[UPDATE: Ordinea de zi soluționată] Ședința CSM din 20 martie 2018: Ordinea de zi (Plen)

21 mart. 2018
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 970
 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Update 21 martie 2018: Ordinea de zi soluționată a ședinței Plenului CSM din 20 martie 2018

Potrivit informației publicate pe site-ul CSM, în ședința din 20 martie 2018, CSM a luat mai multe hotărâri, printre care și următoarele:

– Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a aprobat Structura anului școlar 2018 propusă de Școala Națională de Grefieri;

– Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a aprobat, parțial, propunerile Școlii Naționale de Grefieri privind rețeaua de formatori pentru formarea profesională continuă pentru anul 2018, conform anexei la Hotărârea nr. 6/05.02.2018 a Consiliului de conducere al Școlii Naționale de Grefieri, urmând ca în privința uneia dintre propuneri, constatându-se incidența art. 125 din regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului Superior al Magistraturii, votul să fie reluat în proxima ședință a Plenului;

– Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât:

• menținerea tematicii și bibliografiei aprobate pentru anul 2017 pentru concursul de ocupare a posturilor vacante de grefier cu studii superioare juridice din cadrul instanțelor judecătorești și parchetelor, precum și pentru ocuparea posturilor vacante de grefier fără studii superioare juridice din cadrul instanțelor judecătorești și parchetelor, conform Hotărârii Plenului CSM nr. 169/28.02.2017;

• menținerea taxei de participare la concurs în cuantum de 150 lei, conform Hotărârii Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 169/2017.

– Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât:

1. acordarea avizului conform pentru modificarea statelor de funcții și de personal ale Curții de Apel Ploiești, Tribunalului Prahova, Tribunalului Dâmbovița și Tribunalului Buzău;

2. acordarea avizului conform pentru modificarea statelor de funcții și de personal ale Tribunalului Tulcea și Judecătoriei Tulcea, prin revenirea unui post din statul de funcții și de personal al Tribunalului Tulcea în statul de funcții și de personal al Judecătoriei Tulcea, începând cu data publicării în Monitorul Oficial a unuia dintre decretele de eliberare din funcția de judecător de la Tribunalul Tulcea, dar nu mai devreme de 2.04.2018;

3. acordarea avizului conform pentru modificarea statelor de funcții și de personal ale Tribunalului Dolj și Judecătoriei Segarcea, prin revenirea unui post vacant de judecător din statul de funcții și de personal al Tribunalului Dolj în statul de funcții și de personal al Judecătoriei Segarcea, începând cu data de 14.05.2018;

4. acordarea avizului conform pentru modificarea statelor de funcții și de personal ale Tribunalului Olt și Tribunalului Gorj;

5. acordarea avizului conform pentru modificarea statului de funcții și de personal al Tribunalului Tulcea;

6. acordarea avizului conform pentru modificarea statului de funcții și de personal al Judecătoriei Petroșani;

7. acordarea avizului conform pentru modificarea statului de funcții și de personal al Judecătoriei Pașcani, prin transformarea unui post de grefier gradul II, în post de grefier treapta II;

Monitor Dosare

8. acordarea avizului conform pentru modificarea statului de funcții și de personal al Judecătoriei Hunedoara, prin transformarea unui post de grefier – arhivar treapta I, în post de grefier – arhivar debutant;

9. acordarea avizului conform pentru modificarea statelor de funcții și de personal ale unor instanțe judecătorești din circumscripția teritorială a Curții de Apel Târgu Mureș;

10. acordarea avizului conform pentru modificarea statelor de funcții și de personal ale unor instanțe din circumscripția teritorială a Curții de Apel Constanța;

11. acordarea avizului conform pentru modificarea statelor de funcții și de personal ale unor instanțe din circumscripția teritorială a Curții de Apel Constanța;

12. acordarea avizului conform pentru modificarea statelor de funcții și de personal ale Curții de Apel Craiova și a unor instanțe judecărești din circumscripția sa teritorială;

13. acordarea avizului conform pentru modificarea statelor de funcții și de personal ale Judecătoriei Slatina și Judecătoriei Balș, prin transferul unui post vacant de șofer (personal conex) din statul de funcții și de personal al Judecătoriei Balș, în statul de funcții și de personal al Judecătoriei Slatina.

– Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a validat rezultatul concursului pentru numirea în funcție a inspectorilor judiciari desfășurat în perioada 1 noiembrie 2017 – 5 martie 2018, conform tabelului de clasificare a candidaților declarați admiși, anexat la notă;

– Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât modificarea Regulamentului privind organizarea și desfășurarea concursului de promovare în funcții de conducere a grefierilor, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 182/2007, cu modificările și completările ulterioare, în sensul stabilirii posibilității de contestare a rezultatului verificării îndeplinirii condițiilor de participare la concurs;

– Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât modificarea Regulamentului privind evaluarea activității profesionale a judecătorilor și procurorilor, aprobat prin Hotărârea nr. 676/2007 a Plenului Consiliului Superior al Magistraturii;

– Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a aprobat proiectele propuse pentru finanțare prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020:

1. Proiectul privind „Optimizarea managementului la nivelul sistemului judiciar”;

2. Proiectul privind „Dezvoltarea unei platforme de testare și asistență psihologică a personalului din cadrul sistemului judiciar”;

3. Proiectul privind „Consolidarea capacității organizaționale și administrative a Consiliului Superior al Magistraturii”;

4. Proiectul Eficiența – Eliminarea factorilor pentru inflația de cauze, identificarea elementelor normative și a tendințelor de aglomerare.

– Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a luat act de opțiunile exprimate pentru coordonarea proiectelor mai sus-menționate;

– Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a aprobat nota direcției de specialitate privind proiectul de Plan de măsuri pentru îndeplinirea recomandărilor Comisiei Europene, în cadrul MCV – varianta actualizată conținând și observațiile departamentelor de specialitate și a hotărât instituirea unui mecanism de monitorizare trimestrială a planului de măsuri;

– Cu privire la concursul pentru ocuparea a 2 posturi de personal de specialitate juridică asimilat judecătorilor și procurorilor, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a aprobat:

• componența comisiei de elaborare a subiectelor pentru proba scrisă la limba străină;
• componența comisiei de soluționare a contestațiior pentru proba scrisă la la limba străină;
• componența comisiei de organizare a probei scrise la limba străină;
• calendarul probei scrise la limba străină, astfel cum a fost modificat prin nota completatoare;

15 aprilie 2018 – susținerea probei scrise la limba străină;
16 aprilie 2018 – depunerea contestațiilor la barem;
17-18 aprilie 2018 – soluționarea contestațiilor la barem și publicarea baremului definitiv;
26 aprilie 2018 – afișarea rezultatelor la proba scrisă la limba străină;
27-30 aprilie 2018 – depunerea contestațiilor cu privire la rezultatul probei scrise la limba străină;
2-3 mai 2018 – soluționarea contestațiilor cu privire la rezultatul probei scrise la limba străină;
3 mai 2018 – publicarea rezultatului final al probei scrise la limba străină.

– Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a avizat favorabil traducerea avizului CCJE nr. 20;

– Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a apreciat că nu este oportună implicarea Consiliului Superior al Magistraturii în organizarea conferinței propuse prin raportul reprezentantului României la CCJE;

– Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a luat act de conținutul Raportului privind participarea delegației Consiliului Superior al Magistraturii la cea de-a 78-a Reuniune Plenară GRECO Strasburg, 4-8 decembrie 2017;

– Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a aprobat propunerea Fundației Konrad – Adenauer – Stiftung (KAS), fiind util un parteneriat între Consiliul Superior al Magistraturii și Fundația Konrad – Adenauer – Stiftung pentru organizarea unei conferințe – în a doua jumătate a lunii iunie 2018, având în vedere tematica propusă „Integritatea justiției – premisa funcționării eficiente a sistemului judiciar”, iar Consiliul Superior al Magistraturii umează a face demersurile necesare pentru invitarea unor reprezentanți ai Inspecției Judiciare, Insitutului Național al Magistraturii, Școlii Naționale de Grefieri, ai instanțelor și parchetelor;

– Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a luat act de conținutul Raportului privind activitatea desfășurată de Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism în anul 2017;

– Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a aprobat suplimentarea Anexei nr. 2 privind funcțiile de conducere scoase la concursul sau examenul pentru numirea în funcții de conducere a judecătorilor și procurorilor, la curți de apel, tribunale și judecătorii, precum și la parchetele de pe lângă acestea, organizat în perioada 23 martie – 28 iunie 2018, prin includerea funcțiilor de: președinte al Judecătoriei Suceava, vicepreședinte al Judecătoriei Suceava, președinte al Judecătoriei Focșani și vicepreședinte al Judecătoriei Focșani;

– Plenul Consiliului Superior al Magistraturii, după suplimentarea ordinii de zi, a hotărât respingerea solicitărilor formulate de unele instanțe și parchete privind suplimentarea listei posturilor de judecător și procuror scoase la concursul de admitere în magistratură;

– Plenul Consiliului Superior al Magistraturii, după suplimentarea ordinii de zi, a decis:

1. Transmiterea unei solicitări către Ministerul Justiției, în sensul de a comunica informații Consiliului cu privire la stadiul implementării și rezultatele obținute de către Comisia pentru inventarierea și predarea documentelor din arhiva fostei DGPA, în exercitarea atribuțiilor prevăzute de H.G. nr. 410/2017 privind unele măsuri referitoare la arhiva fostei Direcții Generale de Protecție și Anticorupție;

2. Transmiterea unei solicitări către Ministerul Justiției pentru a comunica informații Consiliului Superior al Magistraturii, cu privire la modalitatea în care a răspuns solicitării formulate de către Comisia Europeană la data de 10.10.2012, punctul 20 din anexă, respectiv modalitatea în care a colectat datele, având în vedere potențialul afectării independenței instanțelor judecătorești învestite cu soluționarea cauzelor respective;

3. Transmiterea unei solicitări către Comisia de anchetă a Camerei Deputaților și Senatului, pentru a clarifica aspectele ce țin de desființarea Direcției Generale de Protecție și Anticorupție, în sensul comunicării către Consiliul Superior al Magistraturii a datelor referitoare la obiectul de activitate al acestei comisii și a informațiilor care există la nivelul acesteia referitoare la activitatea unor magistrați;

4. Informarea opiniei publice cu privire la faptul că, la solicitarea Consiliului Superior al Magistraturii, Consiliul Suprem de Apărare a Țării a comunicat că în urma verificărilor efectuate în temeiul art. 7 alin. (3) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare, nu au reieșit date din care să rezulte că persoanele verificate ar fi lucrători operativi, inclusiv acoperiți, informatori sau colaboratori ai serviciilor de informații;

5. Adresarea unei solicitări Consiliului Suprem de Apărare a Țării, în sensul de a comunica modalitatea în care se efectuează verificările prevăzute de art.7 alin. (3) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

6. Transmiterea unei solicitări către Comisia comună permanentă a Camerei Deputaților și Senatului pentru exercitarea controlului parlamentar asupra activității Serviciului Român de Informații, în sensul comunicării către Consiliul Superior al Magistraturii a datelor și informațiilor referitoare la magistrați, rezultate în urma activității acestei comisii;

7. Transmiterea unei solicitări către Înalta Curte de Casație și Justiție, Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, curțile de apel și parchetele de pe lângă acestea, Institutul Național al Magistraturii, Școala Națională de Grefieri și Inspecția Judiciară, în vederea comunicării Consiliului Superior al Magistraturii, în măsura în care există, a protocoalelor încheiate cu serviciile/structurile de informații, începând cu data de 01.01.2005.

Pentru a vedea ordinea de zi soluționată a ședinței Plenului CSM din 20 martie 2018, vizitați site-ul CSM (www.csm.ro).


Ședința CSM din 20 martie 2018: Ordinea de zi (Plen)

Potrivit informației publicate pe site-ul CSM, pe ordinea de zi a ședinței din 20 martie 2018, se află mai multe note, rapoarte și puncte de vedere, printre care și următoarele:

– Nota Direcției resurse umane și organizare nr. 5/381/2018 privind desemnarea reprezentantului Înaltei Curți de Casație și Justiție în Consiliul Științific al Institutului Național al Magistraturii;

– Nota Direcției resurse umane și organizare nr. 823/2018 privind desemnarea unui reprezentant al asociațiilor profesionale, legal constituite ale judecătorilor și procurorilor, în Consiliul Științific al Institutului Național al Magistraturii;

– Nota Direcției resurse umane și organizare nr. 26496/23.01.2017 referitoare la propunerea Școlii Naționale de Grefieri cu privire la structura anului școlar 2018;

– Nota Direcției resurse umane și organizare nr. 3163/2018 privind constituirea rețelei de formatori a Școlii Naționale de Grefieri pentru formarea profesională continuă a personalului auxiliar de specialitate în anul 2018;

– Nota Direcției resurse umane și organizare nr. 138/2018 privind propunerile referitoare la tematica, bibliografia și taxa de participare la concursurile de ocupare a posturilor vacante de grefier la instanțele judecătorești și parchetele de pe lângă acestea în anul 2018;

– Nota Direcției resurse umane și organizare nr. 1875/2018 privind efectele Hotărârii Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 1556/15.12.2016;

– Nota Direcției resurse umane și organizare nr. 2249/2018 privind efectele Hotărârii Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 1143/13.12.2012;

– Nota Direcției resurse umane și organizare nr. 23970/2018 privind efectele Hotărârii Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 662/03.07.2008;

– Nota Direcției resurse umane și organizare nr. 3543/2018 privind efectele Hotărârii Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 1029/06.09.2016;

– Nota Direcției resurse umane și organizare nr. 3572/2018 privind efectele Hotărârii Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 114/02.02.2017;

– Nota Direcției resurse umane și organizare nr. 2522/2018 privind efectele Hotărârii Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 1467/22.11.2016;

– Nota Direcției resurse umane și organizare nr. 2405/2018 privind efectele Hotărârii Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 1281/27.11.2014;

– Nota Direcției resurse umane și organizare nr. 4753/2018 privind modificarea componenței comisiei de evaluare a activității profesionale a judecătorilor constituită la nivelul Judecătoriei Constanța;

– Nota Direcției resurse umane și organizare nr. 4771/2018 privind modificarea componenței comisiei de evaluare a activității profesionale a procurorilor constituită la nivelul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Suceava;

– Nota Direcției resurse umane și organizare nr. 5128/2018 privind modificarea componenței comisiei de evaluare a activității profesionale a judecătorilor constituită la nivelul Tribunalului Neamț;

– Nota Direcției resurse umane și organizare nr. 4280/2018 privind modificarea componenței comisiei de evaluare a activității profesionale a procurorilor constituită la nivelul Parchetului de pe lângă Tribunalul Ilfov;

– Nota Direcției resurse umane și organizare nr. 2/5301/2018 privind modificarea componenței comisiei de evaluare a activității profesionale a judecătorilor constituită la nivelul Judecătoriei Satu Mare;

– Nota Direcției resurse umane și organizare nr. 5452/2018 privind modificarea componenței comisiei de evaluare a activității profesionale a judecătorilor constituită la nivelul Judecătoriei Râmnicu Vâlcea;

– Nota Direcției resurse umane și organizare nr. 5292/2018 privind constituirea comisiei de evaluare a activității profesionale a procurorilor constituită la nivelul Parchetului de pe lângă Judecătoria Ploiești;

– Nota Direcției resurse umane și organizare nr. 4581/2018 privind acordarea avizului conform pentru modificarea statelor de funcții și de personal ale Curții de Apel Ploiești;

– Nota Direcției resurse umane și organizare nr. 5255/2018 privind restituirea unui post de judecător din statul de funcții a Tribunalului Tulcea în statul de funcții a Judecătoriei Tulcea;

– Nota Direcției resurse umane și organizare nr. 5257/2018 privind revenirea în statul de funcții a Tribunalului Tulcea în statul de funcții și de personal al Judecătoriei Segarcea a pstului de judecător transferat temporar în statul de funcții și de personal al Tribunalului Dolj;

– Nota Direcției resurse umane și organizare nr. 5449/2018 privind acordarea avizului conform pentru modificarea statelor de funcții și de personal ale Tribunalului Olt și Tribunalului Gorj;

– Nota Direcției resurse umane și organizare nr. 5441/2018 privind acordarea avizului conform pentru modificarea statului de funcții și de personal al Tribunalului Tulcea;

– Nota Direcției resurse umane și organizare nr. 5440/2018 privind acordarea avizului conform pentru modificarea statului de funcții și de personal al Judecătoriei Petroșani;

– Nota Direcției resurse umane și organizare nr. 5444/2018 privind acordarea avizului conform pentru modificarea statului de funcții și de personal al Judecătoriei Pașcani;

– Nota Direcției resurse umane și organizare nr. 5443/2018 privind acordarea avizului conform pentru modificarea statului de funcții și de personal al Judecătoriei Hunedoara;

– Nota Direcției resurse umane și organizare nr. 5433/2018 privind acordarea avizului conform pentru modificarea statelor de funcții și de personal ale unor instanțe judecătorești din circumscripția teritorială a Curții de Apel Târgu Mureș;

– Nota Direcției resurse umane și organizare nr. 5447/2018 privind acordarea avizului conform pentru modificarea statelor de funcții și de personal ale unor instanțe judecătorești din circumscripția teritorială a Curții de Apel Constanța;

– Nota Direcției resurse umane și organizare nr. 4510/2018 privind aprobarea statelor de funcții și de personal ale Consiliului Superior al Magistraturii;

– Nota Inspecției Judiciare nr. 2131/A/IJ/2017 privind solicitarea de validare a rezultatului concursului pentru numirea în funcție a inspectorilor judiciari desfășurat în perioada 1 noiembrie 2017 – 5 martie 2018;

– Punct de vedere al Direcției legislație, documentare și contencios nr. 25949/2018 referitor la solicitarea Curții de Apel Ploiești de interpretare a unor dispoziții legale și regulamentare privind concursul de promovare în funcții de conducere a grefierilor;

– Nota Direcției resurse umane și organizare nr. 820/2018 privind solicitările de valorificare a rezultatelor concursului de promovare în funcții de execuție din data de 26 noiembrie 2017 – sesiunea martie 2018;

– Nota Direcției resurse umane și organizare nr. 5300/2018 privind solicitarea Ministerului Justiției de acordare a avizului cu privire la numirea asistentului membrului național la EUROJUST;

– Nota completatoare a Direcției legislație, documentare și contencios nr. 7993/2014 la punctul de vedere privind evaluarea activității profesionale a judecătorilor și procurorilor;

– Punctul de vedere al Direcției resurse umane și organizare nr. 2979/2018 cu privire la propunerile de proiecte în cadrul Obiectivului Specific 1.3 aferent POCA 2014-2020;

– Nota Direcției afaceri europene, relații internaționale și programe nr. 27/24805/2015/22.01.2018 de informare privind lansarea unei noi cereri de proiecte în cadrul Obiectivului Specific 1.3 aferent POCA 2014-2020 și necesitatea analizării oportunității elaborării și implementării unor proiecte în vederea realizării măsurilor incluse în Planul de Acțiune aferent Strategiei pentru Dezvoltarea Sistemului Judiciar 2015-2020 de competența Consiliului Superior al Magistraturii;

– Nota Direcției afaceri europene, relații internaționale și programe nr. 29/24805/2018 în completare la nota DAERIP nr. 27/24805/2015/22.01.2018 privind adresa Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice referitoare la pregătirea următoarelor linii de finanțare pentru sistemul judiciar cu finanțare din Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020;

– Nota Direcției afaceri europene, relații internaționale și programe nr. 3184/2018 privind analiza proiectului de Plan de măsuri pentru îndeplinirea recomandărilor Comisiei Europene, în cadrul MCV și privind organizarea Misiunii de evaluare a Comisiei Europene în cadrul Mecanismului de Cooperare și Verificare, din perioada 14-16 martie 2018;

– Nota Direcției resurse umane și organizare nr. 22562/2017 privind concursul pentru ocuparea a 2 posturi de personal de specialitate juridică asimilat judecătorilor și procurorilor;

– Nota Direcției afaceri europene, relații internaționale și programe nr. 4471/2018 privind raportul reprezentantului României la cea de-a optsprezecea Reuniune Plenară a Consiliului Consultativ al Judecătorilor Europeni (CCJE) Consiliul Europei, Strasbourg, 8-10 noiembrie 2017;

– Nota Direcției afaceri europene, relații internaționale și programe nr. 20/2018 privind participarea delegației Consiliului Superior al Magistraturii la cea de-a 78-a Reuniune Plenară GRECO Strasburg, 4-8 decembrie 2017;

– Nota Direcției afaceri europene, relații internaționale și programe nr. 81/2018 privind propunerea de colaborare adresată Consiliului Superior al Magistraturii de către Fundația Konrad – Adenauer – Stiftung;

– Raportul privind activitatea desfășurată de Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism în anul 2017.

Pentru a vedea ordinea de zi a ședinței CSM din 20 martie 2018, vizitați site-ul CSM (www.csm.ro).

[UPDATE: Ordinea de zi soluționată] Ședința CSM din 20 martie 2018: Ordinea de zi (Plen) was last modified: martie 28th, 2018 by Universul Juridic

Vă recomandăm:

Despre autor:

Universul Juridic

Universul Juridic

UniversulJuridic.ro reprezintă doar o mică parte din proiectul final ale cărui conținut și funcționalități vor fi într-o continuă dezvoltare, în funcție de necesitățile și dorințele dumneavoastră.