Regulamentul pentru organizarea şi desfăşurarea examenului sau a concursului pentru dobândirea calităţii de notar stagiar – modificări (OMJ nr. 109/C/2019)

30 ian. 2019
1 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 5 (1 votes, average: 5,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 2.312

Recomandări

 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Actul modificat

Conferintele Video Universul Juridic
Actul modificator

Sumar

Regulamentul pentru organizarea și desfășurarea examenului sau a concursului pentru dobândirea calității de notar stagiar, aprobat prin Ordinul ministrului justiției (OMJ) nr. 2.792/C/2017

(M. Of. nr. 861 din 1 noiembrie 2017)

 

 

Ordinul Ministrului Justiției (OMJ) nr. 109/C/2019
(M. Of. nr.  66 din 28 ianuarie 2019 )

– modifică: art. 2 alin. (1), art. 5 alin. (2) lit. d), art. 9 alin. (1)-(3), art. 12 alin. (2), art. 14 alin. (3)-(5), art. 14 alin. (6), art. 18 alin. (1) și alin. (3)

– introduce: art. 14 alin. (5^1)-(5^3), art. 15 alin. (6)

 

În M. Of. nr. 66 din 28 ianuarie 2019, s-a publicat OMJ nr. 109/C/2019 privind modificarea și completarea Regulamentului pentru organizarea și desfășurarea examenului sau a concursului pentru dobândirea calității de notar stagiar, aprobat prin OMJ nr. 2.792/C/2017.

Astfel, respectivul ordin aduce unele modificări, dar și completări Regulamentului pentru organizarea și desfășurarea examenului sau a concursului pentru dobândirea calității de notar stagiar, aprobat prin OMJ nr. 2.792/C/2017 (M. Of. nr. 861 din 1 noiembrie 2017).

 

Una dintre cele mai importante modificări aduse respectivului regulament se referă la modalitatea de elaborare a subiectelor pentru examen. Astfel, acestea vor fi elaborate de către Comisia de examinare, sub formă de teste-grilă cu una sau două variante de răspuns corect, astfel încât să acopere întreaga tematică, iar cu maxim 5 zile înainte de începerea examenului sau concursului, aceasta va stabili două seturi de subiecte sub formă de teste-grilă, a câte 100 de întrebări, din tematica și bibliografia stabilite. Fiecare dintre seturile de subiecte va conține 50 de întrebări din dreptul civil și procedura civilă și 50 de întrebări din procedura notarială și legislația notarială, seturile urmând să fie semnate de toți membrii Comisiei de examinare și introduse în plicuri, care se sigilează și se ștampilează cu ștampila INR și a Ministerului Justiției. Aceste plicuri se depozitează la sediul INR, luându-se măsurile de siguranță ce se impun, prin sigilarea locului de depozitare, iar răspunderea pentru securitatea subiectelor revine fiecărui membru al Comisiei de examinare și personalului INR care sprijină comisia în activitatea sa.

 

Vă prezentăm, în continuare, modificările, dar și completările aduse Regulamentului pentru organizarea și desfășurarea examenului sau a concursului pentru dobândirea calității de notar stagiar.

 

Art. 2 alin. (1) din Regulamentul pentru organizarea și desfășurarea examenului sau a concursului pentru dobândirea calității de notar stagiar (modificat prin OMJ nr. 109/C/2019)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, la art. 2, alin. (1) prevedea:

(1) Tematica și bibliografia de examen sau concurs se stabilesc și se aprobă, prin hotărâre a Consiliului Uniunii, cu consultarea unui membru al corpului didactic din învățământul superior de specialitate din următoarele domenii: drept civil, procedură civilă, procedură notarială și legislație notarială și se comunică de îndată Ministerului Justiției în vederea avizării acestora. La elaborarea tematicii și bibliografiei se are în vedere ca acestea să nu conțină trimiteri la aspecte controversate la nivel teoretic și practic”.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 2, alin. (1) se modifică și va avea următorul conținut:

„(1) Tematica și bibliografia de examen sau concurs se stabilesc de către Consiliul științific din cadrul INR, cu consultarea unui membru al corpului didactic din învățământul superior de specialitate, din următoarele domenii: drept civil, procedură civilă, procedură notarială și legislație notarială, se aprobă prin hotărâre a Consiliului Uniunii și se comunică de îndată Ministerului Justiției, în vederea avizării acestora. La elaborarea tematicii și bibliografiei se are în vedere ca acestea să nu conțină trimiteri la aspecte controversate la nivel teoretic și practic”.

 

Art. 5 alin. (2) lit. d) din Regulamentul pentru organizarea și desfășurarea examenului sau a concursului pentru dobândirea calității de notar stagiar (modificat prin OMJ nr. 109/C/2019)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, la art. 5 alin. (2), lit. d) prevedea:

„(2) Dosarul de înscriere cuprinde:

(…)

d) copie certificată pentru conformitate cu originalul de pe diploma de licență în drept obținută în România, însoțită de foaia matricolă, respectiv suplimentul la diplomă sau adeverință din care să rezulte media examenului de licență și media anilor de studii, iar în cazul obținerii în altă țară, copie certificată pentru conformitate cu originalul de pe actul de studii echivalat sau recunoscut de către autoritățile române;”.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 5 alin. (2), lit. d) se modifică și va avea următorul conținut:

„(2) Dosarul de înscriere cuprinde:

(…)

d) copie certificată pentru conformitate cu originalul de pe diploma de licență în drept obținută în România sau adeverința provizorie, din care să reiasă că a promovat examenul de licență, iar în cazul obținerii în altă țară, copie certificată pentru conformitate cu originalul de pe actul de studii echivalat sau recunoscut de către autoritățile române;”.

 

Art. 9 alin. (1)-(3) din Regulamentul pentru organizarea și desfășurarea examenului sau a concursului pentru dobândirea calității de notar stagiar (modificat prin OMJ nr. 109/C/2019)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, la art. 9, alin. (1)-(3) prevedeau:

„(1) Comisia de examinare elaborează subiectele, sub formă de teste-grilă cu una sau două variante de răspuns corect, astfel încât să acopere întreaga tematică și să reflecte capacitatea de analiză a candidatului.

(2) Cu cel mult 48 de ore înainte de începerea examenului sau concursului, Comisia de examinare formează două seturi de subiecte sub formă de teste-grilă, a câte 100 de întrebări, din tematica și bibliografia stabilite potrivit art. 2. Fiecare dintre cele două seturi de subiecte cuprinde 50 de întrebări din dreptul civil și procedura civilă și 50 de întrebări din procedura notarială și legislația notarială.

(3) Cele 2 seturi de subiecte se semnează de toți membrii Comisiei de examinare, se multiplică într-un număr de exemplare egal cu numărul candidaților admiși la înscrierea la examen sau concurs, se introduc în plicuri, care se sigilează și se ștampilează cu ștampila INR și a Ministerului Justiției și se depozitează la sediul INR, luându-se măsurile de siguranță ce se impun, prin sigilarea locului de depozitare. Răspunderea pentru asigurarea confidențialității subiectelor revine președintelui examenului sau concursului”.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 9, alin. (1)-(3) se modifică și vor avea următorul conținut:

„(1) Comisia de examinare elaborează subiectele, sub formă de teste-grilă cu una sau două variante de răspuns corect, astfel încât să acopere întreaga tematică.

(2) Cu cel mult 5 zile înainte de începerea examenului sau concursului, Comisia de examinare stabilește două seturi de subiecte sub formă de teste-grilă, a câte 100 de întrebări, din tematica și bibliografia stabilite potrivit art. 2. Fiecare dintre cele două seturi de subiecte cuprinde 50 de întrebări din dreptul civil și procedura civilă și 50 de întrebări din procedura notarială și legislația notarială.

(3) Cele două seturi de subiecte se semnează de toți membrii Comisiei de examinare și se introduc în plicuri, care se sigilează și se ștampilează cu ștampila INR și a Ministerului Justiției și se depozitează la sediul INR, luându-se măsurile de siguranță ce se impun, prin sigilarea locului de depozitare. Răspunderea pentru securitatea subiectelor revine fiecărui membru al Comisiei de examinare și personalului INR care sprijină comisia în activitatea sa. Setul de subiecte extras în condițiile art. 10 se multiplică de îndată, sub supravegherea Comisiei de examinare, într-un număr de exemplare egal cu numărul candidaților admiși la înscrierea la examen sau concurs”.

 

Art. 12 alin. (2) din Regulamentul pentru organizarea și desfășurarea examenului sau a concursului pentru dobândirea calității de notar stagiar (modificat prin OMJ nr. 109/C/2019)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, la art. 12, alin. (2) prevedea:

„(2) Pe prima filă a lucrării, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 8, după înscrierea numelui, prenumelui și a Camerei în care se află postul de notar stagiar pentru care candidează, în colțul din dreapta, acesta se lipește în fața candidatului de către unul dintre membrii Comisiei pentru organizarea și supravegherea desfășurării examenului sau concursului, astfel încât datele înscrise să nu poată fi identificate, și se aplică semnătura unuia dintre membrii comisiei, precum și ștampila INR. Seturile de hârtie cuprind instrucțiunile de soluționare”.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 12, alin. (2) se modifică și va avea următorul conținut:

„(2) Pe prima filă a lucrării, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 8, după înscrierea în colțul din dreapta a numelui, prenumelui și a Camerei în care se află postul de notar stagiar pentru care candidează, colțul se lipește în fața candidatului de către unul dintre membrii Comisiei pentru organizarea și supravegherea desfășurării examenului sau concursului, astfel încât datele înscrise să nu poată fi identificate, și se aplică semnătura unuia dintre membrii comisiei, precum șiștampila INR. Seturile de hârtie cuprind instrucțiunile de completare a grilei”.

 

Art. 14 alin. (3)-(5) din Regulamentul pentru organizarea și desfășurarea examenului sau a concursului pentru dobândirea calității de notar stagiar (modificat prin OMJ nr. 109/C/2019)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, la art. 14, alin. (3)-(5) prevedeau:

„(3) În termen de 24 de ore de la afișarea baremului de notare, candidații pot formula și depune la INR contestație împotriva baremului de notare, care se înregistrează cu menționarea datei și a orei primirii. În același termen, în situația în care Comisia de examinare sesizează că există o eroare materială cu privire la modalitatea de întocmire a baremului de notare, cu acordul majorității membrilor săi, procedează la îndreptarea acesteia, adoptând o hotărâre în acest sens. Dacă în același termen de 24 de ore de la afișarea baremului de notare nu se formulează nicio contestație sau, după caz, nu se face nicio îndreptare de eroare materială de către Comisia de examinare, baremul de notare rămâne definitiv.

(4) După expirarea termenului de depunere a contestațiilor împotriva baremului de notare, INR înaintează de îndată contestațiile primite Comisiei de soluționare a contestațiilor împotriva notării lucrărilor. Comisia soluționează contestațiile în termen de o zi lucrătoare de la primirea acestora, hotărârea adoptată fiind definitivă. Comisia adoptă hotărâri cu acordul majorității membrilor săi.

(5) În cazul admiterii contestației împotriva baremului de notare, Comisia de soluționare a contestațiilor împotriva notării lucrărilor acordă tuturor candidaților punctajul corespunzător subiectelor anulate. Comisia de soluționare a contestațiilor nu poate modifica enunțul subiectelor extrase”.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 14, alin. (3)-(5) se modifică și vor avea următorul conținut:

„(3) În termen de 24 de ore candidații pot formula și depune, personal sau prin e-mail, la INR contestație împotriva baremului de notare, care se înregistrează cu menționarea datei și a orei primirii. Termenul începe să curgă de la ora zero a zilei următoare celei în care a fost afișat baremul de notare. În același termen, în situația în care Comisia de examinare sesizează că există o eroare cu privire la modalitatea de întocmire a baremului de notare, cu acordul majorității membrilor săi, procedează la îndreptarea acesteia, adoptând o hotărâre în acest sens, acordând punctajul corespunzător tuturor candidaților. Dacă în același termen nu se formulează nicio contestație sau, după caz, nu se face nicio îndreptare de eroare de către Comisia de examinare, baremul de notare rămâne definitiv.

(4) După expirarea termenului de depunere a contestațiilor împotriva baremului de notare, INR înaintează, de îndată, contestațiile primite Comisiei de soluționare a contestațiilor împotriva notării lucrărilor. Comisia soluționează contestațiile în termen de 3 zile lucrătoare de la primirea acestora, întocmind un proces-verbal de motivare a soluțiilorcontestațiilor la barem, care se publică pe pagina de internet a INR. În termen de 5 zile de la expirarea termenului pentru soluționarea contestațiilor, Comisia motivează soluțiile adoptate și emite hotărâri individuale, care sunt definitive. Comisia adoptă hotărâri cu acordul majorității membrilor săi.

(5) În situația în care, în urma soluționării contestațiilor împotriva baremului de notare, Comisia de soluționare a contestațiilor împotriva notării lucrărilor apreciază că una sau mai multe întrebări din testul-grilă are trei variante de răspuns corecte sau niciuna ori răspunsul excedează tematicii, anulează întrebările, acordând punctajul corespunzător întrebărilor anulate tuturor candidaților”.

 

Art. 14 alin. (5^1)-(5^3) din Regulamentul pentru organizarea și desfășurarea examenului sau a concursului pentru dobândirea calității de notar stagiar (introdus prin OMJ nr. 109/C/2019)

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 14, după alin. (5) se introduc trei noi alineate, alin. (5^1)-(5^3), cu următorul conținut:

„(5^1) Comisia de soluționare a contestațiilor nu poate modifica enunțul subiectelor extrase.

(5^2) În situația în care, în urma soluționării contestațiilor împotriva baremului de notare, Comisia de soluționare a contestațiilor apreciază că răspunsul corect la una dintre întrebări este altul decât cel indicat în baremul de notare, corectează baremul, iar punctajul corespunzător întrebării respective se acordă numai candidaților care au răspuns corect, conform baremului de notare rămas definitiv.

(5^3) În situația în care, în urma soluționării contestațiilor la baremul de notare, Comisia de soluționare a contestațiilor apreciază că răspunsul indicat ca fiind corect în baremul inițial nu este singurul răspuns corect, punctajul corespunzător întrebării respective se acordă pentru oricare dintre variantele de răspuns stabilite ca fiind corecte prin baremul de notare rămas definitiv”.

 

Art. 14 alin. (6) din Regulamentul pentru organizarea și desfășurarea examenului sau a concursului pentru dobândirea calității de notar stagiar (modificat prin OMJ nr. 109/C/2019)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, la art. 14, alin. (6) prevedea:

„(6) Baremul de notare, rămas definitiv în condițiile alin. (3) și (4), după caz, se publică, de îndată, pe pagina de internet a INR”.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 14, alin. (6) se modifică și va avea următorul conținut:

„(6) Baremul de notare, rămas definitiv în condițiile alin. (3)-(5^3), după caz, se publică, de îndată, pe pagina de internet a INR”.

 

Art. 15 alin. (6) din Regulamentul pentru organizarea și desfășurarea examenului sau a concursului pentru dobândirea calității de notar stagiar (introdus prin OMJ nr. 109/C/2019)

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 15, după alin. (5) se introduce un nou alineat, alin. (6), cu următorul conținut:

„(6) Corectarea lucrărilor poate fi făcută și prin procesare electronică”.

 

Art. 18 alin. (1) și alin. (3) din Regulamentul pentru organizarea și desfășurarea examenului sau a concursului pentru dobândirea calității de notar stagiar (modificat prin OMJ nr. 109/C/2019)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, la art. 18, alin. (1) și alin. (3) prevedeau:

„(1) În termen de 3 zile lucrătoare de la data afișării listei cu rezultatele examenului sau concursului, candidații nemulțumiți de nota obținută pot formula și depune contestație la sediul Camerei la care au depus dosarele de înscriere, sub sancțiunea decăderii din acest drept.

(…)

(3) La primirea contestației, Camera menționează pe aceasta numărul, data și ora înregistrări”.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 18, alin. (1) și alin. (3) se modifică și vor avea următorul conținut:

„(1) În termen de 3 zile lucrătoare de la data afișării listei cu rezultatele examenului sau concursului, candidații nemulțumiți de nota obținută pot formula și depune contestație, personal sau prin e-mail, la INR, sub sancțiunea decăderii din acest drept.

(…)

(3) La primirea contestației, INR menționează pe aceasta numărul, data și ora înregistrării”.

 

Alte dispoziții

 

Conform art. II, prevederile ordinului vor fi îndeplinite de către Serviciul profesii juridice conexe și Uniunea Națională a Notarilor Publici.

Regulamentul pentru organizarea și desfășurarea examenului sau a concursului pentru dobândirea calității de notar stagiar – modificări (OMJ nr. 109/C/2019) was last modified: ianuarie 30th, 2019 by Redacția ProLege
0 Shares

Recomandări

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter