Regulamentul de organizare şi funcţionare al Consiliului de disciplină din cadrul UNNPR – modificări (Hotărârea nr. 72/2018)

12 iun. 2018
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 1240

Recomandări

 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Actul modificatActul modificatorSumar

Regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului de disciplină din cadrul Uniunii Naționale a Notarilor Publici din România, aprobat prin Hotărârea Consiliului UNNPR nr. 74/2013

Forumul Național de Drept Bancar, ediția a II-a

(M. Of. nr. 530 din 22 august 2013; cu modif. ult.)

Hotărârea nr. 72/2018 privind modificarea și completarea Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului de disciplină din cadrul Uniunii Naționale a Notarilor Publici din România, aprobat prin Hotărârea Consiliului UNNP nr. 74/2013  (M. Of. nr. 477 din 11 iunie 2018)

modifică: art. 1, art. 3, art. 5, art. 6 alin. (2), art. 7 alin. (2), art. 9 lit. a) și. lit. c), art. 11 alin. (1) a doua liniuță, art. 15, art. 18, art. 23 lit. b), art. 35 alin. (5) și alin. (7), art. 37, art. 38 alin. (3), art. 45 alin. (1), art. 47, art. 61 lit. c), art. 63 alin. (1);

introduce: art. 6 alin. (3)-(4), art. 35 alin. (8), art. 51 lit. c), art. 60^1-60^3;

abrogă: art. 17.

 

În M. Of. nr. 477 din 11 iunie 2018, s-a publicat Hotărârea nr. 72/2018 privind modificarea și completarea Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului de disciplină din cadrul Uniunii Naționale a Notarilor Publici din România, aprobat prin Hotărârea Consiliului Uniunii Naționale a Notarilor Publici din România nr. 74/2013.

Hotărârea nr. 72/2018 aduce modificări, dar și completări Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului de disciplină din cadrul Uniunii Naționale a Notarilor Publici din România, aprobat prin Hotărârea Consiliului UNNPRnr. 74/2013 (M. Of. nr. 530 din 22 august 2013; cu modif. ult.).

Vă prezentăm, în continuare, modificările și completările aduse respectivului act normativ:

 

Art. 1 din Regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului de disciplină din cadrul UNPPR (modificat prin Hotărârea nr. 72/2018)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 1 prevedea:

Original Black Friday pe UJmag.ro!

„Art. 1

Consiliul de disciplină din cadrul Uniunii Naționale a Notarilor Publici din România, denumit în continuare Consiliul de disciplină, funcționează ca organ de jurisdicție cu privire la judecarea abaterilor disciplinare săvârșite de notarii publici din România”.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 1 se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art. 1

Consiliul de disciplină din cadrul Uniunii Naționale a Notarilor Publici din România, denumit în continuare Consiliul de disciplină, judecă abaterile disciplinare săvârșite de notarii publici din România”.

 

Art. 3 din Regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului de disciplină din cadrul UNPPR (modificat prin Hotărârea nr. 72/2018)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 3 prevedea:

„Art. 3

Consiliul de disciplină își desfășoară activitatea la sediul pus la dispoziția sa de Uniunea Națională a Notarilor Publici din România, denumită în continuare Uniunea”.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 3 se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art. 3

Consiliul de disciplină are sediul în București și își desfășoară activitatea în sediul pus la dispoziție de Uniunea Națională a Notarilor Publici din România, denumită în continuare Uniunea. Consiliul de disciplină are sigiliu/ștampilă propriu/proprie, care cuprinde cel puțin denumirea Uniunea Națională a Notarilor Publici din România – Consiliul de disciplină, având modelul prevăzut în anexa nr. 8 la prezentul regulament”.

 

Art. 5 din Regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului de disciplină din cadrul UNPPR (modificat prin Hotărârea nr. 72/2018)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 5 prevedea:

„Art. 5

Consiliul de disciplină este compus din câte un reprezentant al fiecărei Camere a Notarilor Publici, denumită în continuare Camera, ales de adunarea generală a acesteia. Mandatul membrilor Consiliului de disciplină este de 4 ani și începe la data de 1 ianuarie a anului calendaristic următor celui în care au fost validați de către Congresul Notarilor Publici din România, denumit în continuare Congresul”.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 5 se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art. 5

(1) Consiliul de disciplină este compus din câte un reprezentant al fiecărei Camere a Notarilor Publici, denumită în continuare Camera, ales de adunarea generală a acesteia. Mandatul membrilor Consiliului de disciplină este de 4 ani și începe la data de 1 ianuarie a anului calendaristic următor celui în care au fost validați de către Congresul Notarilor Publici din România, denumit în continuare Congresul. 

(2) Membrii Consiliului de disciplină aleși între congrese, validați de către Consiliul Uniunii conform art. 22 alin. (1) lit. g) din Statutul Uniunii Naționale a Notarilor Publici din România, aprobat prin Hotărârea Congresului Notarilor Publici din România nr. 10/2014, cu modificările și completările ulterioare (Statutul Uniunii), își vor începe mandatul de la data stabilită prin hotărârea de validare de către Consiliul Uniunii, urmând ca hotărârea de validare să fie ratificată de către Congres”.

 

Art. 6 alin. (2) din Regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului de disciplină din cadrul UNPPR (modificat prin Hotărârea nr. 72/2018)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 6 alin. (2) prevedea:

„(2) Președintele Consiliului de disciplină primește o indemnizație lunară pentru activitatea sa, iar ceilalți membri primesc o indemnizație pentru ședința de judecată la care participă. Cuantumul indemnizațiilor se stabilește prin hotărâre a Consiliului Uniunii”.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 6 alin. (2) se modifică și va avea următorul cuprins:

„(2) Președintele și vicepreședintele Consiliului de disciplină primesc o indemnizație lunară pentru activitatea lor, iar ceilalți membri primesc o indemnizație pentru ședința de judecată la care participă. Cuantumul indemnizațiilor se stabilește prin hotărâre a Consiliului Uniunii”.

 

Art. 6 alin. (3)-(4) din Regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului de disciplină din cadrul UNPPR (introdus prin Hotărârea nr. 72/2018)

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 6, după alin. (2), se introduc două noi alineate, alin. (3)-(4), cu următorul cuprins:

„(3) Când președintele sau vicepreședintele face parte din completuri de judecată, acesta va primi indemnizația de ședință stabilită pentru ceilalți membri ai Consiliului de disciplină. 

(4) În îndeplinirea mandatului primit de la adunările generale ale Camerelor, membrii Consiliului de disciplină au următoarele atribuții: 

a) ca membri ai Consiliului de disciplină:

– vor participa la ședințele de plen și vor manifesta un rol activ la dezbateri pe marginea ordinii de zi aprobate; 

– vor efectua propuneri pentru modificarea sau completarea Regulamentului de organizare șifuncționare al Consiliului de disciplină și pentru unificarea practicii disciplinare șiîmbunătățireaactivității Consiliului de disciplină; 

– vor studia normele procedurale din Regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului de disciplină și din Codul de procedură civilă, precum și jurisprudența din materia răspunderii disciplinare a notarilor publici; 

– vor participa la judecarea cauzelor disciplinare în completuri de judecată în care au fost desemnați de către președintele consiliului; 

– vor informa anual adunările generale ale Camerelor din care provin despre starea disciplinară ce rezultă din dosarele soluționate; 

b) ca membri ai completului de judecată:

– vor studia temeinic dosarele ce urmează să fie judecate, în vederea formării propriei opinii cu privire la faptele disciplinare reținute în sarcina notarilor publici cercetați disciplinar și la sancțiunile ce ar putea fi aplicate; 

– vor motiva hotărârile pronunțate dacă li s-a delegat de către președintele completului de judecată această sarcină; 

– vor semna alături de președintele completului de judecată încheierile de ședință, încheierile de amânare a pronunțării, minuta hotărârii și hotărârea pronunțată; 

– după caz, vor formula și depune la dosarul cauzei propria opinie separată, argumentată conform dispozițiilor legale”.

 

Art. 7 alin. (2) din Regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului de disciplină din cadrul UNPPR (modificat prin Hotărârea nr. 72/2018)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 7 alin. (2) prevedea:

„(2) Președintele și vicepreședintele Consiliului de disciplină pot fi revocați din aceste funcții prin votul majorității membrilor Consiliului de disciplină”.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 7 alin. (2) se modifică și va avea următorul cuprins:

„(2) Președinteleșivicepreședintele Consiliului de disciplină pot fi revocați din aceste funcții prin votul a 2/3 din membrii consiliului”.

 

Art. 9 lit. a) și lit. c) din Regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului de disciplină din cadrul UNPPR (modificat prin Hotărârea nr. 72/2018)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 9 lit. a) și lit. c) prevedeau:

„a) cu privire la activitatea jurisdicțională a Consiliului de disciplină, stabilește prin rezoluție:

– primul termen de judecată pentru acțiunile înregistrate;

– citarea părților pentru primul termen;

– componența completului de judecată și președintele acestuia;

– convocarea completului de judecată pentru primul termen;

– participarea la judecarea unor cauze în calitate de membru al completului de judecată, caz în care este, de drept, președintele completului;

(…)

c) exercită un rol activ pentru prevenirea săvârșirii unor abateri disciplinare prin întocmirea unor analize și sinteze referitoare la abaterile disciplinare, pe baza acțiunilor soluționate de către Consiliul de disciplină, pe care le supune analizei și adoptării plenului Consiliului de disciplină și le înaintează Consiliului Uniunii spre informare și dezbatere. Consiliul Uniunii poate hotărî ca sintezele și propunerile de uniformizare a practicilor notariale să fie publicate în una dintre revistele Uniunii și să constituie teme de dezbatere la sesiunile științifice ale congreselor sau simpozioanelor;”.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 9 lit. a) și lit. c) se modifică și vor avea următorul cuprins:

„a) cu privire la activitatea jurisdicțională a Consiliului de disciplină, stabilește prin rezoluție: 

– primul termen de judecată pentru acțiunile înregistrate; 

– citarea părților pentru primul termen; 

– componența completului de judecată șipreședintele acestuia; 

– convocarea completului de judecată pentru primul termen; 

– participarea la judecarea unor cauze în calitate de membru al completului de judecată, caz în care este, de drept, președintele completului; 

– aprobarea înlocuirii unui membru al unui complet de judecată la cererea scrisă a acestuia. Membrul completului înlocuit nu va reveni în același complet pentru judecarea cauzei; 

– pentru cauzele disciplinare rămase nesoluționate la sfârșitul unui mandat al membrilor Consiliului de disciplină, va stabili componența noilor completuri de judecată; 

– cu privire la cererile de recuzare formulate împotriva membrilor completului de judecată și cu privire la cererile de abținere formulate de către aceștia în condițiile art. 24 și 25 din prezentul regulament; 

(…)

c) pentru prevenirea săvârșirii unor abateri disciplinare, întocmește analize și sinteze referitoare la abaterile disciplinare, pe baza acțiunilorsoluționate de către Consiliul de disciplină, pe care le supune analizei și adoptării plenului Consiliului de disciplină și le înaintează Consiliului Uniunii spre informare și dezbatere. Consiliul Uniunii poate hotărî ca sintezele și propunerile de uniformizare a practicilor notariale să fie publicate în una dintre revistele Uniunii și să constituie teme de dezbatere la sesiunile științifice ale congreselor sau simpozioanelor;”.

 

Art. 11 alin. (1) prima liniuță din Regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului de disciplină din cadrul UNPPR (modificat prin Hotărârea nr. 72/2018)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 11 alin. (1) prima liniuță prevedea:

„- nu poate fi membru al completului de judecată reprezentantul Camerei din care face parte notarul public împotriva căruia se exercită acțiunea disciplinară;”.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 11 alin. (1) prima liniuță se modifică și va avea următorul cuprins:

„- toți membrii Consiliului de disciplină vor face parte din completurile de judecată, prin rotație, având în vedere necesitatea respectării principiului continuității în procedura de soluționare a cauzelor înregistrate”.

 

Art. 15 din Regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului de disciplină din cadrul UNPPR (modificat prin Hotărârea nr. 72/2018)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 15 prevedea:

„Art. 15

(1) Consiliul de disciplină judecă în primă instanță:

a) acțiunile disciplinare exercitate împotriva notarilor publici;

b) cererile privind constatarea îndeplinirii sau neîndeplinirii de către notarul public a condiției de bună reputație. Hotărârea pronunțată într-o astfel de cauză cuprinde, după caz, și propunerea de încetare a calității în temeiul art. 41 alin. (1) lit. g) din Legea nr. 36/1995, republicată, cu modificările ulterioare, pentru neîndeplinirea de către notarul public a condiției prevăzute de art. 22 lit. e) din Legea nr. 36/1995, republicată, cu modificările ulterioare.

(2) Consiliul de disciplină adoptă, în plenul său, analizele și sintezele întocmite de președintele Consiliului de disciplină în temeiul art. 9 lit. c).

(3) Consiliul de disciplină îndeplinește orice alte atribuții stabilite prin Legea nr. 36/1995, republicată, cu modificările ulterioare, Regulamentul aprobat prin Ordinul ministrului justiției nr. 2.333/C/2013 și prezentul regulament”.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 15 se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art. 15

(1) Consiliul de disciplină judecă în primă instanță: 

a)acțiunile disciplinare exercitate împotriva notarilor publici în exercițiulfuncției sau suspendați în temeiul art. 42 alin. (1) din Legea nr. 36/1995, republicată; 

b) cererile privind constatarea îndeplinirii sau neîndeplinirii de către notarul public a condiției de bună reputație. Hotărârea pronunțată într-o astfel de cauză cuprinde, după caz, și propunerea de încetare a calității în temeiul art. 41 alin. (1) lit. g) din Legea nr. 36/1995, republicată, pentru neîndeplinirea de către notarul public a condiției prevăzute de art. 22 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 36/1995, republicată.

(2) Consiliul de disciplină adoptă, în plenul său, analizele și sintezele întocmite de președintele Consiliului de disciplină în temeiul art. 9 lit. c)”.

 

Art. 17 din Regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului de disciplină din cadrul UNPPR (abrogat prin Hotărârea nr. 72/2018)

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 17 se abrogă.

 

Art. 18 din Regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului de disciplină din cadrul UNPPR (modificat prin Hotărârea nr. 72/2018)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 18 prevedea:

„Art. 18

(1) Acțiunea disciplinară se exercită într-un termen de 6 luni de la data luării la cunoștință despre săvârșirea faptei care întrunește elementele abaterii disciplinare, dar nu mai târziu de 3 ani de la data săvârșirii acesteia.

(2) Termenul de 6 luni, prevăzut la alin. (1), este un termen de prescripție a exercitării acțiunii disciplinare, iar termenul de 3 ani este un termen de prescripție a răspunderii disciplinare.

(3) Exercitarea acțiunii disciplinare întrerupe cursul prescripției răspunderii disciplinare.”.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 18 se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art. 18

Acțiunea disciplinară se exercită într-un termen de 6 luni de la data luării la cunoștință despre săvârșirea faptei care întrunește elementele abaterii disciplinare, dar nu mai târziu de 3 ani de la data săvârșirii acesteia”. 

 

Art. 23 lit. b) din Regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului de disciplină din cadrul UNPPR (modificat prin Hotărârea nr. 72/2018)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 23 lit. b) prevedea:

„b) este soț, rudă sau afin până la gradul IV inclusiv cu notarul public cercetat disciplinar în acea cauză sau se află cu acesta în alte relații care pot afecta obiectivitatea și echidistanța cerute pentru judecata cauzei;”.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 23 lit. b) se modifică și va avea următorul cuprins:

„b) este soț, rudă sau afin până la gradul IV inclusiv cu notarul public cercetat disciplinar în acea cauză, cu titularul acțiunii sau cu un membru al Colegiului director care a promovat acțiunea sau se află cu aceștia în alte relații care pot afecta obiectivitatea și echidistanța cerute pentru judecarea cauzei;”. 

 

Art. 35 alin. (5) și alin. (7) din Regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului de disciplină din cadrul UNPPR (modificat prin Hotărârea nr. 72/2018)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 35 alin. (5) și alin. (7) prevedeau:

„(5) Președintele completului asigură poliția ședinței și poate dispune îndepărtarea din sala de judecată a persoanelor care tulbură ședința, nu au o purtate și o ținută cuviincioase și nu respectă ordinea și buna-cuviință.

(…)

(7) La primul termen de judecată se soluționează excepțiile de procedură sau de fond, apoi se trece efectiv la judecarea cauzei”.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 35 alin. (5) și alin. (7) se modifică și vor avea următorul cuprins:

„(5) Președintele completului asigură poliția ședinței și poate dispune îndepărtarea din sala de judecată a persoanelor care tulbură ședința, nu au o purtare și o ținută cuviincioase și nu respectă ordinea și buna-cuviință. De asemenea, va putea dispune interzicerea înregistrării audio/video a ședinței de judecată sau utilizării telefoanelor mobile în timpul ședinței de judecată. 

(…)   

(7) La primul termen de judecată completul se pronunță mai întâi asupra excepțiilor de procedură, precum și asupra celor de fond care fac inutilă, în tot sau în parte, administrarea de probe sau, după caz, cercetarea în fond a cauzei”.

Regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului de disciplină din cadrul UNNPR – modificări (Hotărârea nr. 72/2018) was last modified: iunie 12th, 2018 by Redacția ProLege
0 Shares

Recomandări

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter