Regulamentul Senatului – modificări (Hotărârea Senatului nr. 80/2015)

18 dec. 2015
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 878

Despre

  • M. Of. nr. 909 din 9 decembrie 2015
  • Hotărârea Senatului nr. 80/2015
  • Modificarea Regulamentului Senatului

Recomandări

 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Actul modificatActul modificatorSumar
Regulamentul Senatului, aprobat prin Hotărârea Senatului nr. 28/2005 (M. Of. nr. 948 din 25 octombrie 2005; cu modif. ult.)Hotărârea Senatului nr. 80/2015
(M. Of. nr. 909 din 9 decembrie 2015)
modifică: art. 36 alin. (1) lit. e) a doua liniuță, art. 90 alin. (1) lit. b), art. 145

 

Original Black Friday pe UJmag.ro!

În M. Of. nr. 909 din 9 decembrie 2015, s-a publicat Hotărârea Senatului nr. 80/2015 privind modificarea Regulamentului Senatului, aprobat prin Hotărârea Senatului nr. 28/2005 (M. Of. nr. 948 din 25 octombrie 2005; cu modif. ult.).

 

Art. 36 alin. (1) lit. e) a doua liniuță din Regulamentul Senatului (modificat prin Hotărârea Senatului nr. 80/2015)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 36 alin. (1) lit. e) a doua liniuță prevedea faptul că Biroul permanent al Senatului are următoarele atribuții:

(…)

e) primește proiectele de lege sau propunerile legislative și decide:

(…)

– transmiterea proiectelor de lege sau a propunerilor legislative Camerei Deputaților, în cazul în care aceasta este competentă să le dezbată și să le adopte ca primă Cameră sesizată, ca urmare a hotărârii plenului Senatului și cu avizul Comisiei juridice, de numiri, disciplină, imunități și validări.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 36 alin. (1) lit. e) a doua liniuță prevede: „Biroul permanent al Senatului are următoarele atribuții:

(…)

Conferința națională „Prevenirea și combaterea spălării banilor”. Impactul noii legi asupra profesiilor liberale

e) primește proiectele de lege sau propunerile legislative și decide:

(…)

– transmiterea proiectelor de lege sau a propunerilor legislative Camerei Deputaților, în cazul în care aceasta este competentă să le dezbată și să le adopte ca primă Cameră sesizată, ca urmare a hotărârii plenului Senatului și cu avizul Comisiei pentru constituționalitate, libertăți civile și monitorizare a executării hotărârilor Curții Europene a Drepturilor Omului”.

 

Art. 90 alin. (1) lit. b) din Regulamentul Senatului (modificat prin Hotărârea Senatului nr. 80/2015)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 90 alin. (1) lit. b) dispunea faptul că în vederea încadrării în termenele prevăzute la art. 89 alin. (3) și la art. 108, 109 și 110 din prezentul regulament, precum și la art. 115 alin. (5) din Constituția României, republicată, proiectele de lege și propunerile legislative se înaintează Biroului permanent al Senatului, care dispune:

(…)

b) transmiterea proiectului de lege sau a propunerii legislative Camerei Deputaților, în cazul în care o comisie permanentă apreciază că Senatul nu este competent să dezbată și să adopte proiectul, ca primă Cameră sesizată, în aceste cazuri, avizul Comisiei juridice, de numiri, disciplină, imunități și validări este obligatoriu.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 90 alin. (1) lit. b) dispune: „(1) În vederea încadrării în termenele prevăzute la art. 89 alin. (3) și la art. 108, 109 și 110 din prezentul regulament, precum și la art. 115 alin. (5) din Constituția României, republicată, proiectele de lege și propunerile legislative se înaintează Biroului permanent al Senatului, care dispune:

(…)

b) transmiterea proiectului de lege sau a propunerii legislative Camerei Deputaților, în cazul în care o comisie permanentă apreciază că Senatul nu este competent să dezbată și să adopte proiectul, ca primă Cameră sesizată. În aceste cazuri, avizul Comisiei pentru constituționalitate, libertăți civile și monitorizare a executării hotărârilor Curții Europene a Drepturilor Omului este obligatoriu”.

 

Art. 145 din Regulamentul Senatului (modificat prin Hotărârea Senatului nr. 80/2015)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 145 prevedea la primul alineat faptul că în cazurile de neconstituționalitate constatate potrivit art. 146 lit. a) din Constituția României, republicată, Senatul reexaminează prevederile respective pentru punerea lor de acord cu decizia Curții Constituționale. Senatul dezbate pe baza raportului Comisiei juridice, de numiri, disciplină, imunități și validări.

În continuare, stabilea faptul că raportul Comisiei juridice, de numiri, disciplină, imunități și validări va cuprinde propuneri pentru punerea de acord a prevederilor declarate neconstituționale cu decizia Curții Constituționale. Raportul comisiei se dezbate conform prevederilor art. 101-106. Cu aprobarea Senatului, în urma dezbaterii raportului, în cuprinsul legii se operează și corelările tehnico-legislative necesare.

Potrivit alineatului următor, în cazul unei obiecții de neconstituționalitate asupra tratatelor sau altor acorduri internaționale, invocate potrivit art. 146 lit. b) din Constituția României, republicată, procedura parlamentară se suspendă și se reia după publicarea deciziei Curții Constituționale.

În continuare, dispunea faptul că în cazurile de neconstituționalitate constatate potrivit art. 146 lit. b) din Constituția României, republicată, Senatul nu poate ratifica tratatul sau acordul internațional declarat ca fiind neconstituțional.

La alineatul următor, prevedea faptul că în cazurile de neconstituționalitate constatate potrivit art. 147 alin. (1) din Constituția României, republicată, dispozițiile declarate neconstituționale își încetează efectele juridice la 45 de zile de la publicarea deciziei Curții Constituționale, dacă, în acest interval, Parlamentul sau Guvernul, după caz, nu pune de acord prevederile declarate neconstituționale cu prevederile Constituției. Pe durata acestui termen, dispozițiile constatate ca fiind neconstituționale sunt suspendate de drept.

În continuare, stabilea faptul că dispozițiile alin. (5) se aplică în mod corespunzător și în cazul în care a fost declarată neconstituționalitatea prevederilor din Regulamentul Senatului.

În sfârșit, la ultimul alineat dispunea faptul că reexaminarea textelor declarate neconstituționale se face întâi de prima Cameră sesizată.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 145 prevede: „(1) În cazurile de neconstituționalitate constatate potrivit art. 146 lit. a) din Constituția României, republicată, Senatul reexaminează prevederile respective pentru punerea lor de acord cu decizia Curții Constituționale. Senatul dezbate pe baza raportului Comisiei pentru constituționalitate, libertăți civile și monitorizare a executării hotărârilor Curții Europene a Drepturilor Omului.

(2) Raportul Comisiei pentru constituționalitate, libertăți civile și monitorizare a executării hotărârilor Curții Europene a Drepturilor Omului va cuprinde propuneri pentru punerea de acord a prevederilor declarate neconstituționale cu decizia Curții Constituționale. Raportul Comisiei se dezbate conform prevederilor art. 101-106. Cu aprobarea Senatului, în urma dezbaterii raportului, în cuprinsul legii se operează și corelările tehnico-legislative necesare.

(3) În cazul unei obiecții de neconstituționalitate asupra tratatelor sau altor acorduri internaționale, invocate potrivit art. 146 lit. b) din Constituția României, republicată, procedura parlamentară se suspendă și se reia după publicarea deciziei Curții Constituționale.

(4) În cazurile de neconstituționalitate constatate potrivit art. 146 lit. b) din Constituția României, republicată, Senatul nu poate ratifica tratatul sau acordul internațional declarat ca fiind neconstituțional.

(5) În cazurile excepțiilor ridicate în fața instanțelor judecătorești sau de arbitraj comercial privind neconstituționalitatea unei legi sau ordonanțe ori a unei dispoziții dintr-o lege sau dintr-o ordonanță în vigoare, care are legătură cu soluționarea cauzei în orice fază a litigiului și oricare ar fi obiectul acestuia, președintele Curții Constituționale va comunica președintelui Senatului, în temeiul art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale, republicată, cu modificările ulterioare, încheierea prin care a fost sesizată Curtea Constituțională, indicându-i data până la care poate să trimită punctul său de vedere. Încheierile pronunțate în dosare se transmit, spre informare, Comisiei pentru constituționalitate, libertăți civile și monitorizare a executării hotărârilor Curții Europene a Drepturilor Omului.

(6) La solicitarea președintelui Senatului, Comisia pentru constituționalitate, libertăți civile și monitorizare a executării hotărârilor Curții Europene a Drepturilor Omului întocmește un aviz consultativ referitor la excepția ridicată în fața instanțelor judecătorești sau de arbitraj comercial.

(7) În cazurile de neconstituționalitate constatate potrivit art. 147 alin. (1) din Constituția României, republicată, dispozițiile declarate neconstituționale își încetează efectele juridice la 45 de zile de la publicarea deciziei Curții Constituționale în Monitorul Oficial al României, Partea I, dacă, în acest interval, Parlamentul sau Guvernul, după caz, nu pune de acord prevederile declarate neconstituționale cu prevederile Constituției. Pe durata acestui termen, dispozițiile constatate ca fiind neconstituționale sunt suspendate de drept.

(8) La sesizarea președintelui Senatului sau a Biroului permanent, în cazurile prevăzute la alin. (5), Comisia pentru constituționalitate, libertăți civile și monitorizare a executării hotărârilor Curții Europene a Drepturilor Omului întocmește un raport prin care înaintează plenului Senatului, sub formă unei inițiative legislative, prevederile care au fost puse în acord cu dispozițiile constituționale. Procedura poate fi declanșată și la solicitarea a cel puțin unei treimi din numărul membrilor Comisiei pentru constituționalitate, libertăți civile și monitorizare a executării hotărârilor Curții Europene a Drepturilor Omului. În această situație, precum și în cazul sesizării de către președintele Senatului, Comisia pentru constituționalitate, libertăți civile și monitorizare a executării hotărârilor Curții Europene a Drepturilor Omului informează Biroul permanent în vederea solicitării grupurilor parlamentare să formuleze amendamente, în termenul stabilit de către acesta, pentru a putea fi luate în dezbatere cu ocazia întocmirii raportului.

(9) Pentru dispozițiile din Regulamentul Senatului constatate, prin decizie a Curții Constituționale, ca fiind neconstituționale, Comisia pentru constituționalitate, libertăți civile și monitorizare a executării hotărârilor Curții Europene a Drepturilor Omului și Comisia pentru regulament întocmesc un raport comun.

(10) Dispozițiile alin. (5) se aplică în mod corespunzător și în cazul în care a fost declarată neconstituționalitatea prevederilor din Regulamentul Senatului.

(11) Reexaminarea textelor declarate neconstituționale se face întâi de prima Cameră sesizată”.

 

Alte prevederi ale Hotărârii Senatului nr. 80/2015

Potrivit art. II, Regulamentul Senatului, aprobat prin Hotărârea Senatului nr. 28/2005, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 946 din 25 octombrie 2005, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu modificările aduse prin respectiva hotărâre, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.

 

ISTORIC
Act modificatActe modificatoarea
Regulamentul Senatului, aprobat prin Hotărârea Senatului nr. 28/2005 (M. Of. nr. 948 din 25 octombrie 2005; cu modif. ult.)D.C.C. nr. 601/2005 (M. Of. nr. 1022 din 17 noiembrie 2005)
D.C.C. nr. 317/2006 (M. Of. nr. 446 din 23 mai 2006)
D.C.C. nr. 900/2008 (M. Of. nr. 716 din 22 octombrie 2008)
Hotărârea Senatului nr. 7/2009 (M. Of. nr. 298 din 7 mai 2009)
Hotărârea Senatului nr. 12/2009 (M. Of. nr. 435 din 25 iunie 2009)
Hotărârea Senatului nr. 18/2011 (M. Of. nr. 156 din 3 martie 2011)
Hotărârea Senatului nr. 22/2011 (M. Of. nr. 202 din 23 martie 2011)
Hotărârea Senatului nr. 25/2011 (M. Of. nr. 246 din 7 aprilie 2011)
Hotărârea Senatului nr. 29/2011 (M. Of. nr. 310 din 5 mai 2011)
Hotărârea Senatului nr. 26/2013 (M. Of. nr. 296 din 23 mai 2013)
Hotărârea Senatului nr. 18/2014 (M. Of. nr. 176 din 11 martie 2014)
Hotărârea Senatului nr. 24/2014 (M. Of. nr. 220 din 28 martie 2014)
Hotărârea Senatului nr. 39/2014 (M. Of. nr. 473 din 27 iunie 2014)
Hotărârea Senatului nr. 8/2015 (M. Of. nr. 126 din 18 februarie 2015)
Hotărârea Senatului nr. 18/2015 (M. Of. nr. 189 din 20 martie 2015)
Hotărârea Senatului nr. 21/2015 (M. Of. nr. 196 din 24 martie 2015)
Hotărârea Senatului nr. 25/2015 (M. Of. nr. 217 din 31 martie 2015)
Hotărârea Senatului nr. 70/2015 (M. Of. nr. 800 din 28 octombrie 2015)
Hotărârea Senatului nr. 73/2015 (M. Of. nr. 825 din 5 noiembrie 2015)
Hotărârea Senatului nr. 80/2015 (M. Of. nr. 909 din 9 decembrie 2015)

 

Regulamentul Senatului – modificări (Hotărârea Senatului nr. 80/2015) was last modified: decembrie 17th, 2015 by Redacția ProLege
0 Shares

Recomandări

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter