Renunţarea la drepturile conferite de regula specialităţii şi consimţirea la predare în baza mandatului european de arestare

8 aug. 2022
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 166
  • Constituţia României: art. 21
  • Legea nr. 302/2004: art. 103 alin. (5)
  • Legea nr. 302/2004: art. 107 alin. (1)
  • Legea nr. 302/2004: art. 108 alin. (2)
  • NCPP: art. 275 alin. (2)
  • NCPP: art. 425^1 alin. (7) pct. 1 lit. a)

Prin sentința penală nr. 70/F/MEA din data de 212 decembrie 2018 pronunțată de Curtea de Apel Brașov, secția penală, în baza art. 101 din Legea nr. 302/2004 privind cooperarea judiciară internațională în materie penală, republicată, s-a revocat măsura arestării provizorii a persoanei solicitate A. dispusă în cauză prin încheierea din data de 15.12.2018.

În baza art. 103 alin. (5), (6) și 10 raportat la art. 107 și 112 alin. (1) coroborat cu art. 58 alin. (1) din Legea nr. 302/2004, s-a admis propunerea Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Brașov formulată la data de 15.12.2018 în dosarul nr. x și s-a dispus arestarea pe o perioadă de 30 de zile în vederea predării persoanei solicitate A., conform mandatului european de arestare din data de 12.12.2018, cu nr. de referință x, emis de Tribunalul Regional Feldkirch, Austria și amânarea predării acesteia autorităților emitente până la soluționarea dosarului penal nr. x/2018 al Parchetului de pe lângă Judecătoria Brașov, iar în caz de condamnare cu executare în regim de detenție, până la punerea în libertate ca urmare a liberării condiționate sau până la executarea pedepsei la termen.

(I.C.C.J., s. pen., decizia nr. 986 din 28 decembrie 2018)


 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Verificând sentința atacată, în raport, cu criticile formulate, Înalta Curte constată că cererea de contestație formulată de Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Brașov este inadmisibilă pentru următoarele considerente:

Potrivit dispozițiilor art. 107 alin. (1) din Legea nr. 302/2004, republicată, în toate cazurile, instanța se pronunță asupra executării mandatului european de arestare prin sentință, cu respectarea termenelor prevăzute la art. 110. În scopul luării unei hotărâri, instanța ține seama de toate înprejurările cauzei și de necesitatea executării mandatului european de arestare.

Campanie Craciun UJmag 2020

Art. 108 alin. (2) din Legea nr. 302/2004, republicată, prevede că hotărârea prevăzută la art. 107 alin. (1) poate fi atacată cu contestație în termen de 5 zile de la pronunțare, cu excepția cazului în care persoana solicitată consimte la predare, când hotărârea este definitivă.

Prin sentința penală nr. 70/F/MEA din data de 21 decembrie 2018 pronunțată de Curtea de Apel Brașov, secția penală, în baza art. 101 din Legea nr. 302/2004, republicată, s-a dispus revocarea măsurii arestării provizorii a persoanei solicitate A., dispusă prin încheierea din data de 15.12.2018.

În baza art. 103 alin. (5), (6) și 10 raportat la art. 107 și 112 alin. (1) coroborat cu art. 58 alin. (1) din Legea nr. 302/2004 s-a admis propunerea Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Brașov, formulată la data de 15.12.2018 și s-a dispus arestarea pe o perioadă de 30 zile în vederea predării persoanei solicitate conform mandatului european de arestare din data de 12.12.2018 și amânarea predării către autoritățile emiente până la soluționarea dosarului nr. x al Parchetului de pe lângă Judecătoria Brașov, iar în caz de condamnare cu executare în regim de detenție, până la punerea în libertate ca urmare a liberării condiționate sau până la executarea pedepsei la termen.

S-a dispus emiterea mandatului de arestare în acest sens, care va fi pus în executare la data încetării motivelor care au determinat amânarea predării.

Totodată, s-a constatat că persoana solicitată nu a renunțat la drepturile conferite de regula specialității și a consimțit la predare în baza mandatului european de arestare.

Având în vedere că persoana solicitată A. a consimțit la predare în baza mandatului european de arestare, hotărîrea pronunțată de prima instanță cu privire la acest aspect este definitivă, astfel cum prevăd dispozițiile art. 108 alin. (2) din Legea nr. 302/2004, republicată.

Potrivit dispozițiilor C. proc. pen., admisibilitatea căilor de atac este condiționată de exercitarea acestora potrivit dispozițiilor legii procesual penale prin care au fost reglementate hotărârile susceptibile de a fi supuse examinării, căile de atac și ierarhia acestora, termenele de declarare și motivele pentru care se poate cere reformarea hotărârii atacate.

Căile de atac împotriva hotărârilor judecătorești se exercită în condițiile prevăzute de legea procesual penală și în acord cu principiile stabilite de art. 129 din Constituție privind exercitarea căilor de atac în condițiile legii și ale art. 21 din legea fundamentală care prevede că orice persoană se poate adresa justiției pentru apărarea drepturilor, a libertăților și a intereselor sale legitime, dar și în acord cu exigențele prevăzute de art. 13 din Convenția Europeană pentru apărarea Drepturilor Omului privind dreptul la un recurs efectiv.

Prin urmare, recunoașterea unei căi de atac în alte condiții decât cele prevăzute de legea procesual penală, constituie o încălcare a principiului legalității acestora și din acest motiv, apare ca fiind o soluție inadmisibilă în ordinea de drept.

În speță, Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Brașov a formulat contestație împotriva unei hotărâri definitive, care nu poate fi reformată pe această cale.

Față de considerentele expuse, Înalta Curte constată că cererea de contestație formulată de Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Brașov împotriva sentinței penale nr. 70/F/MEA din data de 21 decembrie 2018 pronunțată de Curtea de Apel Brașov, secția penală este inadmisibilă, urmând ca în baza art. 425^1 alin. (7) pct. 1 lit. a) C. proc. pen. să fie respinsă.

În ce privește contestația formulată de persoana solicitată A., Înalta Curte constată că la dosar se află o cerere prin care aceasta solicită să se ia act că dorește să-și retragă contestația formulată împotriva sentinței penale nr. 70/F/MEA din data de 21 decembrie 2018 pronunțată de Curtea de Apel Brașov, secția penală.

Original Black Friday pe UJmag.ro!

Având în vedere declarația persoanei solicitate că înțelege să-ți retragă contestația, Înalta Curte va lua act de manifestarea de voință a acesteia.

În baza art. 275 alin. (2) C. proc. pen. va fi obligată persoana solicitată la plata cheltuielilor judicuiare către stat.

Sursa informației: www.scj.ro.

Renunțarea la drepturile conferite de regula specialității și consimțirea la predare în baza mandatului european de arestare was last modified: august 8th, 2022 by Redacția ProLege

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.