Regulamentul de organizare şi funcţionare a Ministerului Justiţiei – modificări (OMJ nr. 120/C/2011)

15 feb. 2019
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 390

Recomandări

 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Actul modificat

Original Black Friday pe UJmag.ro!
Actul modificator

Sumar

Regulamentul de organizare și funcționare a Ministerului Justiției, aprobat prin Ordinul ministrului justiției (OMJ) nr. 120/C/2011

(M. Of. nr. 116 din 16 februarie 2011; cu modif. ult.)

 

Ordinul ministrului justiției (OMJ) nr. 342/C/2019 privind modificarea și completarea Regulamentului de organizare și funcționare a Ministerului Justiției, aprobat prin Ordinul ministrului justiției (OMJ) nr. 120/C/2011

(M. Of. nr. 105 din 11 februarie 2019)

modifică: art. 122 lit. a), art. 123 partea introductivă, art. 123 lit. a)-c), art. 123 lit. e)-e^1), art. 123 lit. f) partea introductivă, art. 123 lit. f) pct. 3-8,  art. 123 lit. k), art. 129 lit. a)-b)

introduce: art. 123 lit. e^2), art. 155 pct. 9^1

abrogă: art. 123 lit. d), art. 123 lit. f) pct. 1-2, art. 123 lit g)-h)

 

În M. Of. nr. 105 din 11 februarie 2019 s-a publicat Ordinul ministrului justiției (OMJ) nr. 342/C/2019 privind modificarea și completarea Regulamentului de organizare și funcționare a Ministerului Justiției, aprobat prin Ordinul ministrului justiției (OMJ) nr. 120/C/2011.

Astfel, respectiva hotărâre aduce unele modificări, dar și completări Regulamentului de organizare și funcționare a Ministerului Justiției, aprobat prin Ordinul ministrului justiției (OMJ) nr. 120/C/2011 (M. Of. nr. 116 din 16 februarie 2011; cu modif. ult.).

Una dintre cele mai importante completări aduse respectivului regulament vizează introducerea unor dispoziții referitoare la o nouă atribuție a Serviciului profesii juridice conexe, privind operatorii AEGRM și birourile teritoriale ale operatorilor. Astfel, în sarcina serviciului anterior menționat va fi inclusă și constatarea săvârșirii abaterilor disciplinare de către operatorii RNPM sau birourile teritoriale ale acestora, sens în care se vor face propuneri pentru aplicarea sancțiunii suspendării sau revocării dreptului de a efectua înscrieri în Registru, propuneri pe cale le înaintează ministrului justiției.

Conferința națională „Prevenirea și combaterea spălării banilor”. Impactul noii legi asupra profesiilor liberale

 

Vă prezentăm, în continuare, modificările, dar și completările aduse Regulamentului de organizare și funcționare a Ministerului Justiției.

 

Art. 122 lit. a) din Regulamentul de organizare și funcționare a Ministerului Justiției (modificat prin OMJ nr. 342/C/2019)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, la art. 122, lit. a) prevedea:

„Serviciul profesii juridice conexe duce la îndeplinire atribuțiile ministerului privind:

a) operatorii Arhivei Electronice de Garanții Reale Mobiliare, denumită în continuare AEGRM, și birourile teritoriale ale operatorilor, în calitatea pe care acesta o are de autoritate de supraveghere a arhivei, astfel cum acestea sunt stabilite prin Ordonanța Guvernului nr. 89/2000 privind unele măsuri pentru autorizarea operatorilor și efectuarea înscrierilor în Arhiva Electronică de Garanții Reale Mobiliare, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 298/2002, cu modificările și completările ulterioare, precum și prin alte acte normative incidente în materie;”.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 122, lit. a) se modifică și va avea următorul conținut:

„Serviciul profesii juridice conexe duce la îndeplinire atribuțiile ministerului privind:

a) operatorii Registrului Național de Publicitate Mobiliară, denumit în continuare RNPM sau Registru, și birourile teritoriale ale operatorilor, în calitatea pe care acesta o are de Autoritate de supraveghere a registrului, astfel cum acestea sunt stabilite prin Legea nr. 297/2018 privind Registrul Național de Publicitate Mobiliară și pentru abrogarea Ordonanței Guvernului nr. 89/2000 privind unele măsuri pentru autorizarea operatorilor și efectuarea înscrierilor în Arhiva Electronică de Garanții Reale Mobiliare, precum și prin alte acte normative incidente în materie;”.

 

Art. 123 partea introductivă din Regulamentul de organizare și funcționare a Ministerului Justiției (modificat prin OMJ nr. 342/C/2019)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, la art. 123, partea introductivă prevedea:

„Serviciul profesii juridice conexe îndeplinește următoarele atribuții privind operatorii AEGRM și birourile teritoriale ale operatorilor:”.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 123, partea introductivă se modifică și va avea următorul conținut:

„Serviciul profesii juridice conexe îndeplinește următoarele atribuții privind operatorii RNPM și birourile teritoriale ale operatorilor:”.

 

Art. 123 lit. a)-c) din Regulamentul de organizare și funcționare a Ministerului Justiției (modificat prin OMJ nr. 342/C/2019)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, la art. 123, lit. a)-c) prevedeau:

„Serviciul profesii juridice conexe îndeplinește următoarele atribuții privind operatorii AEGRM și birourile teritoriale ale operatorilor:

a) face propuneri, la solicitarea persoanelor interesate care îndeplinesc criteriile de autorizare, pentru autorizarea operatorilor AEGRM și a birourilor teritoriale ale acestora, propuneri pe care le înaintează ministrului justiției;

b) face propuneri pentru suspendarea sau revocarea autorizației de operator al AEGRM, în cazul în care constată că operatorul a încălcat în mod repetat dispozițiile legale și deciziile Autorității de supraveghere a arhivei, propuneri pe care le înaintează ministrului justiției;

c) emite acordul privind începerea activității de înscriere în AEGRM de către birourile teritoriale ale operatorilor;”.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 123, lit. a)-c) se modifică și vor avea următorul conținut:

„Serviciul profesii juridice conexe îndeplinește următoarele atribuții privind operatorii AEGRM și birourile teritoriale ale operatorilor:

a) face propuneri, la solicitarea persoanelor interesate care îndeplinesc condițiile de autorizare, pentru autorizarea operatorilor RNPM și a birourilor teritoriale ale acestora, propuneri pe care le înaintează ministrului justiției;

b) face propuneri pentru suspendarea sau revocarea dreptului unui operator/birou teritorial de a înregistra în Registru, în condițiile Legii nr. 297/2018, propuneri pe care le înaintează ministrului justiției;

c) exprimă acordul/dezacordul privind îndeplinirea condițiilor de autorizare de către agenții/birourile teritoriale ale operatorilor;”.

 

Art. 123 lit. d) din Regulamentul de organizare și funcționare a Ministerului Justiției (abrogat prin OMJ nr. 342/C/2019)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, la art. 123, lit. d) prevedea:

„Serviciul profesii juridice conexe îndeplinește următoarele atribuții privind operatorii AEGRM și birourile teritoriale ale operatorilor:

(…)

d) suspendă sau revocă dreptul unui birou teritorial de a efectua înscrieri în AEGRM în cazul în care constată că acesta a încălcat în mod repetat dispozițiile legale și deciziile Autorității de supraveghere a arhivei;”.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 123, lit. d) se abrogă.

 

Art. 123 lit. e)-e^1) partea introductivă din Regulamentul de organizare și funcționare a Ministerului Justiției (modificat prin OMJ nr. 342/C/2019)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, la art. 123, lit. e)-e^1) prevedeau:

„Serviciul profesii juridice conexe îndeplinește următoarele atribuții privind operatorii AEGRM și birourile teritoriale ale operatorilor:

(…)

e) efectuează, la sediul operatorilor AEGRM sau al birourilor teritoriale ale operatorilor, controlul activității operatorilor sau birourilor teritoriale și face propuneri, corespunzător celor constatate, ministrului justiției;

e^1) constată săvârșirea abaterilor disciplinare de către operatorii AEGRM sau birourile teritoriale ale acestora și aplică sancțiunile corespunzătoare;”.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 123, lit. e)-e^1) se modifică și vor avea următorul conținut:

„Serviciul profesii juridice conexe îndeplinește următoarele atribuții privind operatorii AEGRM și birourile teritoriale ale operatorilor:

(…)

e) în colaborare cu Direcția tehnologia informației efectuează, la sediul operatorilor RNPM sau al birourilor teritoriale ale operatorilor, controlul activității operatorilor sau birourilor teritoriale și face propuneri, corespunzător celor constatate, ministrului justiției;

e^1) constată săvârșirea abaterilor disciplinare de către operatorii RNPM sau birourile teritoriale ale acestora și aplică sancțiunea avertismentului scris;”.

 

Art. 123 lit. e^2) din Regulamentul de organizare și funcționare a Ministerului Justiției (introdus prin OMJ nr. 342/C/2019)

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 123, după lit. e^1) se introduce o nouă literă, lit. e^2), cu următorul conținut:

„Serviciul profesii juridice conexe îndeplinește următoarele atribuții privind operatorii AEGRM și birourile teritoriale ale operatorilor:

(…)

e^2) constată săvârșirea abaterilor disciplinare de către operatorii RNPM sau birourile teritoriale ale acestora și face propuneri pentru aplicarea sancțiunii suspendării sau revocării dreptului de a efectua înscrieri în Registru, propuneri pe cale le înaintează ministrului justiției;”.

 

Art. 123 lit. f) partea introductivă din Regulamentul de organizare și funcționare a Ministerului Justiției (modificat prin OMJ nr. 342/C/2019)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, la art. 123 lit. f), partea introductivă prevedea:

„Serviciul profesii juridice conexe îndeplinește următoarele atribuții privind operatorii AEGRM și birourile teritoriale ale operatorilor:

(…)

f) supraveghează desfășurarea activității curente a AEGRM, după cum urmează:”.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 123 lit. f), partea introductivă se modifică și va avea următorul conținut:

„Serviciul profesii juridice conexe îndeplinește următoarele atribuții privind operatorii AEGRM și birourile teritoriale ale operatorilor:

(…)

f) supraveghează desfășurarea activității curente a RNPM, după cum urmează:”.

 

Art. 123 lit. f) pct. 1-2 din Regulamentul de organizare și funcționare a Ministerului Justiției (abrogat prin OMJ nr. 342/C/2019)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, la art. 123 lit. f), pct. 1-2 prevedeau:

„Serviciul profesii juridice conexe îndeplinește următoarele atribuții privind operatorii AEGRM și birourile teritoriale ale operatorilor:

(…)

f) supraveghează desfășurarea activității curente a RNPM, după cum urmează:

1. administrează și întreține sistemul informatic al AEGRM;

2. efectuează zilnic copii de siguranță (back-up) ale bazei de date a AEGRM;”.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 123 lit. f), pct. 1-2 se abrogă.

 

Art. 123 lit. f) pct. 3-8 din Regulamentul de organizare și funcționare a Ministerului Justiției (modificat prin OMJ nr. 342/C/2019)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, la art. 123 lit. f), pct. 3-8 prevedeau:

„Serviciul profesii juridice conexe îndeplinește următoarele atribuții privind operatorii AEGRM și birourile teritoriale ale operatorilor:

(…)

f) supraveghează desfășurarea activității curente a RNPM, după cum urmează:

(…)

3. verifică garanțiile de răspundere profesională constituite de operatorii autorizați (asigurări, scrisori de garanție bancară), în concordanță cu numărul de înscrieri asigurate înregistrate;

4. verifică, trimestrial, rapoartele plății taxelor de înscriere și cooperează cu direcțiile cu atribuții în acest sens din cadrul ministerului, respectiv din cadrul Ministerului Finanțelor Publice, pentru constatarea respectării modului de încasare și plată a taxelor de înscriere în AEGRM de către operatorii autorizați, precum și a taxelor de autorizare/reautorizare;

5. controlează de la distanță, prin sistemul informatic (vizualizare înscrieri pe server), activitatea operatorilor și/sau a birourilor teritoriale ale acestora, de înscriere în AEGRM;

6. cooperează cu operatorii și cu Corpul operatorilor AEGRM în scopul îmbunătățirii activității, a calității și performanțelor tehnice, a administrării și funcționării AEGRM, precum și a relației dintre AEGRM și terminalele care o deservesc;

7. veghează ca desfășurarea activității operatorilor și a birourilor teritoriale ale acestora să se facă în conformitate cu regulile de concurență loială;

8. ia măsurile care se impun în cazul în care modalitățile tehnice de a accesa arhiva, folosite de public, de operatori sau de birourile teritoriale ale acestora, ar conduce la perturbarea funcționării arhivei și la îngreunarea substanțială a realizării scopului pentru care aceasta a fost creată;”.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 123 lit. f), pct. 3-8 se modifică și vor avea următorul conținut:

„Serviciul profesii juridice conexe îndeplinește următoarele atribuții privind operatorii AEGRM și birourile teritoriale ale operatorilor:

(…)

f) supraveghează desfășurarea activității curente a RNPM, după cum urmează:

(…)

 3. verifică garanțiile de răspundere profesională constituite de operatorii autorizați (polițe de asigurare, scrisori de garanție bancară);

 4. verifică, trimestrial, rapoartele plății taxelor de înscriere și cooperează cu direcțiile cu atribuții în acest sens din cadrul ministerului, respectiv din cadrul Ministerului Finanțelor Publice, pentru constatarea respectării modului de încasare și plată a taxelor de înscriere în RNPM de către operatorii autorizați, precum și a taxelor de autorizare/reautorizare;

 5. în colaborare cu Direcția tehnologia informației controlează de la distanță, prin sistemul informatic (vizualizare înscrieri pe server), activitatea operatorilor și/sau a birourilor teritoriale ale acestora de înscriere în RNPM;

 6. în colaborare cu Direcția tehnologia informației cooperează cu operatorii/agenții și cu Corpul operatorilor RNPM în scopul îmbunătățirii activității, a calității și performanțelor tehnice, a administrării și funcționării RNPM, precum și a relației dintre Registru și terminalele care îl deservesc;

7. veghează ca desfășurarea activității operatorilor și a birourilor teritoriale ale acestora să se facă în conformitate cu regulile de concurență loială;

8. în colaborare cu Direcția tehnologia informației ia măsurile care se impun în cazul în care modalitățile tehnice de a accesa Registrul, folosite de public, de operatori sau de birourile teritoriale ale acestora, ar conduce la perturbarea funcționării Registrului și la îngreunarea substanțială a realizării scopului pentru care acesta a fost creat;”.

 

Art. 123 lit. g)-h) din Regulamentul de organizare și funcționare a Ministerului Justiției (abrogat prin OMJ nr. 342/C/2019)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, la art. 123, lit. g)-h) prevedeau:

„Serviciul profesii juridice conexe îndeplinește următoarele atribuții privind operatorii AEGRM și birourile teritoriale ale operatorilor:

(…)

g) efectuează, în cazurile prevăzute de lege, înscrieri în AEGRM;

h) efectuează, la solicitarea operatorului și în condițiile prevăzute de lege, ștergerea oricărei înscrieri care este nevalidă din cauze tehnice;”.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 123, lit. g)-h) se abrogă.

 

Art. 123 lit. k) din Regulamentul de organizare și funcționare a Ministerului Justiției (modificat prin OMJ nr. 342/C/2019)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, la art. 123, lit. k) prevedea:

„Serviciul profesii juridice conexe îndeplinește următoarele atribuții privind operatorii AEGRM și birourile teritoriale ale operatorilor:

(…)

k) examinează orice petiție primită referitoare la nerespectarea de către operatori, directori de arhivă sau de către birourile teritoriale ale operatorilor a dispozițiilor legale și dispune măsurile corespunzătoare pentru îndreptarea situației”.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. art. 123, lit. k) se modifică și vor avea următorul conținut:

„Serviciul profesii juridice conexe îndeplinește următoarele atribuții privind operatorii AEGRM și birourile teritoriale ale operatorilor:

(…)

k) examinează orice petiție primită referitoare la nerespectarea de către operatori, directori de Registru sau de către birourile teritoriale ale operatorilor a dispozițiilor legale și dispune măsurile corespunzătoare pentru îndreptarea situației”.

 

Art. 129 lit. a)-b) din Regulamentul de organizare și funcționare a Ministerului Justiției (modificat prin OMJ nr. 342/C/2019)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, la art. 129, lit. a)-b) prevedeau:

„La nivelul Serviciului profesii juridice conexe sunt constituite următoarele evidențe:

a) dosarele de autorizare ale operatorilor AEGRM și ale birourilor teritoriale ale operatorilor;

b) evidența informatizată a operatorilor AEGRM și a birourilor teritoriale ale operatorilor;”.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 129, lit. a)-b) se modifică și vor avea următorul conținut:

„La nivelul Serviciului profesii juridice conexe sunt constituite următoarele evidențe:

a) dosarele de autorizare ale operatorilor RNPM și ale birourilor teritoriale ale operatorilor;

b) evidența informatizată a operatorilor RNPM și a birourilor teritoriale ale operatorilor;”.

 

Art. 155 pct. 9^1 din Regulamentul de organizare și funcționare a Ministerului Justiției (introdus prin OMJ nr. 342/C/2019)

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 155, după pct. 9 se introduce un nou punct, pct. 9^1, cu următorul conținut:

„9^1. supravegherea din punct de vedere informatic a RNPM:

a) administrează și întreține sistemul informatic al RNPM;

b) efectuează zilnic copii de siguranță (back-up) ale bazei de date a RNPM;

c) efectuează, la solicitarea operatorului și în condițiile prevăzute de lege, ștergerea oricărei înscrieri care este nevalidă din cauze tehnice;

d) în colaborare cu Serviciul profesii juridice conexe efectuează, la sediul operatorilor RNPM sau al birourilor teritoriale ale operatorilor, controlul activității operatorilor sau birourilor teritoriale și face propuneri, corespunzător celor constatate, ministrului justiției;

e) în colaborare cu Serviciul profesii juridice conexe controlează de la distanță, prin sistemul informatic (vizualizare înscrieri pe server), activitatea operatorilor și/sau a birourilor teritoriale ale acestora de înscriere în RNPM;

f) în colaborare cu Serviciul profesii juridice conexe cooperează cu operatorii, agențiiși cu Corpul operatorilor RNPM în scopul îmbunătățirii activității, a calității și performanțelor tehnice, a administrării și funcționării RNPM, precum și a relației dintre Registru și terminalele care îl deservesc;

g) în colaborare cu Serviciul profesii juridice conexe ia măsurile care se impun în cazul în care modalitățile tehnice de a accesa Registrul, folosite de public, de operatori sau de birourile teritoriale ale acestora, ar conduce la perturbarea funcționării Registrului și la îngreunarea substanțială a realizării scopului pentru care acesta a fost creat”.

Regulamentul de organizare și funcționare a Ministerului Justiției – modificări (OMJ nr. 120/C/2011) was last modified: februarie 15th, 2019 by Redacția ProLege
0 Shares

Recomandări

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter