Regulamentul Institutului Naţional al Magistraturii – modificări (Hotărârea CSM nr. 286/2019)

9 ian. 2020
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 894

Recomandări

 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Actul modificatActul modificatorSumar
Regulamentul Institutului Național al Magistraturii (INM), aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) nr. 127/2007

Conferința națională de Drept Penal al Afacerilor, ediția a VIII-a, ON-LINE

(M. Of. nr. 193 din 21 martie 2007; cu modif. ult.)

 

 

Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) nr. 286/2019 pentru modificarea și completarea Regulamentului Institutului Național al Magistraturii (INM), aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) nr. 127/2007

(M. Of. nr. 6 din 7 ianuarie 2020)

 

– modifică: art. 13 alin. (1) lit. d), art. 21 alin. (5), art. 28, art. 36 alin. (1) lit. a) și lit. d), art. 37, art. 38, art. 39 alin. (2), art. 47;

– introduce: art. 35^1-35^2, art. 39 alin. (5)-(7), art. 39^1;

– abrogă: art. 47-57.

 

 

În M. Of. nr. 6 din 7 ianuarie 2020, s-a publicat Hotărârea CSM nr. 286/2019 pentru modificarea și completarea Regulamentului INM, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) nr. 127/2007.

Astfel, respectivul act normativ duce unele completări, dar și modificări Regulamentului Institutului Național al Magistraturii (INM), aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) nr. 127/2007.

Vă prezentăm, în continuare, completarea adusă Regulamentului Institutului Național al Magistraturii.

 

Conferința națională de executare silită, ediția a XI-a, Online
Art. 13 alin. (1) lit. d) din Regulamentul Institutului Național al Magistraturii (modificat prin Hotărârea CSM nr. 286/2019)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, la art. 13 alin. (1), lit. d) prevedea:

„(1) Directorul Institutului are, în principal, următoarele atribuții:

(…)

d) este ordonator secundar de credite;”.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 13 alin. (1), lit. d) se modifică și va avea următorul conținut:

„(1) Directorul Institutului are, în principal, următoarele atribuții:

(…)

d) este ordonator terțiar de credite;”.

 

Art. 21 alin. (5) din Regulamentul Institutului Național al Magistraturii (modificat prin Hotărârea CSM nr. 286/2019)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, la art. 21, alin. (5) prevedea:

„(5) Titularul de disciplină face parte din comisiile de recrutare a personalului de instruire și participă la procesul de evaluare a membrilor catedrei”.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 21, alin. (5) se modifică și va avea următorul conținut:

„(5) Titularul de disciplină poate face parte din comisiile de recrutare a personalului de instruire și participă la procesul de evaluare a membrilor catedrei”.

 

Art. 28 din Regulamentul Institutului Național al Magistraturii (modificat prin Hotărârea CSM nr. 286/2019)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 28 prevedea:

„Art. 28

Selecția candidaților care și-au anunțat intenția de a deveni formatori ai Institutului se realizează de către o comisie numită prin hotărâre a Consiliului științific, conform unei proceduri publice și transparente, aprobată de Consiliul Superior al Magistraturii”.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 28 se modifică și va avea următorul conținut:

„Art. 28

Selecția candidaților care și-au anunțat intenția de a deveni formatori ai Institutului se realizează de către o comisie numită prin decizie a directorului Institutului, cu avizul consultativ al Consiliului științific, conform unei proceduri publice și transparente, aprobată de Consiliul Superior al Magistraturii”.

 

Art. 35^1-35^2 din Regulamentul Institutului Național al Magistraturii (introdus prin Hotărârea CSM nr. 286/2019)

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, după art. 35 se introduc două noi articole, art. 35^1-35^2, cu următorul conținut:

„Art. 35^1

(1) Auditorilor de justiție li se asigură, cu titlu gratuit, materialele didactice necesare desfășurării activităților incluse în programul de formare inițială, potrivit deciziei catedrelor, aprobate de directorul Institutului.

(2) Pentru completarea formării auditorilor de justiție, directorul Institutului stabilește anual după aprobarea bugetului Institutului, în raport cu necesitățile de formare și cu limita fondurilor bugetare aprobate pentru această destinație, plafonul lunar în limita căruia se vor pune la dispoziția auditorilor de justiție materiale didactice suplimentare, create în cadrul Institutului sau achiziționate în acest scop.

Art. 35^2

(1) Auditorii de justiție beneficiază în mod gratuit de cazare în spațiile de cazare ale Institutului, în limita locurilor disponibile. Cheltuielile de întreținere se suportă de Institut. În cazul epuizării locurilor disponibile în spațiile de cazare ale Institutului, precum și în situațiile în care auditorii de justiție își desfășoară activitatea de formare în afara municipiului București, aceștia au dreptul la decontarea chiriei într-un plafon de până la 50% din suma care s-ar cuveni, cu acest titlu, magistraților, în condițiile legii.

(2) Prin decizie a directorului Institutului sunt stabilite, anual, numărul de locuri disponibile în căminul Institutului ce vor fi alocate fiecărui an de formare aferent formării inițiale, respectiv fondului de rezervă destinat cazării magistraților recrutați în condițiile art. 33 din Legea nr. 303/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioare, sau altor situații excepționale.

(3) Auditorii de justiție optează, în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere la Institutul Național al Magistraturii, respectiv în ordinea descrescătoare a mediilor de absolvire a anului anterior de formare, fie pentru ocuparea unui loc de cazare în cămin, fie pentru decontarea chiriei, potrivit unei proceduri detaliate în Regulamentul de ordine interioară al căminului auditorilor de justiție. Pentru a putea beneficia de decontarea chiriei este necesară epuizarea locurilor disponibile în căminul Institutului”.

 

Art. 36 alin. (1) lit. a și lit. d) din Regulamentul Institutului Național al Magistraturii (modificat prin Hotărârea CSM nr. 286/2019)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, la art. 36 alin. (1), lit. a) și lit. d) prevedeau:

„(1) Auditorii de justiție au, în principal, următoarele obligații:

a) să-și îndeplinească în mod corespunzător îndatoririle ce le revin și să-și respecte obligațiile cu caracter administrativ stabilite prin legi, regulamente sau ordine de serviciu;

(…)

d) să nu se servească de actele pe care le îndeplinesc în exercitarea atribuțiilor de serviciu pentru a-și exprima sau manifesta convingeri politice;”.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 36 alin. (1), lit. a) și lit. d) se modifică și vor avea următorul conținut:

„(1) Auditorii de justiție au, în principal, următoarele obligații:

a) să își îndeplinească în mod corespunzător îndatoririle ce le revin și să își respecte obligațiile cu caracter administrativ stabilite prin legi, regulamente sau decizii ale directorului;

(…)

d) să nu se servească de actele pe care le îndeplinesc în exercitarea atribuțiilor ce le revin pentru a-și exprima sau manifesta convingeri politice;”.

 

Art. 37 din Regulamentul Institutului Național al Magistraturii (modificat prin Hotărârea CSM nr. 286/2019)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 37 prevedea:

„Art. 37

(1) În cazul în care auditorii de justiție săvârșesc o abatere de la îndatoririle ce le revin potrivit dispozițiilor legale sau regulamentare, pot fi sancționați disciplinar de către directorul Institutului sau, după caz, de Consiliul științific, în conformitate cu art. 18 alin. (1) din Legea nr. 303/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

(2) Constituie abateri disciplinare următoarele fapte:

a) desfășurarea de activități publice cu caracter politic sau manifestarea convingerilor politice în exercitarea atribuțiilor ce le revin;

b) atitudinile ireverențioase față de colegi, de personalul de instruire și de conducere al Institutului, precum și față de persoanele cu care intră în contact în perioada efectuării stagiului;

c) absențele nemotivate de la programul de formare profesională inițială, dacă acestea depășesc 8 ore într-o lună.

(3) Sancțiunile disciplinare ce pot fi aplicate auditorilor de justiție sunt următoarele:

a) avertismentul;

b) diminuarea indemnizației proporțional cu numărul absențelor nemotivate, dacă acestea depășesc 8 ore într-o lună;

c) diminuarea indemnizației cu până la 15% pe o perioadă de la o lună la 3 luni;

d) exmatricularea din Institut”.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 37 se modifică și va avea următorul conținut:

„Art. 37

(1) În cazul în care auditorii de justiție săvârșesc o abatere de la îndatoririle ce le revin potrivit dispozițiilor legale sau regulamentare, pot fi sancționați disciplinar de către Consiliul științific, în conformitate cu art. 18 din Legea nr. 303/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

(2) Constituie abateri disciplinare următoarele fapte:

a) atitudinile care aduc atingere bunelor moravuri sau ordinii publice, atitudinile ireverențioase față de colegi, de personalul de instruire și de conducere al Institutului, precum și față de persoanele cu care intră în contact în perioada efectuării stagiului;

b) absențele nemotivate de la activitățile obligatorii stabilite prin programul de formare profesională inițială, dacă acestea depășesc 8 ore într-o lună;

c) faptele prevăzute la art. 99 lit. a), b), d), j), l), n) și q) din Legea nr. 303/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioare, care se aplică în mod corespunzător.

(3) Sancțiunile disciplinare ce pot fi aplicate auditorilor de justiție sunt următoarele:

a) avertismentul;

b) diminuarea bursei proporțional cu numărul absențelor nemotivate, dacă acestea depășesc 8 ore într-o lună;

c) diminuarea bursei cu până la 15% pe o perioadă de la o lună la 3 luni;

d) exmatricularea din Institut”.

 

Art. 38 din Regulamentul Institutului Național al Magistraturii (modificat prin Hotărârea CSM nr. 286/2019)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 38 prevedea:

„Art. 38

(1) Avertismentul se aplică, în scris, de către directorul Institutului, în termen de 30 de zile de la constatarea abaterii, și poate fi contestat la Consiliul științific, în termen de 30 de zile de la comunicare.

(2) Sancțiunile prevăzute la art. 37 alin. (3) lit. b), c) și d) se aplică de Consiliul științific al Institutului, în termenul prevăzut la alin. (1).

(3) Decizia sau, după caz, hotărârea de sancționare se motivează și se comunică în termen de 10 zile de la aplicarea sancțiunii.

(4) Hotărârile Consiliului științific prevăzute la alin. (1) și (2) pot fi atacate la instanța de contencios administrativ și fiscal.

(5) Sancțiunile aplicate auditorilor de justiție prin hotărâri irevocabile se consemnează în dosarul personal al acestora”.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 38 se modifică și va avea următorul conținut:

„ART. 38

(1) Sancțiunile prevăzute la art. 37 alin. (3) se aplică de Consiliul științific al Institutului.

(2) Hotărârile de sancționare se motivează și se comunică în termen de 10 zile de la aplicarea sancțiunii.

(3) Hotărârile Consiliului științific prevăzute la alin. (2) pot fi atacate la instanța de contencios administrativ și fiscal.

(4) Sancțiunile aplicate auditorilor de justiție prin hotărâri definitive se consemnează în dosarul personal al acestora.

(5) În cazul exmatriculării din Institutul Național al Magistraturii, cel sancționat este obligat să restituie indemnizația și cheltuielile de școlarizare”.

 

Art. 39 alin. (2) din Regulamentul Institutului Național al Magistraturii (modificat prin Hotărârea CSM nr. 286/2019)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, la art. 39, alin. (2) prevedea:

„(2) Cercetarea prealabilă se efectuează de către unul dintre directorii adjuncți. În cursul acestei proceduri se stabilesc faptele și urmările acestora, împrejurările în care au fost săvârșite, existența sau inexistența vinovăției și orice alte date concludente. Sunt obligatorii ascultarea auditorului de justiție cercetat și verificarea apărărilor acestuia”.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 39, alin. (2) se modifică și va avea următorul conținut:

„(2) Cercetarea prealabilă se efectuează de către directorul Institutului sau de către unul dintre directorii adjuncți. În cursul acestei proceduri se stabilesc faptele și urmările acestora, împrejurările în care au fost săvârșite, existența sau inexistența vinovăției și orice alte date concludente. Sunt obligatorii ascultarea auditorului de justiție cercetat și verificarea apărărilor acestuia”.

 

Art. 39 alin. (5)-(7) din Regulamentul Institutului Național al Magistraturii (introdus prin Hotărârea CSM nr. 286/2019)

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 39, după alin. (4) se introduc trei noi alineate, alin. (5)-(7), cu următorul conținut:

„(5) Cercetarea disciplinară se suspendă atunci când împotriva auditorului de justiție s-a dispus trimiterea în judecată pentru aceeași faptă.

(6) Organul de urmărire penală este obligat să comunice, de îndată, Institutului Național al Magistraturii actul prin care s-a dispus trimiterea în judecată a auditorului de justiție.

(7) Suspendarea cercetării disciplinare se dispune de către directorul Institutului și operează până când soluția pronunțată în cauza care a motivat suspendarea a devenit definitivă. Hotărârea definitivă este comunicată de îndată Institutului. Pe durata suspendării cercetării disciplinare, cursul prescripției răspunderii disciplinare este suspendat”.

Regulamentul Institutului Național al Magistraturii – modificări (Hotărârea CSM nr. 286/2019) was last modified: ianuarie 8th, 2020 by Redacția ProLege
0 Shares

Recomandări

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter