CSM a avizat favorabil modificarea și completarea dispozițiilor art. 62 din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, precum şi a altor acte normative (ordinea de zi soluționată)

31 mart. 2016
Vizualizari: 1393

Despre

  • Ședința CSM din 29 martie 2016
  • Hotărâri adoptate

Potrivit informațiilor publicate pe site-ul CSM, în ședința din 29 martie 2016, au fost adoptate mai multe hotărâri. Vă prezentăm, în continuare, o parte dintre respectivele hotărâri.

Rapoarte

• Plenul CSM a luat act de conținutul Raportului de activitate al INM, pe anul 2015.

Direcția legislație, documentare și contencios

Puncte de vedere

• Plenul CSM a avizat favorabil proiectul de Hotărâre a Guvernului privind aprobarea Planului de acțiune aferent Strategiei de dezvoltare a sistemului judiciar 2015-2020, cu observațiile formulate și însușite în cadrul Comisiilor reunite.

• Plenul CSM a apreciat că se impune emiterea unei hotărâri de principiu, în sensul că nu mai este necesară efectuarea unui nou stagiu, în situația în care un judecător/procuror/personal de specialitate juridică asimilat judecătorilor și procurorilor nu s-a prezentat justificat la primul examen de capacitate, iar pe cel de-al doilea nu l-a promovat.

• Plenul CSM a hotărât sesizarea Ministerului Justiției cu următoarele propuneri de modificare și completare a dispozițiilor art. 62 din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu referire la cazurile în care intervine suspendarea din funcție a magistraților, după cum urmează:

La art. 62 alin. (1), după lit. a1) se introduce o nouă literă, litera a2), cu următorul cuprins:

a2) când față de acesta s-a luat măsura preventivă a controlului judiciar sau a controlului judiciar pe cauțiune și organul judiciar a stabilit în sarcina obligația de nu exercita profesia în exercitarea căreia a săvârșit fapta;”

Modificarea art. 621 alin. (1), după cum urmează:

Art. 621 – (1) Încheierea definitivă prin care s-a dispus arestarea preventivă ori arestul la domiciliu, încheierea sau ordonanța prin care s-a stabilit obligația de a nu exercita profesia în exercitarea căreia a fost săvârșită fapta pe durata controlului judiciar sau a controlului judiciar pe cauțiune, definitive, rechizitoriul prin care s-a dispus trimiterea în judecată sau ordonanța prin care s-a dispus renunțarea la urmărirea penală cu privire la un judecător ori procuror se comunică în termen de 24 de ore CSM”.

• Plenul CSM a hotărât modificarea și completarea Regulamentului privind normele pentru efectuarea lucrărilor de inspecție de către Inspecția Judiciară, aprobat prin Hotărârea Plenului CSM nr. 1027/15.11.2012, după cum urmează:

– La art. 33 alin. (1) se modifică și avea următorul cuprins:

Art. 33 (1) În situația în care Inspecția Judiciară a fost sesizată în condițiile art. 45 alin. (2) din Legea nr. 317/2004, republicată, se întocmește de către inspectorul judiciar sau, după caz, de către echipa de inspectori judiciari, în termen de 20 de zile de la data finalizării cercetării disciplinare, o rezoluție prin care se dispune una din următoarele soluții:

a) admiterea sesizării, prin exercitarea acțiunii disciplinare și sesizarea secției corespunzătoare a CSM;

b) respingerea sesizării, în cazul în care se constată că nu sunt îndeplinite condițiile pentru exercitarea acțiunii disciplinare.”

– Modificarea textului art. 33 alin. (3), după cum urmează:

(3) „Rezoluțiile prevăzute la alin. (1) lit. a) și b) sunt supuse avizării de către directorul de direcție și confirmării de către inspectorul-șef în termenul prevăzut de art. 46 alin. (7) din Legea nr.317/2004, republicată.”

Pachet: Codul administrativ comentat. Explicatii, jurisprudenta, doctrina. Volumul I si Volumul II

– La art. 53, alin. (3) se modifică și va avea următorul cuprins:

„(3) Verificările prevăzute la alin.(1) se efectuează în termen de cel mult 15 zile de la data solicitării; acest termen poate fi prelungit cu încă 15 zile, la solicitarea motivată a inspectorului judiciar sau a echipei de inspectori judiciari, în funcție de complexitatea sesizării, de volumul de lucru al inspectorului/echipei de inspectori desemnați sau de existența altor motive întemeiate. Dispozițiile art. 11 alin. (1) – (3) și (6), art. 12, 13 și ale art. 14 alin. (1) se aplică în mod corespunzător.

Note

• Plenul CSM a stabilit următoarele:

numărul de judecători și de procurori care urmează să fie aleși membri ai CSM, pe categorii de instanțe și parchete; (1 reprezentant al judecătorilor de la ÎCCJ, 2 reprezentanți ai judecătorilor de la curți de apel; 2 reprezentanți ai judecătorilor de la judecătorii; 1 reprezentant al procurorilor de la parchete de pe lângă tribunale);

– data de 5 octombrie 2016 la care vor avea loc adunările generale ale judecătorilor și procurorilor;

– perioada cuprinsă între 18.04-5.05.2016 în care pot fi depuse candidaturile;

– calendarul procedurii alegerilor potrivit anexei atașate la nota direcției de specialitate, cu observațiile formulate în Comisia nr. 2;

– emiterea anunțului pentru alegeri, cu conținutul prevăzut la art. 6 alin. (2) din Regulament.

Plenul CSM a aprobat componența Comitetului Electoral Permanent al CSM, după cum urmează:

– 1 judecător – membru – președinte: domnul judecător NICOLAE HORAȚIUS DUMBRAVĂ, membru al CSM;

– 1 procuror – membru – vicepreședinte: doamna procuror OANA ANDREA SCHMIDT-HĂINEALĂ, membru al CSM;

– 1 judecător – membru: domnul judecător CRISTI VASILICĂ DANILEȚ, membru al CSM;

– 1 judecător – supleant: domnul judecător ADRIAN BORDEA, membru al CSM;

– 1 judecător – supleant: domnul judecător MARIUS BADEA TUDOSE, membru al CSM;

– 1 procuror – supleant: domnul procuror BOGDAN GABOR, membru al CSM;

• Plenul CSM a stabilit că nu pot avea calitatea de membru al CSM, în același timp, doi reprezentanți ai aceleiași categorii de instanțe sau unități de parchet din circumscripția aceleiași curți de apel, respectiv parchet de pe lângă curte de apel.

Direcția resurse umane și organizare

Note

• Plenul CSM a hotărât organizarea concursurilor de promovare în funcția de magistrat asistent șef la Secția de contencios administrativ și fiscal, respectiv magistrat asistent șef la Secția penală a ÎCCJ, la data de 23 mai 2016, ora 10,00 la sediul instanței supreme.

Plenul CSM a aprobat:

– calendarele de desfășurare a concursurilor, conform calendarelor propuse de Direcția resurse umane și organizare – Anexa 1;

– anunțurile din Anexa 3 la notele direcției de specialitate, care urmează să fie publicate pe paginile de internet ale CSM și ÎCCJ și afișate la sediile celor două instituții;

– componența comisiilor de organizare a concursurilor;

– componența comisiilor de examinare a concursurilor.

• Plenul CSM a hotărât modificarea Hotărârii Plenului CSM nr. 168/16.02.2016 privind componența comisiei de soluționare a contestațiilor la concursul de admitere la SNG, din data de 24 aprilie 2016.

De asemenea, Plenul CSM a decis ca înlocuirea unui membru din componența comisiei de soluționare a contestațiilor la concursul sus-menționat cu primul supleant numit de Plenul CSM în ședința din data de 16.02.2016 să se realizeze de președintele comisiei de soluționare a contestațiilor, conform art.12 alin.(3) din Regulamentul de concurs.

Direcția afaceri europene, relații internaționale și programe

Note

• Plenul CSM a apreciat ca fiind oportună reprezentarea CSM la Conferința miniștrilor de justiție cu tema: „Consolidarea independenței și imparțialității justiției o precondiție a statului de drept în statele membre ale Consiliului Europei (CoE)”, la Sofia, în perioada 21 – 22 aprilie 2016.

De asemenea, Plenul CSM a desemnat reprezentanții CSM în vederea participării la eveniment și a aprobat cheltuielile necesare.

Pentru a consulta integral Ordinea de zi soluționată din data de 29 martie 2016 a Plenului CSM, accesați sursa informației, site-ul CSM (www.csm1909.ro).

CSM a avizat favorabil modificarea și completarea dispozițiilor art. 62 din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor, precum și a altor acte normative (ordinea de zi soluționată) was last modified: aprilie 18th, 2016 by Redacția ProLege

Jurisprudență

Vezi tot

PARTENERI INSTITUȚIONALI

Vă recomandăm:

Rămâi la curent cu noutățile juridice

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.