Revizuirea unei hotărâri pronunţate asupra fondului sau care evocă fondul. Pronunţarea în fond asupra unor lucruri care nu s-au cerut sau nu s-a pronunţat asupra unui lucru cerut ori s-a dat mai mult decât s-a cerut

1 apr. 2022
1 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 5 (1 votes, average: 5,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 608
  • NCPC: art. 148 alin. (6)
  • NCPC: art. 197
  • NCPC: art. 248 alin. (1) şi (2)
  • NCPC: art. 486 alin. (2)
  • NCPC: art. 509 alin. (1) pct. 1
  • NCPC: art. 513 alin. (1)
  • O.U.G. nr. 80/2013: art. 26
  • O.U.G. nr. 80/2013: art. 33

Prin cererea înregistrată la data de 17.10.2016, pe rolul Tribunalului București, secția a II-a contencios administrativ și fiscal, sub nr. x/2016, reclamantul A. în contradictoriu cu pârâții Universitatea Politehnica din București și Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice a solicitat anularea hotărârilor Senatului prin care s-au validat rezultatele pentru funcțiile de director pentru consiliile departamentelor, anularea hotărârilor Senatului prin care s-a validat rezultatul alegerilor pentru funcția de rector a Universității Politehnica București, anularea alegerilor pentru funcția de decan și prodecan al aceleiași facultăți pentru mandatul 2016-2020, obligarea pârâților sa invalideze rezultatele alegerilor pentru funcția de rector, director de departamente, pentru desemnarea reprezentanților facultăților, de decan, obligarea la organizarea de noi alegeri.

(I.C.C.J., SCAF, decizia nr. 3546 din 9 iunie 2021)


 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Prin Decizia nr. 3202 din data de 7 iulie 2020, Înalta Curte de Casație și Justiție, secția de contencios administrativ și fiscal a anulat cererea de revizuire formulată de revizuentul A. împotriva deciziei civile nr. 621 din 23 septembrie 2019 a Curți de Apel București, secția a IX-a de contencios administrativ și fiscal, în dosarul nr. x/2018, ca netimbrată.

1. Prin cererea înregistrată la data de 12 februarie 2021, pe rolul Înaltei Curți de Casație și Justiție, secția de contencios administrativ și fiscal sub nr. x/2021, revizuentul A. a solicitat revizuirea Deciziei nr. 3202 din data de 7 iulie 2020, pronunțată de Înalta Curte de Casație și Justiție, secția de contencios administrativ și fiscal, în dosarul nr. x/2019.

Esti avocat, magistrat, notar, executor judecatoresc, practician in insolventa sau consilier juridic? Atunci ai nevoie de pachetul Alpha Bank dedicat profesionistilor

În susținerea cererii de revizuire se invocă dispozițiile art. 509 alin. (1) pct. 1 C. proc. civ. potrivit cărora:

„Revizuirea unei hotărâri pronunțate asupra fondului sau care evocă fondul poate fi cerută dacă: s-a pronunțat asupra unor lucruri care nu s-au cerut sau nu s-a pronunțat asupra unui lucru cerut ori s-a dat mai mult decât s-a cerut”.

Ca mijloace de probă în vederea dovedirii temeiniciei cererii de revizuire solicită încuviințarea administrării probei cu înscrisuri, precum și a oricărei alte probe a cărei relevanță va reieși din dezbateri.

2. Considerentele Înaltei Curți asupra revizuirii

Potrivit dispozițiilor art. 248 alin. (1) și (2) din C. proc. civ., „(1) Instanța se va pronunța mai întâi asupra excepțiilor de procedură, precum și asupra celor de fond care fac inutilă, în tot sau în parte, administrarea de probe ori, după caz, cercetarea în fond a cauzei. (2) În cazul în care s-au invocat simultan mai multe excepții, instanța va determina ordinea de soluționare în funcție de efectele pe care acestea le produc”.

Potrivit dispozițiilor art. 513 alin. (1) din C. proc. civ. „Cererea de revizuire se soluționează potrivit dispozițiilor procedurale aplicabile judecății finalizate cu hotărârea atacată”.

Analizând cu prioritate regularitatea învestirii sale cu revizuirea de față, văzând și dispozițiile art. 513 alin. (1) din C. proc. civ., Înalta Curte constată neîndeplinirea condițiilor de formă prevăzute de art. 486 alin. (2) C. proc. civ. sub sancțiunea nulității, întrucât cererea de revizuire nu a fost timbrată legal.

Această obligație i-a fost pusă în vedere revizuentului prin Rezoluția din data de 18 februarie 2021, comunicarea aflându-se la dosarul de revizuire.

Înalta Curte constată că, până la termenul de judecată din 9 iunie 2021, revizuentul nu a depus dovada achitării taxei judiciare de timbru datorată pentru calea de atac exercitată.

Dispozițiile art. 148 alin. (6) din C. proc. civ. prevăd că cererile adresate instanțelor judecătorești se timbrează, dacă legea nu prevede altfel, iar art. 26 din O.U.G. nr. 80/2013 prevede că (2) Cererea de revizuire se taxează cu 100 RON pentru fiecare motiv de revizuire invocat.

Potrivit dispozițiilor art. 33 din O.U.G. nr. 80/2013, taxele judiciare de timbru se plătesc anticipat, cu excepțiile prevăzute de lege, iar art. 197 C. proc. civ. statuează că, în cazul în care cererea este supusă timbrării, dovada achitării taxelor datorate se atașează acesteia, netimbrarea sau timbrarea insuficientă atrăgând anularea cererii de chemare în judecată sau, după caz, a căii de atac în condițiile legii.

Înalta Curte constată că cererea de revizuire nu îndeplinește cerința de formă a timbrării, lipsa acesteia fiind sancționată cu nulitatea, potrivit dispozițiilor legale menționate.

Videoconferința regională de insolvență Buzău

3. Temeiul legal al soluției adoptate.

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 513 alin. (1) din C. proc. civ., Înalta Curte va admite excepția de netimbrare și va anula cererea de revizuire ca netimbrată.

Sursa informației: www.scj.ro.

Revizuirea unei hotărâri pronunțate asupra fondului sau care evocă fondul. Pronunțarea în fond asupra unor lucruri care nu s-au cerut sau nu s-a pronunțat asupra unui lucru cerut ori s-a dat mai mult decât s-a cerut was last modified: aprilie 1st, 2022 by Redacția ProLege

Vă recomandăm:

Rămâi la curent cu noutățile juridice

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.