Astăzi, în ședința de Guvern: rectificarea bugetului de stat pe anul 2015, rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2015 și alte acte normative

28 iul. 2015
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 1895
Ședința de GuvernActe aflate pe ordinea de ziSumar
28 iulie 2015Proiecte de legi– Proiectul de Lege pentru ratificarea Protocolului adițional la Convenția europeană pentru protecția drepturilor omului și a demnității ființei umane față de aplicațiile biologiei și medicinei, referitor la transplantul de organe și țesuturi de origine umană, semnat la Strasbourg la 20 februarie 2015
– Proiectul de Lege pentru acceptarea celui de-al doilea amendament la Convenția privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontieră, adoptată la Espoo la 25 februarie 1991, ratificată de România prin Legea nr. 22/2001, adoptat prin Decizia III/7 a celei de-a treia Reuniuni a părților, la Cavtat din 01-04 iunie 2004
– Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 109/2007 privind reutilizarea informațiilor din instituțiile publice
– Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2006 privind prevenirea și combaterea dopajului în sport
Proiecte de ordonanțe– Proiectul de Ordonanță pentru rectificarea bugetului de stat pe anul 2015
– Proiectul de Ordonanță pentru rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2015
– Proiectul de Ordonanță pentru prorogarea unor termene prevăzute de O.U.G. nr. 2/2015 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și alte măsuri
– Proiectul de Ordonanță privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare și modificarea unor acte normative precum și unele măsuri de corelare legislative
Proiecte de hotărâri– Proiectul de Hotărâre pentru modificarea și completarea H.G. nr. 799/2014 privind implementarea Programului Operațional Ajutorarea Persoanelor Defavorizate
– Proiectul de Hotărâre privind alocarea temporară, pentru luna august a anului 2015, a unor sume din venituri din privatizare ordonatorilor principali de credite cu rol de Autoritate de Management
– Proiectul de Hotărâre privind aprobarea criteriilor de selectare pentru finanțarea prin Programul național de dezvoltare locală, aprobat prin O.U.G. nr. 28/2013
– Proiectul de Hotărâre pentru modificarea și completarea Normelor metodologice privind acordarea voucherelor de vacanță, aprobate prin H.G. nr. 215/2009
– Proiectul de Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2015 pentru Societatea ICEM S.A aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerțului și Turismului
– Proiectul de Hotărâre privind aprobarea finanțării din bugetul Fondului pentru Mediu a acțiunilor multianuale necesare programului „Colectarea, prelucrarea și crearea de mecanisme și instrumente de promovare a datelor și informațiilor necesare întocmirii rapoartelor către Comisia Europeană, Agenția Europeană de Mediu și Secretariatele Convențiilor internaționale din domeniul protecției mediului” desfășurat în perioada 2015-2018
– Proiectul de Hotărâre privind actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului și în administrarea Administrației Naționale „Apele Române” – Administrația Bazinală de Apă Argeș-Vedea, instituție publică aflată în coordonarea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, prevăzute în anexa nr. 12 la H.G. nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a reevaluării
– Proiectul de Hotărâre privind actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului și în administrarea Administrației Naționale „Apele Române” – Administrația Bazinală de Apă Banat, instituție publică aflată în coordonarea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, prevăzute în anexa nr. 12 la H.G. nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a reevaluării
– Proiectul de Hotărâre privind declanșarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrărilor de utilitate publică de interes național „Amenajări hidrotehnice în bazinul hidrografic Niraj, județul Mureș”
– Proiectul de Hotărâre privind suplimentarea bugetului Ministerului Sănătății pe anul 2015 pentru plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale
– Proiectul de Hotărâre pentru aprobarea Aranjamentului între Ministerul Apărării Naționale din România și Ministrul Apărării din Regatul Belgiei privind cooperarea în domeniul cartografiei, hărților de navigație și geodeziei militare, semnat la București, la 22 octombrie 2014 și la Bruxelles, la 5 decembrie 2014
– Proiectul de Hotărâre privind modificarea anexei nr. 11 la H.G. nr. 1.705/2006, pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
– Proiectul de Hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2015 al Regiei autonome „Imprimeria Băncii Naționale a României” din subordinea Băncii Naționale a României
– Proiectul de Hotărâre privind aprobarea unor modificări și completări în inventarul bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Naționale
– Proiectul de Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2015 pentru S.P.E.E Hidroelectrica S.A, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei, Întreprinderilor Mici și Mijlocii și Mediului de Afaceri
– Proiectul de Hotărâre privind recunoașterea Asociației „Asociația Română de Franciză” ca fiind de utilitate publică
– Proiectul de Hotărâre privind trecerea unor construcții, aflate în administrarea M.A.I. – UM 0654 Craiova, din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcțiune și casării, și pentru actualizarea anexei nr. 1 la H.G. nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
– Proiectul de Hotărâre privind actualizarea Anexei nr. 1 la H.G. nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a scoaterii din inventar a unui imobil, aflat în administrarea M.A.I. – Unitatea Militară 0406 Constanța
– Proiectul de Hotărâre pentru modificarea H.G. nr. 34/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor Publice
– Proiectul de Hotărâre pentru modificarea și completarea H.G. nr. 520/2013 privind organizarea și funcționarea ANAF
– Proiectul de Hotărâre privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Achiziții Publice
– Proiectul de Hotărâre privind modificarea datelor de identificare a unui imobil înscris în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și transmiterea acestuia din domeniul public al statului și din administrarea Tribunalului Suceava, în domeniul public al Municipiului Fălticeni, județul Suceava

 

Potrivit informației publicate pe site-ul Guvernului (www.gov.ro), pe ordinea de zi a ședinței din 28 iulie se află următoarele acte normative:

 

Proiecte de legi

– Proiectul de Lege pentru ratificarea Protocolului adițional la Convenția europeană pentru protecția drepturilor omului și a demnității ființei umane față de aplicațiile biologiei și medicinei, referitor la transplantul de organe și țesuturi de origine umană, semnat la Strasbourg la 20 februarie 2015;

– Proiectul de Lege pentru acceptarea celui de-al doilea amendament la Convenția privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontieră, adoptată la Espoo la 25 februarie 1991, ratificată de România prin Legea nr. 22/2001 (M. Of. nr. 105 din 1 martie 2001; cu modif. ult.), adoptat prin Decizia III/7 a celei de-a treia Reuniuni a părților, la Cavtat din 01-04 iunie 2004;

– Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 109/2007 privind reutilizarea informațiilor din instituțiile publice (M. Of. nr. 300 din 5 mai 2007; cu modif. ult.);

Forumul Național de Drept Bancar, ediția a II-a

– Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2006 privind prevenirea și combaterea dopajului în sport (rep. M. Of. nr. 147 din 27 februarie 2014; cu modif. și compl. ult.).

 

Proiecte de ordonanțe

– Proiectul de Ordonanță pentru rectificarea bugetului de stat pe anul 2015;

– Proiectul de Ordonanță pentru rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2015;

–  Proiectul de Ordonanță pentru prorogarea unor termene prevăzute de O.U.G. nr. 2/2015 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și alte măsuri (M. Of. nr. 176 din 13 mai 2015; cu modif. ult.);

–  Proiectul de Ordonanță privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare și modificarea unor acte normative precum și unele măsuri de corelare legislative.

 

Proiecte de Hotărâri

– Proiectul de Hotărâre pentru modificarea și completarea H.G. nr. 799/2014 privind implementarea Programului Operațional Ajutorarea Persoanelor Defavorizate (M. Of. nr. 688 din 19 septembrie 2014; cu modif. ult.);

– Proiectul de Hotărâre privind alocarea temporară, pentru luna august a anului 2015, a unor sume din venituri din privatizare ordonatorilor principali de credite cu rol de Autoritate de Management;

– Proiectul de Hotărâre privind aprobarea criteriilor de selectare pentru finanțarea prin Programul național de dezvoltare locală, aprobat prin O.U.G. nr. 28/2013 (M. Of. nr. 230 din 22 aprilie 2013; cu modif. ult.);

– Proiectul de Hotărâre pentru modificarea și completarea Normelor metodologice privind acordarea voucherelor de vacanță, aprobate prin H.G. nr. 215/2009 (M. Of. nr. 145 din 9 martie 2009; cu modif. ult.);

– Proiectul de Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2015 pentru Societatea ICEM S.A aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerțului și Turismului;

Conferința națională „Prevenirea și combaterea spălării banilor”. Impactul noii legi asupra profesiilor liberale

– Proiectul de Hotărâre privind aprobarea finanțării din bugetul Fondului pentru Mediu a acțiunilor multianuale necesare programului „Colectarea, prelucrarea și crearea de mecanisme și instrumente de promovare a datelor și informațiilor necesare întocmirii rapoartelor către Comisia Europeană, Agenția Europeană de Mediu și Secretariatele Convențiilor internaționale din domeniul protecției mediului” desfășurat în perioada 2015-2018;

– Proiectul de Hotărâre privind actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului și în administrarea Administrației Naționale „Apele Române” – Administrația Bazinală de Apă Argeș-Vedea, instituție publică aflată în coordonarea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, prevăzute în anexa nr. 12 la H.G. nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului (M. Of. nr. 1020 din 21 decembrie 2006; cu modif. ult.), ca urmare a reevaluării;

– Proiectul de Hotărâre privind actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului și în administrarea Administrației Naționale „Apele Române” – Administrația Bazinală de Apă Banat, instituție publică aflată în coordonarea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, prevăzute în anexa nr. 12 la H.G. nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a reevaluării;

– Proiectul de Hotărâre privind declanșarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrărilor de utilitate publică de interes național „Amenajări hidrotehnice în bazinul hidrografic Niraj, județul Mureș”;

–  Proiectul de Hotărâre privind suplimentarea bugetului Ministerului Sănătății pe anul 2015 pentru plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale;

– Proiectul de Hotărâre pentru aprobarea Aranjamentului între Ministerul Apărării Naționale din România și Ministrul Apărării din Regatul Belgiei privind cooperarea în domeniul cartografiei, hărților de navigație și geodeziei militare, semnat la București, la 22 octombrie 2014 și la Bruxelles, la 5 decembrie 2014;

– Proiectul de Hotărâre privind modificarea anexei nr. 11 la H.G. nr. 1705/2006, pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului;

– Proiectul de Hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2015 al Regiei autonome „Imprimeria Băncii Naționale a României” din subordinea Băncii Naționale a României;

– Proiectul de Hotărâre privind aprobarea unor modificări și completări în inventarul bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Naționale;

– Proiectul de Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2015 pentru S.P.E.E Hidroelectrica S.A, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei, Întreprinderilor Mici și Mijlocii și Mediului de Afaceri;

– Proiectul de Hotărâre privind recunoașterea Asociației „Asociația Română de Franciză” ca fiind de utilitate publică;

– Proiectul de Hotărâre privind trecerea unor construcții, aflate în administrarea M.A.I. – UM 0654 Craiova, din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcțiune și casării, și pentru actualizarea anexei nr. 1 la H.G. nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului;

– Proiectul de Hotărâre privind actualizarea Anexei nr. 1 la H.G. nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a scoaterii din inventar a unui imobil, aflat în administrarea M.A.I. – Unitatea Militară 0406 Constanța;

– Proiectul de Hotărâre pentru modificarea H.G. nr. 34/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor Publice (M. Of. nr. 52 din 28 ianuarie 2009; cu modif. ult.);

– Proiectul de Hotărâre pentru modificarea și completarea H.G. nr. 520/2013 privind organizarea și funcționarea ANAF (M.Of. nr. 473 din 30.7.2013; cu modif. ult.);

– Proiectul de Hotărâre privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Achiziții Publice;

– Proiectul de Hotărâre privind modificarea datelor de identificare a unui imobil înscris în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și transmiterea acestuia din domeniul public al statului și din administrarea Tribunalului Suceava, în domeniul public al Municipiului Fălticeni, județul Suceava.

 

Pentru a vedea lista privind actele normative aflate pe ordinea de zi a ședinței din 28 iulie 2015 vizitați site-ul Guvernului (www.gov.ro).

Astăzi, în ședința de Guvern: rectificarea bugetului de stat pe anul 2015, rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2015 și alte acte normative was last modified: iulie 28th, 2015 by Redacția ProLege

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter