Regulamentul Senatului – completare (H.S. nr. 16/2020). Desfășurarea şedinţelor plenului Senatului prin mijloace electronice în situații excepționale

30 mart. 2020
Vizualizari: 322
Actul modificatActul modificatorSumar
H.S. nr. 28/2005 privind aprobarea Regulamentului Senatului

 

(M. Of. nr. 992 din 23 noiembrie 2018)

H.S. nr. 16/2020 pentru completarea Regulamentului Senatului

 

(M. Of. nr. 252 din 26 martie 2020)

 

– introduce: art. 110 ind. 1, art. 133 ind. 1.

În M. Of. nr. 252 din 26 martie 2020 s-a publicat H.S. nr. 16/2020 pentru completarea Regulamentului Senatului.

Vă prezentăm, în continuare, completările aduse respectivei hotărâri.

Art. 110 ind. 1

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări se introduce un nou articol, și anume art. 110 ind. 1 având următorul cuprins:

„În situații excepționale prevăzute la art. 1331, procedura legislativă aplicabilă proiectelor de legi sau propunerilor legislative înscrise pe ordinea de zi este următoarea:

a) președintele de ședință anunță titlul inițiativei legislative supuse dezbaterii;

b) în cadrul dezbaterilor generale poate lua cuvântul câte un singur reprezentant al fiecărui grup parlamentar pentru maximum două minute; reprezentatul senatorilor neafiliați poate interveni pentru maximum un minut;

c) după încheierea dezbaterilor generale asupra fiecărei inițiative legislative înscrisă pe ordinea de zi urmează votul final. Se vor supune unui singur vot raportul, în întregime, și inițiativa legislativă. Această procedură de desfășurare a votului final poate fi modificată de Comitetul liderilor grupurilor parlamentare”.

 

Art. 133 ind. 1

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări se introduce un nou articol, și anume art. 133 ind. 1 cu următorul conținut:

Conferința națională „Prevenirea și combaterea spălării banilor”. Impactul noii legi asupra profesiilor liberale

(1) În situații excepționale, constatate de către autoritățile abilitate, precum epidemiile, pandemiile, fenomenele naturale extreme, cutremure, acte de terorism și alte situații care fac imposibilă prezența parlamentarilor la sediul Senatului, ședințele biroului permanent al Senatului, ședințele comitetului liderilor grupurilor parlamentare, ședințele comisiilor permanente, precum și ședințele plenului Senatului se vor desfășura prin mijloace electronice, printr-o procedură care va fi stabilită prin hotărâre a Biroului permanent al Senatului. Rezultatul votului va fi consemnat de către secretarul general al Senatului și transmis, de îndată, senatorilor care au participat la vot și mass-mediei.

(2) Decizia declarării unei asemenea situații excepționale îi revine Biroului permanent al Senatului, după consultarea Comitetului liderilor grupurilor parlamentare”.

 

Art. II din H.S. nr. 16/2020

„Regulamentul Senatului, aprobat prin Hotărârea Senatului nr. 28/2005, republicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 992 din 23 noiembrie 2018, cu modificările ulterioare, precum și cu completările aduse prin prezenta hotărâre, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare”.

Regulamentul Senatului – completare (H.S. nr. 16/2020). Desfășurarea ședințelor plenului Senatului prin mijloace electronice în situații excepționale was last modified: martie 30th, 2020 by Redacția ProLege

PARTENERI INSTITUȚIONALI

Vă recomandăm:

Rămâi la curent cu noutățile juridice

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.