Ședința Camerei Deputaților: Codul muncii, Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996 și alte acte normative

8 apr. 2015
1 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 5 (1 votes, average: 5,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 1217

Despre

  • Ședință a Camerei Deputaților - 8 aprilie 2015
  • Codul muncii
  • Legea nr. 7/1996

Pe lista de ședință a Camerei Deputaților din data de 8 aprilie 2015, se află mai multe acte normative. Vă prezentăm, în continuare, o listă detaliată a acestora:

– Proiectul de Lege pentru modificarea art. 137 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii;

– Proiectul de Lege privind unele măsuri vizând republicarea actelor normative;

– Proiectul de Lege privind aprobarea O.U.G. nr. 92/2014 pentru reglementarea unor măsuri fiscal bugetare și modificarea unor acte normative (M. Of. nr. 957 din 30 decembrie 2014);

– Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996 (M. Of. nr. 83 din 7 februarie 2013; cu modif. ult.);

– Proiectul de Lege pentru completarea art. 20 din Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice;

Forumul Național de Drept Bancar, ediția a II-a

– Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 35/1997 privind organizarea și funcționarea instituției Avocatul Poporului;

– Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr. 90/2001 privind organizarea și funcționarea Guvernului României și a ministerelor (M. Of. nr. 164 din 2 aprilie 2001; cu modif. ult.);

– Propunerea legislativă pentru ratificarea Protocolului Adițional referitor la plângerile colective încheiat la Strasbourg la 9 noiembrie 1995 la Carta Socială Europeană deschisă spre semnare la Torino la 18 octombrie 1961;

– Proiectul de Lege privind ratificarea celui de-al treilea Protocol adițional dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Moldova, semnat la Chișinău la 10 decembrie 2013, la Acordul dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Moldova privind implementarea programului de asistență tehnică și financiară în baza unui ajutor financiar nerambursabil în valoare de 100 milioane de euro acordat de România Republicii Moldova, semnat la București la 27 aprilie 2010;

– Proiectul de Lege privind aprobarea O.G. nr.11/2014 pentru completarea art. 2 din O.G. nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute în România (rep. M. Of. nr. 601 din 26 septembrie 2013; cu modif. ult.);

– Proiectul de Lege pentru aprobarea O.G. nr. 29/2010 privind modificarea și completarea Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie (M. Of. nr. 616 din 31 august 2010);

– Proiectul de Lege pentru modificarea anexei nr. 3 din Legea nr. 43/2014 privind protecția animalelor utilizate în scopuri științifice (M. Of. nr. 326 din 6 mai 2014; cu modif. ult.);

– Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 192/2010 privind trecerea unor drumuri forestiere din domeniul public al statului și din administrarea Regiei Naționale a Pădurilor – Romsilva în domeniul public al unor unități administrativ-teritoriale și în administrarea consiliilor locale ale acestora;

– Proiectul de Lege pentru modificarea Legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general (M. Of. nr. 1128 din 14 decembrie 2005; cu modif. ult.);

– Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr. 299/2007 privind sprijinul acordat românilor de pretutindeni (M. Of. nr. 261 din 22 aprilie 2009; cu modif. ult.);

– Propunerea legislativă privind declararea zilei de 10 Mai – sărbătoare națională;

– Proiectul de Lege privind aprobarea O.G. nr. 3/2015 pentru modificarea și completarea Legii nr. 146/2014 privind autorizarea plății cotizațiilor la Forumul Internațional al Echipelor de Răspuns la Incidente de Securitate Cibernetică (Forum of Incident Response and Security Teams-FIRST) și la Forumul TF/CSIRT Trusted Introducer (TI) din cadrul Asociației Transeuropene a Rețelelor din Domeniul Cercetării și al Educației (Transeuropean Research and Education Network Association – TERENA) în scopul menținerii participării Centrului Național de Răspuns la Incidente de Securitate Cibernetică CERT-RO la aceste două organisme neguvernamentale (M. Of. nr. 70 din 27 ianuarie 2015);

Videoconferința regională de insolvență Buzău

– Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 230/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari (M. Of. nr. 490 din 23 iulie 2007; cu modif. ult.);

– Propunerea legislativă privind instituirea Zilei Naționale a Portului Tradițional;

– Propunerea legislativă privind declararea Zilei de 16 mai, ca Ziua Națională a Costumului Popular Românesc.

Pentru a vedea întreaga ordine de zi vizitați site-ul Camerei Deputaților (www.cameradeputaților.ro).

Ședința Camerei Deputaților: Codul muncii, Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996 și alte acte normative was last modified: aprilie 7th, 2015 by Redacția ProLege

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter