Regulamentul privind gestionarea situaţiilor de urgenţă generate de cutremur (OMDLPA/OMAI nr. 2061/170/2023)

16 nov. 2023
Vizualizari: 101

Actul publicat în Monitorul Oficial

Sumar
Ordinul ministrului dezvoltării, lucrărilor publice și administrației (OMDLPA) și al viceprim-ministrului, ministrul afacerilor interne (OMAI) nr. 2061/170/2023 pentru aprobarea Regulamentului privind gestionarea situațiilor de urgență generate de cutremur

(M. Of. nr. 1038 din 15 noiembrie 2023)

Se aprobă Regulamentul privind gestionarea situațiilor de urgență generate de cutremur.

 

În M. Of. nr. 1038 din data de 15 noiembrie 2023 s-a publicat Ordinul ministrului dezvoltării, lucrărilor publice și administrației (OMDLPA) și al viceprim-ministrului, ministrul afacerilor interne (OMAI) nr. 2061/170/2023 pentru aprobarea Regulamentului privind gestionarea situațiilor de urgență generate de cutremur.

Redăm, în continuare, dispozițiile regăsite în respectivul ordin.

Art. 1

Se aprobă Regulamentul privind gestionarea situațiilor de urgență generate de cutremur, prevăzut în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

_______

*) Anexa se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1038 bis, care se poate achiziționa de la Centrul pentru relații cu publicul din șos. Panduri nr. 1, bloc P33, parter, sectorul 5, București.

Art. 2

(1) La data intrării în vigoare a prezentului ordin, prevederile referitoare la gestionarea situațiilor de urgență generate de cutremure, cuprinse în Ordinul ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului și al ministrului administrației și internelor nr. 1.995/2005/1.160/2006 pentru aprobarea Regulamentului privind prevenirea și gestionarea situațiilor de urgență specifice riscului la cutremure și/sau alunecări de teren, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 207 și 207 bis din 7 martie 2006, se abrogă.

(2) Prevederile referitoare la gestionarea situațiilor de urgență generate de alunecări de teren, cuprinse în Ordinul ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului și al ministrului administrației și internelor nr. 1.995/2005/1.160/2006 pentru aprobarea Regulamentului privind prevenirea și gestionarea situațiilor de urgență specifice riscului la cutremure și/sau alunecări de teren, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 207 și 207 bis din 7 martie 2006, rămân valabile până la data intrării în vigoare a ordinului ministrului dezvoltării, lucrărilor publice și administrației și al ministrului afacerilor interne pentru aprobarea Regulamentului privind gestionarea situațiilor de urgență generate de alunecări de teren.

Art. 3

La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului administrației și internelor, președinte al Comitetului Național pentru Situații de Urgență, și al ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului, președinte al Comitetului ministerial pentru situații de urgență, nr. 708/923/2005 privind comunicarea principalelor caracteristici ale cutremurelor produse pe teritoriul României și convocarea, după caz, a structurilor privind gestionarea riscului la cutremure, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 565 din 1 iulie 2005, se abrogă.

Art. 4

Toate părțile implicate cu responsabilități în gestionarea situațiilor de urgență generate de cutremure vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Conferința națională „Prevenirea și combaterea spălării banilor”. Impactul noii legi asupra profesiilor liberale

(Copyright: freeepik.com)

 

Regulamentul privind gestionarea situațiilor de urgență generate de cutremur (OMDLPA/OMAI nr. 2061/170/2023) was last modified: noiembrie 16th, 2023 by Redacția ProLege

PARTENERI INSTITUȚIONALI

Vă recomandăm:

Rămâi la curent cu noutățile juridice

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.