Restituirea imobilelor preluate în mod abuziv de statul român în perioada comunistă sau acordarea despăgubirilor aferente acestora (L. nr. 165/2013)

6 apr. 2020
1 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 5 (1 votes, average: 5,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 412
 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Dec. ÎCCJ (SC I) nr. 669/2019

L. nr. 165/2013: art. 3 pct. 4, art. 4, art. 33, art. 34, art. 35

Reclamanta a învederat instanței, atât prin cererea de chemare în judecată, cât și prin notele de ședință depuse în dosarul Tribunalului București, că prin Decizia de validare parțială nr. 5091/30.07. 2015, emisă de Comisia Națională pentru Compensarea imobilelor, s-a validat parțial Decizia nr. 16/14.02.2008 emisă de AVAS, pentru cota de 1/2 din imobilul-teren în suprafață de 823 mp, situat în Timișoara, Splaiul Peneș Curcanul, nr. 9, județul Timiș, dispunându-se emiterea unei decizii de compensare prin puncte, și s-a invalidat parțial decizia AVAS pentru construcția demolată și cota de 1/2 din imobilul în litigiu.

În drept, cererea de chemare în judecată formulată de reclamanta A., în contradictoriu cu pârâții Administrația Națională pentru Restituirea Proprietăților, Municipiul Timișoara, Comisia Națională pentru Compensarea Imobilelor și Primarul municipiului Timișoara, a fost întemeiată pe dispozițiile art. 35 din Legea nr. 165/2013.

Înalta Curte reține faptul că, la data înregistrării cererii de chemare în judecată pe rolul Tribunalului Timiș, respectiv 05 iulie 2017, era în vigoare Legea nr. 165/2013.

Astfel, Legea nr. 165/2013, adoptată în scopul eficientizării procesului de restituire a imobilelor preluate în mod abuziv de statul român în perioada comunistă sau a acordării despăgubirilor aferente acestora, prevăzut de Legea nr. 10/2001 și de Legea nr. 247/2005, stabilește modul de acordare a despăgubirilor compensatorii pentru bunurile preluate în mod abuziv de stat și care nu pot fi restituite în natură.

Aplicarea în timp a dispozițiilor actului normativ menționat este prevăzută în art. 4, care stipulează că acestea sunt incidente cererilor formulate și depuse, în termen legal, la entitățile învestite de lege, nesoluționate până la data intrării în vigoare a actului normativ și cauzelor în materia restituirii imobilelor preluate abuziv, aflate pe rolul instanțelor (…) la data intrării în vigoare.

Din interpretarea normei mai sus enunțate rezultă că litigiile înregistrate pe rolul instanțelor de judecată ulterior intrării în vigoare a Legii nr. 165/2013 urmează a fi soluționate conform reglementărilor de drept material în vigoare la momentul nașterii raportului juridic.

Or, așa cum s-a arătat, în speță, raportul juridic s-a născut la data de 05 iulie 2017, când reclamanta a introdus cererea de chemare în judecată pe rolul Tribunalului Timiș, dată la care era în vigoare Legea nr. 165/2013 a cărei incidență se constată în cauză.

Scopul urmărit de reclamantă prin litigiul dedus judecății îl reprezintă îndeplinirea obligaților legale ce îi revin pârâtei Autoritatea Națională pentru Restituirea Proprietăților în temeiul dispozițiilor Legii nr. 165/2013.

De asemenea, este de reținut că Autoritatea Națională pentru Restituirea Proprietăților face parte dintre entitățile prevăzute de lege, enumerate la art. 3 pct. 4 din Legea nr. 165/2013 cu atribuții în procesul de restituire a imobilelor preluate abuziv și de stabilire a măsurilor reparatorii.

Astfel, prin art. 35 alin. (1) din actul normativ mai sus menționat s-a acordat competența de soluționare a deciziilor emise de entitățile învestite de lege cu soluționarea cererilor formulate potrivit Legii nr. 10/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, înregistrate și nesoluționate până la data intrării în vigoare a acestui act normativ, în favoarea secției civile a tribunalului în a cărui circumscripție se află sediul entității.

Aceste prevederi legale instituie o normă de competență absolută, ce atribuie tribunalului în a cărui rază teritorială se află sediul entității, competența de soluționare a contestațiilor împotriva deciziilor emise de aceasta cu respectarea dispozițiilor art. 33 și 34 din Legea nr. 165/2013.

Prin urmare, instanța constată că este incidentă în speță norma de competență instituită de Legea nr. 165/2013.

Conferința națională „Prevenirea și combaterea spălării banilor”. Impactul noii legi asupra profesiilor liberale

Cum pârâta Autoritatea Națională pentru Restituirea Proprietăților are sediul în București, Calea x, în considerarea dispozițiilor art. 35 alin. (1) din Legea nr. 165/2013, competența de a judeca pricina urmează a fi stabilită în favoarea Tribunalului București.

Sursa informației: www.scj.ro.

Restituirea imobilelor preluate în mod abuziv de statul român în perioada comunistă sau acordarea despăgubirilor aferente acestora (L. nr. 165/2013) was last modified: aprilie 6th, 2020 by Redacția ProLege

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter