Ședințe ÎCCJ (RIL și HP) – 12 aprilie 2021

7 apr. 2021
1 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 5 (1 votes, average: 5,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
292 views

Înalta Curte de Casație și Justiție (www.scj.ro) a publicat listele ședințelor publice din 12 aprilie 2021, atât pentru completul competent să judece recursul în interesul legii, cât și pentru completurile pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie civilă.

În continuare, vă prezentăm lista sesizărilor ce vor fi dezbătute în fiecare dintre aceste ședințe.

RIL

În cadrul Completului competent să judece recursul în interesul legii, la data de 12 aprilie 2021 va avea loc o ședință în cadrul căreia se va dezbate cu privire la:

− Dacă, în interpretarea dispozițiilor art. 96 alin. (1) și alin. (2) lit. b); art. 100 alin. (3); art. 101 alin. (3); art. 102 alin. (3) și art 109 alin. (9) din O.U.G. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice coroborat cu prevederile art. 5 alin. (5), art. 21 alin. (3) și art. 34 alin. (1) din O.G. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, instanța de judecată, învestită cu soluționarea plângerii contravenționale formulată împotriva unui proces verbal de contravenție prin care s-a aplicat în temeiul dispozițiilor art. 96 alin. (1) și alin. (2) lit. b); art. 100 alin. (3); art. 102 alin. (3) și art. 109 alin. (9) din O.U.G. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice sancțiunea complementară a suspendării temporare a dreptului de a conduce de către conducătorul de autovehicul, tractor agricol sau forestier ori tramvai, are posibilitatea să examineze proporționalitatea acestei sancțiuni complementare.

− În cazul unui răspuns afirmativ la prima întrebare, dacă în urma analizării proporționalității sancțiunii complementare a suspendării temporare a dreptului de a conduce de către conducătorul de autovehicul, tractor agricol sau forestier ori tramvai, instanța de judecată învestită cu soluționarea plângerii contravenționale are posibilitatea să înlăture sancțiunea complementară sau doar posibilitatea reducerii perioadei pentru care aceasta a fost aplicată potrivit legii.

− Dacă aplicarea dispozițiilor art. 55 alin. (3) din Legea nr. 293/2004 privind statutul funcționarilor publici cu statut special din Administrația Natională a Penitenciarelor, respectiv dacă decizia pe zi de unitate prin care un ofițer este desemnat să îndeplinească atribuții suplimentare specifice funcției de conducere constituie o împuternicire pe funcție, similară celei prevăzute de art. 55 alin. (3) din Legea nr. 293/2004.

− Dacă aplicarea dispozițiilor art. 120 alin. (5) din Codul Silvic, respectiv dacă personalul silvic beneficiază de un spor de risc de 25% din salariul de bază în absența elaborării normelor, regulamentelor, instrucțiunilor și ghidurilor de bune practici, conform prevederilor art. 115 alin. (1) din Codul Silvic.

HP

Materie civilă

Astfel, la data de 12 aprilie 2021 se vor dezbate următoarele sesizări în materie civilă, cu privire la:

− Dacă, în cazul cererilor înaintate de comisiile de fond funciar la comisia de aplicare  a Legii nr. 10/2001, în baza art. 43 din Legea nr. 165/2013, calitatea de persoană îndreptățită se stabilește în baza Legii nr. 10/2001 sau în baza legislației fondului funciar;

− Dacă prevederile art. 1 alin. (2) din O.U.G. nr. 8/2009, forma în vigoare în perioada  1 iulie 2017-30 noiembrie 2018, se  interpretează în sensul că instituțiile și autoritățile publice la care se referă această normă legală acordă, sub condiția de a fi prevăzute sume în buget alocate cu această destinație, în perioada 1 iulie 2017-30 noiembrie 2018, exclusiv o indemnizație de vacanță sau o primă de vacanță, după caz, sub formă de vouchere, în cuantum fix de 1.450 lei pentru un salariat sau pot acorda o indemnizație de vacanță sau primă de vacanță, sub formă de vouchere, în cuantum mai mic de 1450 lei pentru un salariat, dacă sumele prevăzute în buget, alocate cu această destinație, nu sunt suficiente pentru a se acorda astfel de drepturi în cuantum de 1450 lei pentru fiecare salariat;

− Dacă, art. 39 alin. (1) din Legea nr. 307/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare, trebuie interpretat în sensul că încadrarea în concret a personalului angajat  al serviciilor de urgență voluntare în condiții de muncă speciale se face în conformitate  cu procedura prevăzută de H.G. nr. 1025/2003 sau prin aplicarea H.G. nr. 1294/2001 și a Ordinului Ministrului de Interne nr. 283/01.07.2002;

− Dacă, în interpretarea și aplicarea dispozițiilor art. 670 alin.(1) și (6) din Codul de procedură civilă, având în vedere și Decizia RIL nr. 8/2016 și Decizia nr. 15/2016 – Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept, Biroul Executorului Judecătoresc are calitate procesuală pasivă în contestația la executare în care se solicită anularea Încheierii de stabilire avans cheltuieli necesare continuării procedurii de executare silită, fiind aplicabile dispozițiile art. 78 alin. (1) din Codul de procedură civilă sau ale art. 78 alin. (2) din Codul de procedură civilă referitoare la introducerea forțată în cauză, din oficiu, a altor persoane;

− Dacă, ca urmare a răspunsului la prima întrebare, să se interpreteze dacă instanța de apel poate invoca din oficiu ca motiv de nelegalitate a hotărârii primei instanțe lipsa coparticipării procesuale pasive a Biroului Executorului Judecătoresc, în cazul în care acesta nu a avut calitatea de intimat în cauză, însă s-a respins contestația la executare pentru lipsa calității debitorului, motivându-se că are calitate Biroul Executorului Judecătoresc, cu consecinta aplicării dispozițiilor art. 480 alin. (3) din Codul de procedură civilă, fiind formulată de către apelantă cerere privind trimiterea cauzei spre rejudecare;

− Modul de aplicare și interpretare a dispozițiilor art. 325 din Legea nr. 1/2011 – Legea educației naționale, în sensul de a se stabili dacă acestea se aplică și în cazul abaterilor grave de la buna conduită în cercetarea științifică și activitatea universitară săvârșite anterior intrării în vigoare a acestei legi.

Sursa informației

Conferința națională „Prevenirea și combaterea spălării banilor”. Impactul noii legi asupra profesiilor liberale
Ședințe ÎCCJ (RIL și HP) – 12 aprilie 2021 was last modified: aprilie 7th, 2021 by Redacția ProLege

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter