Regulamentul pentru aprobarea cheltuielilor necesare desfăşurării activităţilor Comisiei pentru examinarea investiţiilor străine directe prevăzute la art. 24 alin. (9) şi (10) din Legea concurenţei nr. 21/1996 (OPCC nr. 1476/2023)

16 nov. 2023
Vizualizari: 333

Actul publicat în Monitorul Oficial

PreambulSumar
Ordinul președintelui Consiliului Concurenței (OPCC) nr. 1467/2023 pentru punerea în aplicare a Regulamentului pentru aprobarea cheltuielilor necesare desfășurării activităților Comisiei pentru examinarea investițiilor străine directe prevăzute la art. 24 alin. (9) și (10) din Legea concurenței nr. 21/1996

(M. Of. nr. 1036 din 15 noiembrie 2023)

În temeiul:

– art. 24 alin. (11), art. 26 alin. (1) și art. 27 alin. (1) din Legea concurenței nr. 21/1996, rep., cu modif. și compl. ult.

Se pune în aplicare Regulamentul pentru aprobarea cheltuielilor necesare desfășurării activităților Comisiei pentru examinarea investițiilor străine directe prevăzute la art. 24 alin. (9) și (10) din Legea concurenței nr. 21/1996. 

 

În M. Of. nr. 1036 din data de 15 noiembrie 2023 s-a publicat Ordinul președintelui Consiliului Concurenței (OPCC) nr. 1467/2023 pentru punerea în aplicare a Regulamentului pentru aprobarea cheltuielilor necesare desfășurării activităților Comisiei pentru examinarea investițiilor străine directe prevăzute la art. 24 alin. (9) și (10) din Legea concurenței nr. 21/1996

Vă prezentăm, în cele ce urmează, conținutul respectivului ordin.

Art. 1

Se pune în aplicare Regulamentul pentru aprobarea cheltuielilor necesare desfășurării activităților Comisiei pentru examinarea investițiilor străine directe prevăzute la art. 24 alin. (9) și (10) din Legea concurenței nr. 21/1996, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2

Compartimentele de specialitate din cadrul Consiliului Concurenței vor urmări punerea în aplicare a prevederilor prezentului ordin.

Anexă

REGULAMENT pentru aprobarea cheltuielilor necesare desfășurării activităților Comisiei pentru examinarea investițiilor străine directe prevăzute la art. 24 alin. (9) și (10) din Legea concurenței nr. 21/1996

Art. 1: Cadrul de aplicare

(1) Prezentul regulament stabilește: modalitatea de acordare a indemnizației de ședință membrilor, supleanților și experților din cadrul Comisiei pentru examinarea investițiilor străine directe, denumită în continuare CEISD, pentru activitatea depusă în cadrul acesteia, condițiile pentru organizarea programelor de pregătire profesională, participarea la activități de cooperare cu alte organisme sau instituții publice internaționale și organizarea de evenimente specifice, precum și condițiile pentru realizarea de analize, studii, consultanță și expertiză necesare desfășurării activității CEISD.

(2) Finanțarea activității CEISD se realizează de la bugetul de stat, prin bugetul alocat Consiliului Concurenței, în limitele fondurilor alocate cu această destinație prin legile anuale ale bugetului de stat.

(…)

Art. 3: Acordarea indemnizației de ședință experților CEISD

Conferința națională „Prevenirea și combaterea spălării banilor”. Impactul noii legi asupra profesiilor liberale

(1) Indemnizația de ședință a experților CEISD la ședințele pregătitoare se acordă pentru activitatea din cadrul fiecărei ședințe CEISD, conform celor consemnate în procesul-verbal, încheiat în urma dezbaterilor, potrivit prevederilor art. 7 alin. (8) din O.U.G. nr. 46/2022 și ale art. 10 din Regulament, precum și pentru raportul individual de activitate redactat, care va fi supus aprobării președintelui CEISD.

(2) La ședințele pregătitoare CEISD vor participa experții din cadrul CEISD desemnați de către instituția publică sau autoritatea publică din care fac parte să gestioneze cazurile aflate pe ordinea de zi a ședinței CEISD.

(3) Procesul-verbal va fi elaborat de Secretariatul CEISD.

(4) Plata indemnizației de ședință pentru experții CEISD se realizează lunar, pe baza ordinelor individuale de acordare a indemnizațiilor aprobate de către președintele Consiliului Concurenței, emise în primele două zile lucrătoare ale fiecărei luni de structura de specialitate din cadrul Consiliului Concurenței.

(5) Actele administrative pentru plata indemnizației de ședință se emit în baza notei întocmite de Secretariatul CEISD, aprobată de președintele CEISD și transmisă în prima zi lucrătoare a fiecărei luni către Consiliul Concurenței.

(6) Participarea la ședințele pregătitoare CEISD are în vedere prezența experților CEISD în sala unde au loc dezbaterile sau prin videoconferință în condiții care să asigure confidențialitatea informațiilor pe toată durata desfășurării ședinței.

Art. 4: Cuantumul indemnizațiilor

(1) Pentru fiecare membru sau supleant al CEISD, indemnizația de ședință prevăzută la art. 2 alin. (1) se stabilește astfel:

a) în cuantum de 30% din indemnizația lunară corespunzătoare funcției de ministru, prevăzută la lit. B pct. 3 din anexa nr. IX la Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, astfel cum prevede art. 24 alin. (9) din Legea concurenței nr. 21/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în cazul organizării unei singure ședințe în luna respectivă;

b) în cuantum de 20% din indemnizația lunară corespunzătoare funcției de ministru, prevăzută la lit. B pct. 3 din anexa nr. IX la Legea-cadru nr. 153/2017, cu modificările și completările ulterioare, astfel cum prevede art. 24 alin. (9) din Legea concurenței nr. 21/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în cazul organizării a două ședințe în luna respectivă.

(2) Pentru fiecare expert al CEISD, indemnizația de ședință prevăzută la art. 3 alin. (1) se stabilește astfel:

a) în cuantum de 15% din indemnizația lunară corespunzătoare funcției de ministru, prevăzută la lit. B pct. 3 din anexa nr. IX la Legea-cadru nr. 153/2017, cu modificările și completările ulterioare, astfel cum prevede art. 24 alin. (9) din Legea concurenței nr. 21/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în cazul organizării unei singure ședințe în luna respectivă;

b) în cuantum de 10% din indemnizația lunară corespunzătoare funcției de ministru, prevăzută la lit. B pct. 3 din anexa nr. IX la Legea-cadru nr. 153/2017, cu modificările și completările ulterioare, astfel cum prevede art. 24 alin. (9) din Legea concurenței nr. 21/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în cazul organizării a două ședințe în luna respectivă.

(3) Plata se va efectua lunar pentru maximum două ședințe conform prevederilor alin. (1) și (2), în limitele fondurilor alocate cu această destinație.

(…)

Art. 8: Realizarea de analize, studii, consultanță și expertiză

(1) În vederea finanțării realizării de analize, studii, consultanță și expertiză legate de activitatea CEISD, Secretariatul CEISD va elabora o notă de oportunitate, pe care o va supune aprobării CEISD.

(2) Nota de oportunitate semnată de președintele CEISD va fi transmisă Secretariatului CEISD în vederea întocmirii referatelor de necesitate în conformitate cu procedurile operaționale specifice de la nivelul Consiliului Concurenței, în limitele fondurilor alocate Consiliului Concurenței cu această destinație.

Art. 9: Dispoziții finale

Prezentul regulament este pus în aplicare prin ordin al președintelui Consiliului Concurenței și intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Regulamentul pentru aprobarea cheltuielilor necesare desfășurării activităților Comisiei pentru examinarea investițiilor străine directe prevăzute la art. 24 alin. (9) și (10) din Legea concurenței nr. 21/1996 (OPCC nr. 1476/2023) was last modified: noiembrie 16th, 2023 by Redacția ProLege

PARTENERI INSTITUȚIONALI

Vă recomandăm:

Rămâi la curent cu noutățile juridice

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.