Revocarea suspendării condiţionate a executării pedepsei. Neîndeplinirea, cu rea-credinţă, a obligaţiilor civile stabilite prin hotărârea de condamnare, de către intimat

4 iul. 2022
1 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 5 (1 votes, average: 5,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
921 views
  • Legea nr. 253/2013: art. 57
  • Legea nr. 286/2009: art. 88
  • Legea nr. 50/1991: art. 24 alin. (1) lit. a)
  • NCPP: art. 275 alin. (3)
  • NCPP: art. 51 alin. (6)
  • NCPP: art. 553 alin. (1)
  • NCPP: art. 583 alin. (1)
  • VCP: art. 25
  • VCP: art. 5
  • VCP: art. 81 alin. (1) şi alin. (2)

În motivare, petentul a arătat că, prin decizia penală menționată intimatul a fost condamnat la o pedeapsă rezultantă de 6 luni, a cărei executare a fost suspendată condiționat pe durata unui termen de încercare de 2 ani și 6 luni. Totodată, prin aceeași decizie, instanța a admis acțiunea civilă și l-a obligat pe intimatul A. să desființeze în întregime, în termen de 3 luni de la data rămânerii definitive a hotărârii, pe cheltuiala sa, construcția efectuată pe terasa clădirii de locuințe colective situată pe Str. x, București, cu nerespectarea Autorizației de construire nr. x din 20 noiembrie 2012, emisă de Primăria Municipiului București.

Astfel, deși intimatul avea obligația de a-și executa obligațiile civile în termen de 3 luni de la data de 28 martie 2018, dată la care a rămas definitivă decizia de condamnare, acesta nu a demolat în totalitate construcția, desființând-o doar parțial, într-o proporție nesemnificativă, de doar 1%. În consecință, având în vedere atitudinea intimatului, care nu și-a îndeplinit cu rea-credință obligațiile civile stabilite prin hotărârea de condamnare, petentul a solicitat instanței să revoce suspendarea condiționată a executării pedepsei.

(I.C.C.J., s. pen., decizia nr. 649 din 12 noiembrie 2018)


 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Examinând conflictul negativ de competență, Înalta Curte de Casație și Justiție constată că instanța competentă să soluționeze cauza este Judecătoria Sectorului 1 București, pentru următoarele considerente:

Prin cererea înregistrată sub nr. x/2018 pe rolul Judecătoriei Sectorului 1 București, petentul B. a solicitat revocarea suspendării condiționate a executării pedepsei de 2 ani și 6 luni închisoare aplicată intimatului A., prin Sentința penală nr. 19 din 26 ianuarie 2017 a Judecătoriei Sectorului 1 București, modificată prin Decizia penală nr. 478 din 28 martie 2018 a Curții de Apel București, invocând neîndeplinirea, cu rea-credință, a obligațiilor civile stabilite prin hotărârea de condamnare, de către intimat.

Forumul Național de Drept Bancar, ediția a II-a

Referitor la instanța competentă material să soluționeze această cerere, se reține că, potrivit dispozițiilor art. 583 alin. (1) C. proc. pen., asupra revocării sau anulării suspendării executării pedepsei se pronunță, din oficiu, la sesizarea procurorului sau a consilierului de probațiune, instanța care judecă ori a judecat în primă instanță infracțiunea ce ar putea atrage revocarea sau anularea.

De asemenea, se reține că, dispozițiile art. 57 din Legea nr. 253/2013 privind executarea pedepselor, a măsurilor educative și a altor măsuri neprivative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal prevăd următoarele:

„(1) Persoana supravegheată va depune la consilierul de probațiune dovada îndeplinirii obligațiilor civile stabilite prin hotărârea instanței, cu cel puțin 3 luni înainte de expirarea termenului de supraveghere.

(2) În cazul nedepunerii dovezii de îndeplinire a obligațiilor civile în termenul prevăzut la alin. (1), consilierul de probațiune, din oficiu sau la cererea judecătorului delegat, solicită persoanei supravegheate informații cu privire la motivele care au condus la aceasta. În situația în care constată că persoana supravegheată nu a îndeplinit obligațiile civile, în tot sau în parte, consilierul de probațiune sesizează instanța, în vederea aplicării dispozițiilor art. 88 din Legea nr. 286/2009, cu modificările și completările ulterioare.

(3) Sesizarea instanței de executare se poate face și de către procuror sau de către judecătorul delegat cu executarea, la cererea părții civile, după consultarea raportului întocmit de consilierul de probațiune”.

Astfel, conform dispozițiilor legale menționate, instanța competentă material să judece cererea de revocare a suspendării executării pedepsei este instanța de executare, așa cum este definită de art. 553 alin. (1) C. proc. pen. (1) Hotărârea instanței penale, rămasă definitivă la prima instanță de judecată sau la instanța ierarhic superioară ori la instanța de apel, se pune în executare de către prima instanță de judecată.

În prezenta cauză, prima instanță de judecată este Judecătoria Sectorului 1 București, întrucât prin Sentința penală nr. 19 din 26 ianuarie 2017 pronunțată de Judecătoria Sectorului 1 București în Dosarul nr. x/2015, intimatul A. a fost condamnat, în temeiul art. 25 din C. pen. 1968 raportat la art. 24 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 50/1991, cu aplicarea art. 5 C. pen. din 2009, la pedeapsa amenzii penale în cuantum de 5.000 RON, soluție modificată de instanța de apel, prin aplicarea unei pedepse cu închisoarea, a cărei executare a fost suspendată condiționat, în temeiul art. 81 alin. (1) și alin. (2) din C. pen. din 1969.

Pentru aceste considerente, Înalta Curte de Casație și Justiție, în temeiul art. 51 alin. (6) din C. proc. pen., va stabili competența de soluționare a cauzei privind pe petentul B. în favoarea Judecătoriei Sectorului 1 București, instanță căreia i se va trimite dosarul.

În conformitate cu dispozițiile art. 275 alin. (3) C. proc. pen., cheltuielile judiciare vor rămâne în sarcina statului.

Sursa informației: www.scj.ro.

Revocarea suspendării condiționate a executării pedepsei. Neîndeplinirea, cu rea-credință, a obligațiilor civile stabilite prin hotărârea de condamnare, de către intimat was last modified: iulie 4th, 2022 by Redacția ProLege

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.