Regulamentul de organizare și funcționare a Direcției generale afaceri europene, Schengen și relații internaționale – modificări (OMAI nr. 33/2019)

15 apr. 2019
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 242

Recomandări

 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Actul modificat

Actul modificator

Sumar

Regulamentul de organizare și funcționare a Direcției generale afaceri europene, Schengen și relații internaționale,  aprobat prin Ordinul ministrului afacerilor interne (OMAI) nr. 163/2016

(M. Of. nr. 873 din 1 noiembrie 2016; cu modif. ult.)

 

 

Ordinul Ministrului Afacerilor Interne (OMAI) nr. 33/2019 pentru modificarea și completarea Regulamentului de organizare și funcționare a Direcției generale afaceri europene, Schengen și relații internaționale, aprobat prin Ordinul ministrului afacerilor interne (OMAI) nr. 163/2016

(M. Of. nr. 274 din 10 aprilie 2019)

– modifică: art. 5 alin. (1) lit e), art. 25 alin. (3) lit. j), art. 34 lit. c)-d), cap. V titlul secț. a 4-a sintagma și art. 23 – „Serviciul/Serviciului pentru relația cu teritoriul și serviciile publice comunitare”, cap. V titlul secț. a 4-a, art. 23 și art. 30 – acronimul „SRTSPC”, anexa nr. 2;

– introduce: art. 5 alin. (1) lit. e^1), art. 25 alin. (3) lit. j^1), cap. V secț. a 4^1-a – art. 30^1-30^2;

abrogă: art. 23 lit. a), art. 24, art. 28-29, art. 34 lit. h).

 

În M. Of. nr. 274 din 10 aprilie 2019, s-a publicat OMAI nr. 33/2019 pentru modificarea și completarea Regulamentului de organizare și funcționare a Direcției generale afaceri europene, Schengen și relații internaționale, aprobat prin OMAI nr. 163/2016.

Astfel, respectivul act normativ aduce unele modificări, dar și completări H.G. nr. 16/2017 privind organizarea și funcționarea MAE (M. Of. nr. 873 din 1 noiembrie 2016; cu modif. ult.).

 

Vă prezentăm, în continuare, modificările și completările aduse Regulamentului de organizare și funcționare a Direcției generale afaceri europene, Schengen și relații internaționale.

 

Art. 5 alin. (1) lit. e) din Regulamentul de organizare și funcționare a Direcției generale afaceri europene, Schengen și relații internaționale (modificat prin OMAI nr. 33/2019)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, la art. 5 alin. (1), lit. e) prevedea:

„(1) DGAESRI are în structura sa organizatorică următoarele componente:

(…)

e) Direcția procese europene orizontale și coordonarea instituțiilor prefectului:

– Serviciul pentru relația cu teritoriul și serviciile publice comunitare;

– Compartimentul reforma instituțională la nivelul UE;

– Compartimentul PRES RO.”.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 5 alin. (1), lit. e) se modifică și va avea următorul conținut:

„(1) DGAESRI are în structura sa organizatorică următoarele componente:

(…)

e) Serviciul pentru relația cu teritoriul și serviciile publice comunitare;”.

 

Art. 5 alin. (1) lit. e^1) din Regulamentul de organizare și funcționare a Direcției generale afaceri europene, Schengen și relații internaționale (introdus prin OMAI nr. 33/2019)

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 5 alin (1), după lit. e) se introduce o nouă literă, lit. e^1), cu următorul conținut:

„(1) DGAESRI are în structura sa organizatorică următoarele componente:

(…)

e^1) Serviciul analiză, monitorizare și procese europene orizontale;”.

 

Art. 23 lit. a) din Regulamentul de organizare și funcționare a Direcției generale afaceri europene, Schengen și relații internaționale (abrogat prin OMAI nr. 33/2019)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, la art. 23, lit. a) prevedea:

„Direcția procese europene orizontale și coordonarea instituțiilor prefectului, denumită în continuare DPEOCIP, este organizată și funcționează în cadrul DGAESRI ca structură de specialitate și îndeplinește atribuțiile MAI referitoare la:

a) coordonarea, monitorizarea și evaluarea activităților ocazionate de organizarea și desfășurarea Președinției României la Consiliul UE, modificările instituționale intervenite la nivelul UE generate de procesul de activare, de către un stat membru, a art. 50 din Tratatul privind Uniunea Europeană și de procesul privind reforma UE, în domeniul de competență al MAI;”.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 23, lit. a) se abrogă.

 

Art. 24 din Regulamentul de organizare și funcționare a Direcției generale afaceri europene, Schengen și relații internaționale (abrogat prin OMAI nr. 33/2019)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 24 prevedea:

„Art. 24

(1) DPEOCIP este condusă de un director și are în componență următoarele structuri:

a) Serviciul pentru relația cu teritoriul și serviciile publice comunitare (SRTSPC);

b) Compartimentul reforma instituțională la nivelul UE;

c) Compartimentul PRES RO.

(2) Atribuțiile DPEOCIP se exercită prin structurile prevăzute la alin. (1)”.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 24 se abrogă.

 

Art. 25 alin. (3) lit. j) din Regulamentul de organizare și funcționare a Direcției generale afaceri europene, Schengen și relații internaționale (modificat prin OMAI nr. 33/2019)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, la art. 25 alin. (3), lit. j) prevedea:

„(3) Pentru domeniile prevăzute la alin. (1), SRTSPC asigură fundamentarea pozițiilor, negocierea, implementarea politicilor europene și reprezentarea corespunzătoare în următoarele grupuri de lucru la nivelul Comisiei Europene:

(…)

j) Grupul de experți privind documentele de călătorie; Grupul de experți privind implementarea Regulamentului (UE) nr. 211/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 februarie 2011 privind inițiativa cetățenească;”.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 25 alin. (3), lit. j) se modifică și va avea următorul conținut:

„(3) Pentru domeniile prevăzute la alin. (1), SRTSPC asigură fundamentarea pozițiilor, negocierea, implementarea politicilor europene și reprezentarea corespunzătoare în următoarele grupuri de lucru la nivelul Comisiei Europene:

(…)

  1. j) Grupul de experți privind documentele de călătorie;”.

 

Art. 25 alin. (3) lit. j^1) din Regulamentul de organizare și funcționare a Direcției generale afaceri europene, Schengen și relații internaționale (introdus prin OMAI nr. 33/2019)

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 25 alin (3), după lit. j) se introduce o nouă literă, lit. j^1), cu următorul conținut:

„(3) Pentru domeniile prevăzute la alin. (1), SRTSPC asigură fundamentarea pozițiilor, negocierea, implementarea politicilor europene și reprezentarea corespunzătoare în următoarele grupuri de lucru la nivelul Comisiei Europene:

(…)

j^1) Grupul de experți privind implementarea Regulamentului (UE) nr. 211/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 februarie 2011 privind inițiativa cetățenească;”.

 

Art. 28-29 din Regulamentul de organizare și funcționare a Direcției generale afaceri europene, Schengen și relații internaționale (abrogat prin OMAI nr. 33/2019)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 28-29 prevedeau:

„Art. 28

Compartimentul reforma instituțională la nivelul UE, denumit în continuare CRIN UE, are următoarele atribuții:

a) monitorizează evoluțiile instituționale la nivelul UE;

b) elaborează analize și sinteze legate de evoluțiile instituționale la nivelul UE;

c) coordonează fundamentarea poziției MAI cu privire la eventualele reforme instituționale intervenite la nivelul UE;

d) gestionează problematica aferentă domeniului afacerilor interne în contextul procesului de activare, de către un stat membru, a art. 50 din Tratatul privind Uniunea Europeană, scop în care desfășoară următoarele activități:

(i) în scopul coordonării activităților pe care le implică activarea art. 50 din Tratatul privind Uniunea Europeană inițiază constituirea unui grup de lucru la care participă reprezentanți ai structurilor MAI, cu atribuții in domeniu;

(ii) coordonează elaborarea documentelor de poziție și a punctelor de vedere ale MAI pe problematica aferentă domeniului afacerilor interne, realizează evaluări ale impactului instituțional și legislativ al modificărilor instituționale intervenite la nivelul UE și propune înaintarea acestor documente conducerii MAI spre aprobare;

(iii) informează și consultă structurile MAI reprezentate în grupul de lucru constituit în cadrul MAI pe problematica aferentă domeniului afacerilor interne, în ceea ce privește documentele de poziție și alte documente elaborate de instituțiile europene în procesul de negociere;

(iv) monitorizează problematica aferentă domeniului afacerilor interne și întocmește materiale pentru informarea conducerii MAI;

(v) asigură reprezentarea MAI în grupuri de lucru interinstituționale pe problematica aferentă domeniului afacerilor interne, constituite la inițiativa coordonatorului Sistemului național de gestionare a afacerilor europene;

(vi) pregătește participarea reprezentanților conducerii MAI la reuniuni pe problematica aferentă domeniului afacerilor interne, organizate de coordonatorul Sistemului național de gestionare a afacerilor europene.

Art. 29

(1) În contextul pregătirii și deținerii de către România a Președinției Consiliului UE, Compartimentul PRES RO, denumit în continuare CPRES, exercită următoarele atribuții:

a) pregătește participarea la reuniunile comitetelor tematice constituite la nivel național, care sprijină activitatea Consiliului interministerial pentru pregătirea și exercitarea Președinției României la Consiliul UE;

b) pregătește participarea conducerii MAI la Consiliul interministerial pentru pregătirea și exercitarea Președinției României la Consiliul UE;

c) organizează reuniuni de lucru cu omologii din statele care alcătuiesc trio de Președinții ale Consiliului UE, pentru stabilirea Programului trio și a dosarelor europene de interes pe componenta afaceri interne, precum și discutarea aspectelor organizatorice legate de exercitarea de către România a Președinției Consiliului UE;

d) organizează reuniuni de lucru cu reprezentanții statelor membre și ai Secretariatului General al Consiliului și ai Comisiei Europene pentru consultări și discutarea componentei de afaceri interne din cadrul Programului trio;

e) asigură secretariatul Comitetului de coordonare a procesului de pregătire a Ministerului Afacerilor Interne pentru exercitarea de către România a Președinției Consiliului UE, denumit în continuare Comitet.

(2) Pentru realizarea atribuției prevăzute la alin. (1) lit. e), CPRES desfășoară următoarele activități:

a) informează structurile MAI cu privire la convocarea reuniunilor Comitetului;

b) elaborează agenda și pregătește documentele care vor fi discutate în reuniunile Comitetului și le transmite membrilor Comitetului înainte de fiecare reuniune;

c) realizează schimbul de date și informații în cadrul procesului de elaborare a documentelor;

d) întocmește proiectele minutelor reuniunilor Comitetului;

e) coordonează organizarea și desfășurarea reuniunilor formale și informale care vor avea loc la Bruxelles și în țară, pe componenta afaceri interne;

f) elaborează contribuția MAI pentru materialele necesare participării reprezentanților MAI la reuniunile Comitetului de coordonare a afacerilor europene și altor comitete și consilii, din perspectiva pregătirii și gestionării Președinției României la Consiliul UE;

g) elaborează, în colaborare cu celelalte structuri cu atribuții în domeniu ale MAI, proiectul de Program al trio, pe componenta afaceri interne;

h) reprezintă punctul de contact la nivelul MAI pe problematica pregătirii și gestionării Președinției României la Consiliul UE și asigură colaborarea cu MAE, respectiv cabinetul Reprezentantului cu însărcinări speciale pentru pregătirea Președinției României la Consiliul UE;

i) primește, gestionează și distribuie către structurile MAI și instituțiile din subordinea acestuia informațiile transmise de către coordonatorul național pe tema gestionării Președinției României la Consiliul UE;

j) redactează agendele CJAI, pe componenta afaceri interne, pe baza contribuțiilor structurilor competente și în colaborare cu Secretariatul General al Consiliului și cu Comisia Europeană;

k) coordonează procesul de pregătire a personalului care va participa la organizarea și desfășurarea Președinției României la Consiliul UE;

l) contribuie la elaborarea și fundamentarea proiectului de buget necesar desfășurării evenimentelor pe care MAI le va gestiona pe perioada Președinției României la Consiliul UE;

m) elaborează sau coordonează elaborarea, după caz, a materialelor solicitate MAI de către coordonatorul național pe perioada de pregătire și, din punct de vedere organizatoric, pe perioada exercitării Președinției României la Consiliul UE;

n) întocmește și propune spre aprobare conducerii MAI un raport de evaluare a activităților desfășurate de structurile MAI pe perioada Președinției României la Consiliul UE”.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 28-29 se abrogă.

 

Cap. V secț. a 4^1-a – art. 30^1-30^1 din Regulamentul de organizare și funcționare a Direcției generale afaceri europene, Schengen și relații internaționale (introdus prin OMAI nr. 33/2019)

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la Cap. V, după secț. a 4-a se introduce o nouă secțiune, secț. a 4^1-a – art. 30^1-30^2, cu următorul conținut:

„SECȚIUNEA a 4^1-a

Atribuțiile Serviciului analiză, monitorizare și procese europene orizontale (SAMPEO)

Art. 30^1

(1) Serviciul analiză, monitorizare și procese europene orizontale, denumit în continuare SAMPEO, este organizat și funcționează în cadrul DGAESRI ca structură de specialitate și îndeplinește atribuții privind coordonarea fundamentării pozițiilor MAI în contextul procesului de reformă și al modificărilor instituționale intervenite la nivelul UE și coordonează activitățile organizatorice generate de pregătirea și deținerea de către România a președinției diferitelor formate de cooperare la nivel internațional, european și regional, precum și a celor cu caracter interdisciplinar, pe domeniile de competență ale MAI.

(2) SAMPEO realizează analize, ca urmare a activităților de monitorizare și evaluare a stadiului îndeplinirii sarcinilor care revin DGAESRI sau MAI prin DGAESRI, așa cum acestea decurg din documentele programatice de la nivel guvernamental/național sau al MAI, pe care le prezintă conducerii DGAESRI.

Art. 30^2

(1) În exercitarea atribuțiilor prevăzute la art. 30^1 alin. (1), SAMPEO desfășoară următoarele activități:

a) monitorizează evoluțiile instituționale la nivelul UE;

b) elaborează analize și sinteze legate de evoluțiile instituționale la nivelul UE;

c) coordonează fundamentarea poziției MAI, în baza contribuției structurilor MAI și ale DGAESRI, cu privire la reformele instituționale intervenite la nivelul UE;

d) pregătește, în baza contribuției structurilor MAI și ale DGAESRI, documentația necesară pentru participarea reprezentanților MAI la reuniunile Comitetului de coordonare a sistemului național de gestionare a afacerilor europene și altor comitete și consilii, pe domeniile de competență ale DGAESRI;

e) asigură coordonarea organizării în România a reuniunilor de lucru, formale și informale, ale diferitelor platforme de cooperare la care MAI este parte sau care sunt generate de calitatea României de stat membru UE;

f) gestionează problematica aferentă domeniului afacerilor interne în contextul procesului de activare, de către un stat membru, a art. 50 din Tratatul privind Uniunea Europeană;

g) coordonează activitățile structurilor MAI în contextul deținerii de către România a Președinției Consiliului UE.

(2) Pentru desfășurarea activităților prevăzute la alin. (1) lit. f), SAMPEO:

a) inițiază grupuri de lucru la care participă reprezentanți ai structurilor MAI, cu atribuții în domeniu, în scopul coordonării activităților pe care le implică activarea art. 50 din Tratatul privind Uniunea Europeană;

b) coordonează elaborarea documentelor de poziție și a punctelor de vedere ale MAI pe problematica aferentă domeniului afacerilor interne, realizează evaluări ale impactului instituțional și legislativ al modificărilor instituționale intervenite la nivelul UE și propune înaintarea acestor documente conducerii MAI spre aprobare;

c) informează și consultă structurile MAI reprezentate în grupul de lucru constituit în cadrul MAI pe problematica aferentă domeniului afacerilor interne, în ceea ce privește documentele de poziție și alte documente elaborate de instituțiile europene în procesul de negociere;

d) monitorizează problematica aferentă domeniului afacerilor interne și întocmește materiale pentru informarea conducerii MAI;

e) asigură reprezentarea MAI în grupuri de lucru interinstituționale pe problematica aferentă domeniului afacerilor interne, constituite la inițiativa coordonatorului Sistemului național de gestionare a afacerilor europene;

f) pregătește participarea reprezentanților conducerii MAI la reuniuni pe problematica aferentă domeniului afacerilor interne, organizate de coordonatorul Sistemului național de gestionare a afacerilor europene.

(3) Pentru desfășurarea activităților prevăzute la alin. (1) lit. g), SAMPEO:

a) pregătește participarea la reuniunile comitetelor tematice constituite la nivel național, care sprijină activitatea Consiliului interministerial pentru pregătirea și exercitarea Președinției României la Consiliul UE;

b) pregătește participarea conducerii MAI la Consiliul interministerial pentru pregătirea și exercitarea Președinției României la Consiliul UE;

c) organizează reuniuni de lucru cu omologii din statele care alcătuiesc trio de președinții ale Consiliului UE, pentru stabilirea Programului trio și a dosarelor europene de interes pe componenta afaceri interne, precum și discutarea aspectelor organizatorice legate de exercitarea de către România a Președinției Consiliului UE;

d) organizează reuniuni de lucru cu reprezentanții statelor membre și ai Secretariatului General al Consiliului și ai Comisiei Europene pentru consultări și discutarea componentei afaceri interne din cadrul Programului trio;

e) asigură secretariatul Comitetului de coordonare a procesului de pregătire a Ministerului Afacerilor Interne pentru exercitarea de către România a Președinției Consiliului UE, denumit în continuare Comitet;

f) coordonează organizarea și desfășurarea reuniunilor formale și informale care vor avea loc la Bruxelles și în țară, pe componenta afaceri interne;

g) elaborează contribuția MAI pentru materialele necesare participării reprezentanților MAI la reuniunile Comitetului de coordonare a afacerilor europene și altor comitete și consilii, din perspectiva pregătirii și gestionării Președinției României la Consiliul UE;

h) reprezintă punctul de contact la nivelul MAI pe problematica pregătirii și gestionării Președinției României la Consiliul UE și asigură colaborarea cu MAE, respectiv cabinetul Reprezentantului cu însărcinări speciale pentru pregătirea Președinției României la Consiliul UE;

i) primește, gestionează și distribuie către structurile MAI și instituțiile din subordinea acestuia informațiile transmise de către coordonatorul național pe tema gestionării Președinției României la Consiliul UE;

j) contribuie la elaborarea și fundamentarea proiectului de buget necesar desfășurării evenimentelor pe care MAI le va gestiona pe perioada Președinției României la Consiliul UE;

k) elaborează sau coordonează elaborarea, după caz, a materialelor solicitate MAI de către coordonatorul național pe perioada de pregătire și, din punct de vedere organizatoric, pe perioada exercitării Președinției României la Consiliul UE;

l) întocmește și propune spre aprobare conducerii MAI un raport de evaluare a activităților desfășurate de structurile MAI pe perioada Președinției României la Consiliul UE.

(4) În exercitarea atribuțiilor sale prevăzute la art. 301 alin. (2), SAMPEO desfășoară următoarele activități:

a) monitorizează stadiul îndeplinirii sarcinilor care revin DGAESRI sau MAI prin DGAESRI așa cum acestea decurg din documentele programatice de la nivelul MAI sau guvernamental/național;

b) realizează, la solicitarea conducerii DGAESRI sau din proprie inițiativă, analize și evaluări privind modul de îndeplinire a sarcinilor prevăzute la lit. a);

c) centralizează, prelucrează și analizează informațiile primite de la structurile din cadrul DGAESRI referitoare la activitățile planificate ale acestora și prezintă rezultatele conducerii DGAESRI”.

 

Art. 34 lit. c)-d) din Regulamentul de organizare și funcționare a Direcției generale afaceri europene, Schengen și relații internaționale (modificat prin OMAI nr. 33/2019)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, la art. 34, lit. c)-d) prevedeau:

„Pentru exercitarea rolului său în domeniul detașării experților naționali la instituțiile și organismele UE și la INTERPOL, SREMI are următoarele atribuții:

(…)”.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 34, lit. c)-d) se modifică și vor avea următorul conținut:

„Pentru exercitarea rolului său în domeniul detașării experților naționali la instituțiile și organismele UE și la INTERPOL, SREMI are următoarele atribuții:

(…)

c) fundamentează răspunsul la solicitările formulate de personalul MAI în temeiul art. 4 alin. (1) sau (3) din Legea nr. 105/2012 privind detașarea experților naționali la instituțiile și organismele Uniunii Europene și eliberează avizul pozitiv/negativ în termen de două zile lucrătoare;

d) îndeplinește funcția de punct focal pentru experții naționali detașați (END) în raport cu structurile din aparatul central al MAI și cu structurile fără personalitate juridică din subordinea MAI;”.

 

Art. 34 lit. h) din Regulamentul de organizare și funcționare a Direcției generale afaceri europene, Schengen și relații internaționale (abrogat prin OMAI nr. 33/2019)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, la art. 34, lit. h) prevedea:

„Pentru exercitarea rolului său în domeniul detașării experților naționali la instituțiile și organismele UE și la INTERPOL, SREMI are următoarele atribuții:

(…)

h) analizează solicitările formulate în temeiul art. 4 alin. (1) sau (3) din Legea nr. 105/2012 de personalul MAI din structurile pentru care DGAESRI îndeplinește rolul de punct focal și întocmește notele către conducerea MAI prin care se fundamentează răspunsul la solicitările acestora;”.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 34, lit. h) se abrogă.

 

Cap. V titlul secț. a 4-a și art. 23 – sintagma „Serviciul/Serviciului pentru relația cu teritoriul și serviciile publice comunitare”  din Regulamentul de organizare și funcționare a Direcției generale afaceri europene, Schengen și relații internaționale (modificat prin OMAI nr. 33/2019)

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la Cap. V în titlul secț. a 4-a și în art. 23 – sintagma „Direcția/Direcției procese europene orizontale și coordonarea instituțiilor prefectului” se înlocuiește cu sintagma „Serviciul/Serviciului pentru relația cu teritoriul și serviciile publice comunitare”.

 

Cap. V titlul secț. a 4-a și art. 23 – acronimul „SRTSPC” din Regulamentul de organizare și funcționare a Direcției generale afaceri europene, Schengen și relații internaționale (modificat prin OMAI nr. 33/2019)

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la Cap. V în titlul secț. a 4-a și în art. 23 – acronimul „DPEOCIP” se înlocuiește cu acronimul „SRTSPC”.

 

Anexa nr. 2 din Regulamentul de organizare și funcționare a Direcției generale afaceri europene, Schengen și relații internaționale (modificat prin OMAI nr. 33/2019)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, anexa nr. 2 prevedea:

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, anexa nr. 2 se modifică și va avea următorul conținut:

 

 

Alte prevederi

 

Conform art. II, OMAI nr. 163/2016 pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Direcției generale afaceri europene, Schengen și relații internaționale, se va republica dându-se textelor o nouă numerotare. Totodată, art. III stabilește faptul că Serviciului de analiză, monitorizare și procese europene orizontale, până la data de 31 august 2019, funcționează Compartimentul reforma instituțională la nivelul UE și Compartimentul PRES RO pentru a sprijini activitățile generate de pregătirea și deținerea de către România a Președinției Consiliului UE.

Regulamentul de organizare și funcționare a Direcției generale afaceri europene, Schengen și relații internaționale – modificări (OMAI nr. 33/2019) was last modified: aprilie 15th, 2019 by Redacția ProLege
0 Shares

Recomandări

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter