Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere în magistratură – aprobare (Hotărârea CSM nr. 192/2019)

8 oct. 2019
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 611

Recomandări

 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Actul publicat în Monitor

Conferința națională de Drept Penal al Afacerilor, ediția a VIII-a, ON-LINE
Sumar

Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) nr. 192/2019 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea și desfășurarea concursului de admitere în magistratură

(M. Of. nr. 806 din 4 octombrie 2019)

 

Se aprobă Regulamentul privind organizarea și desfășurarea concursului de admitere în magistratură.

 

În M. Of. nr. 806 din 4 octombrie 2019 s-a publicat Hotărârea CSM nr. 192/2019 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea și desfășurarea concursului de admitere în magistratură.

Astfel, prin respectivul ordin se aprobă Regulamentul privind organizarea și desfășurarea concursului de admitere în magistratură.

Vă prezentăm, în continuare, cele mai importante dispoziții ale Regulamentului privind organizarea și desfășurarea concursului de admitere în magistratură.

 

Structura

 

Cap. I („Dispoziții generale”);

Cap. II („Organizarea concursului”);

Cap. III („Desfășurarea concursulu”);

Conferintele Video Universul Juridic

Cap. IV („Validarea concursului”);

Cap. V („Dispoziții finale”).

 

Prezentare generală

 

Potrivit  art. 1, admiterea în magistratură se face prin concurs, organizat de CSM, prin INM, pe baza competenței profesionale, a aptitudinilor și a bunei reputații, cu respectarea principiilor transparenței și egalității. Astfel, acest concurs se poate organiza anual sau ori de câte ori este necesar, în vederea ocupării posturilor vacante de la judecătorii și de la parchetele de pe lângă acestea.

Cererile pentru înscrierea la concurs se depun în termen de 10 zile de la data publicării concursului pe paginile de internet ale CSM și INM, la tribunalele sau, după caz, la parchetele de pe lângă acestea, în ale căror circumscripții domiciliază sau au reședința legal stabilită candidații.

Astfel, la respectiva cerere de înscriere se vor anexa următoarele documente:

– certificatul de naștere, în copie certificată pentru conformitate de candidat;

– actul de identitate, în copie certificată pentru conformitate de candidat;

– diploma de licență, în copie legalizată;

– chitanța de plată a taxei de înscriere;

– certificatul de cazier judiciar;

– certificatul de cazier fiscal;

– declarația pe propria răspundere privind existența unor eventuale întreruperi în activitate;

– curriculum vitae;

– carnetul de muncă sau alte acte doveditoare ale vechimii în specialitate, în copie certificată pentru conformitate de candidat.

Așadar, examinarea se va face în două etape, prima dintre acestea fiind eliminatorie și constând în susținerea următoarelor probe scrise:

1. un test-grilă de verificare a cunoștințelor juridice, teoretice și practice, susținut la următoarele discipline:

– drept civil;

– drept procesual civil;

– drept penal;

– drept procesual penal;

2. o probă scrisă de verificare a cunoștințelor juridice, teoretice și practice, susținută la drept civil și drept procesual civil, respectiv la drept penal și drept procesual penal.

Astfel, la proba scrisă de verificare a cunoștințelor juridice participă numai candidații declarați admiși la testul-grilă de verificare a cunoștințelor juridice, iar nota obținută la prima etapă este media aritmetică a notelor obținute la probe, respectiv testul-grilă de verificare a cunoștințelor juridice și proba scrisă de verificare a cunoștințelor juridice.

Pe de altă parte, la etapa a II-a, constând într-un interviu, participă numai candidații declarați admiși la fiecare dintre cele două probe, în ordinea descrescătoare a notei obținute la prima etapă, în limita unui număr egal cu o dată și jumătate din numărul de posturi scoase la concurs, în cazul unui număr impar de posturi rotunjirea făcându-se la numărul mai mare. Numărul candidaților admiși în etapa a II-a se suplimentează în cazul mediilor egale cu cea a ultimului candidat admis.

Testul-grilă de verificare a cunoștințelor juridice cuprinde 100 de întrebări, câte 25 pentru fiecare dintre disciplinele de concurs, iar fiecare răspuns corect primește 1 punct, care are ca echivalent 10 sutimi în sistemul de notare de la 1 la 10.

Timpul necesar pentru formularea răspunsurilor la întrebările din testul-grilă de verificare a cunoștințelor juridice este cel stabilit de comisia de elaborare a subiectelor pentru această probă și nu poate depăși 4 ore, socotite din momentul în care s-a încheiat distribuirea testelor către toți candidații.

Lucrările se vor nota cu „Admis” sau „Respins”, în funcție de punctajul obținut de candidat. Sunt declarați admiși la această probă candidații care au obținut minimum 60 de puncte, echivalentul notei 6,00, în ordinea descrescătoare a notelor obținute, în limita dublului numărului de posturi scoase la concurs. Numărul candidaților admiși se suplimentează în cazul mediilor egale cu cea a ultimului candidat admis.

Regulamentul privind organizarea și desfășurarea concursului de admitere în magistratură – aprobare (Hotărârea CSM nr. 192/2019) was last modified: octombrie 8th, 2019 by Redacția ProLege
0 Shares

Recomandări

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter