Conferință Siguranța publică și nevoia de capital social ridicat, ediția a II-a. Conferinţă cu participare internaţională

1596       0
1 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 5 (1 votes, average: 5,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.

CONFERINȚĂ CU PARTICIPARE INTERNAȚIONALĂ:

 SIGURANȚA PUBLICĂ ȘI NEVOIA DE CAPITAL SOCIAL RIDICAT/PUBLIC SECURITY AND THE NEED FOR HIGH SOCIAL CAPITAL

 

Consiliul Județean Arad, prin Centrul Cultural Județean Arad, va organiza conferința cu participare internațională „Siguranța publică și nevoia de capital social ridicat” în data de 6 noiembrie 2020, ora 10:00. Transmisie online.

Parteneri:

Academia de Poliție „Alexandru Ioan Cuza”, București, România;

Universitatea Agora din municipiul Oradea, România;

Academia de Științe Juridice din România;

Asociația Criminaliștilor din România;

Asociația Română de Științe Penale;

Centrul Euroregional de Prevenire și Combatere a Criminalității Transfrontaliere, Oradea, România;

Centrul de Excelență pentru Studiul Minorităților Transfrontaliere, Oradea, România;

Grupul editorial Universul Juridic, București, România.

 

Agendă:

 

Vineri, 6 noiembrie 2020

 

09:45 ÷ 10:00 Conectarea participanților

10:00 ÷ 10:30  Deschiderea oficială

                                                             

Sergiu BÎLCEA, Consiliul Județean Arad

                        Ioana ENGELHARDT, Centrul Cultural Județean Arad

Elena-Ana IANCU, Director științific al conferinței

 

Acordarea DISTINCȚIEI DE EXCELENȚĂ „INVESTEȘTE ÎN RESURSA UMANĂ”,  Academician Florin-Gheorghe FILIP. Cuvânt de răspuns

 

10:30÷ 11:30 Lucrări invitate în plen:

 

Provocări juridice ale impactului introducerii tehnologiei 5 G asupra sănătății și mediului, Dr.h.c., Prof.univ.dr. Mircea DUȚU, Director al Institutului de Cercetări Juridice „Acad. Andrei Rădulescu”, Academia Română / Președinte al Universității Ecologice din București. Înregistrare

Neuroștiințele și dreptul, Dr.h.c., Prof.univ.dr. Ovidiu-Vasile PREDESCU, Secretar general al Academiei de Științe Juridice din Romania / Director fondator al publicațiilor DREPTUL. Înregistrare

Câteva considerații privind expertiza privată în România, Gl. bg. (r.) Prof. univ. dr. Gheorghe POPA, Președinte al Asociației Criminaliștilor din România/Universitatea „Româno – Americană”, București, Facultatea de Drept

Unele observații privind infracțiunea de spălare a banilor, Prof.univ.dr. habil. Constantin DUVAC, Președinte al Asociației Române de Științe Penale / Decan al Facultății de Drept, Universitatea „Româno – Americană”, București

Capitalul social – sursa de reducere a tensiunilor dintre majoritate și minoritate în context European, Prof. univ.dr. Radu CARP, Universitatea din București, Director al Școlii Doctorale de Științe Politice

PANEL I:   PROTECȚIA ȘI LIMITĂRILE DREPTURILOR FUNDAMENTALE ÎN CONTEXTUL LEGISLATIV ACTUAL
Moderator: Conf. univ. dr. Roxana MATEFI, Prodecan la Facultatea de Drept, Universitatea Transilvania, Brașov
Lucrări prezentate[4] în intervalul orar 11.30-12.10
Titlul temeiAutorAfiliere instituțională
Accesul liber la justiție din prisma Directivei 2003/8/CE de îmbunătățire a accesului la justiție în litigiile transfrontaliere (Free access to justice in the light of Directive  2003/8/CE on improving the access to justice in cross-border disputes)Prof. univ. dr. Cristinel Murzea

Decan

Universitatea Transilvania din Brașov, Facultatea de Drept
Impactul Inteligenței Artificiale asupra dreptului la egalitate și nediscriminare (The Impact of Artificial Intelligence on the right to equality and non-discrimination)Conf. univ. dr. Roxana MatefiUniversitatea Transilvania din Brașov, Facultatea de Drept
Puterea discreționară a Parlamentului României – posibilă cauză a restrângerii exercițiului drepturilor fundamentale?  (Discretionary power of the Romanian Parliament – possible cause of restriction of fundamental rights?)Lector univ. dr. Oana ȘarametUniversitatea Transilvania din Brașov, Facultatea de Drept
Limitarea unor drepturi prin detenția de ordin medical social a persoanelor infectate cu SARS-COV-2 (Limitation of certain rights by social medical detention of persons infected with SARS – COV – 2) Asist. univ. drd. Silviu-Dorin ȘchiopuUniversitatea Transilvania din Brașov, Facultatea de Drept
Consimțământul persoanei vătămate. Chestiuni speciale care se pun în legătură cu consimțământul (Consent the injured person. Special issues related to consent)Lector univ. dr. Maria Magdalena BarsanUniversitatea Transilvania din Brașov, Facultatea de Drept
Regimul juridic al nedemnității de drept (The legal regime of legal indignity)Drd. Ionuț IordacheAcademia de Poliție „Alexandru Ioan Cuza”, Școala Doctorală de Drept
Varietățile contractului de vânzare-cumpărare (Varieties of the sale-purchase contract)Drd. Adrian CuculisAcademia de Poliție „Alexandru Ioan Cuza”, Școala Doctorală de Drept

PANEL II: SIGURANȚA PERSOANEI DIN PERSPECTIVA RESPECTĂRII DREPTURILOR FUNDAMENTALE ALE ACESTEIA ÎN CURSUL PROCEDURILOR JUDICIARE
Moderator: Prof.univ.dr. habil. Anca – Lelia LORINCZ, Director al  Consiliului pentru Studii Universitare de Doctorat, Academia de Poliție ”Alexandru Ioan Cuza” București
Lucrări prezentate [1] în intervalul orar 12.10-12.20
Titlul temeiAutorAfiliere instituțională
Siguranța persoanei și respectarea caracterului echitabil al procedurilor judiciare prin intermediul contestației la executare.Prof.univ.dr. Lorincz Anca – LeliaAcademia de Poliție „Alexandru Ioan Cuza”, Școala Doctorală de Drept, București, România
Aspecte juridice controversate privind exercitarea dreptului la viațăProf.univ.dr. Diaconu NicoletaAcademia de Poliție „Alexandru Ioan Cuza”, Școala Doctorală de Drept, București, România
Dreptul de a avea acces la un avocat  în cadrul procedurilor penale și dreptul la asistență juridică gratuită din perspectiva legislației secundare a uniunii europeneDrd. Drîmbă IonuțAcademia de Poliție „Alexandru Ioan Cuza”, Școala Doctorală de Drept, București, România
Respectarea demnității umane; aplicarea, în cursul fazei procesuale a camerei preliminare, a sancțiunii excluderii probelor obținute prin încălcarea acestui dreptDrd. Cătălin MarinAcademia de Poliție „Alexandru Ioan Cuza”, Școala Doctorală de Drept, București, România
Reducerea duratei procedurilor judiciare prin instituția recunoașterii vinovățieiDrd. Alexandru MoiceanuAcademia de Poliție „Alexandru Ioan Cuza”, Școala Doctorală de Drept, București, România
Câteva considerații privind vânzarea terenurilor agricole din extravilan în condițiile Legii 175/ 2020Prof.univ.dr.Veronica Stoica

Elena Rada

Academia de Științe Economice, București
Adevărul științific factor primordial în consolidarea încrederii persoanei în sistemul judiciar

 

 

 

Prof. univ. dr. ing. Ana-Maria Grămescu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Expert criminalist, col.(r.) dr. ing. chim. Maria-Georgeta Stoian

Dr. ec. Ana Maria Daniela Barbu

 

Expert judiciar

Prof. univ. asociat Universitatea OVIDIUS Constanța, Institutul de Studii Doctorale – Școala Doctorală de Științe Aplicate și Facultatea de Construcții

Președinte al Colegiului Internațional de Pregătire Profesională Continuă al Experților și Specialiștilor – SC MEI

Membru al Asociației Criminaliștilor din România, Secția Învățământ Universitar

Secretar general al Asociației Criminaliștilor din România

 

Expert judiciar

Jurist SC Management Expert International SRL

Membru al Asociației Criminaliștilor din România, Secția Expertize Criminalistice

Aplicarea principiului non bis in idem în realizarea transferului de proceduri penaleDrd. Corina TudorAcademia de Poliție „Alexandru Ioan Cuza”, Școala Doctorală de Drept, București, România

PANEL III. (IN ENGLISH): PERSONAL SAFETY. THE SOCIAL CAPITAL. LEGAL FRAMEWORK, FINANCIAL RESOURCES AND EFFICIENT INSTITUTIONAL CONSTRUCTION
Moderator: Associate Professor PhD. VARADI Erika, University of Miskolc, Faculty of Law; Lecturer PhD.Diana CÎRMACIU, Vice-Dean Faculty of Law, University of Oradea; Lecturer PhD. Ligia-Valentina MIRIȘAN, Faculty of Law, University of Oradea
Lucrări prezentate [4] în intervalul orar 12.20-13.20
Titlul temeiAutorAfiliere instituțională
The changes of personal safety in times of epidemic – with secial regards to the young generation Associate Professor dr. Varadi Erika

President of Interdisciplinary Research Center for Alternative Conflict Solution and Dispute Resolution

President of The Alternative Conflict Solution and Dispute Resolution Working Committee of the Hungarian Academy of Sciences

University of Miskolc, Faculty of Law
Renew, transform or break down – relationship conflicts during COVIDResearcher dr. jur. Zoltán NémethUniversity of Miskolc, Faculty of Law
The economic effects of SARS-CoV-2 dr. med. Tamás László CsemaUniversity of Miskolc, Department Director, Faculty of Law, University of Miskolc, Faculty of Law
Financial and fiscal measures during the SARS-CoV – 19 pandemicLecturer PhD. Cîrmaciu DianaUniversity of Oradea, Faculty of Law
Comisia Europeană și eforturile sale în lupta împotriva COVID -19Lecturer PhD. Mirișan Ligia ValentinaUniversity of Oradea, Faculty of Law
Restrictions of the fundamental rights generated by the Covid-19 pandemic in RomaniaEc. Șimonca MarcelUniversity of Oradea, Faculty of Law
The control of constitutionality of lawsMatei FlorinMasternad, Faculty of Law, University of Oradea
Persoanal Saftey in the newspaper Jurnalul bihorean(2020)

 

Lect.PhD. Ungur Brehoi CarmenUniversity of Oradea, faculty of History, International, political Sciences an Comunication Sciences
Elements of religion, public power and law in ancient RomeLecturer PhD. Gidro AureliaUniversity of Oradea, Faculty of Law
 

PANNEL IV. (IN ENGLISH):  “LAW IN BOOKS AND LAW IN PRACTICE IN THE CONTEXT OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT: LEGAL EDUCATION AND LAW ENFORCEMENT”.
Moderator: Professor PhD. MADAI SándorSecretary of Hungarian Association of Criminal Law,University of Debrecen, Faculty of Law, Hungary; PhD. Habil, Professor Elena-Ana IANCU, Agora University of Oradea, Faculty of Legal and Administrative Sciences/“Alexandru Ioan Cuza” Police Academy, Doctoral School of Law, Bucharest, Romania
Lucrări prezentate [3] în intervalul orar 13.20-14.00
Titlul temeiAutorAfiliere instituțională
Some thoughts on performing a law enforcement
public task as a public service
Conf. univ. dr. habil. Madai Sándor

Secretary of Hungarian Association of Criminal Law

University of Debrecen, Faculty of Law, Ungaria
The paradigm of the “foreign fighter” – understanding the initiation and development of the “foreign fighters” phenomenon (Paradigma „luptătorului străin” – înțelegerea inițierii și dezvoltării fenomenului „luptătorilor străini”)Candidate PhD.  Rusu Ioana-Raluca

 

“Alexandru Ioan Cuza” Police Academy, Doctoral School of Law, Bucharest, Romania
 Aspects regarding the amendments to the provisions of the Criminal Code following the pandemic caused by SARS-CoV-2. (Aspecte privind modificările dispozițiilor Codului penal urmare a pandemiei cauzate de SARS-CoV-2)Ionița Gheorghe – Iulian

 

Associate Researcher –   Legal Research Institute of the Romanian Academy

Associate Professor –   Romanian-American University of Bucharest

Barrister –   Ionita Law Office / Bucharest Bar

Theoretical considerations regarding the protection of the person’s physical freedom. Comparative study. (Considerații teoretice privind protejarea libertății fizice a persoanei. Studiu comparativ.)Professor habil. PhD. Elena-Ana Iancu

Dean

 

Agora University of Oradea, Faculty of Legal and Administrative Sciences / “Alexandru Ioan Cuza” Police Academy, Doctoral School of Law, Bucharest, Romania/Romanian Association of Criminal Sciences

Social security law in the context of current challenges (Dreptul securității sociale în contextul provocărilor actuale)

Drd. Ionuț Iordache

 

 

Drd. Razvan Andrei Iordache

 

 

Drd. Adrian Călin Cuculis

“Alexandru Ioan Cuza” Police Academy, Doctoral School of Law, Bucharest, Romania

Alexandru Ioan Cuza” Police Academy, Doctoral School of Public order and Safety, Bucharest, Romania

Alexandru Ioan Cuza” Police Academy, Doctoral School of Law, Bucharest, Romania

Some theoretical and practical considerations regarding the status of forestry personnel  (Câteva considerații teoretice și practice referitoare la statutul personalului silvic)PhD. Vidrean Dan „Vasile Goldiș” University of Arad / Universitatea „Vasile Goldiș”, Arad
Jurisdiction of the courts on domestic violence in the context of the amendments to Law 217 of 2003  (Competențele organelor judiciare privind violența în familie în contextul modificărilor aduse legii 217 din 2003)Pop Ionuț Andrei

 

I.P.J. Maramureș/Vicepreședinte al Secției 3. Metodologie criminalistică din cadrul Asociației Criminaliștilor din România
Aspects regarding the Romanian forest fund (Aspecte privind fondul forestier românesc)Ionița-Burda Ștefania-Diana“Alexandru Ioan Cuza” Police Academy, Doctoral School of Law, Bucharest, Romania


PANEL V: LIMITAREA FENOMENULUI SĂRĂCIEI ȘI EXCLUZIUNII SOCIALE – OPTIMIZAREA CALITĂȚII VIEȚII
Moderator: Lect. univ. dr. Enache TUȘA, Universitatea „Ovidius” din Constanța – Facultatea de Psihologie și Științele Educației
Lucrări prezentate [6] în intervalul orar 14.00-15.00
Titlul temeiAutorAfiliere instituțională
Politicile educaționale ca strategie de incluziune socială    Lect. dr. Enache Tușa

 

Universitatea „Ovidius” din Constanța Facultatea de Psihologie și Științele Educației
Rolul consilierii psihologice în limitarea izolării sociale în perioada pandemieiProf. univ. dr. Rodica – Gabriela EnacheUniversitatea „Ovidius” din Constanța Facultatea de Psihologie și Științele Educației
Diferențe de interese vocaționale în funcție de sex și de mediul de proveniență  Lect. dr. Mariana Floricica Călin

Masterand Radu Mihai

Universitatea „Ovidius” din Constanța Facultatea de Psihologie și Științele Educației
Portul popular tradițional și rolul lui în dezvoltarea capitalului socialDrd. Iulian – Ilie MitranUniversitatea din București,

Școala Doctorală de Sociologie

Politicile de stânga în dezvoltarea capitalului social. Studiu de caz ItaliaDrd. Mihaela CiobanuUniversitatea din București, Școala Doctorală de Științe Politice;

Universitatea din Calabria (Italia)

Trăsături caracteriale la persoanele implicate în relație cu copii și tineri cu dizabilitățiLect. Univ. Dr. Claudia Sălceanu

Masterand Denisa Burcea

Universitatea ”Ovidius din Constanța” Facultatea de Psihologie și Științele Educației
Strategii de comunicare eficientă în comunicarea academicăConf.univ.dr. Iulia Barna

Lect. dr. Enache Tușa

Universitatea „ Dunărea de Jos” din Galați

Universitatea ”Ovidius” din Constanța

PANEL VI: PROTECȚIA JURIDICĂ A PERSOANEI FIZICE
Moderator: Prof.univ.dr. Petru TĂRCHILĂ, Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad
Lucrări prezentate [1] în intervalul orar 15.00-15.10
Titlul temeiAutorAfiliere instituțională
Criminalitatea organizată transfrontalieră, activitate infracțională cu un potențial pericol pentru securitatea persoaneiProf.univ.dr. Tărchilă PetruUniversitatea „Aurel Vlaicu” din Arad
Protecția drepturilor extrapatrimoniale ale persoanei fiziceDr. Grăjdeanu VioricaUniversitatea „Aurel Vlaicu” din Arad
Dreptul recunoscut familiilor la reunire de către legislația Uniunii EuropeneDr. Budugan LarisaUniversitatea „Aurel Vlaicu” din Arad Facultatea de Științe Umaniste si Sociale
Special confiscation. Security measure of the person and his propertyConf. univ. dr. Micle IoanUniversitatea „Aurel Vlaicu” din Arad Facultatea de Științe Umaniste si Sociale

            PANEL VII:  IMPORTANȚA CUNOAȘTERII  IDENTITĂȚII ÎN INVESTIGAREA INFRACȚIUNILOR
Moderator: Prof. univ. dr. habil. Elena-Ana  IANCU (născută NECHITA), Decan al Facultății de Științe Juridice și Administrative, Universitatea Agora din Municipiul Oradea, fondator al conferinței „Siguranța persoanei și construirea capitalului social”
Lucrări prezentate [4] în intervalul orar 15.10-15.50
Titlul temeiAutorAfiliere instituțională
 Infracțiunea de fals privind identitatea. Abordare comparativăProf.univ.dr. Iancu Elena-AnaUniversitatea Agora din Municipiul Oradea, Facultatea de Științe Juridice și Administrative/Academia de Poliție „Alexandru Ioan Cuza”, Școala Doctorală de Drept, București, România/Președinte al Secției 3. Metodologie criminalistică din cadrul Asociației Criminaliștilor din România
Identitatea în procesul de audiere a martorilorInstructor de poliție, psiholog Drd. Dumitrașcu Ionuț-Daniel, Academia de Poliție „Alexandru Ioan Cuza”

 

Subinspector de poliție Savin Lucia-Narcisa,”

 Academia de Poliție „Alexandru Ioan Cuza”, Facultatea de Poliție, Departamentul de Criminalistică&Membru în Secția 3. Metodologie criminalistică, Asociația Criminaliștilor din România

Academia de Poliție „Alexandru Ioan Cuza

Probleme de practică judiciară privind infracțiunea de abandon de familieConf.univ.dr. Mihaela Pătruș,

Darius Patrăuș

Universitatea din Oradea, Facultatea de Științe Juridice și Administrative

Avocat, Baroul Cluj

Acțiunea Consiliului Europei privind traficul de ființe umane                                                  Laurențiu – Gabriel Cîrstea

Instructor de poliție

Centrul Multifuncțional de Pregătire Schengen, Buzău
Managementul talentelor în instituțiile școlare din RomâniaConf.univ.dr. Alina-Angela ManolescuUniveristatea de Vest din Timișoara /Școala Gimnazială Internațională AGORA/Universitatea Agora, Facultatea de Științe Juridice și Administrative
Răspunderea penală în contextul pandemiei Covid-19Jurist Ponta CiprianUniveristatea Aurel Vlaicu din Arad
Repere istorice și câteva considerații privind expertizele judicareColonel dr. Marin Lăzău PăcuraruSpecialist justiție militară – M.Ap.N. / Timișoara
Expertiza toxicologică și importanța acesteia în stabilirea adevăruluiLect.univ.dr. Marius ChipuriciUniversitatea Agora din Municipiul Oradea, Facultatea de Științe Juridice și Administrative
Particularitățile sistemului sancționator al infractorilor minoriConf.univ.dr. Laura-Roxana PopoviciuUniversitatea Agora din Municipiul Oradea, Facultatea de Științe Juridice și Administrative
Câteva considerații privind libera circulație a persoanelor în contextul anului 2020General de brigadă cu o stea (r), Dr. Nicolaie Iancu

 

Asociația Națională a Cadrelor Militare în Rezervă și în Retragere din Ministerul Afacerilor Interne – Filială „Menumorut” Bihor / Centrul Euroregional de Prevenire și Combatere a Criminalității Transfrontaliere, Oradea, România

PANEL VIII: REGLEMENTĂRI DE DREPT PRIVAT ȘI DREPT PUBLIC CA ȘI GARANȚII ALE OCROTIRII PERSOANEI IN ROMÂNIA
Moderator:Conf. univ. dr. BERLINGHER Daniel , Decan al Facultății de Științe Juridice, Universitate „Vasile Goldiș” din Arad; Conf. univ. dr. Daniela CREȚ, Prodecan al Facultății de Științe Juridice, Universitatea „Vasile Goldiș” din Arad,
Lucrări prezentate [7] în intervalul orar 15.50-16.50
Titlul temeiAutorAfiliere instituțională
Normele conflictuale aplicabile ocrotirii majorului și a terților în dreptul internațional privat românConf. univ. dr. Berlingher Daniel,

conf. univ. dr. Creț Daniela

Universitatea „Vasile Goldiș” din Arad, Facultatea de Științe Juridice
Mijloacele dreptului civil român de protecție a subiectelor de drept aflate într-o poziție de inferioritate economicăAvocat, conf. univ. dr. Alunaru Cristian,

Decan al Baroului Arad

Universitatea „Vasile Goldiș” din Arad

Facultatea de Științe Juridice

Considerații de natură procedurală cu privire la acțiunile referitoare la filiație – ca mijloc de ocrotire a identității persoanei în actualul Cod civil românConf. univ. dr. Creț Daniela, conf. univ. dr. Berlingher DanielUniversitatea „Vasile Goldiș” din Arad

Facultatea de Științe Juridice

De la bioetică la biodrept: consimțământul informat ca drept al pacienților de a lua deciziiConf. univ. dr. Maria SinaciUniversitatea „Vasile Goldiș” din Arad

Facultatea de Științe Juridice

Punerea sub interdicție – noi perspective juridice și medico-legale Lector univ. dr. Ștefan Lucaciuc

Lector univ. dr. Corina Crișan

Universitatea „Vasile Goldiș” din Arad

Facultatea de Științe Juridice

Siguranța persoanei protejată în cadrul blocului de constituționalitateLect. univ. dr. Moroșteș AncaUniversitatea „Vasile Goldiș” din Arad

Facultatea de Științe Juridice

Metodica cercetării criminalistice a suiciduluiConf. univ. dr. Pavel Palcu

Lect. univ. dr. Moroșteș Anca

Universitatea „Vasile Goldiș” din Arad

Facultatea de Științe Juridice

Dreptul de proprietate intelectuală garant al securității romaneștiDrd. Iordache Andrei RazvanAcademia de Politie „Alexandru Ioan Cuza”, București, Școala Doctorală de Ordine Publică și Siguranță Națională.


PANEL IX: ABORDAREA MINORITĂȚILOR NAȚIONALE DIN PERSPECTIVĂ ACADEMICA. O CONTRIBUȚIE ADUSĂ LA DEZVOLTAREA CAPITALULUI SOCIAL
Moderator:  Prof.univ.dr. Radu CARP,   Universitatea din București, Facultatea de Științe Politice
Lucrări prezentate [5] în intervalul orar 16.50-17.40
Titlul temeiAutorAfiliere instituțională
Minoritățile etnice și rolul lor în construirea capitalului socialDr. Enache TușăUniveristatea Ovidius din Constanța
Inițiativa  Minoriity safe pack”Drd. Alex DrăgulinUniversitatea din București, Școala doctorală de Științe Politice
Comportamentul electoral și rolul lui în dezvoltarea capitalului socialDrd. Laura Maria VasilacheUniversitatea din București, Școala doctorală de Științe Politice
Rolul minorităților transfrontaliere în cooperarea transfrontalierăDrd. Denisa Marina AlbuUniversitatea din București, Școala doctorală de Științe Politice
Rolul minorităților evreiești în construcția statului român modernDrd. Simona RațiuUniversitatea din București, Școala doctorală de Științe Politice

PANEL X:    EXPERTIZA CRIMINALISTICĂ. PREZENT ȘI VIITOR
Moderator: Prof.univ.dr. Gheorghe POPA, Președinte al Asociației Criminaliștilor din România/Universitatea Româno – Americană, Facultatea de Științe Juridice și Administrative
Lucrări prezentate[8] în intervalul orar 17.40-18.40
Titlul temeiAutorAfiliere instituțională
Expertiza criminalistică, judiciară, privată în România între realitate și ficțiuneGl. bg. (r.) Prof. univ. dr. Gheorghe Popa

 

Universitatea „Româno-Americană” București, Facultatea de Drept

Președinte al Asociației Criminaliștilor din România

Expertiza criminalistică privată, garanția unui proces penal echitabilGl. bg. (r.) Prof. univ. dr. Gheorghe Popa

 

 

Drd. grefier Alina Teacă

Universitatea “Titu Maiorescu” București, Școala Doctorală de Drept

Președinte al Asociației Criminaliștilor din România

Universitatea “Titu Maiorescu” București, Școala Doctorală de Drept

Utilitatea interpretării matricelor de puncte galbene realizate de imprimantele cu tehnologie electrofotograficăExpert criminalist, comisar șef de poliție Ilie-Dragoș NaibaȘef Serviciul Criminalistic din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Cluj

Președintele Secției Tehnică Criminalistică din cadrul Asociației Criminaliștilor din România

Aspecte legate de percheziția informatică ca procedeu probatoriu

 

Specialist criminalist, insp.pr. de poliție conf.univ. dr. Mihai-Constantin Avornicului

 

Serviciul Criminalistic din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Cluj

Universitatea „Babeș-Bolyaiˮ Cluj-Napoca, Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor

Membru al Asociației Criminaliștilor din România, Secția Tehnică Criminalistică

7 pași pentru ridicarea înregistrărilor video administrate în procesul penal

 

Specialist criminalist, subcomisar de poliție Mihai Marius TeodorescuServiciul Criminalistic din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Cluj

Membru al Asociației Criminaliștilor din România, Secția Tehnică Criminalistică

Arta criminalistică – prezent și viitor

 

Specialist criminalist, subinspector de poliție Andrei-Sebastian Iana

 

Compartimentul Criminalistic din cadrul Poliției Municipiului Sighișoara,

Inspectoratul de Poliție Județean Mureș

Membru al Asociației Criminaliștilor din România, Secția Cercetare, Inovare, Dezvoltare

Sancționare vs. reintegrarea delicventului juvenilDrd. jurist Mădălina Elena Mascarell

 

Universitatea “Titu Maiorescu” București, Școala Doctorală de Drept

Membru al Asociației Criminaliștilor din România, Secția Metodologie Criminalistică

Unele aspecte privind incriminarea și investigarea criminalistică a infracțiunii de obținere ilegală de fonduri în legislația din RomâniaConf.univ.dr. Adrian Cristian MoiseUniveristatea „Spiru-Haret” din București, Facultatea de Științe Juridice, Economice și Administrative Craiova

Președintele Secției Învățământ Universitar din cadrul Asociației Criminaliștilor din România

Expertiza fizico-chimică a probelor materiale, mijloc de probă important pentru soluționarea cauzelor penaleExpert criminalist, col.(r.) dr. ing. chim. Maria-Georgeta StoianSecretar general al Asociației Criminaliștilor din România

PANEL XI: IMPACTUL MĂSURILOR DE SIGURANȚA SANITARĂ  ASUPRA PERSOANEI ȘI CONSTRUIREA  CAPITALULUI SOCIAL  ÎN CONTEXTUL PANDEMIEI DE COVID 19
Moderator:  Conf. univ. dr. Rodica Diana APAN,  Prorector la  Universitatea „Dimitrie Cantemir”, București, Facultatea de Drept, Cluj- Napoca
Lucrări prezentate [3] în intervalul orar 18.40-19.20
Titlul temeiAutorAfiliere instituțională
Protectia beneficiarilor si furnizorilor de servicii de asistenta medicala prin telemedicina, în perioada pandemiei de COVID 19Prof.univ.dr.Cornelia BalaUniversitatea de Medicină și Farmacie „Iuliu Hațieganu”Cluj-Napoca

medic primar diabet, nutriție și boli metabolice, Spitalul Clinic Județean de Urgență Cluj

Președinte, Asociația pentru Prevenirea Malpraxisului Medical

Impactul măsurilor de siguranță sanitară asupra copiilor de vârstă  școlară  în contextul pandemiei de COVID 19

 

Dr. Kristina Moldovan

 

 

 

 

Dr. Stanca Maria Mureșan

Vicepreședinte, Societatea Medicilor din Colectivitățile de Copii și Tineri

medic specialist Medicină de familie cu competență în Medicina școlară, Dispensar medical școlar Cluj-Napoca

medic specialist Recuperare,  medicină fizică și balneologie

Masterat în Management sanitar

 

Doctor în medicină

Vicepreședinte, Societatea Medicilor din Colectivitățile de Copii și Tineri

medic primar stomatolog,  Dispensar stomatologic școlar Cluj-Napoca

Carantina și izolarea; Procedura de judecată a contestării unor măsuri sanitare instituite  prin acte administrative cu caracter normativ și prin acte cu caracter individual. Conf. univ. dr.    Rodica Diana Apan

 

Asist.univ.dr.Anamaria Cristina

Prorector, Universitatea Creștina „Dimitrie Cantemir” București, Facultatea de Drept Cluj- Napoca, avocat

Universitatea de Medicină și Farmacie „Iuliu Hațieganu”Cluj-Napoca, Facultatea de Farmacie

 

 

 

PANEL XII: COMUNICAREA ȘI CONSILIEREA FILOSOFICĂ ÎN CONTEXTUL CREȘTERII SIGURANȚEI PERSOANEI ȘI A EFICIENTIZĂRII INSTITUȚIILOR PUBLICE
Moderator: Lect. univ. dr. Alexandru CORDOȘ, Decan al Facultății de Drept din Cluj-Napoca a Universității Creștine „Dimitrie Cantemir” București
Lucrări prezentate [1] în intervalul orar 19.20-19.30
Titlul temeiAutorAfiliere instituțională
Repere pentru o etică a comunicării în domeniul activității instituțiilor publice,Lect. univ. dr. Alexandru Cordoș

Decan

Facultatea de Drept din Cluj-Napoca a Universității Creștine „Dimitrie Cantemir” București
Dreptul proprietății intelectuale intersectat cu administrația publicăConf.univ.dr. Paul Popoviciu

Prodecan

Facultatea de Drept din Cluj-Napoca a Universității Creștine „Dimitrie Cantemir” București
Filosofie și comunicare în administrația publică. Argumente și puncte de întâlnireBianca GugaFacultatea de Drept din Cluj-Napoca a Universității Creștine „Dimitrie Cantemir” București
Dezinformarea-formă de agresiune la adresa comunitățilorCadru didactic asociat dr. Ioan GherghelUniversitatea Tehnică Cluj-Napoca, Facultatea de Litere, Departamentul  de Științe Socio – Umane, Teologie și Arte

COMITETUL ȘTIINȚIFIC:

Conf.univ.dr. Rodica APAN

Conf. univ. dr. Cristian ALUNARU

Conf. univ. dr. Ioan ARON

Conf. univ. dr. Daniel BERLINGHER

Prof.univ.dr. Gheorghe BUNEA

Lect. univ. dr. Diana CÎRMACIU

Conf.univ.dr. Rodica APAN

Prof.univ.dr. Radu CARP

Prof.univ.dr. habil. Aurel CODOBAN

Lect. univ. dr. Alexandru CORDOȘ

Conf. univ. dr. Daniela CREȚ

Prof.univ.dr. habil. Constantin DUVAC

Prof.univ.dr. Mircea DUȚU

Prof.univ.dr. habil. Nicoleta DIACONU

Prof. univ. dr. Rodica – Gabriela ENACHE

Prof.univ.dr. Nicoleta-Elena HEGHEȘ

Prof.univ.dr. habil. Elena-Ana IANCU

Prof.univ.dr. habil. Anca – Lelia LORINCZ

Conf. univ. dr. MADAI Sándor

Conf. univ. dr. Roxana MATEFI

Lect. univ. dr. Ligia Valentina MIRIȘAN

Prof.univ.dr. Cristian MURZEA

Prof.univ.dr. Carmen – Silvia PARASCHIV

Prof.univ.dr. Gheorghe POPA

Prof.univ.dr. Ovidiu PREDESCU

Prof.univ.dr. habil. Veronica STOICA

Prof.univ.dr. Petru TĂRCHILĂ

Lect. univ. dr. Enache TUȘA

Conf. univ. dr. conducător de doctorat VARADI Erika

Lect.univ.dr. Daniel VIDREANU

 

 

 

COMITETUL DE ORGANIZARE:

Conf.univ.dr. Rodica APAN

Lect. univ. dr. Diana CÎRMACIU

Lect. univ. dr. Alexandru CORDOȘ

Prof.univ.dr. habil. Constantin DUVAC

Prof.univ.dr. habil. Elena-Ana IANCU

Prof.univ.dr. habil. Anca – Lelia LORINCZ

Dr. Nicolaie  IANCU

Prof.univ.dr. Carmen-Silvia PARASCHIV

Dr. Maria – Georgeta STOIAN

Lect. univ. dr. Enache TUȘA

Lect.univ.dr. Daniel VIDREANU

 

 

 

 

Director al proiectului științific și fondator al conferinței (2019)

Prof. univ. dr. habil. Elena-Ana IANCU

– Programul se poate vedea aici ( PDF) 👍aici

*Transmisiunea live va fi accesibilă fără restricții, fiind asigurată, în condiții tehnice profesionale, de portalul www.universuljuridic.ro și de pagina Facebook dedicată acestuia

 

Siguranța publică și nevoia de capital social ridicat, ediția a II-a. Conferință cu participare internațională was last modified: noiembrie 6th, 2020 by Universul Juridic

Vă recomandăm:

Despre autor:

Universul Juridic

Universul Juridic

UniversulJuridic.ro reprezintă doar o mică parte din proiectul final ale cărui conținut și funcționalități vor fi într-o continuă dezvoltare, în funcție de necesitățile și dorințele dumneavoastră.

Abonează-te la newsletter