Schema de ajutor de stat – Sprijin pentru IMM-uri în vederea depăşirii crizei economice generate de pandemia de COVID-19 – investiţii productive

23 nov. 2021
1 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 5 (1 votes, average: 5,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 71

Actul publicat în Monitorul Oficial

Sumar
Ordinul ministrului investițiilor și proiectelor europene (OMIPE) nr. 1.290/2021 pentru aprobarea Schemei de ajutor de stat – Sprijin pentru IMM-uri în vederea depășirii crizei economice generate de pandemia de COVID-19 – investiții productive

 

(M. Of. nr. 1111 din 22 noiembrie 2021)

 

 

Se aprobă Schema de ajutor de stat – Sprijin pentru IMM-uri în vederea depășirii crizei economice generate de pandemia de COVID-19 – investiții productive.

Alpha Phone POS aduce profesioniștilor din domeniul juridic 12 luni cu zero comision de administrare la pachetele Alpha Professional

În M. Of. nr. 1111 din 22 noiembrie 2021 s-a publicat Ordinul ministrului investițiilor și proiectelor europene (OMIPE) nr. 1.290/2021 pentru aprobarea Schemei de ajutor de stat – Sprijin pentru IMM-uri în vederea depășirii crizei economice generate de pandemia de COVID-19 – investiții productive. 

Vă prezentăm, în continuare, conținutul respectivului ordin.

Art. 1

„Se aprobă Schema de ajutor de stat – Sprijin pentru IMM-uri în vederea depășirii crizei economice generate de pandemia de COVID-19 – investiții productive, aferentă Programului operațional Competitivitate (POC 2014-2020), axa prioritară (AP) 4 – Sprijinirea ameliorării efectelor provocate de criză în contextul pandemiei de COVID-19 și al consecințelor sale sociale și asupra pregătirii unei redresări verzi, digitale și reziliente a economiei, prioritatea de investiții 4d – Sprijinirea capacității IMM-urilor de a crește pe piețele regionale, naționale și internaționale și de a se angaja în procesele de inovare, obiectivul specific OS 4.1. – Consolidarea poziției pe piață a IMM-urilor afectate de pandemia COVID-19, acțiunea 4.1.1 – Investiții în activități productive, al cărei cuprins este prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin”.

Art. 2

„Schema de ajutor de stat – Sprijin pentru IMM-uri în vederea depășirii crizei economice generate de pandemia de COVID-19 – investiții productive este finanțată din fonduri externe nerambursabile asigurate din Programul operațional Competitivitate, în condițiile legii”.

Art. 3

„Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I”.

(Copyright foto: freepik)

Mai departe, redăm cele mai importante dispoziții din cuprinsul anexei care conține Schema de ajutor de stat – Sprijin pentru IMM-uri în vederea depășirii crizei economice generate de pandemia de COVID-19 – investiții productive.

1. Dispoziții generale

Bibliolex Biblioteca juridica virtuala

1.1. Obiectivul prezentei scheme de ajutor de stat îl reprezintă susținerea IMM-urilor în cadrul programului de relansare economică cu finanțare din Facilitatea de finanțare REACT-EU în contextul crizei economice generate de pandemia de COVID-19, prin acordarea de ajutoare temporare cu valoare limitată acelor IMM-uri care se confruntă cu un deficit sau chiar cu indisponibilitatea lichidităților.

1.2. Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE) este furnizorul de ajutor de stat. Schema este administrată de MIPE prin Autoritatea de management a Programului operațional competitivitate (AM POC).

1.3. Schema de ajutor de stat este finanțată din fondurile aferente Programului operațional Competitivitate (POC) 2014-2020, cu modificările și completările ulterioare, prin resursele REACT-EU FEDR.

(…)

8. Domeniu de aplicare

8.1. Nu vor fi sprijinite în cadrul măsurilor descrise în prezenta schemă de ajutor de stat următoarele sectoare/tipuri de ajutoare:

8.1.1. activități legate de fabricarea produselor din alcool, tutun, armament;

8.1.2. activități de jocuri de noroc și pariuri.

8.2. Ajutorul acordat întreprinderilor active în prelucrarea și comercializarea produselor agricole este condiționat de a nu fi transmis parțial sau integral producătorilor primari și nu este fixat pe baza prețului sau a cantității produselor achiziționate de la producători primari sau introduse pe piață de către întreprinderile în cauză.

8.3. În cazul în care o întreprindere este activă în mai multe sectoare cărora li se aplică sume maxime diferite, beneficiarii se vor asigura prin mijloace adecvate, cum ar fi separarea conturilor, pentru fiecare dintre aceste activități, că plafonul relevant este respectat și că suma maximă posibilă nu este depășită în total.

8.4. Derogările prevăzute la pct. 23 lit. (a) din Comunicarea Comisiei – Cadru temporar pentru măsuri de ajutor de stat de sprijinire a economiei în contextul actualei epidemii de COVID-19, cu modificările și completările ulterioare, se vor aplica, iar valoarea brută a ajutorului înainte de deducerea impozitului sau a altor taxe nu va depăși 270.000 euro pentru întreprinderea activă în sectorul pescuitului și acvaculturii sau 225.000 euro pentru întreprinderea activă în producția primară de produse agricole.

8.5. Ajutorul din cadrul schemei de ajutor de stat nu va fi cumulat cu ajutorul prevăzut în Regulamentul (UE) nr. 702/2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare în sectoarele agricol și forestier și în zonele rurale ca fiind compatibile cu piața internă, în aplicarea articolelor 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, cu modificările și completările ulterioare, sau în Regulamentul (UE) nr. 1.388/2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare acordate întreprinderilor care își desfășoară activitatea în producția, prelucrarea și comercializarea produselor obținute din pescuit și acvacultură ca fiind compatibile cu piața internă, în aplicarea articolelor 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, cu modificările și completările ulterioare.

8.6. Beneficiarii finali sunt IMM-urile din România active în următoarele sectoare eligibile:

– clasa C – Industria prelucrătoare (fără codurile 11 fabricare băuturi, 12 fabricare tutun și 254 fabricarea armamentului și muniției);

– clasa F – Construcții;

– clasa G – Comerț cu ridicata și cu amănuntul; Repararea autovehiculelor și motocicletelor;

– clasa H – Transport și depozitare;

– clasa I – Hoteluri și restaurante;

– clasa M – Activități profesionale, științifice și tehnice;

– clasa N – Activități de servicii administrative și de activități de servicii-suport;

– clasa P – Învățământ;

– clasa Q – Sănătate și asistență socială;

– clasa R – Activități de spectacole, culturale și recreative;

– clasa S – Alte activități de servicii.

(…)

10. Dispoziții privind transparența, monitorizarea și raportarea

10.1. MIPE are obligația să publice pe site-ul instituției textul integral al schemei de ajutor de stat, perioada în care se pot înregistra cereri, bugetul anual, data epuizării bugetului anual/total al schemei, precum și forma și conținutul documentelor necesare pentru accesarea acesteia. Numărul și valoarea contractelor semnate, precum și sumele rămase disponibile în cadrul programului vor fi afișate în timp real.

10.2. MIPE trebuie să păstreze înregistrări detaliate referitoare la toate ajutoarele acordate în cadrul schemei. Aceste înregistrări conțin toate informațiile necesare pentru a stabili dacă sunt respectate criteriile din reglementările europene în domeniu și trebuie păstrate timp de 10 ani de la data acordării ultimului ajutor în cadrul schemei.

10.3. Beneficiarii ajutorului de stat acordat în baza prezentei scheme trebuie să păstreze toate documentele aferente acesteia timp de 10 ani și sunt obligați să le pună la dispoziția furnizorului schemei de ajutor de stat, a Consiliului Concurenței, Autorității de Audit din cadrul Curții de Conturi a României și a altor organisme de control naționale/europene ori de câte ori le sunt solicitate.

10.4. MIPE, în calitate de furnizor de ajutor de stat, prin AM POC, are obligația de a transmite Consiliului Concurenței toate datele și informațiile necesare pentru monitorizarea ajutoarelor de stat la nivel național, în formatul și în termenul prevăzut de Regulamentul privind procedurile de monitorizare a ajutoarelor de stat, pus în aplicare prin Ordinul președintelui Consiliului Concurenței nr. 175/2007, precum și datele și informațiile necesare pentru întocmirea inventarului ajutoarelor de stat și a rapoartelor și informărilor necesare îndeplinirii obligațiilor României în calitate de stat membru al Uniunii Europene.

10.5. MIPE are obligația încărcării în Registrul general al ajutoarelor de stat acordate în România (RegAS) a prezentei scheme și a încărcării contractelor de finanțare a ajutorului de stat, a plăților efectuate și a eventualelor recuperări, în conformitate cu prevederile Ordinului președintelui Consiliului Concurenței nr. 437/2016 pentru punerea în aplicare a Regulamentului privind Registrul ajutoarelor de stat.

10.6. MIPE, în calitate de furnizor de ajutor de stat, prin AM POC, publică informațiile relevante cu privire la fiecare ajutor individual acordat în temeiul prezentei scheme pe site-ul instituției și asigură furnizarea informațiilor către Consiliul Concurenței în vederea publicării pe site-ul dedicat ajutoarelor de stat, în termen de 12 luni de la data acordării.

10.7. MIPE, în calitate de furnizor de ajutor de stat, prin AM POC, furnizează Consiliului Concurenței informațiile necesare pentru întocmirea rapoartelor anuale, pe care acesta le prezintă Comisiei Europene.

10.8. Până la 31 decembrie 2021, MIPE, în calitate de furnizor de ajutor de stat, prin AM POC, transmite prin intermediul Consiliului Concurenței către Comisia Europeană o listă a măsurilor instituite în baza prezentei scheme.

11. Controlul beneficiarilor schemei și recuperarea ajutorului de stat

11.1. Monitorizarea și controlul întreprinderilor beneficiare în cadrul prezentei scheme de ajutor de stat se vor face de către MIPE, în calitate de furnizor de ajutor de stat, prin AM POC.

11.2. În situația în care beneficiarii de finanțare nerambursabilă nu au respectat prevederile schemei de ajutor de stat și/sau pe cele ale contractului de finanțare, MIPE, în calitate de furnizor de ajutor de stat, prin AM POC, va recupera ajutorul de stat acordat, la care se adaugă dobânda aferentă, conform prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naționale în domeniul ajutorului de stat, precum și pentru modificarea și completarea Legii concurenței nr. 21/1996, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările și completările ulterioare”.

Schema de ajutor de stat – Sprijin pentru IMM-uri în vederea depășirii crizei economice generate de pandemia de COVID-19 – investiții productive was last modified: noiembrie 23rd, 2021 by Redacția ProLege

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter