[Rezultatul] Selecție expert pentru îmbunătăţirea curriculei INM în domeniul penal: Mihail Udroiu

28 oct. 2015
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 1288

Despre

 • Documente necesare
 • Caietul de sarcini
 • Termenul-limită pentru depunerea dosarului: 16 octombrie 2015
 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Update 27 octombrie 2015: Rezultatul procedurii pentru selecția expertului

CSM a publicat un comunicat de presă prin care anunță că până la data de 16 octombrie 2015, termenul limită al depunerii candidaturilor, a fost depusă o candidatură.

Comisia de evaluare, alcătuită din experți din cadrul CSM și INM, a verificat îndeplinirea condițiilor de admisibilitate a candidaturii și a evaluat îndeplinirea criteriilor de selecție, din perspectiva documentației transmise.

Esti avocat, magistrat, notar, executor judecatoresc, practician in insolventa sau consilier juridic? Atunci ai nevoie de pachetul Alpha Bank dedicat profesionistilor

În urma evaluării, domnul Mihail Udroiu a fost selectat pentru postul de expert în cadrul proiectului.

Sursa informației este comunicatul de presă publicat de CSM.


5 octombrie 2015

INM selectează un expert specializat în vederea participării la o sesiune de lucru pentru îmbunătățirea curriculei Institutului Național al Magistraturii, în cadrul proiectului “Asistență pentru consolidarea capacității sistemului judiciar din România de a face față noilor provocări legislative și instituționale”, finanțat prin Mecanismul Financiar Norvegian 2009-2014.

Potrivit calendarului de implementare a proiectului, sesiunea de lucru în domeniile noului Cod penal și noului Cod de procedură penală se va organiza în perioada 25-27 noiembrie 2015.

În vederea participării la procedură, persoanele interesate pot transmite dosarul de înscriere până cel târziu la data de 16 octombrie 2015, cuprinzând documentele prevăzute în caietul de sarcini (a se vedea punctul 6 „Aspecte procedurale”) la adresa de e-mail: [email protected], în atenția d-nei Călina Ghițulescu, consilier pentru afaceri europene, Direcția Afaceri Europene, Relații Internaționale și Programe  (telefon: 021.319.81.89; fax: 021.311.69.44).

Potențialii candidați trebuie să îndeplinească următoarele cerințe minime de calificare:

Calificări și competențe minime
 • Diplomă universitară (sau echivalent) în drept;

Experiența profesională minimă

 • Experiență profesională de minimum 7 ani în domeniul de specialitate al sesiunii de lucru și o bună reputație în domeniul în care activează;
 • Cunoașterea unei limbi străine de circulație internațională precum și cunoștințe de operare pe calculator, pot constitui un avantaj;
 • Experiența anterioară în activitatea de formare pe noile coduri, calitatea de membru în comisiile de elaborare / analiză a noilor coduri, precum și materiale publicate în materia noilor coduri pot constitui un avantaj;
 • Capacitatea de planificare și organizare a unei sesiuni de formare continuă, precum și posibilitatea de a intra în contact cu aspectele de practică neunitară.

Repartajarea experților se va face pe baza unui sistem de puncte care vor fi acordate conform descrierii prezentate și ținând cont de documentele doveditoare depuse de aceștia.

  Documente necesare

În vederea demonstrării conformității cu cerințele solicitate, ofertanții vor prezenta:

 • Scrisoare de intenție care va include și oferta financiară privind onorariul solicitat/zi;
 • Copie a diplomei de studii superioare;
 • Copie a cărții de identitate;
 • Curriculum vitae (semnat și în format pdf);
 • Plan de seminar;
 • Alte documente justificative, după caz: certificări, adeverințe, referințe/ scrisori de recomandare, cărți de muncă, orice alte documente care pot susține afirmațiile ofertantului în sensul îndeplinirii criteriilor de selecție;

Comisia de evaluare își rezervă dreptul de a solicita, pe parcursul evaluării candidaților, și alte documente care atestă îndeplinirea cerințelor referitoare la experiența profesională, precum și de a decide organizarea unei etape eliminatorii suplimentare de selecție constând în susținerea unui interviu la sediul Institutului Național al Magistraturii.

În caz de egalitate între candidați, vor fi aleși aceia care prezintă cea mai avantajoasă ofertă financiară. Astfel, în scrisoarea de intenție candidații vor preciza oferta financiară în privința onorariului pe zi necesar îndeplinirii activităților în proiect. Oferta financiară în privința onorariului pe zi va avea o pondere de 20% în evaluarea candidaturilor.

Bibliolex Biblioteca juridica virtuala

Caietul de sarcini pentru selecția unui expert în vederea participării la o sesiune de lucru pentru îmbunătățirea curriculei INM.

Mecanismul Financiar Norvegian 2009 – 2014[1], în cadrul căruia România beneficiază de o asistență financiară totală în valoare de 115,20 milioane Euro, își propune să contribuie la reducerea disparităților economice și sociale din Spațiul Economic European și la consolidarea relațiilor de cooperare între statul donator (Norvegia) și statele beneficiare prin intermediul sectoarelor prioritare propuse.

În cadrul Mecanismului Financiar Norvegian 2009-2014, Consiliul Superior al Magistraturii, în calitate de promotor de proiect, implementează în parteneriat cu Institutul Național al Magistraturii, Consiliul Europei și Administrația Națională a Instanțelor din Norvegia proiectul „Asistență pentru consolidarea capacității sistemului judiciar din România de a face față noilor provocări legislative și instituționale”.

 1. 1. Obiective

Proiectul are ca obiectiv general consolidarea capacității sistemului judiciar român cu privire la aplicarea noilor coduri, prin dezvoltarea unui plan de pregătire și a unor instrumente adecvate menite să ofere formare profesională continuă, să dezvolte ghiduri de formare și materiale didactice pentru magistrați și alte categorii de personal din sistemul judiciar. În subsidiar, unul dintre rezultatele anticipate ale proiectului este acela de a contribui la consolidarea integrității magistraților, grefierilor și personalului Inspecției Judiciare din România, prin formare profesională specifică domeniului eticii și deontologiei profesionale.

Proiectul este structurat pe două mari componente, prima de formare profesională, iar a doua de dotări. Obiectivul specific al componentei numărul 1 este de a îmbunătăți capacitatea Institutului Național al Magistraturii de a organiza activități de formare adecvate, menite să îmbunătățească abilitățile profesionale ale magistraților și de a contribui, în acest mod, la unificarea practicii în materia aplicării noilor coduri. Adiacent acestui obiectiv major, activitățile proiectului au fost concepute pentru a sprijini obiectivele generale de întărire a integrității în sistemul judiciar din România prevăzute de Strategia specifică și Planul multianual al CSM pentru perioada 2011-2016. Profesionalismul judecătorilor și procurorilor, ca precondiție esențială pentru o bună funcționare a sistemului judiciar implică, între altele, o conduită onestă, care nu lasă loc nici unei interpretări sau suspiciuni legate de integritatea acestora.

Planul de acțiune și Strategia CSM pentru întărirea integrității în cadrul sistemului judiciar cuprind următoarele măsuri: dezvoltarea unei culturi a integrității judiciare, prin pregătirea de formatori calificați și organizarea de activități de pregătire profesională în domeniul eticii, organizarea de formare vocațională în domeniile eticii judiciare pentru toate categoriile de personal din sistemul judiciar, inclusiv pentru cei care dețin funcții de conducere și pentru personalul Inspecției Judiciare. Măsuri similare sunt prevăzute și în Planul multianual al Consiliului Superior al Magistraturii pentru perioada 2011-2016.

Pentru îndeplinirea obiectivul principal al proiectului, respectiv îmbunătățirea capacității Institutului Național al Magistraturii de a organiza activități de formare adecvate, menite să îmbunătățească abilitățile profesionale ale magistraților și de a contribui, în acest mod, la unificarea practicii în materia aplicării noilor coduri, se vor organiza, ca ultimă etapă  în cadrul outputului 2.1, două sesiuni de lucru pentru îmbunătățirea curriculei Institutului Național al Magistraturii și a materialelor de pregătire în domeniile Noului Cod civil, Aspectelor de dreptul familiei și Noului Cod de procedură civilă, respectiv Noului Cod penal și Noului Cod de procedură penală, prin includerea temelor și prezentărilor utilizate în cadrul seminariilor anterioare.

Sesiunea de lucru în domeniile Noului Cod penal și Noului Cod de procedură penală se va organiza în perioada 25-27 noiembrie 2015, cu participarea a doi experți străini și un expert român. La sesiunea de lucru vor participa 15 experți ai Institutului Național al Magistraturii.

 1. 2. Sarcini specifice

Consiliul Superior al Magistraturii și Institutul Național al Magistraturii își propun să selecteze, în vederea organizării activității menționate, un expert specializat, pentru participarea la sesiunea de lucru în domeniile Noului Cod penal și Noului Cod de procedură penală pentru îmbunătățirea curriculei Institutului Național al Magistraturii și a materialelor de pregătire, prin includerea temelor și prezentărilor utilizate în cadrul seminariilor anterioare .

Expertul va avea de îndeplinit următoarele obligații:

 • să participe la toate întâlnirile ce se organizează în cadrul proiectului;
 • să colaboreze nemijlocit cu experții străini desemnați de partenerii proiectului, în vederea elaborării curriculei;
 • să participe pe întreaga durată a activității de formare profesională și să susțină prezentări conform agendei agreate, precum și să modereze activitatea de formare profesională
 • să elaboreze raportul aferent activităților și să transmită documentația justificativă, precum și să mențină o legătură permanentă cu echipa de management a proiectului.
 1. 3. Descrierea rezultatelor care trebuie obținute

Expertul selectat va colabora pentru actualizarea curriculei Institului Național al Magistraturii și pentru susținerea sesiunii de pregătire a experților INM, menținând un contact permanent cu experții străini, precum și cu responsabilul de activitate din cadrul Institutului Național al Magistraturii.

Documentația de curs va fi transmisă responsabilului de activitate, prin e-mail, cu observarea cerințelor de vizibilitate ale proiectului.

 1. 4. Profilul expertului

Expertul va îndeplini următoarele cerințe:

Calificări și competențe minime:

 • Diplomă universitară (sau echivalent) în drept;

Experiența profesională minimă:

 • Experiență profesională de minimum 7 ani în domeniul de specialitate al sesiunii de lucru și o bună reputație în domeniul în care activează.
 • Cunoașterea unei limbi străine de circulație internațională, precum și cunoștințele de operare pe calculator, pot constitui un avantaj;
 • Experiența anterioară în activitatea de formare pe noile coduri, calitatea de membru în comisiile de elaborare / analiză a noilor coduri, precum și materiale publicate în materia noilor coduri pot constitui un avantaj;
 • Capacitatea de planificare și organizare a unei sesiuni de formare continuă.
 1. 5. Oferta financiară și aranjamentele de plată

Persoanele interesate trebuie să depună o oferta financiară în privința onorariului pe zi, acesta având o pondere de 20% în evaluarea candidaturilor.

Onorariul poate fi în cuantum maximum de 300 euro/zi, maximum 3 zile de activitate, conform bugetului proiectului. Pentru plata onorariului se va avea în vedere prestarea efectivă a serviciilor contractate de către expert, efectuarea plăților fiind condiționată de transmiterea următoarele documente: cerere de plată și fișă de activitate – anexe la contract. Din onorariu vor fi reținute taxele prevăzute de reglementările legislației naționale în materie fiscală, expertul selectat fiind obligat să pună la dispoziția Consiliului Superior al Magistraturii orice document necesar în acest scop.

 1. 6. Aspecte procedurale
 • Selecția expertului

Selecția expertului se va realiza de către o comise desemnată de conducerea Consiliului Superior al Magistraturii, în colaborare cu Institutul Național al Magistraturii, în conformitate cu cerințele menționate în acest caiet de sarcini. Criteriile de selecție sunt descrise la punctul 4 “Profilul expertului” și constau în cerințe minime obligatorii privind calificările expertului, abilitățile și experiența profesională specifică, necesare pentru îndeplinirea activității. Departajarea expertului se va face pe baza unui sistem de puncte, care vor fi acordate conform descrierii de la punctul 4 și ținând cont de documentele doveditoare depuse de către candidat. În caz de egalitate între candidați, va fi ales expertul care va prezenta cea mai avantajoasă ofertă financiară.

Aplicațiile depuse vor include o scrisoare de intenție și CV, semnate pe fiecare pagină. Scrisoarea de intenție va cuprinde informații detaliate cu privire la motivele pentru care candidații se consideră calificați pentru sarcinile care trebuie îndeplinite, explicații cu privire la rațiunile pentru care aceștia sunt interesați de realizarea acestor sarcini și va conține descrierea celor mai relevante abilități sau experiențe ale candidaților.

În cuprinsul scrisorii de intenție, fiecare expert va specifica oferta financiară pe zi solicitată pentru îndeplinirea sarcinilor care îi revin.

Pentru a dovedi respectarea cerințelor expuse la punctul 4, candidații vor prezenta documente suport, precum: CV în format Europass, copii ale diplomelor universitare, certificări, adeverințe, referințe/ scrisori de recomandare de la angajator sau de la alt beneficiar, cărți de muncă, orice alte documente care pot susține afirmațiile ofertantului în sensul îndeplinirii criteriilor de selecție.

Având în vedere cele de mai-sus, dosarul de candidatură va cuprinde:

 • Scrisoare de intenție care va include și oferta financiară privind onorariul solicitat/zi (semnată și în format pdf);
 • Copie a diplomei de studii superioare;
 • Copie a cărții de identitate;
 • Curriculum vitae (semnat și în format pdf);
 • Plan de seminar;
 • Alte documente justificative, după caz: certificări, adeverințe, referințe/ scrisori de recomandare, cărți de muncă, orice alte documente care pot susține afirmațiile ofertantului în sensul îndeplinirii criteriilor de selecție;
 1. 7. Condiții speciale
 • Dreptul de proprietate/ folosire a rezultatelor

Dreptul de proprietate asupra rezultatelor/ livrabilelor obținute, inclusiv dreptul de proprietate intelectuală asupra acestora aparține Consiliului Superior al Magistraturii și Institutului Național al Magistraturii.

 • Clauze privind neîndeplinirea sarcinilor

În cazul neîndeplinirii sarcinilor care revin fiecărui expert conform prezentului caiet de sarcini, precum și a nerespectării oricăror angajamente asumate prin contractul pe care Consiliul Superior al Magistraturii îl va încheia cu aceștia, CSM are dreptul să rezilieze contractul și să pretindă daune interese.

Expertul nu va fi ținut răspunzător pentru încălcarea obligațiilor asumate dacă a fost împiedicat de forța majoră. Expertul va depune toate eforturile pentru a diminua orice daună cauzată de forța majoră.

 1. 8. Dispoziții finale și detalii de contact

Prezentul caiet de sarcini va face parte din contractul ce va fi încheiat între Consiliul Superior al Magistraturii și expertul selectat.

Pentru informații suplimentare și corespondență vă rugăm să vă adresați doamnei Călina GHIȚULESCU, consilier pentru afaceri europene, Direcția Afaceri Europene, Relații Internaționale  și Programe (e-mail: [email protected] ; telefon: 021.319.81.89; fax: 021.311.69.44).

Sursa informației este anunțul publicat de INM (www.inm-lex.ro).


[1] Informații suplimentare privind Mecanismul Financiar Norvegian 2009-2014 sunt disponibile la http://norwaygrants.just.ro/, http://www.asistentasee.fonduri-ue.ro/ro/web/guest/acasa  și http://eeagrants.org/.

[Rezultatul] Selecție expert pentru îmbunătățirea curriculei INM în domeniul penal: Mihail Udroiu was last modified: octombrie 28th, 2015 by Universul Juridic

Vă recomandăm:

Despre autor:

Universul Juridic

Universul Juridic

UniversulJuridic.ro reprezintă doar o mică parte din proiectul final ale cărui conținut și funcționalități vor fi într-o continuă dezvoltare, în funcție de necesitățile și dorințele dumneavoastră.