Regulamentul pentru organizarea examenului de atribuire a calităţii de consultant fiscal sau de consultant fiscal asistent (HCSCCF nr. 11/2020)

17 sept. 2020
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 56

Recomandări

 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Actul publicat în Monitorul Oficial

Forumul Național de Drept Bancar, ediția a II-a
Sumar
Hotărârea Consiliului superior al Camerei Consultanților Fiscali nr. 11/2020 privind aprobarea Regulamentului pentru organizarea examenului de atribuire a calității de consultant fiscal sau de consultant fiscal asistent

(M. Of. nr. 843 din 15 septembrie 2020)

 

Se aprobă Regulamentul pentru organizarea examenului de atribuire a calității de consultant fiscal sau de consultant fiscal asistent

În M. Of. nr. 843 din 15 septembrie 2020 s-a publicat Hotărârea Consiliului superior al Camerei Consultanților Fiscali nr. 11/2020 privind aprobarea Regulamentului pentru organizarea examenului de atribuire a calității de consultant fiscal sau de consultant fiscal asistent.

Vă prezentăm, în continuare, dispozițiile regăsite în respectiva hotărâre.

Art. 1

„Se aprobă Regulamentul pentru organizarea examenului de atribuire a calității de consultant fiscal sau de consultant fiscal asistent, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre”.

Art. 2

„Direcția de învățământ, Direcția de servicii pentru membri și Direcția de servicii interne – Serviciul IT vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri”.

Art. 3

„La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Hotărârea Consiliului superior al Camerei Consultanților Fiscali nr. 7/2014 privind aprobarea Regulamentului pentru organizarea examenului de atribuire a calității de consultant fiscal sau de consultant fiscal asistent, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 628 din 27 august 2014, cu modificările ulterioare, precum și toate prevederile contrare prezentei hotărâri se abrogă”.

Art. 4

Pachet: Principiile procedurei judiciare

„Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I”.

Redăm, în cele ce urmează, structura Regulamentului pentru organizarea examenului de atribuire a calității de consultant fiscal sau de consultant fiscal asistent, regăsit la anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Capitolul I: Dispoziții generale

Capitolul II: Organizarea și desfășurarea examenului

Secțiunea 1: Prevederi generale

Secțiunea 2: Examenul – probă scrisă

Secțiunea 3: Examenul în sistem online

Secțiunea 4: Examenul interviu

Capitolul III: Sancțiuni

Capitolul IV: Dispoziții tranzitorii și finale

Totodată, prezentăm și cele mai importante dispoziții din regulament.

Art. 5

„(1) Pentru atribuirea calității de consultant fiscal, candidații, persoane fizice, trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:

a) să fie licențiați ai unei facultăți cu profil economic;

b) să aibă o experiență profesională de minimum 5 ani, dintre care minimum 3 ani în una sau mai multe dintre următoarele activități:

(i) elaborarea, avizarea, aprobarea sau aplicarea legislației fiscale;

(ii) administrare fiscală;

(iii) elaborarea sau aplicarea reglementărilor contabile;

(iv) activitate financiar-contabilă;

(v) activitate didactică universitară în domeniul finanțelor publice, fiscalitate, politici fiscale și bugetare, contabilitate financiară, finanțele instituțiilor publice;

(vi) activitate de consultant fiscal asistent;

c) să nu aibă antecedente penale pentru săvârșirea unor infracțiuni sancționate de legile fiscale, financiar-contabile, vamale, cele care privesc disciplina financiară, precum și alte infracțiuni în legătură cu exercitarea activităților prevăzute la lit. b);

d) să aibă capacitate deplină de exercițiu;

e) să fie apți din punct de vedere medical pentru exercitarea profesiei;

f) să promoveze examenul pentru atribuirea calității de consultant fiscal.

(2) Dosarul de înscriere a candidaților se poate depune la sediul Camerei Consultanților Fiscali, str. Alexandru Constantinescu nr. 61, sectorul 1, București, sau se poate transmite prin servicii poștale, cu confirmare de primire, și va conține documentele care atestă îndeplinirea condițiilor prevăzute la alin. (1) lit. a) – e), astfel:

a) cererea de înscriere la examen, prevăzută în anexa nr. 1, care poate fi descărcată de pe site-ul Camerei Consultanților Fiscali;

b) declarația de informare și de acceptare a operațiunilor privind prelucrarea datelor cu caracter personal de către Camera Consultanților Fiscali, prevăzută în anexa nr. 5, care poate fi descărcată de pe site-ul Camerei Consultanților Fiscali;

c) curriculum vitae;

d) diploma de studii superioare, în copie legalizată, precum și copii legalizate ale actelor doveditoare, în cazul schimbării numelui;

e) carnetul de muncă, în copie certificată de angajator sau în copie legalizată, după caz, adeverință eliberată de angajator, adrese eliberate de asociațiile profesionale din care fac parte, în cazul profesiilor liberale;

f) actul de identitate, în copie;

g) certificatul de cazier judiciar;

h) certificatul de cazier fiscal;

i) adeverință medicală eliberată de medicul de familie care să ateste că sunt clinic sănătoși;

j) două fotografii 2/3 cm”.

Art. 6

„(1) Pentru atribuirea calității de consultant fiscal asistent, candidații, persoane fizice, trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:

a) să aibă calitatea de licențiat al unei instituții acreditate de învățământ superior cu durata stabilită de lege;

b) să aibă o experiență profesională de minimum 2 ani;

c) să nu aibă antecedente penale pentru săvârșirea unor infracțiuni sancționate de legile fiscale, financiar-contabile, vamale, cele care privesc disciplina financiară, precum și alte infracțiuni în legătură cu exercitarea activităților prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. b);

d) să aibă capacitate deplină de exercițiu;

e) să fie apți din punct de vedere medical pentru exercitarea profesiei;

f) să promoveze examenul pentru atribuirea calității de consultant fiscal asistent.

(2) Dosarul de înscriere a candidaților se poate depune la sediul Camerei Consultanților Fiscali, str. Alexandru Constantinescu nr. 61, sectorul 1, București, sau se poate transmite prin servicii poștale, cu confirmare de primire, și va conține documentele care atestă îndeplinirea condițiilor prevăzute la alin. (1) lit. a) – e), astfel:

a) cererea de înscriere la examen, prevăzută în anexa nr. 2, care poate fi descărcată de pe site-ul Camerei Consultanților Fiscali;

b) declarația de informare și de acceptare a operațiunilor privind prelucrarea datelor cu caracter personal de către Camera Consultanților Fiscali, prevăzută în anexa nr. 5, care poate fi descărcată de pe site-ul Camerei Consultanților Fiscali;

c) curriculum vitae;

d) diploma de studii superioare, în copie legalizată, precum și copii legalizate ale actelor doveditoare, în cazul schimbării numelui;

e) carnetul de muncă, în copie certificată de angajator sau în copie legalizată, după caz, adeverință eliberată de angajator, adrese eliberate de asociațiile profesionale din care fac parte, în cazul profesiilor liberale;

f) actul de identitate, în copie;

g) certificatul de cazier judiciar;

h) certificatul de cazier fiscal;

i) adeverință medicală eliberată de medicul de familie care să ateste că sunt clinic sănătoși;

j) două fotografii 2/3 cm”.

Art. 15

„Pentru candidații înscriși la examen ale căror dosare au fost aprobate se editează legitimații de examen după modelul prevăzut în anexele nr. 3 și 4, legitimații care se aplică pe mesele din sălile de examen”.

Art. 35

„(1) Nerespectarea prevederilor prezentului regulament atrage sancționarea persoanelor vinovate.

(2) Sancționarea candidaților se face în funcție de gravitatea faptelor și constă în avertisment sau în eliminarea din examen, în următoarele situații:

a) încercarea dovedită de a se inspira din cărți, caiete, notițe, surse electronice sau alte materiale;

b) transmiterea ori primirea de ciorne sau alte materiale.

(3) Substituirea de persoană la examen reprezintă fraudă, este interzisă și se sancționează cu anularea examenului și interzicerea dreptului de a mai participa la examenul pentru atribuirea calității de consultant fiscal sau de consultant fiscal asistent pe o perioadă de 5 ani.

(4) În cazul nerespectării prevederilor prezentului regulament de către responsabilii de săli sau personalul de supraveghere, la sesizare, președintele comisiei de examinare procedează la eliminarea și înlocuirea acestora din sală și face propuneri de sancționare”.

Regulamentul pentru organizarea examenului de atribuire a calității de consultant fiscal sau de consultant fiscal asistent (HCSCCF nr. 11/2020) was last modified: septembrie 17th, 2020 by Redacția ProLege
0 Shares

Recomandări

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter