Rolul și viitorul profesiei de notar în România

7 nov. 2018
1 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 5 (1 votes, average: 5,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 2112

Recomandări

 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Pentru a înțelege mai bine rolul și locul notarului român în zilele noastre, trebuie să urcăm în timp la momentul nașterii unei profesii. Foștii notari de stat s-au reunit și după o muncă entuziastă, cu ajutorul confraților francezi, italieni, europeni, au creat profesia de notar public, prin Legea nr. 36/1995 privind notarii publici și activitatea notarială, veritabil act de naștere al profesiei noastre.

Competența profesională a corpului notarilor publici, seriozitatea, rigoarea notarilor au dus foarte repede la faptul că această profesie liberală a ajuns un partener important al statului în procesul de aplicare a legii.

Forumul Național de Drept Bancar, ediția a II-a

Începând cu Codul fiscal din 2003, notarul percepe impozitul pe venit din transferul proprietății imobiliare, el calculează, încasează și virează acest impozit la bugetul de stat.

Numai recunoașterea valorii profesionale a acestui corp profesional a condus la încredințarea unei asemenea misiuni către notar.

Da, este o profesie totuși tânără, dar demnă nu numai de încrederea statului a cărui autoritate o exercită prin actul notarial, dar demnă și de încrederea oamenilor, a clienților care vin să ne încredințeze problemele de zi cu zi pentru întocmirea de acte între vii sau pentru cauză de moarte.

Vedem notarul român gata să-și urmeze vocația în serviciul interesului public și privat, apărând voința reală a părților și în același timp garantul siguranței circuitului civil, național și european.

Suntem români, suntem europeni și ca notari suntem în serviciul idealului european al justiției și respectăm legile fiecărei națiuni europene prin actele cu element de extraneitate favorizate de libera circulație a persoanelor, a mărfurilor și a capitalului, actul notarial devenind expresia idealurilor comune și a valorilor europene și universale.

Prin intermediul legislației europene transpuse în dreptul intern sau de directă aplicabilitate, notarul român devine artizanul justiției europene.

Conform Legii nr. 36/1995 privind notarii publici și activitatea notarială, „actul îndeplinit de notarul public, purtând sigiliul și semnătura sa, este un act de autoritate publică și are forța probantă și forța executorie prevăzută de lege”.

Răspunderea civilă a notarului public este una din garanțiile esențiale ale seriozității acestei profesii. Tradițional, actul autentic este destinat să protejeze consimțământul părților și de aici numeroase acte pentru care legea impune forma autentică ad validitatem: vânzarea și partajul imobilelor, ipoteca, actul constitutiv al fundației, convențiile matrimoniale, donația, fiducia. Proceduri importante au fost încredințate competentei notarilor: succesiunile, divorțurile pe cale amiabilă, legalizarea semnăturilor, certificarea unor fapte, depozitul, emiterea titlurilor executorii, Certificatul European de Moștenitor.

Formalitatea actului autentic este destinată să atragă atenția părților asupra gravității și importanței actului pe care urmează să îl încheie, să ofere consiliere părților, să dea actului o forță probantă superioară, să informeze părțile asupra drepturilor și obligațiilor generate de încheierea actului, să asigure siguranța și să prevină litigiile între părți.

Autentificarea a fost folosită de legiuitor pentru exercitarea funcției de control.

Actul autentic asigură veridicitatea identității părților și a conținutului actului și respectarea legalității.

Corolarul rolului notarului în societate și recunoașterea locului și importanței notarului român pentru siguranța juridică civilă au fost consacrate de adoptarea în 2009 a Noului Cod civil, în vigoare din 1 octombrie 2011, veritabilă provocare pentru actorii vieții civile, instrument modern adaptat nevoilor vieții contemporane prin instituțiile pe care le introduce.

Pachet: Principiile procedurei judiciare

Sfera de competență a notarului a fost considerabil lărgită de Noul Cod civil. Notarul este prezent în toate momentele vieții cetățeanului: începând cu nașterea (recunoașterea unui copil se poate face prin act notarial), continuând cu copilăria (actele minorului), aspecte ale vieții majorului (convenții matrimoniale, logodna, cumpărararea unui imobil, diverse contracte, divorțul) și în final succesiunea.

Notarul este implicat în toate deciziile importante din viața cetățeanului și oferă sfaturi juridice care pot schimba destine.

Organizația profesională a notarilor, UNNPR, a venit să aducă plus-valoare muncii notarilor publici în dorința de a veni în sprijinul societății, prin crearea registrelor naționale notariale electronice, cum ar fi: Registrul Național al Regimurilor Matrimoniale (unde se înscriu căsătoriile și convențiile matrimoniale, care pot fi încheiate înainte sau în timpul căsătoriei), Registrul Național al Revocărilor de Procuri, Registrul Național de Opțiuni Succesorale (în care se înscriu declarațiile de acceptare sau de renunțare la o succesiune), Registrul Național al Liberalităților (în care se înscriu testamente, donații, revocări ale acestora), Registrul de Divorțuri, Registrul Creditorilor Persoanelor Fizice și al Opozițiilor la partaje, Registrul Succesiunilor (unde se înscriu succesiunile cetățenilor români și străini cu reședința în străinătate și cu bunuri în România).

Preocuparea de formare continuă a notarilor a impus crearea Institutului Notarial Român care organizează examenele de acces și de definitivare în profesie, de schimbare a sediilor birourilor notariale, formarea profesională a notarilor și a personalului de specialitate al birourilor notariale, instruirea notarilor stagiari, colocvii și reuniuni naționale sau internaționale ale notarilor sau ale acestora cu alte profesii juridice.

Notarii au propria lor casă de asigurări și o fundație de într-ajutorare.

O asemenea profesie are amici și inamici.

Voltaire spunea: „Toate mărețiile acestei lumi nu fac cât un prieten bun”.

La ceas aniversar, în anul centenarului Marii Uniri, mulțumim celorlalte profesii juridice că ne sunt alături în procesul de înfăptuire a justiției și de aplicare a legii pentru binele întregii națiuni!


* Tema a fost susținută cu ocazia Conferinței „Rolul și viitorul profesiilor liberale din România”.

Rolul și viitorul profesiei de notar în România was last modified: noiembrie 7th, 2018 by Carmen Dima
0 Shares

Recomandări

Vă recomandăm:

Despre autor:

Carmen Dima

Carmen Dima

Este reprezentant UNNPR.
A mai scris:

Abonează-te la newsletter