Revizuirea unei hotărâri pronunțate asupra fondului sau care evocă fondul. Inadmisibilitatea cererii de revizurie (NCPC)

6 nov. 2018
1 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 5 (1 votes, average: 5,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 404

Recomandări

 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Dec. ÎCCJ (SC I) nr. 20/2018

NCPC: art. 488, art. 493 alin. (5), art. 509 alin. (1)

Campania Spring Black Friday pe UJmag.ro!

Potrivit dispozițiilor art. 509 alin. (1) C. proc. civ., revizuirea este o cale extraordinară de atac de retractare, ce poate fi exercitată doar în cazul unei hotărâri pronunțate asupra fondului sau care evocă fondul și care poate fi cerută doar pentru ipotezele prevăzute la pct. 1-11 ale art. 509 alin. (1) C. proc. civ.

Din formularea textului legal, rezultă că enumerarea categoriilor de hotărâri ce pot fi atacate cu revizuire este limitativă și, prin urmare, nu este admisibilă formularea unei cereri de revizuire decât cu privire la hotărârile judecătorești expres și limitativ prevăzute de art. 509 C. proc. civ., deoarece, în alt fel, s-ar ajunge să se încalce principiul legalității căii de atac, potrivit căruia orice cale de atac poate fi exercitată doar dacă este prevăzută de lege și în condițiile impuse de aceasta.

Prin decizia civilă nr. 785 din data de 12 mai 2017 a Înaltei Curți de Casație și Justiție, secția I civilă, pronunțată în Dosarul nr. x/325/2015, a fost respins, ca inadmisibil, recursul declarat de reclamanții A., B., C., D., E., F. și G. împotriva deciziei nr. 834 din 10 noiembrie 2016 a Curții de Apel Timișoara, secția a II-a civilă.

Decizia împotriva căreia a fost exercitată calea de atac a revizuirii a fost pronunțată în complet de filtru, în condițiile art. 493 alin. (5) C. proc. civ., soluția fiind aceea de respingere, ca inadmisibil, a recursului promovat de către reclamanți.

Înalta Curte reține faptul că, în completul de filtru, se analizează admisibilitatea căii de atac, respectiv aspecte ce țin de legalitatea declarării recursului, îndeplinirea condițiilor de formă prevăzute la art. 486 C. proc. civ., încadrarea motivelor de casare stipulate de art. 488 C. proc. civ., precum și respectarea termenului de declarare a căii de atac.

Prin urmare, procedura examinării admisibilității recursului în complet de filtru vizează doar aspecte pur formale, care nu presupun analiza pe fond a motivelor de recurs invocate de către parte.

Potrivit dispozițiilor art. 493 alin. (5) C. proc. civ., „în cazul în care completul este în unanimitate de acord că recursul nu îndeplinește cerințele de formă, că motivele de casare invocate și dezvoltarea lor nu se încadrează în cele prevăzute la art. 488 C. proc. civ. sau că recursul este vădit nefondat anulează sau, după caz, respinge recursul printr-o decizie motivată, pronunțată, fără citarea părților, care nu este supusă niciunei căi de atac”.

Rezultă, deci, că legiuitorul a stabilit ca deciziile pronunțate în condițiile art. 493 alin. (5) C. proc. civ. să nu fie supuse niciunei căi de atac, ceea ce conduce la concluzia că aceste hotărâri nu pot fi atacate nici cu revizuire și nici cu contestație în anulare.

Ca atare, în aplicarea dispozițiilor legale sus-menționate, deciziei civile nr. 785 din data de 12 mai 2017 a Înaltei Curți de Casație și Justiție, secția I civilă, pronunțată în Dosarul nr. x/325/2015 nu poate fi exercitată nicio cale de atac, ordinară sau extraordinară, inclusiv cerere de revizuire.

Pentru considerentele prezentate, Înalta Curte, constatând că nu sunt întrunite cerințele de admisibilitate prevăzute de art. 509 C. proc. civ., va respinge cererea de revizuire ca fiind inadmisibilă.

Înalta Curte mai reține și că revizuirea este întemeiată pe prevederile art. 509 alin. (1) pct. 11 C. proc. civ., excepția de neconstituționalitate soluționată prin Decizia Curții Constituționale nr. 369 din data de 30 mai 2017 vizând chiar caracterul admisibil al recursului declarat deciziei nr. 834 din 10 noiembrie 2016 a Curții de Apel Timișoara, secția a ll-a civilă, în raport de valoarea obiectului cererii cu referire la prevederile art. XVIII din Legea nr. 2/2013.

Analizând aplicarea În cauză a prevederilor art. 509 alin. (1) pct. 11 C. proc. civ., Înalta Curte reține că și sub acest aspect este inadmisibilă cererea de revizuire.

Astfel, potrivit dispozițiilor art. 509 alin. (1) pct. 11 C. proc. civ.: „revizuirea unei hotărâri pronunțate asupra fondului sau care evocă fondul poate fi cerută dacă (…) după ce hotărârea a devenii definitivă, Curtea Constituțională s-a pronunțat asupra excepției invocate în acea cauză, declarând neconstituțională prevederea care a făcut obiectul acelei excepții”.

Or, în cauză se constată că revizuenții nu au invocat, pe parcursul judecării Dosarului nr. x/325/2015, excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor declarate ca fiind neconstituționale prin Decizia nr. 369 din data de 30 mai 2017 a Curții Constituționale, publicată în M. Of. al României nr. 582/20.07.2017, motiv pentru care, și sub acest aspect, cererea de revizuire formulată este inadmisibilă.

Având în vedere considerentele mat sus-arătate, Înalta Curte urmează să respingă, ca fiind inadmisibilă, cererea de revizuire formulată împotriva deciziei civile nr. 785 din data de 12 mai 2017 a Înaltei Curți de Casație și Justiție, secția I civilă, pronunțată în Dosarul nr. x/325/2015.

Sursa informației: www.scj.ro.

Revizuirea unei hotărâri pronunțate asupra fondului sau care evocă fondul. Inadmisibilitatea cererii de revizurie (NCPC) was last modified: noiembrie 5th, 2018 by Redacția ProLege
0 Shares

Recomandări

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter