENGLEZĂ) 
Moderators/Coordinators: Associate Professor PhD Habil. Sándor MADAI, Secretary of the Hungarian Association of Criminal Law, Faculty of Law, University of Debrecen, Faculty of Law Enforcement, University of Public Service, Budapest, Hungary; Professor PhD Habil. Elena-Ana IANCU, Faculty of Legal and Administrative Sciences, Agora University of Oradea, “Alexandru Ioan Cuza” Police Academy, Doctoral School of Law, Bucharest 
 
Lucrări prezentate[3] în intervalul orar 11.30-12.00  
Titlul temei Autor Afiliere  
The need for high social capital ‒ Cyber education in Israel 

 

 

PhD Pavel TAL Founder and Director of The Institute for Cyber Policy Studies, Israel  

Member of the Romanian Forensic Association, Project Development, Implementation Section 

An Empirical Study of Embezzlement Cases in China Ms. Jingbei LI 

PhD student, Marton Géza 

Doctoral School of Legal Studies, University of Debrecen 
“Brides For Sale” – Progress Report on the Phenomenon of
Migration-Related Relationships of Convenience in Hungary and in the European Union 
Ms. Petra Ágnes KANYUK 

PhD student, Marton Géza 

 

Doctoral School of Legal Studies, University of Debrecen
 
Phishing attacks, a premise for financing terrorist activities 

 

PhD student Ioana-Raluca RUSU Doctoral School of Law, “Alexandru Ioan-Cuza” Police Academy, Bucharest 
Legal education. Witness rights and obligation in criminal proceedings in the current legislative context  

 

Associate Professor PhD Cristian MIHEȘ University of Oradea, dean,  Faculty of Law 

 

PANEL IV: CONFLUENȚA DINTRE DREPTUL EUROPEAN ȘI DREPTUL NAȚIONAL CA EXPRESIE A NEVOII DE SIGURANȚĂ PUBLICĂ ȘI CAPITAL SOCIAL 
Moderator/Coordonator: Conf. univ. dr. Mihaela PĂTRĂUȘ, Facultatea de Drept, Universitatea din Oradea 
Lucrări prezentate[5] în intervalul orar 12.00-12.30 
Titlul comunicării Autor:  Afiliere  
Sistemul european de accize Lect. univ. dr. Tudor VIDREAN Facultatea de Studii Europene, Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca 
Caracteristicile fundamentale ale democrației moderne Lect. univ. dr. Simina GOIA Facultatea de Drept, Universitatea din Oradea 
Cooperarea judiciară dintre Regatul Unit și Uniunea Europeană post-Brexit Jurist Marcel ȘIMONCA Inspectoratul de Poliție al Județului Bihor 
Impactul pandemiei asupra liberei circulații a persoanelor în spațiul european Studentă Andreea GĂVRUȚA Facultatea de Drept, Universitatea din Oradea 
Reflecții privind impreviziunea contractuală la nivel european și național Jud. Ionița Maria PĂTRĂUȘ 

Conf. univ. dr. Mihaela PĂTRĂUȘ 

Judecătoria Zalău 

Facultatea de Drept, Universitatea din Oradea  

Titlul executoriu european Lect. univ. dr., jud. Ioana DUDAȘ Universitatea Agora din Oradea 

 

PANEL V: CRIMINALISTICA ÎN CONTEXTUL DIGITALIZĂRII ȘI INFORMATIZĂRII 
Moderator/Coordonator: Gl.bg.(r) prof. univ. dr. Gheorghe POPA, președinte, Asociația Criminaliștilor din România, Școala Doctorală de Drept, Universitatea „Titu Maiorescu” din București 
 
Lucrări prezentate[4] în intervalul orar 12.30-13.00 
Titlul temei Autor Afiliere  
Posibilități și limite ale cercetării urmelor de natură balistică 

 

Gl.bg.(r) prof. univ. dr. Gheorghe POPA Facultatea de Drept, Universitatea „Româno-Americană” din București; președinte, Asociația Criminaliștilor din România 
Evaluarea comportamentului în audierile înregistrate digital 

 

Subcomisar drd. Ionuț-Daniel DUMITRAȘCU  

Subinspector Lucia-Narcisa DUMITRAȘCU  

Academia de Poliție „Alexandru Ioan-Cuza” din București; membru, Asociația Criminaliștilor din România  
The need for high social capital ‒ Cyber education in Israel”  

 

 

Dr. Pavel TAL Fondator și director, Institutul pentru Studii de Politici Cibernetice, Israel  

Membru, Asociația Criminaliștilor din România, Secția Elaborare, Implementare Proiecte 

Semnificația fenomenului de corupție prin prisma cauzelor și condițiilor care-l determină sau favorizează Drd. Petru BOLOȘ Membru, Asociația Criminaliștilor din România 
Percheziția informatică a dispozitivelor mobile în contextul digitalizării și informatizării 

 

 

Specialist criminalist, subinspector de poliție Dănuț-Ioan ȘTIUBE Serviciul Criminalistic, Inspectoratul de Poliție Județean Bihor  

Membru, Asociația Criminaliștilor din România, Secția Cercetare, Inovare, Dezvoltare 

PANEL VI: PROTECȚIA PENALĂ A FACTORULUI UMAN 
Moderator/Coordonator: Prof. univ. dr. habil., av. Constantin DUVAC, președinte, Asociația Română de Științe Penale; decan, Facultatea de Drept, Universitatea Româno-Americană din București, Școala doctorală de Drept, Academia de Studii Economice din București 
 
Lucrări prezentate[5] în intervalul orar 13.00-14.00 
Titlul temei Autor Afiliere  
Unele observații privind infracțiunile săvârșite asupra unui membru de familie 

 

Prof. univ. dr. habil., av. Constantin DUVAC Școala Doctorală Drept, Academia de Studii Economice din București 

Decan, Facultatea de Drept, Universitatea Româno-Americană din București 

Președinte, Asociația Română de Științe Penale 

Aplicarea principiului umanismului în dreptul penal 

 

Asist. univ. dr. Vlad-Alexandru VOICESCU Facultatea de Poliție, Academia de Poliție „Alexandru Ioan Cuza” din București 

Secretar general, Asociația Română de Științe Penale 

Infracțiunea de spălarea banilor 

 

 

Av. drd. Vasile BĂICULESCU Doctorand, Institutul de Cercetări Juridice „Acad. Andrei Rădulescu”, Academia Română 

Baroul București 

Secretar general adjunct, Asociația Română de Științe Penale 

Mijloacele penale de combatere a violenței domestice – garant al siguranței persoanei. Actualități și perspective Av. drd. Mihaela SAVA Doctorand, Școala Doctorală Drept, Academia de Studii Economice din București 

Baroul București 

Unele considerații introductive privind cauzele speciale de reducere a pedepsei din dreptul penal român Cons. jur. drd. Elena-Irina CÎRCIUMARU Doctorand, Școala Doctorală Drept, Academia de Studii Economice din București 

Ministerul Transporturilor și Infrastructurii 

 

 PANEL VII: PROTECȚIA CAPITALULUI UMAN ÎN DOMENIUL DREPTULUI LA ASISTENȚĂ MEDICALĂ ȘI SOCIALĂ 

Moderatori/Coordonatori: Conf. univ. dr., av. Rodica-Diana APAN, Facultatea de Drept Cluj, Universitatea Creștină „Dimitrie Cantemir” din Cluj-Napoca 

 Prof. dr. Cornelia BALA, Universitatea de Medicină și Farmacie „Iuliu Hațieganu” din Cluj-Napoca; medic primar Diabet, Nutriție, Boli metabolice, Spitalul Clinic Județean de Urgență Cluj; președinte, Asociația pentru Prevenirea Malpraxisului Medical 

Lucrări prezentate[5]în intervalul orar 14.00-15.00 
Titlul temei Autor Afiliere instituțională 
   
Politici de sănătate și legislația în domeniul protecției persoanelor cu boli cronice 

 

Prof. dr. Cornelia BALA 

 

Universitatea de Medicină și Farmacie „Iuliu Hațieganu” din Cluj-Napoca 

Medic primar Diabet, Nutriție, Boli metabolice, Spitalul Clinic Județean de Urgență Cluj 

Președinte, Asociația pentru Prevenirea Malpraxisului Medical 

Interferența dintre aspectele juridice și cele medicale în domeniul serviciilor de îngrijiri paleative Conf. dr. Claudia BURZ  

 

 

 

Conf. univ. dr., av. Rodica-Diana APAN 

Universitatea de Medicină și Farmacie „Iuliu Hațieganu” din Cluj-Napoca 

Medic primar, Institutul Oncologic „Prof. Dr. Ion Chiricuță” din Cluj-Napoca 

 

Facultatea de Drept Cluj, Universitatea Creștină „Dimitrie Cantemir” din Cluj-Napoca 

Farmacia cu profil oncologic în România. Realități și perspective  Farmacist primar Irina DICU  

 

Farmacist primar, farmacie clinică; coordonator unitate medicamente citostatice  

Institutul Oncologic „Prof. Dr. Ion Chiricuță” din Cluj-Napoca 

Publicitatea medicamentelor. Perspective din jurisprudența Curții Europene de Justiție Conf. univ. dr., av. Rodica-Diana APAN Facultatea de Drept Cluj, Universitatea Creștină „Dimitrie Cantemir” din Cluj-Napoca 
Reforme legislative în medicina preventivă și impactul acestora în asistența socială Dr. Simona SIMIONESCU, medic, Sănătate Publică și Management Sanitar 

Conf. univ. dr., av. Rodica-Diana APAN 

Spitalul Clinic Municipal „Dr. Gavril Curteanu”, Oradea  

 

 

Facultatea de Drept Cluj, Universitatea Creștină „Dimitrie Cantemir” din Cluj-Napoca 

  

PANEL VIII: REGLEMENTĂRI DE DREPT PRIVAT ȘI DREPT PUBLIC CA ȘI GARANȚII ALE OCROTIRII PERSOANEI ÎN ROMÂNIA 
Moderatori/Coordonatori: Conf. univ. dr. Daniel BERLINGHER, decan, Facultatea de Științe Juridice, Universitatea de Vest „Vasile Goldiș” din Arad; conf. univ. dr. Daniela Cristina CREȚ, prodecan, Facultatea de Științe Juridice, Universitatea de Vest „Vasile Goldiș” din Arad 
Lucrări prezentate[5] în intervalul orar 15.00-16.00 
Titlul temei Autor Afiliere instituțională 
Caz practic despre măsura încredințării minorului în cursul urmăririi penale Conf. univ. dr., proc. Pavel PALCU 

Conf. univ. dr. Daniela CREȚ 

Conf. univ. dr. Daniel BERLINGHER 

Facultatea de Științe Juridice 

Universitatea de Vest „Vasile Goldiș” din Arad 

Alte prevederi ale Codului civil român privind mijloacele de protecție a subiectelor de drept aflate într-o poziție de inferioritate economică (Other provisions of the romanian civil code regarding the protection of the legal entities in position of economic inferiority) Conf. univ. dr., av. Cristian ALUNARU Facultatea de Științe Juridice 

Universitatea de Vest „Vasile Goldiș” din Arad  

Justiția constituțională, garanție a realizării drepturilor fundamentale în sistemul de drept  Lect. univ. dr. Anca MOROȘTEȘ  Facultatea de Științe Juridice 

Universitatea de Vest „Vasile Goldiș” din Arad 

Apărarea unor valori de dreptul familiei prin normele de drept penal Conf. univ. dr. Daniela CREȚ  Facultatea de Științe Juridice 

Universitatea de Vest „Vasile Goldiș” din Arad 

Reflexii asupra eficacității procedurii insolvenței Lect. univ. dr., jud. Ștefan LUCACIUC Facultatea de Științe Juridice 

Universitatea de Vest „Vasile Goldiș” din Arad 

Etică, drepturi umane și sănătate publică în timpul pandemiei COVID-19 Conf. univ. dr. Maria SINACI  Facultatea de Științe Juridice 

Universitatea de Vest „Vasile Goldiș” din Arad 

 

PANEL IX: ABORDAREA MINORITĂȚILOR NAȚIONALE DIN PERSPECTIVĂ ACADEMICĂ. O CONTRIBUȚIE ADUSĂ LA DEZVOLTAREA CAPITALULUI SOCIAL 
Moderator/Coordonator: Prof. univ. dr. Radu CARP, Facultatea de Științe Politice, Universitatea din București 
 
Lucrări prezentate[3] în intervalul orar 16.00-16.30 
Titlul temei Autor Afiliere  
Partidele politice ale minorităților naționale ‒ comportament electoral în timpul pandemiei  Prof. univ. dr. Radu CARP Facultatea de Științe Politice, Universitatea din București 
Contribuția minorităților naționale la dezvoltarea Bucureștiului Drd. Bianca VASILE Facultatea de Științe Politice, Universitatea din București 
Cadrul legislativ din Bulgaria privind minoritățile naționale Drd. Denisa ALBU Facultatea de Științe Politice, Universitatea din București 

 

PANEL X: LIMITAREA FENOMENULUI SĂRĂCIEI ȘI EXCLUZIUNII SOCIALE ‒ OPTIMIZAREA CALITĂȚII VIEȚII 
Moderator/Coordonator: Lect. univ. dr. Enache TUȘA, Universitatea „Ovidius” din Constanța 
 
Lucrări prezentate[6] în intervalul orar 16.30-17.30 
Titlul temei Autor Afiliere  
Efecte psihosociale ale stresului profesional al cadrelor didactice Prof. univ. dr. Rodica Gabriela ENACHE 

Masterand Roxana CREȚU 

Universitatea „ Ovidius” din Constanța 
 Efectele trăsăturilor de personalitate asupra calității vieții la adulți  Lect. univ. dr. Mariana CĂLIN 

Laura ȘERBAN 

Universitatea „ Ovidius” din Constanța 
Calitatea vieții în contextul pandemic  Lect. univ. dr. Claudia SĂLCEANU, Maria ȘTIRBEȚIU 

Alina Constantina MILOȘ 

  

Universitatea „ Ovidius” din Constanța 
Impactul fenomenului sărăciei asupra educației on-line Lect. univ. dr. Enache TUȘA Universitatea „ Ovidius” din Constanța 
Cultura politică și rolul său în dezvoltarea capitalului social Drd. Laura Maria VASILACHE  Universitatea din București  
Impactul serviciilor comunitare integrate în combaterea sărăciei în comunități defavorizate Prof. învățământ primar Sînziana ȘANTA Școala Gimnazială Coroieni, Maramureș 

 

PANEL XI: IMPACTUL COMUNICĂRII DISPOZIȚIILOR LEGALE ÎN CONTEXTUL CREȘTERII SIGURANȚEI PERSOANEI ȘI AL EFICIENTIZĂRII INSTITUȚIILOR PUBLICE 
Moderator/Coordonator: Conf. univ. dr. Alexandru CORDOȘ, decan, Facultatea de Drept Cluj, Universitatea Creștină „Dimitrie Cantemir” din Cluj-Napoca 
 
Lucrări prezentate[4] în intervalul orar 17.30-18.00 
Titlul temei Autor Afiliere  
Eficiența comunicării în situații de criză Conf. univ. dr. Alexandru CORDOȘ Facultatea de Drept Cluj, Universitatea Creștină „Dimitrie Cantemir” din Cluj-Napoca 
 Comunicare instituțională și proprietate intelectuală Conf. univ. dr. Paul POPOVICI Facultatea de Drept Cluj, Universitatea Creștină „Dimitrie Cantemir” din Cluj-Napoca 
Omisiunea declarării unor informații și siguranța persoanei fizice Lect. univ. dr. Mariana Narcisa RADU Facultatea de Drept Cluj, Universitatea Creștină „Dimitrie Cantemir” din Cluj-Napoca 
Instituțiile publice și tehnologia: eficientizare prin digitalizare? Lect. univ. dr. Codruța Ștefania JUCAN-POPOVICI Facultatea de Drept Cluj, Universitatea Creștină „Dimitrie Cantemir” din Cluj-Napoca 

 

PANEL XII: PROTECȚIA ȘI LIMITĂRILE DREPTURILOR FUNDAMENTALE ÎN CONTEXTUL LEGISLATIV ACTUAL 
Moderator: Conf. univ. dr., av. Roxana MATEFI, prodecan, Facultatea de Drept, Universitatea Transilvania din Brașov 
Lucrări prezentate[3] în intervalul orar 17.30-18.00 
Titlul temei Autor Afiliere  
Limitele exercitării dreptului de proprietate privată prin intermediul preemțiunii în materia vânzării Prof. univ. dr., av. Cristinel Ioan MURZEA Universitatea Transilvania din Brașov, decan, Facultatea de Drept 

 

Protecția drepturilor fundamentale în contextul Legii privind Inteligența Artificială (Regulamentul Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor norme armonizate privind Inteligența Artificială și de modificare a anumitor acte legislative ale Uniunii) Conf. univ. dr., av. Roxana MATEFI Universitatea Transilvania din Brașov 

Baroul Brașov 

Aspecte teoretice și practice actuale privitoare la protecția și limitările dreptului la ocrotirea sănătății Lect. univ. dr., av. Oana ȘARAMET Universitatea Transilvania din Brașov 

Baroul Brașov 

 

PANEL XIII: PROTECȚIA JURIDICĂ A PERSOANEI FIZICE 
Moderator/Coordonator: Prof. univ. dr. Petru TĂRCHILĂ, Facultatea de Științe Umaniste și Sociale, Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad 
 
Lucrări prezentate[3] în intervalul orar 17.30-18.00 
Titlul temei Autor Afiliere  
Protejarea datelor cu caracter personal aparținând persoanelor fizice de pe teritoriul Uniunii Europene  Prof. univ. dr. Petru TĂRCHILĂ Facultatea de Științe Umaniste și Sociale, Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad 
Migrația forței de muncă în Uniunea Europeană, oportunități și provocări Lect. univ. dr., av. Ioan MICLE Facultatea de Științe Umaniste și Sociale, Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad 
Siguranța persoanei prin prisma prevederilor Codului penal român Lect. univ. dr., av. Miron POPESCU Facultatea de Științe Umaniste și Sociale, Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad 
Armonizarea responsabilităților funcționarilor publici în contextul hotărârilor CJUE Lect. univ. dr. Camelia STOIAN Facultatea de Științe Umaniste și Sociale, Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad 
Lupta instituționalizată comună împotriva criminalității organizate pe teritoriul Uniunii Europene Lect. univ. dr. Viorica GRĂJDEANU Facultatea de Științe Umaniste și Sociale, Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad 

 

 

PANEL XIV: IMPORTANȚA CUNOAȘTERII METODELOR ȘI A MIJLOACELOR TEHNICE-ȘTIINȚIFICE APLICATE ÎN DOMENIUL SILVIC 
Moderator și coordonator: Lect. univ. dr. Dan VIDREAN, Facultatea de Științe Economice, Informatică și Inginerie, Universitatea „Vasile Goldiș” din Arad 
Lucrări prezentate [3] în intervalul orar 18.00-18.30 
Titlul temei Autor Afiliere  
Cooperare interinstituțională în scopul prevenirii contravențiilor sau infracțiunilor din domeniul silvic. Sistemul Informațional de Urmărire a materialelor lemnoase (SUMAL 2) Conf. univ. dr., ing. Nicușor Flavius BOJA 

Lect. univ. dr., ing. Dan VIDREAN 

Facultatea de Științe Economice, Informatică și Inginerie, Universitatea „Vasile Goldiș” din Arad 
Considerații privind plantele invazive din vestul României Lect. univ. dr., ing. Ioan DON 

Lect. univ. dr., ing. Dan VIDREAN 

Biolog Cornelia Doinița DON 

Facultatea de Științe Economice, Informatică și Inginerie, Universitatea „Vasile Goldiș” din Arad 
Pesta porcină africană la mistreți Lect. univ. dr., ing. Dan VIDREAN 

Lect. univ. dr., ing. Florinel Cosmin BOJA 

Masterand ing. Adorian Dumitru ARMAT 

Facultatea de Științe Economice, Informatică și Inginerie, Universitatea „Vasile Goldiș” din Arad 
Aspecte economice privind traficul ilegal de material lemnos Gl.bg.(r) ing. ec. dr. Nicolaie IANCU Centrul de Cercetare în Drept SARA 
Reglementări în domeniul silvic. Delimitarea contravenției de infracțiune Drd. Anca-Elena BENȚA Școala Doctorală Drept, Universitatea „Titu Maiorescu” din București 

 

 

PANEL XV: SIGURANȚA PUBLICĂ. ABORDARE INTERDISCIPLINARĂ ÎN CONTEXTUL CONSTRUIRII CAPITALULUI SOCIAL RIDICAT 
Moderator/Coordonator: Prof. univ. dr. habil. Elena-Ana IANCU, decan, Facultatea de Științe Juridice și Administrative, Universitatea Agora din municipiul Oradea, Școala Doctorală de Drept, Academia de Poliție „Alexandru Ioan Cuza” din București; vicepreședinte, Centrul de Cercetare în Drept SARA 
Lucrări prezentate[9] în intervalul orar 18.30-20.00 
Titlul temei Autor Afiliere  
Considerații cu privire la infracțiunile contra siguranței publice Prof. univ. dr. habil. Elena-Ana IANCU 

 

Facultatea de Științe Juridice și Administrative, Universitatea Agora din municipiul Oradea, Școala Doctorală de Drept, Academia de Poliție „Alexandru Ioan Cuza” din București 
Aspecte teoretice și practice privind infracțiunile contra siguranței și integrității sistemelor și datelor informatice Proc. Daciana VIDREANU Direcția de Investigare și Combatere a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Serviciul Teritorial Oradea 
Considerații privind funcționarea Poliției Militare, parte integrantă a sistemului judiciar Colonel dr., specialist în justiție militară Marin LĂZĂU Ministerul Apărării Naționale 
Securitatea Nord-Atlantică și terorismul Colonel, dr. ing., cadru didactic asociat Marian DINCĂ Centrul de Excelență NATO în domeniul HUMINT din Oradea/Universitatea din Oradea 
Regimul juridic penal al actelor de pregătire Conf. univ. dr. Laura-Roxana POPOVICIU Facultatea de Științe Juridice și Administrative, Universitatea Agora din municipiul Oradea 
Valoarea probatorie  în toxicologia drogurilor Expert judiciar în medicină, medic primar în farmacologie clinică, lect. univ. dr. Adrian-Marius CHIPURICI Facultatea de Științe Juridice și Administrative, Universitatea Agora din municipiul Oradea 

Spitalul Clinic C.F. Oradea 

Modalitatea de soluționare a acțiunii civile în cazul infracțiunii de punere în circulație a unui produs purtând o marcă identică sau similară cu o marcă înregistrată pentru produse identice sau similare prevăzute de art. 102 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 84/1998 privind mărcile și indicațiile geografice Jud. drd. Cătălin JIGĂU Școala Doctorală de Drept, Academia de Poliție „Alexandru Ioan Cuza” din București 
Scurte considerații privind respectarea dreptului la apărare a acuzatului în cursul urmăririi penale din perspectiva jurisprudenței Ct.E.D.O. Studiu de caz Proc. drd. Daniel BOSÎNCEANU Școala Doctorală de Drept, Academia de Poliție „Alexandru Ioan Cuza” din București 
Utilizarea tehnologiilor și serviciilor digitale pentru a întări/facilita interacțiunea cu educabilii, individual și colectiv, în cadrul unei sesiuni de învățare și în afara acesteia Lect. univ. dr. Oana Mateuț PETRIȘOR 

 

Conf. univ. dr. Gabriela BOLOGA 

Universitatea Agora din municipiul Oradea/Drd. Școala Doctorală de Marketing, Academia de Studii Economice din București 

Facultatea de Științe Economice, Universitatea Agora din municipiul Oradea 

Considerații teoretice și practice privind constituirea unui grup infracțional organizat Studentă Cosmina ULICI  Facultatea de Științe Juridice și Administrative, Universitatea Agora din municipiul Oradea 
Migrația internațională. Actualități și perspective Dr. Gheorghe BORȘA Inspectoratul Teritorial al Poliției de Frontieră Oradea 
Infracțiunile comise prin mijloace electronice în context pandemic Subinspector Luana Letiția SÎRCA 

 

Inspectoratul de Poliție al Județului Bihor 

 

Moment cultural: 

Prezentare de carte: „Viața văzută prin ochi de adolescent”, Editura Neverland. 

  Autor: Maria-Paula ȘANTA 

 

 

Ediția a II-a, 2020  

https://www.youtube.com/watch?v=BIk3oybDViM&t=22050s 

 

Ediția I, 2019  

https://www.universuljuridic.ro/conferinta-cu-participare-internationala-siguranta-persoanei-si-construirea-capitalului-social/ 

https://www.ghidularadean.ro/stire/29667/siguran%C8%9Ba_persoanei_%C8%99i_construirea_capitalului_social.html 

 

 

COMITETUL ȘTIINȚIFIC: 

Conf. univ. dr. Cristian ALUNARU 

Conf. univ. dr. Ioan ARON 

Conf. univ. dr. Daniel BERLINGHER 

Lect. univ. dr. Diana CÎRMACIU 

Prof. univ. dr. Radu CARP 

Prof. univ. dr. habil. Aurel CODOBAN 

Conf. univ. dr. Alexandru CORDOȘ 

Conf. univ. dr. Daniela CREȚ 

Prof. univ. dr. habil. Constantin DUVAC 

Prof. univ. dr. habil. Nicoleta DIACONU 

Prof. univ. dr. Rodica-Gabriela ENACHE 

Prof. univ. dr. Nicoleta-Elena HEGHEȘ 

Prof. univ. dr. habil. Elena-Ana IANCU 

Prof. univ. dr. habil. Anca-Lelia LORINCZ 

Conf. univ. dr. Sándor MADAI  

Conf. univ. dr. Roxana MATEFI  

Lect. univ. dr. Ligia Valentina MIRIȘAN 

Prof. univ. dr. Cristian MURZEA 

Prof. univ. dr. Carmen-Silvia PARASCHIV 

Conf. univ. dr. Mihaela PĂTRĂUȘ 

Prof. univ. dr. Gheorghe POPA 

Prof. univ. dr. Ovidiu PREDESCU 

Prof. univ. dr. habil. Veronica STOICA 

Prof. univ. dr. Petru TĂRCHILĂ 

Lect. univ. dr. Enache TUȘA 

Lect. univ. dr. Oana ȘARAMET 

Conf. univ. dr., conducător de doctorat Erika VARADI  

Conf. univ. dr., av. Rodica-Diana APAN 

Maria-Georgeta STOIAN 

 

COMITETUL DE ORGANIZARE: 

Prof. univ. dr. habil. Elena-Ana IANCU 

Prof. univ. dr. habil. Constantin DUVAC 

Lect. univ. dr. Diana CÎRMACIU 

Conf. univ. dr. Alexandru CORDOȘ 

Lect. univ. dr. Enache TUȘA 

Dr. Nicolaie IANCU 

Conf. univ. dr., av. Rodica-Diana APAN 

Lect.univ.dr. Dan VIDREAN 

 

 Fondator al conferinței 

Prof. univ. dr. habil. Elena-Ana IANCU 

 

    PANELURI

Panelul I. Protecția și limitările drepturilor fundamentale în contextul legislativ actual

Coordonator: Conf. univ. dr., av. Roxana MATEFI, prodecan, Facultatea de Drept, Universitatea Transilvania din Brașov

 

Panelul II. Respectarea drepturilor fundamentale în cursul procedurilor judiciare

Coordonator: Prof. univ. dr. habil. Anca-Lelia LORINCZ, Asociația Română de Științe penale/Societatea de Științe Juridice și Administrative

 

Panelul III. Personal safety. The social capital. Legal framework, financial resources and efficient institutional construction (Panel în limba engleză)

Coordinators: Associate Professor PhD Erika VARADI, Faculty of Law, University of Miskolc; Lecturer PhD Diana CÎRMACIU, Faculty of Law, University of Oradea; Lecturer PhD Ligia-Valentina MIRIȘAN, Faculty of Law, University of Oradea

 

Panelul IV. Law in books and law in practice in the context of sustainable development: Legal education and law enforcement (Panel în limba engleză)

Coordinators: Associate Professor PhD Habil. Sándor MADAI, Secretary of the Hungarian Association of Criminal Law, Faculty of Law, University of Debrecen, Faculty of Law Enforcement, University of Public Service, Budapest, Hungary; Professor PhD Habil. Elena-Ana IANCU, Faculty of Legal and Administrative Sciences, Agora University of Oradea, “Alexandru Ioan Cuza” Police Academy, Doctoral School of Law, Bucharest

 

Panelul V. Criminalistica în contextul digitalizării și informatizării

Coordonator: Gl.bg.(r) prof. univ. dr. Gheorghe POPA, președinte, Asociația Criminaliștilor din România, Școala doctorală de Drept, Universitatea „Titu Maiorescu” din București

 

Panelul VI. Protecția penală a factorului uman

Coordonator: Prof. univ. dr. habil., av. Constantin DUVAC, președinte, Asociația Română de Științe penale; decan, Facultatea de Drept, Universitatea Româno-Americană din București, Școala doctorală de Drept, Academia de Studii Economice din București

 

Panelul VII. Impactul reglementărilor din domeniul medical asupra persoanei și construirea capitalului social

Coordonator: Conf. univ. dr., av. Rodica Diana APAN, director, Centrul de Cercetări Juridice „Mircea Mureșan”, Facultatea de Drept Cluj, Universitatea Creștină „Dimitrie Cantemir” din Cluj-Napoca

 

Panelul VIII. Reglementări de drept privat și drept public ca și garanții ale ocrotirii persoanei în România

Coordonatori: Conf. univ. dr. Daniel BERLINGHER, decan, Facultatea de Științe Juridice, Universitatea de Vest „Vasile Goldiș” din Arad; conf. univ. dr. Daniela CREȚ, prodecan, Facultatea de Științe Juridice, Universitatea de Vest „Vasile Goldiș” din Arad

 

Panelul IX. Abordarea minorităților naționale din perspectivă academică. O contribuție adusă la dezvoltarea capitalului social

Coordonator: Prof. univ. dr. Radu CARP, președinte, Centrul de Excelență pentru Studiul Minorităților Transfrontaliere, Oradea, Școala doctorală de Științe politice, Universitatea din București

 

Panelul X. Limitarea fenomenului sărăciei și excluziunii sociale Optimizarea calității vieții

Coordonator: Lect. univ. dr. Enache TUȘA, Facultatea de Psihologie și Științele Educației, Universitatea „Ovidius” din Constanța

 

Panelul XI. Comunicarea și consilierea filosofică în contextul creșterii siguranței persoanei și a eficientizării instituțiilor publice

Coordonatori: Prof. univ. dr. habil. Aurel CODOBAN, Facultatea de Drept Cluj, Universitatea „Dimitrie Cantemir” din Cluj-Napoca; lect. univ. dr. Alexandru CORDOȘ, decan, Facultatea de Drept Cluj, Universitatea Creștină „Dimitrie Cantemir” din Cluj-Napoca

 

Panelul XII. Confluența dintre dreptul european și dreptul național ca expresie a nevoii de siguranță publică și de capital social

Coordonator: Conf. univ. dr. Mihaela PĂTRĂUȘ, Facultatea de Drept, Universitatea din Oradea

 

Panelul XIII. Protecția juridică a persoanei fizice

 Coordonator: Prof. univ. dr. Petru TĂRCHILĂ, Facultatea de Științe Umaniste și Sociale, Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad

 

PANEL XIV:   Importanța cunoașterii metodelor și a mijloacelor tehnice-științifice utilizate în domeniul silvic

Coordonator: Lect. univ. dr. Dan VIDREAN, Universitatea „Vasile Goldiș” din Arad

 

Panelul XV. Siguranța publică. Abordare interdisciplinară în contextul construirii capitalului social ridicat

Coordonator: Prof. univ. dr. habil. Elena-Ana IANCU, decan, Facultatea de Științe Juridice și Administrative, Universitatea Agora din municipiul Oradea, Școala Doctorală de Drept, Academia de Poliție „Alexandru Ioan Cuza” din București; vicepreședinte, Centrul de Cercetare în Drept SARA

 

Moment cultural:

Prezentare de carte Viața văzută prin ochi de adolescent”, Editura Neverland.

Autor: Maria-Paula ȘANTA

 

Ediția a II-a, 2020

Link Universul Juridic (youtube)

Editia I, 2019

Link Universul Juridic

Link Ghidul Arădean

 

Director al proiectului și fondator al conferinței

Prof. univ. dr. habil. Elena-Ana IANCU

* Având în vedere prevederile legale în materia protecției datelor cu caracter personal, vă informăm că la evenimentul la care urmează să participați există posibilitatea să se realizeze filmări/fotografii. Totodată, este posibil ca aceste materiale să fie transmise live și în reluare pe universuljuridic.ro, să se regăseasca în arhivele Universul Juridic, precum și promovate pe site-urile și pe rețelele noastre de socializare – Facebook, Twitter, Google+, Instagram, LinkedIn etc.
Completarea prezentului formular, plata taxei de participare, logarea dumneavoastră în platforma evenimentului sau orice corespondență din partea reprezentanților Universul Juridic, precum și prin participarea dumneavoastră la eveniment, semnifică acceptarea termenilor și condițiilor privind organizarea acestuia. Astfel, vă exprimați acordul pentru procesarea datelor cu caracter personal de către Universul Juridic pentru a primi informații cu privire la acest eveniment/alte evenimente Universul Juridic, oferte și/sau prezentări ale Universul Juridic, dar și newsletter. Totodată, completând acest formular, vă dați acordul și față de folosirea fotografiilor și/sau înregistrărilor video și posibila apariție a imaginii dumneavoastră în materialele filmate/fotografice, destinate diseminării pe canalele arătate.

Siguranța publică și nevoia de capital social ridicat, ediția a III-a. Conferință cu participare internațională was last modified: noiembrie 5th, 2021 by Universul Juridic

Vă recomandăm:

Despre autor:

Universul Juridic

Universul Juridic

UniversulJuridic.ro reprezintă doar o mică parte din proiectul final ale cărui conținut și funcționalități vor fi într-o continuă dezvoltare, în funcție de necesitățile și dorințele dumneavoastră.

Abonează-te la newsletter