Regulamentul de organizare şi funcţionare a instituţiei Avocatul Poporului

25 nov. 2019
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 393

Recomandări

 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Actul publicat în Monitor

Conferința națională de Drept Penal al Afacerilor, ediția a VIII-a, ON-LINE
Sumar
Regulamentul de organizare și funcționare a instituției Avocatul Poporului

(M. Of. nr. 938 din 21 noiembrie 2019)

 

Respectivul act normativ reglementează modul de organizare și funcționare a instituției Avocatului Poporului.

 

În M. Of. nr. 938 din 21 noiembrie 2019 s-a publicat Regulamentul de organizare și funcționare a instituției Avocatul Poporului.

Astfel, prin respectivul act normativ se stabilește modul de organizare și funcționare a instituției Avocatului Poporului.

Vă prezentăm, în continuare, cele mai importante dispoziții ale Regulamentului de organizare și funcționare a instituției Avocatul Poporului.

 

Structură

 

– Cap. I („Dispoziții generale”);

– Cap. II („Conducerea instituției”);

– Secț. 1 („Avocatul Poporului”);

Conferința națională „Prevenirea și combaterea spălării banilor”. Impactul noii legi asupra profesiilor liberale

– Secț. a 2-a („Adjuncții Avocatului Poporului”);

– Secț. a 3-a („Directorul coordonator”);

– Secț. a 4-a („Șeful Serviciului contencios constituțional, recurs în interesul legii, contencios administrativ și juridic, analiză acte normative, relații externe și comunicare”);

– Cap. III („Structura și atribuțiile personalului și structurilor din cadrul instituției Avocatul Poporului”);

– Secț. 1 („Structura organizatorică”);

– Secț. a 2-a („Atribuțiile personalului și structurilor din cadrul instituției Avocatul Poporului”);

– Cap. IV („Funcționarea instituției”);

– Secț. 1 („Registrele instituției”);

– Secț. a 2-a („Procedura de primire și de soluționare a petițiilor. Procedura în cazul sesizării din oficiu. Procedura efectuării anchetelor”);

– Secț. a 3-a („Procedura soluționării petițiilor prin care se solicită sesizarea instanței de contencios administrativ”);

– Secț. a 4-a („Procedura soluționării petițiilor prin care se solicită sesizarea Curții Constituționale cu obiecție de neconstituționalitate a unei legi înainte de promulgare sau cu excepție de neconstituționalitate a unei legi sau a unei ordonanțe”);

– Secț. a 5-a („Soluționarea punctelor de vedere transmise de Curtea Constituțională”);

– Secț. a 6-a („Soluționarea petițiilor prin care se solicită promovarea unui recurs în interesul legii”);

– Secț. a 7-a („Procedura de soluționare a cererilor privind informațiile de interes public”);

– Cap. V („Statutul și salarizarea personalului instituției”);

– Cap. VI („Răspunderea disciplinară”);

– Cap. VII („Dispoziții finale”);

– Anexa nr. 1 („Structura organizatorică a instituției Avocatului Poporului”);

– Anexa nr. 2 („Model de petiție”);

– Anexa nr. 3 („Fișă”).

 

Prezentare generală

 

Potrivit art. 2, Regulamentul de organizare și funcționare a instituției Avocatul Poporului stabilește structura organizatorică, atribuțiile compartimentelor de specialitate, procedura de primire și de soluționare a petițiilor, procedura vizitelor, statutul personalului, precum și răspunderea disciplinară a acestuia.

Astfel, conducerea instituției este asigurată de către Avocatul Poporului, acesta exercitându-și autoritatea și competența prevăzute de lege și având mai multe atribuții, astfel:

– semnează rapoartele, punctele de vedere, obiecțiile, excepțiile de neconstituționalitate, recomandările, recursurile în interesul legii, acțiunile în contencios administrativ, acțiunile în instanță, sesizările organelor judiciare, rapoartele de vizită, precum și orice alte acte necesare bunei desfășurări a activității instituției;

– aprobă sesizările din oficiu;

– aprobă anchetele, în cazul colaborării dintre domeniile de activitate;

– aprobă statul de funcțiișifișa postului pentru personalul din instituție;

– aprobă organizarea concursurilor pentru ocuparea posturilor din cadrul instituției;

– numește, promovează, eliberează din funcție personalul, potrivit dispozițiilor legale;

– dispune sau, după caz, aprobă trecerea personalului dintr-o structură în alta a instituției;

– aprobă deplasările personalului în străinătate;

– aprobă programul de pregătire și formare profesională a personalului de specialitate;

– împuternicește personalul de specialitate cu îndeplinirea unora dintre atribuțiile sale, potrivit legii;

– aprobă compensarea orelor prestate peste programul normal de lucru;

– aprobă concediile de odihnă ale personalului din cadrul Cabinetului Avocatului Poporului, ale adjuncților Avocatului Poporului, ale personalului de conducere, precum și planificarea anuală a concediilor de odihnă ale personalului de execuție;

– stabilește sau, după caz, aprobă programul de audiențe și dispecerat;

– exercită orice alte atribuții care îi revin potrivit legii.

Pe de altă parte, Avocatul Poporului beneficiază de mai mulți adjuncți, specializați pe domenii de activitate. În acest sens, în lipsa adjunctului Avocatului Poporului, atribuțiile acestuia se exercită de către unul dintre ceilalți adjuncți sau, după caz, de către o persoană cu funcție de execuție desemnată de adjunctul Avocatului Poporului, cu aprobarea Avocatului Poporului.

Potrivit art. 9, domeniile de activitate, coordonate de adjuncții Avocatului Poporului, sunt următoarele:

– drepturile omului, egalitate de șanse între bărbați și femei, culte religioase și minorități naționale;

– drepturile familiei, tinerilor, pensionarilor, persoanelor cu handicap;

– apărarea, protecția și promovarea drepturilor copilului;

– armată, justiție, poliție, penitenciare;

– proprietate, muncă, protecție socială, impozite și taxe;

– prevenirea torturii și a altor pedepse ori tratamente cu cruzime, inumane sau degradante în locurile de detenție prin Mecanismul național de prevenire.

Petițiile adresate instituției Avocatul Poporului trebuie formulate în scris, cu respectarea condițiilor prevăzute de lege, și pot fi transmise prin poștă, inclusiv cea electronică, fax ori pot fi depuse personal sau prin mandatar. Totodată, Pentru motive temeinice, la solicitarea petiționarului, acestuia i se poate încuviința să își prezinte oral sau prin serviciul dispecerat petiția, care va fi consemnată de către persoanele care asigură serviciul de audiențe și dispecerat, pe formularele-tip.

Vă prezentăm, în continuare modelul de petiție, prevăzut în anexa nr. 2, astfel:

1.Numele și prenumele (cu majuscule) ……………………………………, domiciliat în (adresa din cartea de identitate, cu precizarea, atunci când este cazul, și a adresei de corespondență) ………………………., str. ……………… nr. ……., bl. ……, sc. ……., ap. ……, telefon …………….

2.Data la care ați luat cunoștință despre încălcarea drepturilor dumneavoastră: ……………………..

3.Prezentarea succintă a drepturilor și libertăților încălcate: …………………………………………………

4.Autoritatea administrativă sau funcționarul public reclamat: ……………………………………………..

5. Descrierea succintă a faptelor invocate, prin care vi s-au încălcat drepturile: …………………………………………………. (puteți continua pe o altă pagină, pe care să o anexați la cerere) ……………………………………………

6. Autoritățile publice care au fost sesizate anterior: …………………………………………………………….

7. Răspunsul primit și motivele pentru care vă considerați în continuare nedreptățit: ………………………………………………….

8. În dovedirea celor afirmate depun următoarele acte (în copie, nu în original): …………………………………………………………

9. Mențiunea obligatorie dacă cererea face obiectul unei cauze aflate pe rolul unei instanțe judecătorești sau dacă a format obiectul unei judecăți: …………………………………………………………………………………………………………………………………………

10. |_x_| Doresc ca toate informațiile și rezultatele acestei cereri să rămână confidențiale:

DA NU

11. |_x_| Petiția este depusă

|_| personal

|_| prin mandatar

Data ……………………………

Semnătura ……………………………”.

Regulamentul de organizare și funcționare a instituției Avocatul Poporului was last modified: noiembrie 25th, 2019 by Redacția ProLege
0 Shares

Recomandări

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter