Şedinţe ÎCCJ în cadrul completelor pentru dezlegarea unor chestiuni de drept – martie 2018

2 mart. 2018
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 2102

Potrivit informațiilor publicate pe site-ul ÎCCJ (www.scj.ro), în luna martie 2018 vor avea loc mai multe ședințe, în cadrul completelor pentru dezlegarea unor chestiuni de drept, în materie civilă și administrativă:

 

Complet DCD/C – ședința din 5 martie 2018

 

În data de 5 martie 2018, Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept va dezbate o serie de sesizări în materie civilă:

Într-un dosar al cărui obiect principal sunt unele drepturi bănești, se discută următoarele sesizări:

– Dacă în interpretarea dispozițiilor art. 123 din C. mun., raportat la art. 120 și art. 112 din C. mun., sporul pentru muncă suplimentară se acordă doar pentru munca efectiv prestată peste durata normală a timpului de muncă sau se acordă și pentru orele în care salariatul s-a aflat la dispoziția angajatorului, la domiciliu sau în locuri special amenajate;

Campanie Craciun UJmag 2020

– Dacă în interpretarea dispozițiilor art. 126 alin. (1) lit. b) din C. mun., prin raportare la art. 125 sporul pentru muncă prestată în timpul nopții se acordă doar pentru munca efectiv prestată în timpul nopții, în condițiile art. 126 alin. (1) lit. a) și b), sau se acordă și pentru orele de noapte în care salariatul s-a aflat la dispoziția angajatorului, la domiciliu sau în locuri special amenajate;

– Dacă în interpretarea dispozițiilor art. 137 alin. (3) din C. mun., sporul pentru neacordarea repausului în zilele de sâmbătă și duminică se acordă doar pentru munca efectiv prestată în zilele de sâmbătă și duminică sau se acordă și pentru zilele de sâmbătă sau duminică în care salariatul s-a aflat la dispoziția angajatorului, la domiciliu sau în locuri special amenajate;

– Dacă în interpretarea dispozițiilor art. 142 alin. (2) din C. mun., sporul pentru munca prestată în zilele de sărbătoare legală se acordă doar pentru munca efectiv prestată în zilele de sărbătoare legală sau se acordă și pentru zilele de sărbători legale în care salariatul s-a aflat la dispoziția angajatorului, la domiciliu sau în locuri special amenajate.

Într-un alt dosar în materia contenciosului administrativ și fiscal al cărui obiect principal este anularea unui proces-verbal de contravenție, se discută următoarea sesizare referitoare la modalitatea de interpretare și aplicare a dispozițiilor art. 6 alin. (7) teza a treia din Anexa nr. 3 din O.U.G. nr. 107/2002 care prevede că „Hotărârea prin care se rezolvă plângerea este definitivă” raportat la dispozițiile art. 7 alin. 1 și 3 din Legea nr. 76/2012 de către instanța de apel, precum și stabilirea naturii juridice a procesului-verbal de constatare a abaterilor de la normele de utilizare/exploatare a resursei reglementat de art. 6 alin. (6) din Anexa nr. 3 din O.U.G. nr. 107/2002.

Tot în materie de contencios administrativ și fiscal, într-un alt dosar având ca obiect principal anularea unui act administrativ, se analizează interpretarea și aplicarea art. 15 alin. (1) și (2) din Legea nr. 200/2006 privind constituirea și utilizarea Fondului de garantare pentru plata creanțelor salariale coroborat cu art. 7 din H.G. nr. 1850/2006 în sensul stabilirii:

– Dacă perioada la care se referă art. 15 alin. (1) și (2) din Legea nr. 200/2006 este perioada care începe exact de la data deschiderii procedurii insolvenței, înainte sau înapoi cu 3 luni sau această perioadă poate cuprinde oricare 3 luni calendaristice anterioare sau ulterioare datei deschiderii procedurii insolvenței, cu încadrarea în termenul general de prescripție;

– Dacă perioada de 3 luni anterior menționată se raportează exclusiv la „data deschiderii procedurii insolvenței” sau se poate raporta și la data intrării angajatorului în faliment, în situația în care dreptul de administrare al angajatorului nu a fost ridicat odată cu deschiderea procedurii de insolvență.

Într-un dosar în materie civilă, al cărui obiect principal este o contestație la executare, se discută următoarea sesizare referitoare la faptul dacă dispozițiile art. 870 alin. (1) CPC, care reglementează posibilitatea participării la distribuirea de sume pentru toți creditorii interesați, presupun în mod necesar parcurgerea procedurii de intervenție prevăzută de art. 691 și urm. CPC.

Într-un alt dosar privind asigurările sociale și având ca obiect principal o altă contestație referitoare însă la o decizie de pensionare în care se analizează corecta interpretare a dispozițiilor art. 179 alin. (4) din Legea nr. 263/2010, în sensul de a stabili dacă recuperarea sumelor plătite cu titlu de prestații de asigurări sociale în temeiul unei hotărâri judecătorești desființate în calea de atac, se poate face de casa de pensii, în mod direct, prin emiterea unei decizii de debit care să constituie titlu executoriu, în condițiile acestui text.

 

Complet DCD/C – ședința din 19 martie 2018

 

În materie de contencios administrativ și fiscal, un dosar având ca obiect o contestație la executare pune în discuție dacă în raport de prevederile O.G. nr. 22/2002 privind executarea obligațiilor de plată ale instituțiilor publice, stabilite prin titluri executorii, titlurile executorii pronunțate împotriva unei structuri subordonate ANAF pot face obiectul executării silite în maniera reglementată de art. 781 alin. (3) din NCPC.

Videoconferința regională de insolvență Buzău

Într-un dosar în materie de asigurări sociale, având ca obiect principal o contestație la o decizie de pensionare, se pune în discuție interpretarea dispozițiilor art. 82 alin. (1) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor, în sensul de a se stabili dacă data pensionării reprezintă data eliberării din funcție prin pensionare ori data stabilirii drepturilor de pensie prin decizia privind acordarea pensiei de serviciu în baza art. 82 din Legea nr. 303/2004.

Într-un alt dosar în materie, al cărui obiect principal este o obligație de a face, se analizează interpretarea dispozițiilor art. 4 alin. (2) lit. c) ultima teză din Legea nr. 341/2004 a recunoștinței față de eroii-martiri și luptătorii care au contribuit la victoria Revoluției române din decembrie 1989, precum și față de persoanele care și au jertfit viața sau au avut de suferit în urma revoltei muncitorești anticomuniste de la Brașov din noiembrie 1987, astfel cum a fost modificată prin O.U.G. nr. 95/2014, pentru a stabili dacă textul trebuie înțeles în sensul că nu impune nicio condiție pentru acordarea indemnizației lunare reparatorii copilului eroului-martir după vârsta de 26 de ani.

În materie civilă, într-un dosar având ca obiect principal o contestație la executare, se discută dacă dispozițiile Cărții I Titlul II Secțiunea a 4-a, art. 80-89 NCPC se aplică și în faza de executarea silită și dacă dispozițiile RIL nr. 9/2016 se referă și la faza de executare silită.

Un alt dosar în aceeași materie, având ca obiect pricipal sunt unele pretenții, se discută dacă pot constitui dispozițiile art. 453 alin. (1) din NCPC. raportat la art. 276 alin. (6) din NCPP. temei legal de acordare a cheltuielilor de judecată (onorariu de avocat și alte cheltuieli) de la Statul Român prin MFP, în calitate de garant al înfăptuirii justiției în situația în care aceste cheltuieli sunt solicitate de către o persoană care a fost achitată prin hotărâre definitivă pentru săvârșirea unei infracțiuni pe motivul de achitare prevăzut de art. 16 lit. a) din NCPC (fapta nu există).

Pentru mai multe detalii, verificați pagina oficială ÎCCJ (www.scj.ro).

 

Complet SCAF – ședința din 29 martie 2018

 

În data de 29 martie 2018, Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept va dezbate o sesizare în materia dreptului contencios administrativ și fiscal:

Într-un dosar al cărui obiect principal este o obligația de a face, se discută o sesizare referitoare la faptul dacă abrogarea unei norme legale ce prevede un drept în favoarea unei categorii de persoane determină încetarea efectelor actului administrativ cu caracter individual, emis anterior abrogării, prin care se constată îndreptățirea unei anumite persoane la beneficiul dreptului respectiv și, în caz afirmativ, dacă această încetare a efectelor se produce de drept sau este condiționată de revocarea sau anularea actului administrativ cu caracter individual.

 

Pentru mai multe detalii, verificați pagina oficială ÎCCJ (www.scj.ro).

Ședințe ÎCCJ în cadrul completelor pentru dezlegarea unor chestiuni de drept – martie 2018 was last modified: martie 2nd, 2018 by Redacția ProLege

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter