Revista Româna de Jurisprudență nr. 1/2016: cuprinsul și rezumatele articolelor

31 mart. 2016
Vizualizari: 2400
 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 

I. JURISPRUDENȚĂ

A. DREPT CIVIL ȘI DREPT PROCESUAL CIVIL

1. Recurs exercitat împotriva unei încheieri prin care se suspendă judecata până la soluționarea unei sesizări a Înaltei Curți de Casație și Justiție în vederea pronunțării unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea unor chestiuni de drept formulate într-o cauză similară. Inadmisibilitate (note de judecător Răzvan Anghel și asist. univ. dr. Ioana Veronica Varga)

2. Posibilitatea reiterării unei excepții relative în calea de atac (comentariu critic de avocat dr. Dragoș-Mihail Daghie și avocat Cătălin Munteanu)

3. Opere muzicale create pentru a însoți transmisiunile unor emisiuni TV. Opere distincte. Neîndeplinirea cerințelor legale pentru a fi calificate ca fiind parte componentă a unei opere audiovizuale. Drepturile morale cuvenite autorului, interpretului și producătorului (judecător Nina Ecaterina Grigoraș)

4. Conexarea unor cauze guvernate de ambele coduri de procedură civilă. Legea de procedură aplicabilă (judecător Cosmin Horia Mihăianu)

5. Cerere de punere sub interdicție a unei persoane internate într-o unitate spitalicească. Noțiunea de „domiciliu”. Conflict negativ de competență (judecător dr. Nicoleta Țăndăreanu)

6. Acțiune formulată în temeiul dispozițiilor art. 1342 C. civ. având ca obiect o sumă de bani dobândită în timpul căsătoriei. Lipsa calității procesuale active (magistrat-asistent Oana Stan)

 

B. DREPTUL AFACERILOR

7. Procedura insolvenței. Angajarea răspunderii administratorului special al debitorului insolvent. Condiții și limite de exercitare (comentariu de judecător Mihaela Sărăcuț)

8. Denunțarea contractelor în curs de executare în procedura insolvenței. Condiții de exercitare (comentariu de judecător Augusta Maria Chichișan)

9. Acțiune în constatarea dobândirii dreptului de proprietate prin efectul Legii nr. 15/1990. Necesitatea parcurgerii procedurii prevăzute de H.G. nr. 834/1991 (comentariu de judecător dr. Marian Budă)

10. Contract de credit. Încheierea unui contract de garanție imobiliară. Lipsa incidenței dispozițiilor Legii nr. 193/2000 în privința garanților (judecător Mărioara Isailă)

Conferința națională „Prevenirea și combaterea spălării banilor”. Impactul noii legi asupra profesiilor liberale

 

C. DREPT ADMINISTRATIV

11. Cerere de intervenție în procedura privind cererea de suspendare a executării unei hotărâri de consiliu local (comentariu de judecător dr. Andreea Tabacu)

12. Ordonanța președințială în materia contenciosului administrativ (comentariu de judecător dr. Andreea Tabacu)

13. Procedura aprobării tacite. Condiții (judecător Anca Andreea Terzea)

14. Informații de interes public. Sferă de aplicare (judecător Anca Andreea Terzea)

 

D. DREPTUL MUNCII ȘI DREPTUL SECURITĂȚII SOCIALE

15. Muncă prestată în afara duratei normale a timpului de muncă. Stabilirea cuantumului diurnei externe (trimisă de judecător Florentina Gabriela Rotaru, cu comentariu de judecător dr. Lucia Uță)

16. Concediere din motive care nu țin de persoana salariatului. Neîndeplinirea condiției privind caracterul serios al cauzei desființării postului ocupat de salariat (judecător Daniela Adriana Toma)

17. Pierderea definitivă a capacității/aptitudinii medicale de zbor. Afecțiune medicală dobândite în timpul desfășurării serviciului. Compensație bănească acordată până la pensionare (judecător Florentina Gabriela Rotaru)

18. Conflict de muncă privind plata premiului anual aferent anului 2010. Condiții de admisibilitate a excepției de neconstituționalitate (judecător Nadia Raluca Ilie)

 

E. DREPT PENAL ȘI PROCESUAL PENAL

19. Accident de circulație. Vătămare corporală din culpă. Raport de cauzalitate (comentariu de prof. univ. dr. Tiberiu Medeanu)

 

F. RECURSURI ÎN INTERESUL LEGII ÎN MATERIE CIVILĂ

20. Decizia nr. 16 din 21 septembrie 2015 în dosarul nr. 11/2015

21. Decizia nr. 18 din 5 octombrie 2015 în dosarul nr. 7/2015

22. Decizia nr. 19 din 5 octombrie 2015 în dosarul nr. 12/2015

23. Decizia nr. 20 din 5 octombrie 2015 în dosarul nr. 13/2015

24. Decizia nr. 21 din 19 octombrie 2015 în dosarul nr. 17/2015

25. Decizia nr. 22 din 19 octombrie 2015 în dosarul nr. 18/2015

26. Decizia nr. 23 din 26 octombrie 2015 în dosarul nr. 15/2015

 

G. RECURSURI ÎN INTERESUL LEGII ÎN MATERIE PENALĂ

27. Decizia nr. 17 din 5 octombrie 2015 în dosarul nr. 14/2015

 

H. HOTĂRÂRI PREALABILE PENTRU DEZLEGAREA UNOR CHESTIUNI DE DREPT ÎN MATERIE CIVILĂ

28. Decizia nr. 21 din 22 iunie 2015 în dosarul nr. 199/1/2015

29. Decizia nr. 30 din 5 octombrie 2015 în dosarul nr. 2179/1/2015

30. Decizia nr. 32 din 19 octombrie 2015 în dosarul nr. 1329/1/2015

 

I. HOTĂRÂRI PREALABILE PENTRU DEZLEGAREA UNOR CHESTIUNI DE DREPT ÎN MATERIE PENALĂ

31. Decizia nr. 20 din 4 iunie 2015 în dosarul nr. 1235/1/2015

32. Decizia nr. 25 din 8 octombrie 2015 în dosarul nr. 3009/1/2015

33. Decizia nr. 27 din 29 octombrie 2015 în dosarul nr. 3061/1/2015

34. Decizia nr. 32 din 11 decembrie 2015 în dosarul nr. 2265/1/2015

35. Decizia nr. 33 din 11 decembrie 2015 în dosarul nr. 2370/1/2015

 

II. DEZBATERI RRDJ

1. Judecător Irinel Axente Andrei – Regimul juridic al antecontractelor încheiate de către debitor în calitate de promitent vânzător anterior deschiderii procedurii de insolvență – evoluția reglementării în Legea nr. 85/2014

Dispozițiile art. 931 din Legea nr. 85/2006, introdus prin Legea nr. 277/2009, au avut ca unic scop crearea pentru creditorii promitenți cumpărători ai unui statut legal îmbunătățit față de cel conferit de simpla calitate de creditor chirografar. Din perspectiva aceluiași interes practic și pentru aceleași argumente care au fundamentat introducerea în Legea nr. 85/2006 a unei dispoziții care să reglementeze situația juridică specială a acestor creditori, noul act normativ ce reglementează procedura insolvenței, Legea nr. 85/2014, a reluat într-o formulă nouă, completată cu noi condiții, vechile dispoziții cuprinse în actualul articol 131 din Legea nr. 85/2014.

Noul text legal relevă, la o simplă lectură, intenția nedisimulată a legiuitorului de a introduce condiții suplimentare pentru obținerea de către creditorii promitenți cumpărători a unei depline satisfacții, prin dobândirea în cadrul procedurii a dreptului de proprietate asupra imobilelor care fac obiectul antecontractelor.

Din această perspectivă, prezentul studiu își propune, pe de o parte, să reia o prezentare a condițiilor preluate din vechiul act normativ cu privire la această instituție, cu analiza în detaliu a unor aspecte particulare și, de asemenea, să detalieze condițiile suplimentare care se adaugă celor anterior existente, sub incidența dispozițiilor art. 931 din Legea nr. 85/2006. Mai mult, analiza își propune să concluzioneze argumentat dacă aceste noi condiții mențin posibilitatea concretă pentru realizarea creanțelor creditorilor promitenți cumpărători în forma dorită de aceștia sau transformă demersul întemeiat pe dispozițiile speciale ale art. 131 din Legea nr. 85/2014 într-unul mai degrabă iluzoriu.

2. Lector univ. dr. Oliviu Puie Ajutorul de stat și procedura de executare a hotărârilor judecătorești și a altor titluri executorii din materia ajutorului de stat, în contextul dreptului intern și a normelor Uniunii Europene

După intrarea României în Uniunea Europeană, materia concurenței și a ajutorului de stat prezintă o importanță și un rol major în desfășurarea schimburilor comerciale ale statelor membre ale Uniunii Europene. Rolul determinant al concurenței și al ajutorului de stat este impus de obligativitatea ca, în baza art. 148 alin. (2) din Constituție, legislația europeană în domeniul ajutorului de stat să fie direct aplicabilă României, prin transferarea competențelor de autorizare a ajutoarelor de stat de la Consiliul Concurenței la Comisia Europeană.

În ambianța normelor europene și a cadrului normativ intern care transpune normele europene în material ajutorului de stat, studiul de față își propune o analiză a câtorva aspecte din materia ajutorului de stat, precum și o analiză a procedurii de executare a hotărârilor judecătorești și a altor titluri executorii în materia ajutorului de stat.

3. Inspector principal Bogdan-Dumitru Moloman, avocat Lazăr-Ciprian Ureche Problematica aplicării deficitare a actelor normative recente privind majorarea salariilor angajaților din cadrul administrației publice locale ce îndeplinesc atribuții de asistență socială

Nu este prima dată când năzuința legiuitorului cu privire la aplicabilitatea unui act normativ nu este intuită sau înțeleasă, în pofida stipulării exprese, clare și concise a voinței acestuia.

Este și ipoteza interpretării injuste a dispozițiilor legale ce alcătuiesc Legea nr. 293/2015 și O.U.G. nr. 27/2015 cu privire la modul de calcul al salariului aferent lunii decembrie 2015 al persoanelor ce îndeplinesc atribuții de asistență socială.

În prezentul studiu, autorii încearcă o analiză privind aplicabilitatea dispozițiilor legale anterior menționate cu trimitere la un caz real din administrația publică locală, evidențiindu-se perspectiva ce înglobează soluția corectă într-o atare ipoteză.

4. Avocat Cosmin Libotean, avocat Cosmin Șovar – Eficientizarea procedurii de punere în executare a hotărârilor în materie civilă și comercială în lumina Regulamentului (UE) 1215/2012

În ziua de 10 ianuarie 2015, domeniul executării hotărârilor judecătorești în materie civilă și comercială pe plan european a cunoscut o restructurare radicală, prin intrarea în vigoare a Regulamentului (UE) 1215/2012, în sensul că, pentru prima dată, executarea hotărârilor judecătorești pe teritoriul unui stat membru a ieșit de sub apanajul procedurii de exequatur, instituită în prima fază de Convenția de la Bruxelles din 1968 și continuată de Regulamentul (CE) 44/2001.

În acest sens, trebuie afirmat că, înaintea oricărei comparații între procedura de exequatur consacrată de Regulamentul (CE) 44/2001 și cea instituită de noua reglementare europeană, statele membre au transmis un mesaj clar, și anume că încrederea reciprocă cultivată în cei aproape 50 de ani de cooperare a atins un stadiu foarte înalt.

Așadar, prezenta lucrare își propune ca, pe de o parte, să scoată în evidență modificările esențiale consacrate de către noul act normativ european, iar, pe de altă parte, să analizeze dacă Regulamentul (UE) 1215/2012 instituie o procedură care să se adapteze mult mai bine la contextul dinamicii relațiilor dintre statele membre al zilelor noastre.

5. Avocat drd. Bosneanu Iulia Alexandra – Noțiunea de „conexitate” în reglementarea legală a dreptului de retenție

Conexitatea dintre creanța garantată și bunul reținut a avut în mod constant un rol central în conturarea mecanismului de garanție. De-a lungul timpului, a fost considerată fie o simplă condiție pentru apariția și exercitarea dreptului de garanție de către creditor sau însăși baza care justifică atributul conferit creditorului retentor de a reține bunul altei persoane, care are obligația de a-l returna, și în același timp o limitare a recunoașterii acestui drept.

Odată stabilit faptul că această conexitate reprezintă baza dreptului de retenție, s-a încercat a se face o analiză a specificității sale, conform naturii sale.

Până în prezent, conceptul conexității este interpretat în sensul său mai larg, care include atât conexitatea obiectivă, desemnată prin adagiul debitum cum re iunctum, cât și conexitatea juridică, împreună cu acceptarea unui drept de retenție convențional.

Prin urmare, acest articol urmărește să analizeze conexitatea ca baza și, prin urmare, nucleul dreptului de retenție în lumina noului Cod civil.

6. Judecător dr. Bogdan Cristea – Considerații privind taxa judiciară de timbru aferentă acțiunilor vizând daunele morale

Chestiunea taxei judiciare de timbru datorate pentru cererile având ca obiect acordarea de despăgubiri pentru daunele morale impune o analiză atentă a noii reglementări în materia relevantă, atât prin prisma persoanei părții reclamante – persoană fizică sau juridică –, cât și a cauzei cererii de chemare în judecată.

7. Avocat drd. Răzvan Lungu – Aspecte privind răspunderea penală a persoanelor juridice în dreptul mediului

Dacă în conformitate cu regula generală, înscrisă în primul alineat al art. 135, persoana juridică răspunde penal pentru orice infracțiune săvârșită în realizarea obiectului de activitate, în interesul ori în numele ei, în schimb, în conformitate cu regula specială (derogatorie) din alin. (2) al aceluiași articol, instituțiile publice răspund penal numai dacă infracțiunea întrunește, pe lângă una dintre cerințele de mai sus, o cerință suplimentară, anume aceea ca ea să fi fost săvârșită în exercitarea unei activități ce poate face obiectul domeniului privat. Nevoia reprimării penale a vătămărilor aduse mediului s-a numărat printre primele argumente în favoarea admiterii principiului răspunderii penale a persoanelor juridice. Răspunderea persoanelor juridice nu exclude urmărirea persoanelor fizice vinovate.

Revista Româna de Jurisprudență nr. 1/2016: cuprinsul și rezumatele articolelor was last modified: martie 31st, 2016 by Universul Juridic

PARTENERI INSTITUȚIONALI

Vă recomandăm:

Rămâi la curent cu noutățile juridice

Despre autor: