Regulamentul UE nr. 223/2014 în ceea ce privește introducerea unor măsuri specifice pentru soluționarea crizei asociate epidemiei de COVID-19 – modificare (Regulamentul UE 2021/177)

17 feb. 2021
3 voturi, medie: 5,00 din 53 voturi, medie: 5,00 din 53 voturi, medie: 5,00 din 53 voturi, medie: 5,00 din 53 voturi, medie: 5,00 din 5 (3 votes, average: 5,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 70

Actul modificat

Actul modificator

Modificări

Regulamentul UE nr. 223/2014 în ceea ce privește introducerea unor măsuri specifice pentru soluționarea crizei asociate epidemiei de COVID-19

(J. Of. U.E. nr.  L 72/1 din 12 martie 2003)

Regulamentul UE 2021/177 al Parlamentului European și al Consiliului din 10 februarie 2021 de modificare a Regulamentului UE nr. 223/2014 în ceea ce privește introducerea unor măsuri specifice pentru soluționarea crizei asociate epidemiei de COVID-19

(J. Of. U.E. nr. L 53/1 din 16 februarie 2021)

– modifică: art. 6 alin. (2), art. 27 alin. (4);

Forumul Național de Drept Bancar, ediția a II-a

– introduce: art. 6a, art. 63a.

 

În J. Of. U.E. nr. L 53/1 din 16 februarie 2021 s-a publicat Regulamentul UE 2021/177 al Parlamentului European și al Consiliului din 10 februarie 2021 de modificare a Regulamentului UE nr. 223/2014 în ceea ce privește introducerea unor măsuri specifice pentru soluționarea crizei asociate epidemiei de COVID-19.

Astfel, prin respectivul act normativ se aduc unele modificări și completări Regulamentului UE nr. 223/2014 în ceea ce privește introducerea unor măsuri specifice pentru soluționarea crizei asociate epidemiei de COVID-19.

Vă prezentăm, în continuare, modificările și completările aduse Regulamentului UE nr. 223/2014 în ceea ce privește introducerea unor măsuri specifice pentru soluționarea crizei asociate epidemiei de COVID-19.

 

Art. 6 alin. (2) din Regulamentul UE nr. 223/2014 (modificat prin Regulamentul UE 2021/177)

 

Vechea reglementare

 

În vechea reglementare, la art. 6, alin. (2) prevedea:

„(2) Alocarea din fond pentru perioada 2014-2020 pentru fiecare stat membru este stabilită la anexa III. Cuantumul minim pentru fiecare stat membru este de 3 500 000 EUR pentru întreaga perioadă”.

 

Conferința națională „Prevenirea și combaterea spălării banilor”. Impactul noii legi asupra profesiilor liberale

Noua reglementare

 

Potrivit noii reglementări, la art. 6, alin. (2) se modifică și va avea următorul conținut:

(2)   Cu excepția resurselor suplimentare alocate ca răspuns la epidemia de COVID-19, astfel cum sunt menționate la articolul 6a, alocarea fondului pentru perioada 2014-2020 pentru fiecare stat membru este stabilită în anexa III. Cuantumul minim pentru fiecare stat membru este de 3 500 000 EUR pentru întreaga perioadă”.

 

Art. 6a din Regulamentul UE nr. 223/2014 (introdus prin Regulamentul UE 2021/177)

 

Noua reglementare

 

Potrivit noii reglementări, după art. 6, se introduce un nou articol, art. 6a, cu următorul conținut:

„Art. 6a

Resurse suplimentare ca răspuns la criza asociată epidemiei de COVID-19

(1)   În cazul în care statul membru consideră că este oportun, resursele menționate la articolul 6 alineatul (1) din prezentul regulament se majorează ca răspuns la criza asociată epidemiei de COVID-19, în conformitate cu articolul 92b alineatul (5) al șaptelea paragraf din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului (*1) și în condițiile relevante prevăzute în respectivul alineat. Resursele suplimentare constituie venituri alocate externe, astfel cum se menționează la articolul 3 alineatul (1) din Regulamentul (UE) 2020/2094 al Consiliului (*2) și fac obiectul articolului 3 alineatele (3), (4), (7) și (9) din regulamentul menționat. Resursele suplimentare pot afecta angajamentele bugetare pentru 2021 și 2022.

(2)   Prin derogare de la articolul 7 alineatul (1), perioada pentru programele operaționale care beneficiază de resurse suplimentare în conformitate cu alineatul (1) de la prezentul articol se întinde până la 31 decembrie 2022.

(3)   Prin derogare de la articolul 38 primul paragraf din prezentul regulament, angajamentele bugetare pentru resursele suplimentare aferente fiecărui program se execută în anii 2021 și 2022.

Prin derogare de la articolul 59 alineatul (1) din prezentul regulament, angajamentele bugetare pentru resursele suplimentare se dezangajează în conformitate cu regulile care trebuie respectate pentru încheierea programelor.

(4)   În plus față de prefinanțarea menționată la articolul 44 alineatul (1), Comisia plătește un cuantum de prefinanțare de 11 % din resursele suplimentare alocate pentru anul 2021 în urma deciziei Comisiei de aprobare a modificării unui program de alocare a resurselor suplimentare.

Cuantumul plătit ca prefinanțare inițială menționat la primul paragraf este lichidat integral din conturile Comisiei până cel târziu la data la care se încheie programul.

(5)   Prin derogare de la articolul 20, o rată de cofinanțare de până la 100 % poate fi aplicată resurselor suplimentare în temeiul alineatului (1) din prezentul articol”.

 

Art. 27 alin. (4) din Regulamentul UE nr. 223/2014 (modificat prin Regulamentul UE 2021/177)

 

Vechea reglementare

 

În vechea reglementare, la art. 27, alin. (4) prevedea:

„(4) La inițiativa statelor membre și în condițiile respectării unui plafon de 5 % din sumele alocate din fond, prin programul operațional se pot finanța pregătirea, gestionarea, monitorizarea, asistența administrativă și tehnică, auditul, informarea, măsurile de control și evaluare necesare pentru punerea în aplicare a prezentului regulament. Se pot finanța, de asemenea, asistența tehnică și consolidarea capacităților organizațiilor partenere”.

 

Noua reglementare

 

Potrivit noii reglementări, la art. 27, alin. (4) se modifică și va avea următorul conținut:

(4)   La inițiativa statelor membre și în limita unui plafon de 5 % din alocarea fondului la momentul adoptării programului operațional și de 5 % din resursele suplimentare menționate la articolul 6a alineatul (1), programul operațional poate finanța măsurile de pregătire, de gestionare, de monitorizare, de asistență administrativă și tehnică, de audit, de informare, de control și de evaluare necesare pentru implementarea fondului, inclusiv costurile de pregătire și de funcționare ale sistemelor de bonuri atunci când costurile respective sunt suportate de autoritatea de management sau de un alt organism public care nu este o organizație parteneră. De asemenea, programul operațional poate finanța asistența tehnică și consolidarea capacităților organizațiilor partenere și ale oricăror alți actori implicați în implementarea fondului, inclusiv pentru sprijinirea capacității de ameliorare a efectelor provocate de criză pentru a aborda epidemia de COVID-19. Măsurile menționate la prezentul alineat pot viza perioada de programare ulterioară, inclusiv pentru a se asigura continuarea sprijinului acordat de fond prin alte fonduri ale Uniunii”.

 

Art. 63a din Regulamentul UE nr. 223/2014 (introdus prin Regulamentul UE 2021/177)

 

Noua reglementare

 

Potrivit noii reglementări, după art. 63, se introduce un nou articol, art. 63a, cu următorul conținut:

„Art. 63a

Aplicabilitate

Articolul 6a nu se aplică Regatului Unit sau pe teritoriul acestuia. Mențiunile referitoare la statele membre din articolul menționat se interpretează ca neincluzând Regatul Unit”.

Regulamentul UE nr. 223/2014 în ceea ce privește introducerea unor măsuri specifice pentru soluționarea crizei asociate epidemiei de COVID-19 – modificare (Regulamentul UE 2021/177) was last modified: februarie 17th, 2021 by Redacția ProLege

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter