Regulamentul de organizare şi funcţionare al Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT) – prezentare generală (Hotărârea CSM nr. 272/2021)

26 apr. 2021
1 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 5 (1 votes, average: 5,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 77
Actul publicatSumar
 

Hotărârea Secției pentru procurori a CSM nr. 272/2021 pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism

 

(M. Of. nr. 431 din 23 aprilie 2021)

 

 

Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare al Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism.

Campanie Craciun UJmag 2020

 

În M. Of. nr. 431 din 23 aprilie 2021 s-a publicat Hotărârea Secției pentru procurori a CSM nr. 272/2021 pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism.

Redăm, în cele ce urmează, dispozițiile regăsite în respectivul regulament.

 

Astfel, Regulamentul are următoarea structură:

TITLUL I: Dispoziții generale

TITLUL II: Organizarea și funcționarea Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism

CAPITOLUL I: Organizarea Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism

CAPITOLUL II: Organizarea structurii centrale a Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism

CAPITOLUL III: Organizarea structurii teritoriale a Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism

TITLUL III: Conducerea Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism

CAPITOLUL 0:

Original Black Friday pe UJmag.ro!

CAPITOLUL I: Atribuțiile procurorului-șef al Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism

CAPITOLUL II: Atribuțiile procurorilor-șefi adjuncți ai procurorului-șef al Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism

CAPITOLUL III: Atribuțiile consilierilor procurorului-șef al Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism

TITLUL IV: Organizarea și atribuțiile Adunării generale a procurorilor și ale Colegiului de conducere ale Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism

CAPITOLUL I: Organizarea și atribuțiile Adunării generale a procurorilor din cadrul Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism

CAPITOLUL II: Organizarea și atribuțiile Colegiului de conducere al Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism

TITLUL V: Ierarhia funcțiilor din cadrul Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism

TITLUL VI: Numirea procurorilor în cadrul Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism

TITLUL VII: Structura centrală a Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism

CAPITOLUL I: Atribuțiile procurorilor-șefi secție și ale procurorilor-șefi adjuncți secție, ale procurorilor-șefi serviciu din cadrul structurii centrale a Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism

SECȚIUNEA 1: Atribuțiile procurorilor-șefi secție și ale procurorilor-șefi adjuncți secție din cadrul structurii centrale a Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism

SECȚIUNEA 2: Atribuțiile procurorilor-șefi ai serviciilor organizate în cadrul secțiilor structurii centrale a Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism

CAPITOLUL II: Atribuțiile procurorilor

CAPITOLUL III: Specialiștii, ofițerii și agenții de poliție judiciară

TITLUL VIII: Atribuțiile structurii centrale a Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism

CAPITOLUL I: Secția de combatere a criminalității organizate

SECȚIUNEA 0:

SECȚIUNEA 1: Serviciul de combatere a criminalității organizate

SECȚIUNEA 2: Serviciul de combatere a criminalității economico-financiare

SECȚIUNEA 3: Serviciul de combatere a traficului de persoane

CAPITOLUL II: Secția de combatere a traficului de droguri

SECȚIUNEA 0:

SECȚIUNEA 1: Serviciul de combatere a traficului intern de droguri

SECȚIUNEA 2: Serviciul de combatere a traficului transfrontalier de droguri

CAPITOLUL III: Secția de combatere a infracțiunilor de terorism și a criminalității informatice

SECȚIUNEA 0:

SECȚIUNEA 1: Serviciul de combatere a infracțiunilor de terorism și a celor contra securității naționale

SECȚIUNEA 2: Serviciul de combatere a criminalității informatice

CAPITOLUL IV: Serviciul judiciar

SECȚIUNEA 1: Atribuțiile Serviciului judiciar

SECȚIUNEA 2: Atribuțiile procurorului-șef al Serviciului judiciar

CAPITOLUL V: Serviciul de cooperare, reprezentare și asistență judiciară internațională

SECȚIUNEA 1: Atribuțiile Serviciului de cooperare, reprezentare și asistență judiciară internațională

SECȚIUNEA 2: Atribuțiile procurorului-șef al Serviciului de cooperare, reprezentare și asistență judiciară internațională

CAPITOLUL VI: Serviciul informații clasificate

SECȚIUNEA 1: Atribuțiile Serviciului informații clasificate

SECȚIUNEA 2: Atribuțiile procurorului-șef al Serviciului informații clasificate

CAPITOLUL VII: Serviciul de resurse umane

SECȚIUNEA 1: Atribuțiile Serviciului de resurse umane

SECȚIUNEA 2: Atribuțiile procurorului-șef al Serviciului de resurse umane

CAPITOLUL VIII: Biroul pentru coordonarea activității de pregătire profesională și programe

SECȚIUNEA 1: Atribuțiile Biroului pentru coordonarea activității de pregătire profesională și programe

SECȚIUNEA 2: Atribuțiile procurorului-șef al Biroului pentru coordonarea activității de pregătire profesională și programe

CAPITOLUL IX: Biroul de informare și relații publice

SECȚIUNEA 1: Atribuțiile Biroului de informare și relații publice

SECȚIUNEA 2: Atribuțiile procurorului-șef al Biroului de informare și relații publice

CAPITOLUL X: Biroul pentru coordonarea activităților tehnice de specialitate

SECȚIUNEA 1: Atribuțiile Biroului pentru coordonarea activităților tehnice de specialitate

SECȚIUNEA 2: Atribuțiile procurorului-șef al Biroului pentru coordonarea activităților tehnice de specialitate

CAPITOLUL XI: Biroul tehnic și de criminalistică

SECȚIUNEA 1: Atribuțiile Biroului tehnic și de criminalistică

SECȚIUNEA 2: Atribuțiile procurorului-șef al Biroului tehnic și de criminalistică

CAPITOLUL XII: Biroul de tehnologia informației

SECȚIUNEA 1: Atribuțiile Biroului de tehnologia informației

SECȚIUNEA 2: Atribuțiile specialistului IT șef al Biroului de tehnologia informației

CAPITOLUL XIII: Compartimentul juridic

CAPITOLUL XIV: Departamentul economico-financiar și administrativ

SECȚIUNEA 1: Conducerea și structura Departamentului economico-financiar și administrativ

SECȚIUNEA 2: Atribuțiile managerului economic

SECȚIUNEA 3: Atribuțiile Serviciului financiar, salarizare, contabilitate, buget, control financiar preventiv și angajamente bugetare și ale șefului de serviciu

SECȚIUNEA 4: Atribuțiile Serviciului investiții, achiziții publice și administrativ și ale șefului de serviciu

SECȚIUNEA 5: Compartimentul intern de prevenire și protecție

CAPITOLUL XV: Compartimentul statistică judiciară, registratură, grefă, arhivă și relații cu publicul

SECȚIUNEA 1: Atribuțiile Compartimentului statistică judiciară, registratură, grefă, arhivă și relații cu publicul

SECȚIUNEA 2: Atribuțiile personalului auxiliar de specialitate din structura centrală a Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism

TITLUL IX: Structura teritorială a Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism

CAPITOLUL I: Conducerea, structura și atribuțiile serviciilor și birourilor teritoriale ale Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism

SECȚIUNEA 0:

SECȚIUNEA 1: Atribuțiile procurorului șef serviciu din cadrul structurii teritoriale a Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism

SECȚIUNEA 2: Atribuțiile procurorului șef birou din cadrul structurii teritoriale a Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism

SECȚIUNEA 3: Atribuțiile procurorilor

SECȚIUNEA 4: Atribuțiile grefierului șef serviciu din cadrul structurii teritoriale a Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism

SECȚIUNEA 5: Atribuțiile personalului auxiliar de specialitate și ale personalului conex din cadrul structurii teritoriale a Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism

SECȚIUNEA 6: Atribuțiile specialiștilor IT din cadrul structurii teritoriale a Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism

TITLUL X: Evidența activității Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism

CAPITOLUL I: Reguli generale

CAPITOLUL II: Registre și condici

CAPITOLUL III: Formulare statistice

CAPITOLUL IV: Reguli generale privind primirea, înregistrarea și circuitul lucrărilor

CAPITOLUL V: Reguli speciale privind primirea, înregistrarea și circuitul lucrărilor la structura centrală a Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism

TITLUL XI: Organizarea activității de arhivă și a activității de documentare juridică. Evidența, selectarea, mișcarea și casarea în condițiile legii a documentelor păstrate în arhivă

CAPITOLUL I: Organizarea activității de arhivă

SECȚIUNEA 1: Dispoziții generale

SECȚIUNEA 2: Dosarul arhivistic

SECȚIUNEA 3: Inventarul

SECȚIUNEA 4: Păstrarea în arhivă

SECȚIUNEA 5: Grefierii arhivari

SECȚIUNEA 6: Eliberarea și consultarea documentelor

SECȚIUNEA 7: Comisia de selecționare

SECȚIUNEA 8: Selecționarea altor documente

SECȚIUNEA 9: Selecționarea sigiliilor și ștampilelor

SECȚIUNEA 10: Dotarea arhivei

CAPITOLUL II: Organizarea, coordonarea și controlul activității de documentare juridică

SECȚIUNEA 1: Dispoziții generale

SECȚIUNEA 2: Fondurile de tipărituri

SECȚIUNEA 3: Fondul documentar

TITLUL XII: Calcularea cheltuielilor judiciare avansate de stat, evidența punerii în executare a ordonanțelor prin care s-a dispus plata de cheltuieli judiciare, valorificarea și evidența corpurilor delicte

CAPITOLUL I: Calcularea cheltuielilor judiciare avansate de stat

CAPITOLUL II: Evidența corpurilor delicte

TITLUL XIII: Dispoziții finale

 

Potrivit art. 5: „Structura centrală a Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism este compusă din următoarele secții, servicii, birouri, departamente și compartimente:

a) Secția de combatere a criminalității organizate:

– Serviciul de combatere a criminalității organizate;

– Serviciul de combatere a criminalității economico-financiare;

– Serviciul de combatere a traficului de persoane;

b) Secția de combatere a traficului de droguri:

– Serviciul de combatere a traficului intern de droguri;

– Serviciul de combatere a traficului transfrontalier de droguri;

c) Secția de combatere a infracțiunilor de terorism și a criminalității informatice:

– Serviciul de combatere a infracțiunilor de terorism și a celor contra securității naționale;

– Serviciul de combatere a criminalității informatice;

d) Serviciul judiciar;

e) Serviciul de cooperare, reprezentare și asistență judiciară internațională;

f) Serviciul informații clasificate;

g) Serviciul de resurse umane;

h) Biroul pentru coordonarea activității de pregătire profesională și programe;

i) Biroul de informare și relații publice;

j) Biroul pentru coordonarea activităților tehnice de specialitate;

k) Biroul tehnic și de criminalistică:

– Compartimentul tehnic și de criminalistică;

– Compartimentul telecomunicații;

l) Biroul de tehnologia informației;

m) Compartimentul juridic;

n) Departamentul economico-financiar și administrativ:

– Serviciul financiar, salarizare, contabilitate, buget, control financiar preventiv și angajamente bugetare;

– Serviciul investiții, achiziții publice și administrativ:

– Compartimentul de achiziții publice;

– Compartimentul intern de prevenire și protecție;

o) Compartimentul statistică judiciară, registratură, grefă, arhivă și relații cu publicul.

 

În continuare, ne vom axa pe prevederile regăsite în art. 12, art. 13 și art. 14, care prezintă organizarea și atribuțiile Adunării generale a procurorilor:

Art. 12

Adunarea generală a procurorilor este compusă din toți procurorii în funcție ai direcției, precum și cei delegați sau detașați de la alte parchete. Aceasta se organizează anual sau ori de câte ori este necesar.

Art. 13

Adunarea generală a procurorilor are următoarele atribuții:

a) dezbate activitatea anuală desfășurată de Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism cu prilejul prezentării acesteia;

b) dezbate probleme de drept;

c) analizează proiecte de acte normative, la solicitarea Consiliului Superior al Magistraturii sau a ministrului justiției;

d) formulează puncte de vedere, la solicitarea Consiliului Superior al Magistraturii;

e) alege și revocă, în condițiile legii, membrii Colegiului de conducere;

f) îndeplinește orice alte atribuții prevăzute de lege sau de regulamente.

Art. 14

(1) Adunarea generală a procurorilor este convocată de procurorul-șef direcție, iar în lipsa acestuia, de unul dintre procurorii-șefi adjuncți direcție, desemnat de acesta.

(2) Adunarea generală a procurorilor este prezidată de procurorul-șef direcție, iar în lipsa acestuia, de unul dintre procurorii-șefi adjuncți direcție, desemnat de acesta.

(3) Adunarea generală a procurorilor este legal constituită în prezența majorității procurorilor în funcție.

(4) Organizarea ședințelor și încheierea procesului-verbal de ședință sunt asigurate de un secretariat format din procurori și/sau grefieri, desemnați de către procurorul-șef direcție sau unul dintre procurorii-șefi adjuncți direcție, desemnat de acesta.

(5) Hotărârile Adunării generale a procurorilor se adoptă cu votul majorității membrilor, cu excepțiile cazurilor în care legea prevede altfel.

 

 

Cu privire la numirea procurorilor în cadrul DIICOT, precizăm următoarele aspecte:

Art. 26

Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism se încadrează cu procurori numiți prin ordin al procurorului-șef al acestei direcții, cu avizul Secției pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii, în limita posturilor prevăzute în statul de funcții, aprobat potrivit legii.

Art. 27

Pentru a fi numiți în cadrul Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, procurorii trebuie să nu fi fost sancționați disciplinar, să aibă o bună pregătire profesională, o conduită morală ireproșabilă, o vechime de cel puțin 10 ani în funcția de procuror sau judecător și să fi fost declarați admiși în urma interviului organizat de către comisia constituită în acest scop.

Art. 28

(1) Anunțul privind organizarea interviului pentru ocuparea posturilor vacante de procuror cu funcție de execuție se publică pe pagina oficială de internet a Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, cu cel puțin 15 zile înaintea desfășurării acestuia, și se transmite serviciilor teritoriale din cadrul direcției.

(2) Anunțul va conține: denumirea și sediul instituției, lista posturilor vacante de procuror, condițiile de participare la concurs, data, ora și locul de desfășurare a interviului, tematica și bibliografia, lista documentelor necesare înscrierii, data până la care pot fi depuse documentele, numărul de telefon pentru obținerea informațiilor suplimentare.

(3) Cererile de înscriere la interviu, împreună cu un referat privind aprecierea activității profesionale a procurorului și a conduitei acestuia, un curriculum vitae și minimum 5 lucrări reprezentative pentru activitatea desfășurată întocmite, în principal, în ultimii 5 ani se depun la Serviciul de resurse umane din cadrul direcției.

(4) Cererile trebuie să conțină numele și prenumele candidatului, unitatea la care își desfășoară activitatea la momentul formulării cererii, vechimea în funcția de judecător sau procuror, calificativul primit la ultima evaluare, mențiunea că nu a fost sancționat disciplinar și opțiunea/opțiunile candidatului pentru postul pe care dorește să îl ocupe.

(5) Comisia de interviu este numită prin ordin al procurorului-șef al Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism și este formată din 3 procurori din cadrul direcției. Din comisie pot face parte și specialiști în psihologie, resurse umane și alte domenii.

(6) Interviul, organizat la sediul structurii centrale și la care poate participa orice procuror care îndeplinește condițiile prevăzute la art. 27, constă în verificarea pregătirii profesionale, a capacității de a lua decizii și de a-și asuma răspunderea, rezistenței la stres, precum și altor calități specifice. La evaluarea candidaților vor fi avute în vedere și activitatea desfășurată de procurori, cunoașterea unei limbi străine și cunoștințele de operare pe calculator.

(7) Interviul se înregistrează prin mijloace audiovideo, aflate în dotarea direcției.

Art. 29

(1) După încheierea interviului, comisia va delibera, stabilind lista nominală a candidaților admiși, pe care o va înainta, împreună cu documentele în format electronic depuse de candidații declarați admiși și înregistrarea audio-video a interviului, Secției pentru procurori din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii, pentru avizarea numirii în funcția de procuror la Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism.

(2) Numirea în funcție a procurorilor se face potrivit dispozițiilor art. 791 alin. (2) din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, republicată, cu modificările și completările ulterioare, prin ordin al procurorului-șef al Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism.

Regulamentul de organizare și funcționare al Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT) – prezentare generală (Hotărârea CSM nr. 272/2021) was last modified: aprilie 26th, 2021 by Redacția ProLege

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter