Regulamentul de organizare şi funcţionare al Camerei Consultanţilor Fiscali – modificări (HCSCCF nr. 7/2020)

22 apr. 2020
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 210

Recomandări

 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Actul modificat

Forumul Național de Drept Bancar, ediția a II-a
Actul modificatorSumar
Regulamentul de organizare și funcționare al Camerei Consultanților Fiscali, aprobat prin Hotărârea Consiliului superior al Camerei Consultanților Fiscali nr. 3/2017

(M. Of. nr. 185 din 15 martie 2017)

Hotărârea Consiliului superior al Camerei Consultanților Fiscali (HCSCCF) nr. 7/2020 pentru modificarea și completarea Regulamentului de organizare și funcționare al Camerei Consultanților Fiscali, aprobat prin Hotărârea Consiliului superior al Camerei Consultanților Fiscali nr. 3/2017

(M. Of. nr. 324 din 21 aprilie 2020)

– modifică: art. 21 alin. (2) lit. c), art. 22 alin. (1), art. 24 alin. (1), art. 25 alin. (1)-(3), art. 30 alin. (2), art. 34 alin. (1), art. 35 alin. (1), art. 37 alin. (3), art. 38 alin. (1) lit. i);

– introduce: art. 21 alin. (3), art. 22 alin. (4), art. 30 alin. (6), art. 36 alin. (1) lit. aa).

 

În M. Of. nr. 324 din 21 aprilie 2020 a fost publicată Hotărârea Consiliului superior al Camerei Consultanților Fiscali nr. 7/2020 pentru modificarea și completarea Regulamentului de organizare și funcționare al Camerei Consultanților Fiscali, aprobat prin Hotărârea Consiliului superior al Camerei Consultanților Fiscali nr. 3/2017.

Astfel, respectivul act normativ aduce unele modificări, dar și completări Regulamentului de organizare și funcționare al Camerei Consultanților Fiscali, aprobat prin Hotărârea Consiliului superior al Camerei Consultanților Fiscali nr. 3/2017.

 

În continuare, vă prezentăm modificările, dar și completările aduse Regulamentului de organizare și funcționare al Camerei Consultanților Fiscali.

 

Art. 21 alin. (2) lit. c) din Regulamentul de organizare și funcționare al Camerei Consultanților Fiscali (modificat prin HCSCCF nr. 7/2020)

 

Vechea reglementare

Original Black Friday pe UJmag.ro!

 

În vechea reglementare, la art. 21 alin. (2), lit. c) prevedea:

„(2) Conferința ordinară are următoarele atribuții principale:

(…)

c) dezbaterea și aprobarea raportului Comisiei de auditori statutari privind gestiunea financiară;”.

 

Noua reglementare

 

Potrivit noii reglementări, la art. 21 alin. (2), lit. c) se modifică și va avea următorul conținut:

„(2) Conferința ordinară are următoarele atribuții principale:

(…)

c) dezbaterea raportului Comisiei de auditori statutari privind gestiunea financiară;”.

 

Art. 21 alin. (3) din Regulamentul de organizare și funcționare al Camerei Consultanților Fiscali (introdus prin HCSCCF nr. 7/2020)

 

Noua reglementare

 

Potrivit noii reglementări, la art. 21,  după alin. (2) se introduce un nou alineat, alin. (3), cu următorul conținut:

„(3) Prin excepție de la alin. (1), din motive de forță majoră, de declarare a situației de urgență, de catastrofă naturală, epidemie, atac terorist sau de sănătate publică, Conferința se poate întruni în «teleconferință», prin intermediul unui mijloc de comunicare la distanță care nu presupune prezența fizică a participanților”.

 

Art. 22 alin. (1) din Regulamentul de organizare și funcționare al Camerei Consultanților Fiscali (modificat prin HCSCCF nr. 7/2020)

 

Vechea reglementare

 

În vechea reglementare, la art. 22, alin. (1) prevedea:

„(1) Pentru validitatea deliberărilor Conferinței ordinare este necesară prezența majorității simple a membrilor cu drept de vot, iar hotărârile trebuie să fie adoptate cu votul majorității simple a celor prezenți”.

 

Noua reglementare

 

Potrivit noii reglementări, la art. 22, alin. (1) se modifică și va avea următorul conținut:

„(1) Pentru validitatea deliberărilor Conferinței ordinare este necesară prezența/participarea majorității simple a membrilor cu drept de vot, iar hotărârile trebuie să fie adoptate cu votul majorității simple a celor prezenți/participanți”.

 

Art. 23 alin. (4) din Regulamentul de organizare și funcționare al Camerei Consultanților Fiscali (introdus prin HCSCCF nr. 7/2020)

 

Noua reglementare

 

Potrivit noii reglementări, la art. 23,  după alin. (3) se introduce un nou alineat, alin. (4), cu următorul conținut:

„(4) Din motive de forță majoră, de declarare a situației de urgență, de catastrofă naturală, epidemie, atac terorist sau de sănătate publică, Conferința extraordinară se poate întruni în «teleconferință», prin intermediul unui mijloc de comunicare la distanță care nu presupune prezența fizică a participanților”.

 

Art. 24 alin. (1) din Regulamentul de organizare și funcționare al Camerei Consultanților Fiscali (modificat prin HCSCCF nr. 7/2020)

 

Vechea reglementare

 

În vechea reglementare, la art. 24, alin. (1) prevedea:

„(1) Pentru validitatea deliberărilor Conferinței extraordinare este necesară prezența majorității simple a membrilor cu drept de vot ai Camerei, iar hotărârile se iau cu votul majorității simple a celor prezenți”.

 

Noua reglementare

 

Potrivit noii reglementări, la art. 24, alin. (1) se modifică și va avea următorul conținut:

„(1) Pentru validitatea deliberărilor Conferinței extraordinare este necesară prezența/participarea majorității simple a membrilor cu drept de vot ai Camerei, iar hotărârile se iau cu votul majorității simple a celor prezenți/participanți”.

 

Art. 24 alin. (4) din Regulamentul de organizare și funcționare al Camerei Consultanților Fiscali (introdus prin HCSCCF nr. 7/2020)

 

Noua reglementare

 

Potrivit noii reglementări, la art. 24,  după alin. (3) se introduce un nou alineat, alin. (4), cu următorul conținut:

„(4) În cazul în care Conferința extraordinară este întrunită în teleconferință și nu se îndeplinesc condițiile prevăzute la alin. (1), hotărârile Conferinței întrunite la a doua convocare se pot lua indiferent de numărul membrilor participanți, cu majoritatea voturilor exprimate”.

 

Art. 25 alin. (1)-(3) din Regulamentul de organizare și funcționare al Camerei Consultanților Fiscali (modificat prin HCSCCF nr. 7/2020)

 

Vechea reglementare

 

În vechea reglementare, la art. 25, alin. (1)-(3) prevedeau:

„(1) Convocarea conferințelor se face cu 30 de zile înainte de data întrunirii. Anunțul privind convocarea se publică în două cotidiene de circulație națională și pe site-ul Camerei și cuprinde locul, data și ora de desfășurare, precum și ordinea de zi. În același anunț se stabilesc locul, data și ora pentru o a doua convocare a Conferinței, în caz de neîntrunire a cvorumului statutar.

(2) Fiecare membru cu drept de vot al Camerei are dreptul la un singur vot.

(3) Membrii Camerei cu drept de vot pot fi reprezentați în Conferință de alți membri, în baza unei procuri speciale, conform modelului prevăzut în anexa nr. 10, autentificată de un notar public sau pentru care un avocat a atestat identitatea părților, conținutul și data actului. Procurile se depun în original la Secretariatul general, înainte de începerea lucrărilor Conferinței, făcându-se mențiune despre aceasta în procesul-verbal de ședință. Un membru nu poate reprezenta mai mult de 5 persoane. Membrii aleși și cei care și-au depus candidaturile nu pot reprezenta alți membri”.

 

Noua reglementare

 

Potrivit noii reglementări, la art. 25, alin. (1)-(3) se modifică și vor avea următorul conținut:

„(1) Convocarea Conferinței se face cu 30 de zile înainte de data întrunirii. În cazul întrunirii în teleconferință, convocarea Conferinței se poate face cu cel puțin 10 zile înainte de data întrunirii. Anunțul privind convocarea se publică pe siteul Camerei și cuprinde modalitatea de întrunire și locul, dacă este cazul, data și ora de desfășurare, precum și ordinea de zi. În același anunț se stabilesc locul, data și ora pentru o a doua convocare a Conferinței, în caz de neîntrunire a cvorumului statutar.

(2) Fiecare membru cu drept de vot al Camerei are dreptul la un singur vot. În cazul Conferinței întrunite prin teleconferință, votul este electronic și se realizează conform unei proceduri puse la dispoziția membrilor.

(3) Membrii Camerei cu drept de vot pot fi reprezentați în Conferință de alți membri, în baza unei procuri speciale, conform modelului prevăzut în anexa nr. 10, autentificată de un notar public sau pentru care un avocat a atestat identitatea părților, conținutul și data actului. Procurile se depun în original la Secretariatul general, înainte de începerea lucrărilor Conferinței, făcându-se mențiune despre aceasta în procesul-verbal de ședință. Un membru nu poate reprezenta mai mult de 5 persoane. Membrii aleși și cei care și-au depus candidaturile nu pot reprezenta alți membri. Nu se admite reprezentarea în baza unei procuri speciale în cazul întrunirii în teleconferință”.

 

Art. 30 alin. (2) din Regulamentul de organizare și funcționare al Camerei Consultanților Fiscali (modificat prin HCSCCF nr. 7/2020)

 

Vechea reglementare

 

În vechea reglementare, la art. 30, alin. (2) prevedea:

„(2) Votarea se efectuează pe baza unui buletin de vot, în forma aprobată de Consiliul superior”.

 

Noua reglementare

 

Potrivit noii reglementări, la art. 30, alin. (2) se modifică și va avea următorul conținut:

„(2) Votarea se efectuează pe baza unui buletin de vot, în forma aprobată de Consiliul superior, sau prin vot electronic conform unei proceduri speciale publicate pe site-ul Camerei cu minimum 10 zile înainte, în cazul Conferinței întrunite în teleconferință”.

 

Art. 30 alin. (6) din Regulamentul de organizare și funcționare al Camerei Consultanților Fiscali (introdus prin HCSCCF nr. 7/2020)

 

Noua reglementare

 

Potrivit noii reglementări, la art. 30,  după alin. (5) se introduce un nou alineat, alin. (6), cu următorul conținut:

„(6) Atunci când Consiliul superior este ales prin vot electronic în cadrul Conferinței întrunite în teleconferință, numărarea voturilor se va face conform procedurii speciale indicate la alin. (2)”.

 

Art. 34 alin. (1) din Regulamentul de organizare și funcționare al Camerei Consultanților Fiscali (modificat prin HCSCCF nr. 7/2020)

 

Vechea reglementare

 

În vechea reglementare, la art. 34, alin. (1) prevedea:

„(1) Ședințele Consiliului superior pot avea loc în prezența majorității simple a membrilor săi”.

 

Noua reglementare

 

Potrivit noii reglementări, la art. 34, alin. (1) se modifică și va avea următorul conținut:

„(1) Ședințele Consiliului superior pot avea loc cu participarea majorității simple a membrilor săi, prin prezență fizică și/sau prin mijloace de comunicare la distanță”.

 

Art. 35 alin. (1) din Regulamentul de organizare și funcționare al Camerei Consultanților Fiscali (modificat prin HCSCCF nr. 7/2020)

 

Vechea reglementare

 

În vechea reglementare, la art. 35, alin. (1) prevedea:

„(1) Hotărârile Consiliului superior sunt adoptate cu majoritatea simplă a voturilor membrilor prezenți”.

 

Noua reglementare

 

Potrivit noii reglementări, la art. 35 alin. (1) se modifică și va avea următorul conținut:

„(1) Hotărârile și deciziile Consiliului superior sunt adoptate cu majoritatea simplă a voturilor membrilor participanți la ședință”.

 

Art. 36 alin. (1) lit. aa) din Regulamentul de organizare și funcționare al Camerei Consultanților Fiscali (introdus prin HCSCCF nr. 7/2020)

 

Noua reglementare

 

Potrivit noii reglementări, la art. 36 alin. (1),  după lit. z) se introduce o nouă literă, lit. aa), cu următorul conținut:

„(1) Consiliul superior coordonează, conduce și controlează activitatea Camerei, având următoarele atribuții:

(…)

aa) aprobă procedura privind întrunirea Conferinței în teleconferință”.

 

Art. 37 alin. (3) din Regulamentul de organizare și funcționare al Camerei Consultanților Fiscali (modificat prin HCSCCF nr. 7/2020)

 

Vechea reglementare

 

În vechea reglementare, la art. 37, alin. (3) prevedea:

„(3) Biroul permanent se întrunește cel puțin o dată pe lună și ori de câte ori este necesar și ia decizii cu votul majorității simple a membrilor săi, iar în cazul egalității voturilor, cel al președintelui de ședință este decisiv”.

 

Noua reglementare

 

Potrivit noii reglementări, la art. 37, alin. (3) se modifică și va avea următorul conținut:

„(3) Biroul permanent se întrunește cel puțin o dată pe lună și ori de câte ori este necesar și ia decizii cu votul majorității simple a membrilor săi, iar în cazul egalității voturilor, cel al președintelui de ședință este decisiv. Ședințele Biroului permanent se pot desfășura și prin mijloace de comunicare la distanță”.

 

Art. 38 alin. (1) lit. i) din Regulamentul de organizare și funcționare al Camerei Consultanților Fiscali (modificat prin HCSCCF nr. 7/2020)

 

Vechea reglementare

 

În vechea reglementare, la art. 38 alin. (1), lit. i) prevedea:

„(1) Biroul permanent exercită următoarele atribuții principale:

(…)

i) aprobă organigrama și normele privind desfășurarea activității curente a aparatului executiv al Camerei, care cuprind atribuțiile și responsabilitățile structurilor executive, precum și raporturile dintre acestea, statul de funcții și politica de personal, după care le prezintă Consiliului superior pentru validare;”.

 

Noua reglementare

 

Potrivit noii reglementări, la art. 38 alin. (1), lit. i) se modifică și va avea următorul conținut:

„(1) Biroul permanent exercită următoarele atribuții principale:
(…)

i) aprobă organigrama și normele privind desfășurarea activității curente a aparatului executiv al Camerei, care cuprind atribuțiile și responsabilitățile structurilor executive, precum și raporturile dintre acestea, după care se prezintă Consiliului superior pentru validare;”.

Regulamentul de organizare și funcționare al Camerei Consultanților Fiscali – modificări (HCSCCF nr. 7/2020) was last modified: aprilie 22nd, 2020 by Redacția ProLege
0 Shares

Recomandări

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter