Regulamentul pentru autorizarea electricienilor în domeniul instalaţiilor electrice, a verificatorilor de proiecte şi a experţilor tehnici de calitate şi extrajudiciari (OPANRDE nr. 99/2021)

28 oct. 2021
1 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 5 (1 votes, average: 5,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 413

Actul publicat în Monitorul Oficial

Sumar
Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei (OPANRDE) nr. 99/2021 privind aprobarea Regulamentului pentru autorizarea electricienilor în domeniul instalațiilor electrice, respectiv a verificatorilor de proiecte și a experților tehnici de calitate și extrajudiciari în domeniul instalațiilor electrice tehnologice

 

(M. Of. nr. 1024 din 27 octombrie 2021)

 

Se aprobă Regulamentul pentru autorizarea electricienilor în domeniul instalațiilor electrice, respectiv a verificatorilor de proiecte și a experților tehnici de calitate și extrajudiciari în domeniul instalațiilor electrice tehnologice.

În M. Of. nr. 1024 din 27 octombrie 2021 s-a publicat Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei (OPANRDE) nr. 99/2021 privind aprobarea Regulamentului pentru autorizarea electricienilor în domeniul instalațiilor electrice, respectiv a verificatorilor de proiecte și a experților tehnici de calitate și extrajudiciari în domeniul instalațiilor electrice tehnologice.

Esti avocat, magistrat, notar, executor judecatoresc, practician in insolventa sau consilier juridic? Atunci ai nevoie de pachetul Alpha Bank dedicat profesionistilor

Vă prezentăm, în cele ce urmează, conținutul respectivului ordin.

Art. 1

„Se aprobă Regulamentul pentru autorizarea electricienilor în domeniul instalațiilor electrice, respectiv a verificatorilor de proiecte și a experților tehnici de calitate și extrajudiciari în domeniul instalațiilor electrice tehnologice, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.”

Art. 2

„La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 11/2013 privind aprobarea Regulamentului pentru autorizarea electricienilor, verificatorilor de proiecte, responsabililor tehnici cu execuția, precum și a experților tehnici de calitate și extrajudiciari în domeniul instalațiilor electrice, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 152 din 21 martie 2013, cu modificările ulterioare.”

Art. 3

„Titularii de licențe și atestate acordate de Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei, persoanele fizice, precum și operatorii economici care desfășoară activități în sectorul energiei electrice duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.”

Art. 4

„Entitățile organizatorice din cadrul Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei urmăresc respectarea prevederilor prezentului ordin.”

În continuare, vă prezentăm structura anexei – Regulament pentru autorizarea electricienilor în domeniul instalațiilor electrice, respectiv a verificatorilor de proiecte și a experților tehnici de calitate și extrajudiciari în domeniul instalațiilor electrice tehnologice

Structura

Capitolul I: Cadru legislativ

Conferința națională „Prevenirea și combaterea spălării banilor”. Impactul noii legi asupra profesiilor liberale

Capitolul II: Scop

Capitolul III: Domeniul de aplicare

Capitolul IV: Definiții și abrevieri

Capitolul V: Tipuri de autorizări și competențele persoanelor fizice autorizate

Capitolul VI: Procedura de autorizare

Secțiunea 1: Dispoziții generale

Secțiunea 2: Procesul de avizare/vizare periodică în vederea obținerii/prelungirii calității de electrician autorizat/verificator de proiecte autorizat/expert tehnic de calitate și extrajudiciar autorizat

Subsecțiunea 1: Înscrierea la examen în vederea obținerii calității de electrician autorizat

Subsecțiunea 2: Înscrierea în cadrul sesiunilor de autorizare în vederea obținerii calității de verificator de proiecte/expert tehnic de calitate și extrajudiciar autorizat

Secțiunea 3: Condiții de acceptare la examenul de autorizare ca electrician autorizat

Secțiunea 4: Vizarea periodică a adeverinței de electrician autorizat/verificator de proiecte autorizat/expert tehnic de calitate și extrajudiciar autorizat, în cadrul sesiunilor de autorizare

Capitolul VII: Exercitarea activității electricianului autorizat

Capitolul VIII: Obligații ale persoanelor fizice autorizate

Capitolul IX: Răspunderi și sancțiuni

Capitolul X: Dispoziții tranzitorii și finale

Anexele nr. 1-9 fac parte integrantă din prezentul regulament:

Anexa nr. 1: Partea 1: 1. Procedură de autorizare a electricienilor; Partea 2: 2. Procedură de autorizare a verificatorilor de proiecte în domeniul instalațiilor electrice tehnologice, precum și a experților tehnici de calitate și extrajudiciari în domeniul instalațiilor electrice tehnologice

Anexa nr. 2: Calificări profesionale acceptabile (CPA)

Anexa nr. 3: Modelul cererii de autorizare

Anexa nr. 4: Declarație de consimțământ

Anexa nr. 5, care cuprinde modelul adeverinței de verificator de proiecte în domeniul instalațiilor electrice tehnologice autorizat ANRE și modelul ștampilei de verificator de proiecte în domeniul instalațiilor electrice tehnologice autorizat ANRE

Anexa nr. 6, care cuprinde modelul adeverinței de expert tehnic de calitate și extrajudiciar în domeniul instalațiilor electrice tehnologice autorizat ANRE și modelul ștampilei de expert tehnic de calitate și extrajudiciar în domeniul instalațiilor electrice tehnologice autorizat ANRE

Anexa nr. 7: Modelul solicitării de către un operator economic a autorizării angajaților

Anexa nr. 8: Registru de evidență a proiectelor de instalații electrice verificate

Anexa nr. 9: Registru de evidență a lucrărilor de instalații electrice expertizate

(Copyright foto: Freepik)

Regulamentul pentru autorizarea electricienilor în domeniul instalațiilor electrice, a verificatorilor de proiecte și a experților tehnici de calitate și extrajudiciari (OPANRDE nr. 99/2021) was last modified: octombrie 28th, 2021 by Redacția ProLege

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.