Ședința Camerei Deputaților: modificarea Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe, a Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011 și alte acte normative

30 sept. 2015
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 889
Ședința Camerei Deputaților Actele aflate pe ordinea de zi
30 septembrie 2015– Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe
– Propunerea legislativă pentru modificarea și completare a Legii nr. 1/2011 a educației naționale
– Propunerea legislativă pentru completarea Legii educației naționale nr. 1/2011
– Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 215/2001 a administrației publice locale
– Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice
– Proiectul de Lege privind redresarea și rezoluția asigurătorilor
– Propunerea legislativă pentru completarea și modificarea Legii nr. 69/2000 a educației fizice și sportului
– Proiectul de Lege privind aprobarea O.U.G. nr. 91/2014 pentru modificarea și completarea O.U.G. nr. 28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale
– Proiectul de Lege privind aprobarea O.U.G. nr. 9/2015 pentru modificarea Legii nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum și unele drepturi ale invalizilor și văduvelor de război și a Legii nr. 49/1991 privind acordarea de indemnizații și sporuri invalizilor, veteranilor și văduvelor de război
– Proiectul de Lege pentru aprobarea O.U.G. nr. 20/2015 privind stabilirea nivelului maxim al produsului apă grea destinat unităților 1-4 de la Centrala nuclearo-electrică Cernavodă pentru întreaga perioadă de exploatare a acestora, precum și pentru gestionarea apei grele
– Proiectul de Lege pentru aprobarea O.U.G. nr. 44/2008 privind desfășurarea activităților economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale
– Proiectul de Lege pentru aprobarea O.U.G. nr. 13/2015 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Achiziții Publice
– Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr. 94/1992 privind organizarea și funcționarea Curții de Conturi;
– Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii educației naționale nr. 1/2011
– Proiectul de Lege privind aprobarea O.U.G. nr. 14/2015 pentru completarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001 și pentru modificarea art. 39 alin. (7) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale
– Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Coreea privind protecția informațiilor clasificate militare, semnat la București la 26 martie 2015
– Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului de Parteneriat Economic preliminar între Côte d Ivoire, pe de o parte, și Comunitatea Europeană și Statele sale Membre, pe de altă parte, semnat la Abidjan, la 26 noiembrie 2008
– Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea O.U.G. nr. 33/2007 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei
– Propunerea legislativă pentru modificarea și completare a Legii nr. 1/2011 a educației naționale
– Proiectul de Lege pentru acceptarea celui de-al doilea amendament la Convenția privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontieră, adoptată la Espoo la 25 februarie 1991, ratificată de România prin Legea nr. 22/2001, adoptat prin Decizia III/7 a celei de-a treia Reuniuni a părților, la Cavtat din 01-04 iunie 2004
– Proiectul de Lege pentru acceptarea Amendamentului de la Doha, adoptat la Doha, la 8 decembrie 2012, la Protocolul de la Kyoto la Convenția-cadru a Națiunilor Unite asupra schimbărilor climatice, adoptat la 11 decembrie 1997
– Proiectul de Lege pentru modificarea art. 7 alin. (5) din Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor
– Proiectul de Lege privind declararea zilei de 28 noiembrieZiua Bucovinei
– Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea O.G. nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritățile administrației publice și instituțiile publice
– Proiectul de Lege privind plata diferențelor salariale cuvenite personalului didactic din învățământul de stat pentru perioada octombrie 2008 – 13 mai 2011
– Proiectul de Lege pentru modificarea art. 16 din Legea nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum și unele drepturi ale invalizilor și văduvelor de război
– Proiectul de Lege pentru aprobarea plății contribuțiilor Ministerului Justiției și Ministerului Public la organisme internaționale, precum și pentru modificarea și completarea O.G. nr. 41/1994 privind autorizarea plății cotizațiilor la organizațiile internaționale interguvernamentale la care România este parte
– Proiectul de Lege privind modificarea alin. (5) al art. 529 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
– Proiectul de Lege privind stimularea participării la învățământul preșcolar a copiilor provenind din familii dezavantajate
– Proiectul de Lege pentru modificarea art. 31 din Legea nr. 153/2011 privind măsuri de creștere a calității arhitectural-ambientale a clădirilor
– Proiectul de Lege privind aprobarea O.U.G. nr. 79/2013 privind modificarea și completarea Legii îmbunătățirilor funciare nr. 138/2004, pentru completarea O.U.G. nr. 82/2011 privind unele măsuri de organizare a activității de îmbunătățiri funciare, precum și pentru modificarea literei e) a alin. (6) al art. 3 din Legea nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie
– Proiectul de Lege pentru aprobarea O.U.G. nr. 44/2008 privind desfășurarea activităților economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale
– Proiectul de Lege pentru aprobarea O.U.G. nr. 12/2015 privind aprobarea susținerii cheltuielilor de întreținere și funcționare a Formațiunii Medicale ROL 2 din bugetul Ministerului Sănătății și pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul sănătății
– Proiectul de Lege pentru aprobarea O.U.G. nr. 17/2015 privind aprobarea plății contribuției României pentru construirea sediului permanent al Curții Penale Internaționale
– Proiectul de Lege pentru modificarea art. 20 din Legea nr. 202/1998 privind organizarea Monitorului Oficial al României

 

 

Potrivit comunicatului de presă publicat pe site-ul Camerei Deputaților (www.cdep.ro), pe ordinea de zi a ședinței din 30 septembrie 2015, se află mai multe acte normative.

Vă prezentăm, în continuare, lista privind respectivele acte normative:

 

– Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe (M. Of. nr. 60 din 26 martie 1996; cu modif. ult.);

Campanie Craciun UJmag 2020

– Propunerea legislativă pentru modificarea și completare a Legii nr. 1/2011 a educației naționale (M. Of. nr. 18 din 10 ianuarie 2011; cu modif. ult.);

– Propunerea legislativă pentru completarea Legii educației naționale nr. 1/2011;

– Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 215/2001 a administrației publice locale (rep. M. Of. nr. 123 din 20 februarie 2007; cu modif. ult.);

– Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice (M. Of. nr. 121 din 5 martie 2013; cu modif. ult.);

– Proiectul de Lege privind redresarea și rezoluția asigurătorilor;

– Propunerea legislativă pentru completarea și modificarea Legii nr. 69/2000 a educației fizice și sportului (M. Of. nr. 200 din 9 mai 2000; cu modif. ult.);

– Proiectul de Lege privind aprobarea O.U.G. nr. 91/2014 pentru modificarea și completarea O.U.G. nr. 28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale (M. Of. nr. 966 din 30 decembrie 2014; cu modif. ult.);

– Proiectul de Lege privind aprobarea O.U.G. nr. 9/2015 pentru modificarea Legii nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum și unele drepturi ale invalizilor și văduvelor de război și a Legii nr. 49/1991 privind acordarea de indemnizații și sporuri invalizilor, veteranilor și văduvelor de război (M. Of. nr. 299 din 30 aprilie 2015);

– Proiectul de Lege pentru aprobarea O.U.G. nr. 20/2015 privind stabilirea nivelului maxim al produsului apă grea destinat unităților 1-4 de la Centrala nuclearo-electrică Cernavodă pentru întreaga perioadă de exploatare a acestora, precum și pentru gestionarea apei grele (M. Of. nr. 433 din 17 iunie 2015);

– Proiectul de Lege pentru aprobarea O.U.G. nr. 44/2008 privind desfășurarea activităților economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale (M. Of. nr. 328 din 25 aprilie 2008);

– Proiectul de Lege pentru aprobarea O.U.G. nr. 13/2015 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Achiziții Publice (M. Of. nr. 362 din 26 mai 2015);

– Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr. 94/1992 privind organizarea și funcționarea Curții de Conturi (M. Of. nr. 238 din 3 aprilie 2014);

Videoconferința regională de insolvență Buzău

– Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii educației naționale nr. 1/2011;

– Proiectul de Lege privind aprobarea O.U.G. nr. 14/2015 pentru completarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001 și pentru modificarea art. 39 alin. (7) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale (M. Of. nr. 374 din 28 mai 2015);

– Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Coreea privind protecția informațiilor clasificate militare, semnat la București la 26 martie 2015;

– Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului de Parteneriat Economic preliminar între Côte d Ivoire, pe de o parte, și Comunitatea Europeană și Statele sale Membre, pe de altă parte, semnat la Abidjan, la 26 noiembrie 2008;

– Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea O.U.G. nr. 33/2007 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei (M. Of. nr. 337 din 18 mai 2007; cu modif. ult.);

– Proiectul de Lege pentru acceptarea celui de-al doilea amendament la Convenția privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontieră, adoptată la Espoo la 25 februarie 1991, ratificată de România prin Legea nr. 22/2001, adoptat prin Decizia III/7 a celei de-a treia Reuniuni a părților, la Cavtat din 01-04 iunie 2004;

– Proiectul de Lege pentru acceptarea Amendamentului de la Doha, adoptat la Doha, la 8 decembrie 2012, la Protocolul de la Kyoto la Convenția-cadru a Națiunilor Unite asupra schimbărilor climatice, adoptat la 11 decembrie 1997;

– Proiectul de Lege pentru modificarea art. 7 alin. (5) din Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor (M. Of. nr. 189 din 18 martie 2014; cu modif. ult.);

– Proiectul de Lege privind declararea zilei de 28 noiembrieZiua Bucovinei;

– Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea O.G. nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritățile administrației publice și instituțiile publice (M. Of. nr. 542 din 1 septembrie 2001; cu modif. ult.);

– Proiectul de Lege privind plata diferențelor salariale cuvenite personalului didactic din învățământul de stat pentru perioada octombrie 2008 – 13 mai 2011;

– Proiectul de Lege pentru modificarea art. 16 din Legea nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum și unele drepturi ale invalizilor și văduvelor de război (rep. M. Of. nr. 783 din 28 octombrie 2002; cu modif. ult.);

– Proiectul de Lege pentru aprobarea plății contribuțiilor Ministerului Justiției și Ministerului Public la organisme internaționale, precum și pentru modificarea și completarea O.G. nr. 41/1994 privind autorizarea plății cotizațiilor la organizațiile internaționale interguvernamentale la care România este parte (M. Of. nr. 241 din 29 august 1994; cu modif. ult.);

– Proiectul de Lege privind modificarea alin. (5) al art. 529 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății (rep. M. Of. nr. 652 din 28 august 2015);

– Proiectul de Lege privind stimularea participării la învățământul preșcolar a copiilor provenind din familii dezavantajate;

– Proiectul de Lege pentru modificarea art. 31 din Legea nr. 153/2011 privind măsuri de creștere a calității arhitectural-ambientale a clădirilor (M. Of. nr. 493 din 11 iulie 2011);

– Proiectul de Lege privind aprobarea O.U.G. nr. 79/2013 privind modificarea și completarea Legii îmbunătățirilor funciare nr. 138/2004, pentru completarea O.U.G. nr. 82/2011 privind unele măsuri de organizare a activității de îmbunătățiri funciare, precum și pentru modificarea literei e) a alin. (6) al art. 3 din Legea nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie (M. Of. nr. 390 din 29 iunie 2013);

– Proiectul de Lege pentru aprobarea O.U.G. nr. 44/2008 privind desfășurarea activităților economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale (M. Of. nr. 328 din 25 aprilie 2008; cu modif. ult.);

– Proiectul de Lege pentru aprobarea O.U.G. nr. 12/2015 privind aprobarea susținerii cheltuielilor de întreținere și funcționare a Formațiunii Medicale ROL 2 din bugetul Ministerului Sănătății și pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul sănătății (M. Of. nr. 352 din 21 mai 2015);

– Proiectul de Lege pentru aprobarea O.U.G. nr. 17/2015 privind aprobarea plății contribuției României pentru construirea sediului permanent al Curții Penale Internaționale (M. Of. nr. 421 din 12 iunie 2015);

– Proiectul de Lege pentru modificarea art. 20 din Legea nr. 202/1998 privind organizarea Monitorului Oficial al României (M. Of. nr. 206 din 11 aprilie 2013; cu modif. ult.).

Pentru a vedea respectivul comunicat de presă vizitați site-ul Camerei Deputaților (www.cdep.ro).

Ședința Camerei Deputaților: modificarea Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe, a Legii educației naționale nr. 1/2011 și alte acte normative was last modified: septembrie 30th, 2015 by Redacția ProLege

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter