Organizarea şi funcţionarea INS, proiectarea şi execuţia lucrărilor de intervenţie pentru reducerea riscului seismic la construcţiile cu destinaţia de locuinţă multietajată și alte acte normative adoptate de Guvern

31 mart. 2016
Vizualizari: 1549
Ședința de GuvernActele normativeSumar
30 martie 2016Proiecte de legi– Proiectul de lege privind venitul minim de incluziune
 
– Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative
Ordonanțe de urgență– Ordonanță de urgență privind stabilirea măsurilor necesare în vederea asigurării resurselor financiare pentru achiziționarea unui bun cultural mobil clasat
–  Ordonanță de urgență pentru modificarea și completarea O.U.G. nr. 195/2005 privind protecția mediului și a altor acte normative
Hotărâri– Hotărâre pentru aprobarea Programului de acțiuni pe anul 2016 privind proiectarea și execuția lucrărilor de intervenție pentru reducerea riscului seismic la construcțiile cu destinația de locuință multietajată, încadrate prin raport de expertiză tehnică în clasa I de risc seismic și care prezintă pericol public
Hotărâre pentru înființarea Comitetului Interministerial pentru Competitivitate
Hotărâre pentru aprobarea Amendamentului convenit prin schimbul de scrisori semnate la București la 29 septembrie 2015 și la Londra la 26 octombrie 2015 între Guvernul României și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare la Acordul de împrumut dintre România și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare pentru finanțarea Proiectului de construcție a variantei de ocolire a municipiului Constanța, semnat la București la 7 decembrie 2005
Hotărâre privind aprobarea obiectivelor etapei a XVII-a 2016 a Programului de realizare a Sistemului național antigrindină și de creștere a precipitațiilor pe perioada 2010 – 2024
Hotărâre privind emiterea autorizației de mediu pentru Regia Autonomă Tehnologii pentru Energia Nucleară – Sucursala Institutului de Cercetări Nucleare
– Hotărâre privind înscrierea unor bunuri imobile în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și darea în administrarea Administrației Naționale „Apele Române, instituție publică aflată în coordonarea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, pentru Administrația Bazinală de Apă Jiu
Hotărâre privind aprobarea obiectivului de investiții „Amenajare Valea Poiana și afluenți, județul Sălaj” precum și a caracteristicilor principale și a indicatorilor tehnico-economici aferenți acestuia
Hotărâre pentru modificarea art. 3 la H.G. nr. 762/2015 privind declanșarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar al lucrării de utilitate publică de interes național „Autostrada Sebeș-Turda” – Lot 4
Hotărâre privind modificarea și completarea H.G. nr. 957/2005 privind organizarea și funcționarea Institutului Național de Statistică
Hotărâre privind modificarea anexei nr. 8 la H.G. nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
Hotărâre pentru modificarea H.G. nr. 1486/2005 privind asigurarea pazei și protecției obiectivelor, bunurilor și valorilor cu efective de jandarmi
Hotărâre privind actualizarea Anexei nr. 1 la H.G. nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
Hotărâre pentru modificarea alin. (2) al art. 7 din H.G. nr. 21/2015 privind organizarea și funcționarea Ministerului Transporturilor
Hotărâre pentru modificarea și completarea H.G. nr. 1179/2014 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat în sectorul creșterii animalelor
Hotărâre pentru completarea art. 9 din H.G. nr. 1174/2014 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru reducerea accizei la motorina utilizată în agricultură
Hotărâre privind stabilirea pentru anul 2015 a cuantumului plății unice pe suprafață, plății redistributive și intervalele de suprafață pentru care se acordă aceasta, plății pentru practici agricole benefice pentru climă și mediu, plății pentru tinerii fermieri și a plafonului și cuantumului ajutoarelor naționale tranzitorii în sectorul vegetal pentru culturile amplasate pe teren arabil
Hotărâre pentru modificarea și completarea H.G. nr. 332/2014 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru sprijinirea investițiilor care promovează dezvoltarea regională prin crearea de locuri de muncă
Hotărâre pentru completarea Normelor de aplicare a O.U.G. nr. 66/2014 privind aprobarea Programului de stimulare a cumpărării de autoturisme noi, cu modificările și completările ulterioare, aprobate prin H.G. nr. 1.053/2014
Hotărâre pentru aprobarea contractelor de servicii publice pentru perioada 2016 și până la data de 02 decembrie 2019 în transportul feroviar public de călători
Hotărâre privind aprobarea Contractului de activitate a Companiei Naționale de Căi Ferate „CFR” – SA pentru perioada 2016 – 2020
Hotărâre privind prorogarea până la data de 1 iulie 2016 a termenului de aplicare a prevederilor H.G. nr. 161/2016 pentru aprobarea pachetelor de servicii și a Contractului-cadru care reglementează condițiile acordării asistenței medicale, a medicamentelor și a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2016-2017, precum și pentru prelungirea termenului de aplicare a H.G. nr. 400/2014 pentru aprobarea pachetelor de servicii și a Contractului-cadru care reglementează condițiile acordării asistenței medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2014-2015
Hotărâri privind numiri/eliberări de prefecți și/sau subprefecți
Hotărâri privind rechemări de consuli generali
 
Bugete de venituri și cheltuieli– Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2016 al Administrației Naționale de Meteorologie, care funcționează sub autoritatea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor
– Hotărâre pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2016 al Fondului pentru mediu și al Administrației Fondului pentru mediu
Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2016 pentru Societatea Uzina Termoelectrică Midia – SA, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei
– Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2016 al Regiei autonome „Monetăria Statului” din subordinea Băncii Naționale a României

Potrivit comunicatului de presă publicat pe site-ul Guvernului (www.gov.ro), în ședința din 30 martie 2016, au fost adoptate mai multe acte normative. Vă redăm, mai jos, lista detaliată privind respectivele acte normative:

Organizarea și funcționarea INS, proiectarea și execuția lucrărilor de intervenție pentru reducerea riscului seismic la construcțiile cu destinația de locuință multietajată și alte acte normative adoptate de Guvern was last modified: martie 31st, 2016 by Redacția ProLege

PARTENERI INSTITUȚIONALI

Vă recomandăm:

Rămâi la curent cu noutățile juridice

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.