Regulamentul de organizare şi funcţionare al Camerei Consultanţilor Fiscali – modificări (HCSCCF nr. 5/2023)

13 mart. 2023
Vizualizari: 119

Actul modificat

Actul modificatorSumar
Regulamentul de organizare și funcționare al Camerei Consultanților Fiscali

(M. Of. nr. 184 din 24 februarie 2022; cu modif. și compl. ult.)

 

Hotărârea Consiliului superior al Camerei Consultanților Fiscali nr. 5/2023 pentru modificarea și completarea Regulamentului de organizare și funcționare al Camerei Consultanților Fiscali

(M. Of. nr. 201 din 10 martie 2023)

– modifică: art. 43 alin. (1), (3)-(6), art. 44, art. 58,

– introduce: art. 43 alin. (5^1).

 

În M. Of. nr. 201 din 10 martie 2023 s-a publicat Hotărârea Consiliului superior al Camerei Consultanților Fiscali nr. 5/2023 pentru modificarea și completarea Regulamentului de organizare și funcționare al Camerei Consultanților Fiscali

Redăm, în cele ce urmează, modificările și completările aduse respectivului act normativ.

 

Art. 43 alin. (1), (3)-(6)

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 43 alin. (1) și (3)-(6) se modifică și vor avea următorul cuprins:

Art. 43

(1) Consiliul superior al Camerei poate decide înființarea unor comitete de lucru în domenii specifice, cum ar fi Comitetul fiscal sau Comitetul pentru probleme profesionale.

(…)

(3) Comitetele de lucru sunt formate din consultanți fiscali cu experiență sau alți specialiști care nu sunt membrii ai Camerei, precum și din reprezentanți ai ministerelor sau ai altor instituții ori organizații care activează în domenii relevante pentru obiectul de activitate al comitetului, cu acordul conducătorilor acestora.

(4) Membrii fiecărui comitet de lucru și președintele acestuia sunt stabiliți sau înlocuiți, după caz, prin decizie a Consiliului superior.

Pachet: Codul administrativ comentat. Explicatii, jurisprudenta, doctrina. Volumul I si Volumul II

(5) Pentru realizarea unor lucrări sau activități de specialitate necesare Camerei, dar care depășesc competența și capacitatea aparatului propriu al acesteia, la nivelul comitetelor de lucru se pot înființa structuri operative, prin decizie a Consiliului superior, care vor fi coordonate de președintele fiecărui comitet.

(6) Comunicarea dintre comitetele de lucru și Consiliul superior sau Biroul permanent, după caz, se realizează prin intermediul compartimentului Secretariatul Consiliului superior, sub coordonarea directorului executiv al Camerei.

 

 

Art. 44

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 44 se modifică și va avea următorul cuprins:

Art. 44

Pentru activitatea desfășurată de persoanele prevăzute la art. 41-43, Consiliul superior poate stabili, prin decizie, un nivel brut (maxim) al indemnizațiilor sau tarifelor serviciilor contractate, după caz.

 

 

Art. 58

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 58 se modifică și va avea următorul cuprins:

Art. 58

Direcția juridică, etică profesională, monitorizare și control poate propune conducerii executive a Camerei realizarea unor acțiuni de control, dacă acestea sunt necesare pentru definitivarea cercetării disciplinare.

 

 

Art. 43 alin. (5^1)

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 43, după alin. (5) se introduce un nou alineat, alin. (5^1), cu următorul cuprins:

(5^1) În cazul în care, la nivelul structurii operative, anumite lucrări cu nivel ridicat de complexitate sau specializare nu pot fi realizate în cadrul activității curente a acesteia, definite în regulamentul propriu de organizare și funcționare, coordonatorul structurii poate propune Biroului permanent al Camerei contractarea unor servicii în acest scop. Contractarea acestor servicii se poate face cu persoane din cadrul structurii operative, comitetului de lucru și/sau cu specialiști din afara acestora, după caz, în conformitate cu prevederile regulamentului propriu de organizare și funcționare.

Regulamentul de organizare și funcționare al Camerei Consultanților Fiscali – modificări (HCSCCF nr. 5/2023) was last modified: martie 13th, 2023 by Redacția ProLege

PARTENERI INSTITUȚIONALI

Vă recomandăm:

Rămâi la curent cu noutățile juridice

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.