Salarizarea personalului plătit din fonduri publice – O.U.G. nr. 83/2014. (I) Prezentare generală

29 dec. 2014
Vizualizari: 3028

Despre

  • M. Of. nr. 925 din 18.12.2014
  • O.U.G. nr. 83/2014
  • Salarizarea personalului plătit din fonduri publice
  • O.U.G. nr. 103/2013
  • Legea nr. 28/2014
  • Valoarea de referinţă se menţine la 600 de lei

În M. Of. nr. 925 din 18.12.2014, s-a publicat O.U.G. nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum și alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice.

La adoptarea ordonanței, s-a avut în vedere faptul că prin O.U.G. nr. 103/2013 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2014, precum și alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice, aprobată cu completări prin Legea nr. 28/2014 (publicată în M. Of. nr. 201 din 21.03.2014), cu modificările și completările ulterioare, au fost aprobate măsurile privind salarizarea în anul 2014 a personalului bugetar, precum și alte măsuri fiscal-bugetare cu impact semnificativ de reducere a cheltuielilor publice, care își încetează aplicabilitatea la data de 31 decembrie 2014.

De asemenea, s-a ținut cont de faptul că neadoptarea acestor măsuri ar genera un impact suplimentar asupra deficitului bugetului general consolidat de 7,9% din produsul intern brut în anul 2015 și de 7,7% din produsul intern brut în anul 2016, afectând în mod semnificativ sustenabilitatea finanțelor publice.

Luarea acestor măsuri în regim de urgență se impune avându-se în vedere necesitatea adoptării, în cel mai scurt timp, a legii bugetului de stat și a legii bugetului asigurărilor sociale de stat, condiție sine qua non pentru menținerea acordurilor cu organismele financiare internaționale.

Aceste elemente vizează interesul general public și constituie situații de urgență și extraordinare, iar reglementarea lor nu poate fi amânată.

O.U.G. nr. 83/2014 cuprinde trei capitole cu privire la salarizarea în anul 2015 a personalului plătit din fonduri publice, modificarea unor acte normative și măsurile bugetare.

În continuare, vom prezenta, pe scurt, principalele dispoziții prevăzute de ordonanță în primul capitol.

Astfel, potrivit capitolului I, intitulat „Salarizarea în anul 2015 a personalului plătit din fonduri publice”, cuantumul brut al salariilor de bază/soldelor funcției de bază/salariilor funcției de bază/indemnizațiilor de încadrare de care beneficiază personalul plătit din fonduri publice se menține, în 2015, la același nivel cu cel care se acordă pentru luna decembrie 2014. Aceste dispoziții se aplică în măsura în care personalul își desfășoară activitatea în aceleași condiții și nu se aplică valoarea de referință și coeficienții de ierarhizare corespunzători claselor de salarizare prevăzuți în anexele la Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice (publicată în M. Of. nr. 877 din 28.12.2010), cu modificările ulterioare.

De asemenea, și în ceea ce privește cuantumul sporurilor, indemnizațiilor, compensațiilor și al celorlalte elemente ale sistemului de salarizare care fac parte, potrivit legii, din salariul brut, solda lunară brută/salariul lunar brut indemnizația brută de încadrare se menține la același nivel cu cel ce se acordă personalului plătit din fonduri publice pentru luna decembrie 2014, în măsura în care personalul își desfășoară activitatea în aceleași condiții.

În continuare, valoarea de referință se menține la 600 de lei.

De la aceste prevederi, este exceptat personalul din cadrul sistemului public sanitar și sistemului public de asistență socială, care beneficiază de drepturile salariale stabilite în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 70/2014 privind salarizarea personalului din cadrul sistemului public sanitar și sistemului public de asistență socială în anul 2015.

Cu privire la personalul nou-încadrat, personalul numit/încadrat în aceeași instituție/autoritate publică pe funcții de același fel, precum și pentru personalul promovat în funcții sau în grade/trepte, în 2015, salarizarea se face la nivelul de salarizare în plată pentru funcțiile similare din instituția/autoritatea publică în care acesta este încadrat sau din instituțiile subordonate acestora, în cazul în care nu există o funcție similară în plată.

Referitor la munca suplimentară efectuată peste durata normală a timpului de lucru de către personalul din sectorul bugetar încadrat în funcții de execuție sau de conducere, precum și munca prestată în zilele de repaus săptămânal, de sărbători legale și în celelalte zile în care, în conformitate cu reglementările în vigoare, nu se lucrează, în cadrul schimbului normal de lucru, în anul 2015, se vor compensa numai cu timp liber corespunzător.

Ordonanța stabilește și faptul că în anul 2015 autoritățile și instituțiile publice, indiferent de modul de finanțare, nu vor acorda premii și prime de vacanță. Vor fi însă acordate premii sportivilor și colectivelor tehnice care au obținut performanțe deosebite la acțiunile sportive internaționale, elevilor, studenților, cercetătorilor și profesorilor care au obținut distincții la olimpiadele internaționale și concursurile internaționale pe obiecte de învățământ și profesorilor care i-au pregătit pe aceștia.

De asemenea, în anul 2015, nu se aplică dispozițiile legale privind acordarea ajutoarelor sau, după caz, indemnizațiilor la ieșirea la pensie, retragere, încetarea raporturilor de serviciu ori la trecerea în rezervă nu se aplică, în afară de situația încetării raporturilor de muncă sau serviciu ca urmare a decesului angajatului.

Salarizarea personalului plătit din fonduri publice – O.U.G. nr. 83/2014. (I) Prezentare generală was last modified: decembrie 29th, 2014 by Redacția ProLege

PARTENERI INSTITUȚIONALI

Vă recomandăm:

Rămâi la curent cu noutățile juridice

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.