Sesiunea de comunicări științifice 10 ani de la aderarea României la Uniunea Europeană. Impactul asupra evoluției dreptului românesc

1746       0

Sesiunea anulă de comunicări științifice „10 ani de la aderarea României la Uniunea Europeană. Impactul asupra evoluției dreptului românesc” 📅 31 martie 2017 București Sesiunea anulă de comunicări științifice „10 ani de la aderarea României la Uniunea Europeană. Impactul asupra evoluției dreptului românesc”

Data 31 martie 2017
Locația Casa Academiei, Calea 13 Septembrie nr.13, sectorul 5
Taxa 200 LEI pe autor

Institutul de Cercetări Juridice „Acad. Andrei Rădulescu”
al Academiei Române

organizează
Sesiunea anuală de comunicări științifice

cu tema

10 ani de la aderarea României la Uniunea Europeană.
Impactul asupra evoluției dreptului românesc

La un deceniu de la aderarea României la Uniunea Europeană (1 ianuarie 2017), sub impactul transpunerii dreptului UE dreptul românesc a cunoscut numeroase transformări și dezvoltări, manifestate specific la nivelul principiilor și instituțiilor fundamentale, al fiecărei ramuri, al doctrinei și jurisprudenței aferente. Este și perioada în care s-au adoptat și intrat în vigoare noile coduri: civil și de procedură civilă, penal și de procedură penală, fiscal ș.a. și sunt în pregătire alte acte normative complexe (codul administrativ, codul urbanismului ș.a.) ceea ce conturează o reformă majoră în planul dreptului pozitiv.

Toate aceste evoluții impun în mod necesar analize și evaluări teoretice de etapă, care să ofere concluzii valabile pentru interpretarea și aplicarea legii, amendarea și completarea legislației existente, elaborarea de noi acte normative. Este un obiectiv prioritar al cercetării științifice în domeniu, exprimat în cadrul proiectelor și dezbaterilor juridice.

Pentru înscriere vă invităm să transmiteți formularul de înscriere până la termenul stabilit (15 ianuarie 2017), la adresa de e-mail icj_conferinte@yahoo.com.

Lucrările in extenso se vor transmite până, cel mai târziu, la data de 15 februarie 2017, la aceeași adresă de e-mail.

Lucrările se redactează în limba română, în limita a 6-8 pagini, în considerarea formatului cerut (Instrucțiuni Tehnoredactare), având incluse abstractul și cuvintele cheie, redactate atât în limba română, cât și în limba engleză.

Lucrarea in extenso este supusă unui proces de tip double blind peer review, realizat de referenții științifici ai sesiunii științifice, în conformitate cu cele mai înalte standarde științifice internaționale.

Lucrările acceptate de Comitetul științific al Sesiunii, vor fi notificate ca atare autorilor până la data de 7 martie 2017.

Comitetul științific își rezervă dreptul de a refuza acceptarea lucrărilor care nu se încadrează în aria tematică a Sesiunii, care nu se supun exigențelor de evaluare științifică, ori pe cele care nu se reconsideră și nu se refac în termen rezonabil, potrivit observațiilor și sugestiilor Comitetului științific.

Taxa de participare este de 200 LEI, se achită pe autor. Un autor va putea participa cu o singură lucrare ca unic autor.

Taxa de participare se achită până la data de 10 martie 2017.

Taxa de participare include: accesul la lucrările conferinței, mapa evenimentului, un exemplar din volumul sesiunii (format CD), Certificatul de Participare, pauza de cafea, prânzul (bufet) și alte cheltuieli ocazionate de organizarea acestui eveniment.

Taxa de participare se achită în contul Institutului de Cercetări Juridice, RO49 TREZ 7052 0E36 5000 XXXX, deschis la Trezoreria Sector 5 București, cod fiscal 4433910, cu mențiunea „taxă sesiune științifică_2016”, urmat de numele autorului.   Plata se poate efectua și prin oficiile poștale (mandat poștal).

Înregistrarea în conferință va fi confirmată numai după transmiterea, prin e-mail (icj_conferinte@yahoo.com.) a dovezii de plată a taxei, scanată și salvata ca fișier pdf (de exemplu: Popescu.C._taxa), cu mențiunea „Taxă sesiune ICJ” .

Plata taxei de participare, înainte de notificarea acceptării lucrării, nu garantează acceptarea și publicarea articolului și nici nu va fi returnată în caz de neacceptare a articolului.

Programul detaliat al conferinței va fi disponibil, începând cu data de 29 martie 2017, după definitivarea acestuia, în funcție de lucrările științifice ce vor fi susținute.

Conferința națională „Prevenirea și combaterea spălării banilor”. Impactul noii legi asupra profesiilor liberale

Pentru informații suplimentare sub aspect organizatoric (înscriere, tehnoredactare, modalitatea de plată, plata efectivă a taxei de participare, program) vă puteți adresa persoanei de contact, dna. Iolanda Vasile, la  adresa de e-mail: icj_conferinte@yahoo.com.sau la telefon 021.318.81.06 interior 2.400.

Sursa informației

Sesiunea anulă de comunicări științifice „10 ani de la aderarea României la Uniunea Europeană. Impactul asupra evoluției dreptului românesc” was last modified: martie 22nd, 2017 by Universul Juridic

PARTENERI INSTITUȚIONALI

Vă recomandăm:

Rămâi la curent cu noutățile juridice

Despre autor: