Regulamentul Senatului – republicare

28 nov. 2018
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 434

Recomandări

 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Actul republicat

Forumul Național de Drept Bancar, ediția a II-a

Sumar

Regulamentul Senatului

(M. Of. nr. 992 din 23 noiembrie 2018)

– Cap. I („Organizarea senatului”)

Secț. 1 („Constituirea Senatului”)

Secț. a 2-a („Grupurile parlamentare”)

Secț. a 3-a („Biroul permanent al Senatului și Comitetul liderilor grupurilor parlamentare”)

Secț. a 4-a („Comisiile Senatului”)

– Cap. II („Desfășurarea lucrărilor Senatului”)

Secț. 1 („Sesiunile și actele Senatului”)

Secț. a 2-a („Ordinea de zi și programul de activitate”)

Secț. a 3-a („Procedura legislativă”)

Original Black Friday pe UJmag.ro!

Secț. a 4-a („Procedura de urgență”)

Secț. a 5-a („Termene procedurale”)

Secț. a 6-a („Desfășurarea ședințelor Senatului”)

Secț. a 7-a („Procedura de vot”)

Secț. a 8-a („Procedura pentru respingerea, reexaminarea și promulgarea legii”)

Secț. a 9-a („Procedura aplicabilă inițiativelor de revizuire a Constituției României”)

Secț. a 10-a („Procedura privind punerea sub urmărire penală a membrilor Guvernului”)

– Cap. III („Moțiuni, întrebări, interpelări, informări, petiții”)

Secț. 1 („Moțiuni simple”)

Secț. a 2-a („Întrebări”)

Secț. a 3-a („Interpelări”)

Secț. a 4-a („Ora Guvernului”)

Secț. a 5-a („Ora prim-ministrului”)

Secț. a 6-a („Informarea Senatului și a senatorilor”)

Secț. a 7-a („Petiții”)

Secț. a 8-a („Declarații politice”)

– Cap. IV („Statutul senatorului”)

Secț. 1 („Imunitatea parlamentară”)

Secț. a 2-a („Conflictul de interese, constatarea incompatibilităților și alte interdicții”)

Secț. a 3-a („Exercitarea mandatului de senator”)

Secț. a 4-a („Concedii, absențe, demisii”)

Secț. a 5-a („Deontologia parlamentară abateri și sancțiuni”)

– Cap. V („Serviciile Senatului”)

– Cap. VI („Dispoziții tranzitorii și finale”)

– Anexă („Procedura de lucru și mecanismul decizional aplicabile în domeniul afacerilor europene”)

 

În M. Of. nr. 992 din 23 noiembrie 2018, s-a republicat Regulamentul Senatului României.

Vă prezentăm, în continuare, strucutura respectivului act normativ.

 

Structura         

 

Cap. I („Organizarea senatului”);

Secț. 1 („Constituirea Senatului”);

Secț. a 2-a („Grupurile parlamentare”);

Secț. a 3-a („Biroul permanent al Senatului și Comitetul liderilor grupurilor parlamentare”);

Secț. a 4-a („Comisiile Senatului”);

Cap. II („Desfășurarea lucrărilor Senatului”);

Secț. 1 („Sesiunile și actele Senatului”);

Secț. a 2-a („Ordinea de zi și programul de activitate”);

Secț. a 3-a („Procedura legislativă”);

Secț. a 4-a („Procedura de urgență”);

Secț. a 5-a („Termene procedurale”);

Secț. a 6-a („Desfășurarea ședințelor Senatului”);

Secț. a 7-a („Procedura de vot”);

Secț. a 8-a („Procedura pentru respingerea, reexaminarea și promulgarea legii”);

Secț. a 9-a („Procedura aplicabilă inițiativelor de revizuire a Constituției României”);

Secț. a 10-a („Procedura privind punerea sub urmărire penală a membrilor Guvernului”);

Cap. III („Moțiuni, întrebări, interpelări, informări, petiții”);

Secț. 1 („Moțiuni simple”);

Secț. a 2-a („Întrebări”);

Secț. a 3-a („Interpelări”);

Secț. a 4-a („Ora Guvernului”);

Secț. a 5-a („Ora prim-ministrului”);

Secț. a 6-a („Informarea Senatului și a senatorilor”);

Secț. a 7-a („Petiții”);

Secț. a 8-a („Declarații politice”);

Cap. IV („Statutul senatorului”);

Secț. 1 („Imunitatea parlamentară”);

Secț. a 2-a („Conflictul de interese, constatarea incompatibilităților și alte interdicții”);

Secț. a 3-a („Exercitarea mandatului de senator”);

Secț. a 4-a („Concedii, absențe, demisii”);

Secț. a 5-a („Deontologia parlamentară; abateri și sancțiuni”);

Cap. V („Serviciile Senatului”);

Cap. VI („Dispoziții tranzitorii și finale”);

Anexă („Procedura de lucru și mecanismul decizional aplicabile în domeniul afacerilor europene”).

 

Prezentare generală

 

Potrivit art. 1 alin. (1), Parlamentul este organul reprezentativ suprem al poporului român și unica autoritate legiuitoare a țării, fiind alcătuit din Camera Deputaților și Senat. Astfel, Senatul este ales pentru un mandat de 4 ani care se prelungește, de drept, numai în condițiile excepționale prevăzute de Constituție, acesta organizându-se și funcționând potrivit dispozițiilor Constituției, ale Legii nr. 96/2006 privind Statutul deputaților și al senatorilor, și cele ale respectivului regulament.

Întrunirea Senatului se desfășoară în locul, ziua și la ora stabilite prin decretul de convocare emis de Președintele României, în conformitate cu prevederile art. 63 alin. (3) din Constituția României, iar Senatul legal constituit alege Biroul permanent. De asemenea, în vederea validării mandatelor, Senatul alege, în prima sa ședință, o comisie compusă din 15 senatori, numărul senatorilor propuși de fiecare partid, organizație a cetățenilor aparținând minorităților naționale, alianță politică sau alianță electorală reflectând configurația politică a Senatului rezultată din alegeri și se stabilește prin negocieri realizate de reprezentanții acestora.

În ceea ce privește grupurile parlamentare, acestea sunt structuri interne ale Senatului, constituite din senatorii, după validare și depunerea jurământului, un senator având dreptul să facă parte dintr-un singur astfel de grup. Totodată, senatorii membri ai unui partid politic sau ai unei organizații a cetățenilor aparținând minorităților naționale nu pot constitui doar un singur grup parlamentar, iar acesta poate fi constituit și poate funcționa numai dacă cuprinde cel puțin 7 senatori, care au fost aleși pe listele aceluiași partid, ale aceleiași organizații a cetățenilor aparținând minorităților naționale, alianțe politice sau alianțe electorale.

De asemenea, după constituirea legală a Senatului se aleg președintele Senatului și ceilalți membri ai Biroului permanent, respectiv președintele Senatului, 4 vicepreședinți, 4 secretari și 4 chestori. Pe de altă parte, Președintele Senatului este și președintele Biroului permanent.  În ceea ce privește revocarea din funcție a președintelui Senatului, aceasta poate fi propusă la cererea a minimum o treime din numărul total al senatorilor, în cel puțin una dintre următoarele împrejurări:

a) încalcă prevederile Constituției;

b) încalcă grav sau în mod repetat prevederile Regulamentului Senatului ori ale Regulamentului activităților comune ale Camerei Deputaților și Senatului.

Astfel, propunerea de revocare se prezintă în plenul Senatului, iar dacă aceasta este aprobată prin votul secret al majorității senatorilor, funcția de președinte devine vacantă și, imediat, se organizează alegeri, în conformitate cu prevederile art. 23.

Potrivit art. 45, comisiile sunt structuri interne de lucru ale Senatului, constituite pentru pregătirea activității de legiferare, precum și pentru realizarea funcției de control parlamentar.  Așadar, Senatul își constituie comisii permanente și poate institui comisii de anchetă, comisii speciale, inclusiv comisii paritare de mediere sau comisii comune cu Camera Deputaților.  Numărul comisiilor de anchetă, speciale sau comune, denumirea și competența fiecărei astfel de comisii, precum și numărul membrilor acestora se hotărăsc de către Senat, la propunerea Biroului permanent sau a Comitetului liderilor, după caz.

Refereitor la desfășurarea activității Senatului, se remarcă faptul că aceasta are loc în două sesiuni ordinare pe an, prima sesiune începând în luna februarie și neputând depăși sfârșitul lunii iunie, în vreme ce a doua sesiune începe în luna septembrie și nu poate depăși sfârșitul lunii decembrie.

Totodată, Senatul are posibilitatea de a se întruni și în sesiuni extraordinare la cererea Președintelui României, a Biroului permanent ori a cel puțin o treime din numărul total al senatorilor, cererea de convocare făcându-se în scris și cuprinzând motivul, ordinea de zi propusă și durata de desfășurare a sesiunii extraordinare.

Potrivit art. 88, proiectul programului de activitate pentru săptămâna următoare este supus spre aprobare Senatului și se adoptă, cu votul majorității senatorilor prezenți, în ultima zi de activitate în plen a săptămânii. De asemenea, acesta se distribuie senatorilor, se afișează la sediu și se publică pe site-ul Senatului, iar materialele supuse dezbaterii Senatului sunt cuprinse în proiectul ordinii de zi și în programul de activitate a Senatului, întocmite de către Biroul permanent cu aprobarea Comitetului liderilor.

În ceea ce privește inițiativa legislativă, aceasta aparține Guvernului, deputaților, senatorilor sau unui număr de cel puțin 100.000 de cetățeni cu drept de vot, în conformitate cu art. 74 din Constituția României. Pe de altă parte, propunerile legislative formulate de senatori și deputați, care implică modificarea bugetului de stat sau a bugetului asigurărilor sociale de stat, trebuie să fie însoțite de dovada solicitării informării Guvernului, înaintată prin președintele Senatului, în conformitate cu dispozițiile art. 111 din Constituția României.

Sunt totodată, stabilite și competențele Senatului, în calitate de primă Cameră sesizată, acesta dezbătând și adoptând proiectele de lege și propunerile legislative în domeniile stabilite de art. 75 din Constituția României, republicată, după cum urmează:

1. proiectele de lege și propunerile legislative de nivelul legilor ordinare;

2. proiectele legilor organice prevăzute la:

– art. 3 alin. (2) – Teritoriul;

– art. 5 alin. (1) – Cetățenia;

– art. 12 alin. (4) – Simboluri naționale;

– art. 16 alin. (4) – Egalitatea în drepturi;

– art. 44 alin. (2) – Dreptul de proprietate privată;

– art. 70 alin. (1) – Jurământul deputaților și senatorilor;

– art. 73 alin. (3) – Categorii de legi:

– lit. a) – sistemul electoral, organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente;

– lit. b) – organizarea, funcționarea și finanțarea partidelor politice;

– lit. d) – organizarea și desfășurarea referendumului;

– lit. f) – regimul stării de mobilizare parțială sau totală a forțelor armate și al stării de război;

– lit. g) – regimul stării de asediu și al stării de urgență;

– lit. h) – infracțiunile, pedepsele și regimul executării acestora;

– lit. i) – acordarea amnistiei sau a grațierii colective;

– lit. j) – statutul funcționarilor publici;

– lit. m) – regimul juridic general al proprietății și al moștenirii;

– lit. p) – regimul general privind raporturile de muncă, sindicatele, patronatele și protecția socială;

– lit. r) – statutul minorităților naționale din România;

– lit. s) – regimul general al cultelor;

– art. 83 alin. (3) – Președintele României – prelungirea mandatului;

– art. 136 alin. (3), (4) și (5) – Proprietatea;

– art. 141 – Consiliul Economic și Social.

Regulamentul Senatului – republicare was last modified: noiembrie 28th, 2018 by Redacția ProLege
0 Shares

Recomandări

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter