Regulamentul de organizare şi funcţionare a Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor – H.G. nr. 491/2021

28 apr. 2021
1 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 5 (1 votes, average: 5,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 225

Actul publicat în Monitorul Oficial

Sumar
H.G. nr. 491/2021 pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor

(M. Of. nr. 451 din 27 aprilie 2021)

Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare a Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor.

În M. Of. nr. 451 din 27 aprilie 2021 s-a publicat H.G. nr. 491/2021 pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor.

Prezentăm, în continuare, dispozițiile regăsite în respectivul act normativ.

Art. 1

Alpha Bank Oferta Start-up este conceputa pentru activitati liberale si beneficiezi de ZERO cost timp de 12 luni

„Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare a Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre”.

Art. 2

„La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Hotărârea Guvernului nr. 1.599/2008 pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 841 din 15 decembrie 2008, cu modificările ulterioare, se abrogă”.

Art. 3

„Prezenta hotărâre intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I”.

Redăm, în cele ce urmează, structura Regulamentului de organizare și funcționare a ONPCSP.

Structura

Capitolul I: Dispoziții generale

Capitolul II: Organizarea și funcționarea Oficiului

Totodată, vă prezentăm cele mai importante prevederi din Regulament.

Art. 4

Organizarea și structura Oficiului asigură îndeplinirea atribuțiilor prevăzute de Lege și de prezentul regulament”.

Monitor Dosare

Art. 5

„(1) Oficiul, prin Ministerul Finanțelor, are drept de inițiativă legislativă, în domeniul său de competență.

(2) În exercitarea atribuțiilor sale, președintele Oficiului emite ordine și instrucțiuni”.

Art. 7

„(1) În cadrul Oficiului sunt organizate și funcționează următoarele structuri:

a) Compartimentul Corpul de control;

b) Cabinetul președintelui;

c) Cabinetul vicepreședintelui;

d) Direcția generală operativă;

e) Direcția prevenire, supraveghere și control;

f) Direcția cooperare, sancțiuni internaționale și finanțarea terorismului;

g) Direcția juridică, metodologie și relația cu Parlamentul;

h) Direcția economico-financiară și administrativă;

i) Compartimentul management resurse umane;

j) Compartimentul audit public intern.

(2) În cadrul Direcției generale operative sunt organizate și funcționează următoarele structuri:

a) Direcția tehnologia informației, baze de date și statistică;

b) Direcția secretariat, registratură, arhivă;

c) Direcția analiză și prelucrare a informațiilor”.

Art. 8

„Atribuțiile direcției generale, direcțiilor, serviciilor, birourilor și compartimentelor se aprobă prin ordin al președintelui Oficiului”.

În ultimul rând, în anexa 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre, se prezintă Structura Organizatorică a Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor, numărul maxim de posturi fiind de 130, inclusiv demnitarii și cabinetele acestora.

Regulamentul de organizare și funcționare a Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor – H.G. nr. 491/2021 was last modified: aprilie 28th, 2021 by Redacția ProLege

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter