Sent. civ. nr. 596/2018 a C. Ap. București privind anularea art. 70 din OMDRAP nr. 1.895/2916

24 nov. 2021
1 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 5 (1 votes, average: 5,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
403 views

Sent. civ. a C. Ap. București

Actul normativArticolulSumar
Sentința nr. 596/2018 a C. Ap. București

(M. Of. nr. 1112 din 23 noiembrie 2021)

Ordinul ministrului dezvoltării regionale și administrației publice (OMDRAP) nr. 1.895/2016 pentru aprobarea Procedurii privind autorizarea și exercitarea dreptului de practică a responsabililor tehnici cu execuția lucrărilor de construcții, precum și pentru modificarea Reglementării tehnice „Îndrumător pentru atestarea tehnico-profesională a specialiștilor cu activitate în construcții”, aprobată prin OMLPTL nr. 777/2003

 

Art. 70

 

 

Anularea art. 70 din OMDRAPnr. 1895/2016 pentru aprobarea Procedurii privind autorizarea și exercitarea dreptului de practică a responsabililor tehnici cu execuția lucrărilor de construcții, precum și pentru modificarea Reglementării tehnice „Îndrumător pentru atestarea tehnico-profesională a specialiștilor cu activitate în construcții”, aprobată prin OMLPTL nr. 777/2003.

Campanie Craciun UJmag 2020

În M. Of. nr. 1112 din 23 noiembrie 2021 s-a publicat sentința civilă nr. 596/2018 a Curții de Apel București privind anularea art. 70 din Ordinul ministrului dezvoltării regionale și administrației publice (OMDRAP) nr. 1.895/2916 pentru aprobarea Procedurii privind autorizarea și exercitarea dreptului de practică a responsabililor tehnici cu execuția lucrărilor de construcții, precum și pentru modificarea Reglementării tehnice „îndrumător pentru atestarea tehnico-profesională a specialiștilor cu activitate în construcții”, aprobată prin Ordinul ministrului lucrărilor publice, transporturilor și locuinței nr. 777/2003.

Obiectul acțiunii

– Obligarea pârâtului Inspectoratul de Stat în Construcții București să procedeze, prin Comisia de autorizare, la analizarea dosarelor înaintate de reclamant și înregistrate la I.S.C. București cu nr. 2.948/27.01.2017 și 2.946/27.01.2017, emițând o decizie sau o dispoziție în sensul autorizării sale;

– Obligarea pârâtului Inspectoratul de Stat în Construcții București (prescurtat I.S.C.), care în urma analizării dosarelor, evocate mai sus, prin Comisia de autorizare să procedeze la preschimbarea certificatului de atestare tehnică profesională seria U nr. 09032/22.05.2012 și a legitimației aferente, precum și la preschimbarea certificatului de atestare seria N nr. 05138/2.11.1999, acte emise de către Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului (M.D.R.T.) pentru competența de responsabil tehnic de execuție într-un certificat de autorizare (și o legitimație aferentă), acte emise de către I.S.C. București, pentru competența de responsabil de execuție în domeniul Construcții rutiere și drumuri, cu valabilitate începând de la data depunerii și înregistrării dosarelor la I.S.C. București cu nr. 2.946 și 2.948 din 27.01.2017.

– La data de 3.10.2017, reclamantul a solicitat, alături de petitele cererii de chemare în judecată inițială, și anularea art. 70 din Ordinul MDRAP. nr. 1895/31.08.2016.

Redăm, în continuare, dispozițiile relevante din sentință:

Considerentele Curții de Apel București:

„(…) Prin dispozițiile legale care au stat la baza emiterii ordinului emitentul acestuia a fost abilitat să elaboreze «Procedura privind autorizarea și exercitarea dreptului de practică a responsabililor tehnici cu execuția».

Or, prin dispozițiile art. 70 alin. (1) pârâtul a stabilit o sancțiune care depășea limitele competențelor care îi fuseseră conferite – pierderea calității dobândite în temeiul legii ca urmare a nerespectării unui aspect formal – preschimbarea atestatului și a legitimației.

Dobândirea calității de responsabil tehnic implică respectarea unor condiții esențiale de fond și de formă astfel că sancțiunea pierderii acestei calități nu poate interveni decât în cazul în care vreuna dintre condițiile inițiale care au stat la baza dobândirii respectivei calități nu mai este îndeplinită. Așadar, pierderea calității dobândite în temeiul legii nu poate interveni exclusiv ca o consecință a nerespectării unui aspect formal fără legătură cu condițiile de fond și de formă necesare pentru dobândirea și păstrarea acestei calități – formularea unei cereri de preschimbare a atestatului și a legitimației.

(…)

În cauză este în discuție dreptul reclamantului de a-și exercita profesia, drept dobândit în anul 1999 și prelungit în condițiile legii până în anul 2015. Astfel cum Curtea a reținut deja prin legea care a stat la baza emiterii ordinului contestat, nu a fost stabilită o astfel de restrângere a dreptului de a exercita profesia de responsabil tehnic, aceasta fiind stabilită prin actul normativ secundar, astfel că această primă condiție este îndeplinită.

Bibliolex Biblioteca juridica virtuala

O a doua condiție privește necesitatea ca restrângerea să fie necesară pentru apărarea securității naționale, a ordinii, a sănătății ori a moralei publice, a drepturilor și a libertăților cetățenilor; desfășurarea instrucției penale; prevenirea consecințelor unei calamități naturale, ale unui dezastru ori ale unui sinistru deosebit de grav.

În cauză nu reiese că prin sancțiunea stabilită emitentul actului normativ secundar atacat a avut în vedere protecția vreuneia dintre aceste valori. Analizând ansamblul reglementării pare că singurul scop avut în vedere este acela al preschimbării cu operativitate al atestatelor aflate în perioada de valabilitate.

(…)

Totodată, curtea reține că pârâta, Inspectoratul de Stat în Construcții București, a soluționat cererea reclamantului având ca obiect preschimbarea certificatului de atestare tehnică profesională, seria U, nr. 09032/22.05.2012 și a legitimației aferente, precum și preschimbarea certificatului de atestare seria N nr. 05138/2.11.1999 prin raportare la un argument juridic nelegal de ordin formal, constând în faptul că reclamantul a formulat această cerere după data de 31.12.2016, cu încălcarea prevederilor art. 68 din Ordinul nr. 1895/2016 din 31 august 2016 emis de ministrul lucrărilor publice, transporturilor și locuinței.

Așadar, nu a existat din partea pârâtei, Inspectoratul de Stat în Construcții București, o examinare reală, pe fondul acesteia, a cererii reclamantului, având ca obiect preschimbarea certificatului de atestare tehnică profesională, seria U, nr. 09032/22.05.2012 și a legitimației aferente, precum și preschimbarea certificatului de atestare seria N nr. 05138/2.11.1999.

Admiterea acțiunii va fi doar parțială pentru că, în pofida susținerilor reclamantului, consecința nelegalității adreselor nr. 4.479/7.02.2017 și nr. 10.386/27.03.2017 emise de pârâta Inspectoratul de Stat în Construcții București nu poate fi obligarea directă a acestei pârâte să elibereze reclamantului certificatul de atestare tehnică profesională, seria U, nr. 09032/22.05.2012 preschimbat și a legitimației aferente, precum și certificatul de atestare seria N nr. 05138/2.11.1999 preschimbat.

Chiar dacă dispozițiile art. 18 din Legea nr. 554/2004 consacră caracterul de plină jurisdicție a contenciosului administrativ, conferind posibilitatea instanței de contencios să reformeze decizia administrativă, Curtea apreciază că aceasta poate avea loc doar în măsura în care eventuala obligare a pârâtului la soluționarea cererii reclamantului ar prezenta caracter exclusiv formal, lipsind litigiul de finalitatea sa firească.

Or, în speță, această situație nu se regăsește.(…)”.

 

Sentința civilă nr. 596/2018 a C. Ap. București

Prin sent. civ. nr. 596/2018 s-a admis în parte cererea de chemare în judecată formulată de reclamant și pe cale de consecință a dispus anularea art. 70 din Ordinul nr. 1895/2016 din 31 august 2016 pentru aprobarea Procedurii privind autorizarea și exercitarea dreptului de practică a responsabililor tehnici cu execuția lucrărilor de construcții, precum și pentru modificarea Reglementării tehnice «Îndrumător pentru atestarea tehnico-profesională a specialiștilor cu activitate în construcții», aprobată prin Ordinul ministrului lucrărilor publice, transporturilor și locuinței nr. 777/2003.

Totodată, a dispuns anularea adreselor nr. 4.479/7.02.2017 și nr. 10.386/27.03.2017 emise de către pârâta, Inspectoratul de Stat în Construcțiii, precum și obligarea pârâtei, Inspectoratul de Stat în Construcții, să emită un act administrativ prin care să soluționeze pe fond cererea reclamantului de preschimbare a certificatului de atestare tehnică profesională, seria U, nr. 09032/22.05.2012 și a legitimației aferente, precum și de preschimbare a certificatului de atestare seria N nr. 05138/2.11.1999.

În rest, instanța a respins ca neîntemeiată cererea.

Sent. civ. nr. 596/2018 a C. Ap. București privind anularea art. 70 din OMDRAP nr. 1.895/2916 was last modified: noiembrie 24th, 2021 by Redacția ProLege

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter