Ședințe ÎCCJ (RIL și HP) – 26 octombrie 2020

13 oct. 2020
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 460

Pe site-ul Înaltei Curți de Casație și Justiție (www.scj.ro), s-au publicat listele ședințelor publice din data de 26 octombrie 2020, atât pentru completele competente să judece recursul în interesul legii, cât și pentru completele pentru dezlegarea unor chestiuni de drept, în materie civilă.

În continuare, vă prezentăm lista sesizărilor ce vor fi dezbătute în fiecare dintre aceste ședințe.

RIL

În cadrul Completului competent să judece recursul în interesul legii, la data de 26 octombrie 2020 va avea loc o ședință în cadrul căreia se va dezbate cu privire la:

– interpretarea dispozițiilor art. 55 din O.U.G. nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru, cu modificările și completările ulterioare, în sensul aplicării în timp a dispozițiilor privind taxele de timbru aferente cererilor formulate după intrarea în vigoare a acestui act normativ, în cadrul unei acțiuni introduse în timpul când erau în vigoare prevederile Legii nr. 146/1997;

– dacă sumele plătite de o unitate medicală cu titlu de bursă de rezidențiat unui medic rezident în conformitate cu O.U.G. nr. 103/2013 constituie o cheltuială ocazionată cu formarea profesională a acestuia în sensul art. 18 alin. (8) și alin. (8) ind. 1 din O.G. nr. 18/2009 privind organizarea și finanțarea rezidențiatului; în cazul unui răspuns afirmativ la prima întrebare, dacă aceste sume trebuie restituite de medic în cazul în care acesta, deși nu continuă raporturile de muncă pe o durată egală cu durata rezidențiatului cu unitatea medicală cu care a încheiat contractul individual de muncă urmare demisiei, își desfășoară în continuare activitatea în altă unitate medicală publică;

Campanie Craciun UJmag 2020

– interpretarea și aplicarea neunitară a dispozițiilor Anexei VIII, Cap. II, lit. A, Secțiunea II, pct. 6, subpct. 6.2 lit. a) pct. 1 din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, în corelare cu dispozițiile art. 38 alin. (3), alin. (4) și alin. (6) din Legea-cadru nr. 153/2017, modificată și completată.

HP

Materie civilă

Astfel, la data de 26 octombrie 2020, va avea loc o ședință publică în care se vor dezbate următoarele sesizări în materie civilă, cu privire la:

– interpretarea dispozițiilor art. 425 din Legea nr. 223/2007 privind Statutul personalului aeronautic civil navigant profesionist din aviația civilă din România, în sensul de a se stabili înțelesul sintagmei „rata medie anuală a inflației, indicator definitiv, cunoscut la data de 1 ianuarie a fiecărui an în care se face actualizarea și comunicat de Institutul Național de Statistică”, respectiv dacă aceasta este indicatorul corespunzător anului anterior celui în care se face actualizarea sau este vorba despre ultimul indicator cunoscut la data de 1 ianuarie a anului în care se face actualizarea, în baza comunicării Institutului Național de Statistică;

art. 55 alin. (4) lit. e) și art. 29615 lit. e) din Legea nr. 571/2003, cu modificările și completările ulterioare, respectiv art. 76 alin. (4) lit. f) și art. 142 lit. e) din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare, trebuie interpretate în sensul că sintagma ,,contravaloarea medicamentelor” cuprinde și ipoteza decontării contribuției personale, respectiv a coplății pentru achiziționarea de medicamente aprobată de ordonatorul de credite pentru personalul auxiliar de specialitate și personalul conex din cadrul instanțelor judecătorești și al parchetelor, în activitate sau pensionari, în temeiul art. 67 din Legea nr. 567/2004 și în condițiile H.G. nr. 762/2010;

– dacă actualizarea bazei de calcul a pensiei la care face referire art. 28 alin. (1) din Legea nr. 223/2015, cu luarea în considerare a art. 60 din același text de lege, trebuie raportată la art. 38 alin. (6) din Legea nr. 153/2017 și dacă această raportare poate semnifica diminuarea bazei de calcul aleasă de viitorul pensionar militar, pentru cele 6 luni consecutive din ultimii 5 ani de activitate;

interpretarea art. 39 alin. (6) coroborat cu art. 38 alin. (1), alin. (3) lit. d), alin. (41) și alin. (8) din Legea nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, stabilirea salariului de bază pentru personalul didactic din sistemul național de învățământ încadrat anterior intrării în vigoare a Legii nr. 153/2017 se face, pe durata aplicării tranzitorii a acestui act normativ, prin utilizarea gradației de vechime de 5 ani, prevăzută în anexa nr. 1 pct. 5 la Legea nr. 153/2017 sau a gradației de vechime de 4 ani prevăzută în anexa la H.G. nr. 38/2017;

– dacă, din interpretarea coroborată a dispozițiilor art. 8 și art. 10 alin. (3) din O.U.G. nr. 90/2017 raportat la art. 13 alin. (5) din O.U.G. nr. 103/2013 și art. IV alin. (1) și (6) din Legea nr. 79/2018, rezultă că, pentru aceeași muncă prestată, se poate cumula majorarea de 75% din baza de calcul, acordată pentru activitatea desfășurată de funcționarii publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare în zilele de repaus săptămânal, de sărbători legale și în celelalte zile în care, în conformitate cu reglementările în vigoare, nu se lucrează, cu drepturile aferente muncii suplimentare prestate de aceiași funcționari peste programul normal de lucru.

Sursa informației

Ședințe ÎCCJ (RIL și HP) – 26 octombrie 2020 was last modified: octombrie 12th, 2020 by Redacția ProLege

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter