Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului de mediere – modificări (Hotărârea CM nr. 174/2019)

21 nov. 2019
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 605
Actul modificatActul modificatorSumar
 

Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului de mediere

(M. Of. nr.  505 din 27 iulie 2007)

 

Hotărârea  nr. 174/2019 din 23 septembrie 2019 privind modificarea și completarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului de mediere, aprobat prin Hotărârea Consiliului de mediere nr. 5/2007

(M. Of. nr. 920 din 14 noiembrie 2019)

Forumul Național de Drept Bancar, ediția a II-a

– modifică: art. 1 alin. (2), art. 3 alin. (1^1), art. 5 alin. (2), art. 6 alin. (1), art. 8 alin. (3) și (3^1), art. 8 alin. (5) lit. a), art. 8 alin. (7), art. 9 lit. j) și k), art. 13 alin. (3), art. 15 alin. (4) și (6), art. 16 lit. q), art. 17 lit. d) și m), art. 39 alin. (3) și (5), art. 40 lit. e.1) și e.2), Cap. VI;

– introduceart. 1 alin. (3) – (5),  art. 5 alin. (1^1), art. 7 alin. (3), art. 8 alin. (1^1), art. 8 alin. (4) lit. h) și i), art. 8 alin. (13) și (14), art. 11 alin. (3), art. 16 lit. z).

 

În M. Of. nr. 920 din 14 noiembrie 2019 s-a publicat Hotărârea  nr. 174/2019 din 23 septembrie 2019 privind modificarea și completarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului de mediere, aprobat prin Hotărârea Consiliului de mediere nr. 5/2007.

Vă prezentăm, în continuare, modificările aduse Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului de mediere.

 

Art. 1 alin. (2) din Regulament (modificat prin Hotărârea nr. 174/2019) 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 1 alin. (2) prevedea următoarele aspecte:

„(2) Consiliul de mediere este autoritatea competentă din România privind recunoașterea diplomelor și calificărilor profesionale pentru profesia de mediator, ca profesie reglementată, în conformitate cu Legea nr. 192/2006 privind medierea și organizarea profesiei de mediator, cu modificările și completările ulterioare, și cu Legea nr. 200/2004 privind recunoașterea diplomelor și calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din România, cu modificările și completările ulterioare.”

 

Noua reglementarePotrivit noii reglementări, art. 1 alin. (2) se modifică și va avea următorul conținut:

(2) Consiliul de mediere este singura autoritate competentă din România care reglementează formarea profesională inițială și continuă a mediatorilor în conformitate cu Legea nr. 192/2006 privind medierea și organizarea profesiei de mediator, cu modificările și completările ulterioare, Legea nr. 200/2004 privind recunoașterea diplomelor și calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din România, cu modificările și completările ulterioare. Consiliul de mediere este autoritatea competentă din România privind recunoașterea diplomelor și calificărilor profesionale pentru profesia de mediator.

Conferința națională „Prevenirea și combaterea spălării banilor”. Impactul noii legi asupra profesiilor liberale

 
 

Art. 3 alin. (1^1) din Regulament (modificat prin Hotărârea nr. 174/2019) 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 3 alin. (1^1) prevedea următoarele aspecte:

„(1^1 ) Mediatorul autorizat este înscris în Tabloul mediatorilor în condițiile prevăzute la art. 12 din Lege.”

 

Noua reglementarePotrivit noii reglementări, art. 3 alin. (1^1) se modifică și va avea următorul conținut:

(1^1) Mediatorul autorizat este înscris în Tabloul mediatorilor în condițiile prevăzute la art. 12 din Lege. Tabloul este actualizat de Consiliul de mediere periodic și cel puțin o dată pe an este publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, și este pus la dispoziția celor interesați la sediul Consiliului, al instanțelor judecătorești, al autorităților administrației publice locale, la sediul Ministerului Justiției și pe pagina de internet a Consiliului de mediere.

 
 

Art. 5 alin. (2) din Regulament (modificat prin Hotărârea nr. 174/2019) 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 5 alin. (2) prevedea următoarele aspecte:

„(2) Pot avea calitatea de membru al Consiliului persoanele care îndeplinesc cumulativ condițiile stabilite prin Statutul profesiei de mediator.”

 

Noua reglementarePotrivit noii reglementări, art. 5 alin. (2) se modifică și va avea următorul conținut:

(2) Pot avea calitatea de membru al Consiliului de mediere mediatorii autorizați care îndeplinesc cumulativ condițiile stabilite prin Lege, Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului de mediere și prin Statutul profesiei de mediator.

 
 

Art. 6 alin. (1) din Regulament (modificat prin Hotărârea nr. 174/2019) 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 6 alin. (1) prevedea următoarele aspecte:

„(1) Activitatea executivă a Consiliului este coordonată de un președinte și un vicepreședinte, aleși prin vot secret dintre membrii săi, pe durata prevăzută la art. 17 alin. (4) din Lege.”

 

Noua reglementarePotrivit noii reglementări, art. 6 alin. (1) se modifică și va avea următorul conținut:

(1) Activitatea executivă a Consiliului este coordonată de un președinte și un vicepreședinte, aleși prin vot secret dintre membrii săi, pe durata prevăzută la art. 17 alin. (4) din Lege.”

 
 

Art. 8 alin. (3) și (3^1) din Regulament (modificate prin Hotărârea nr. 174/2019) 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 8 alin. (3) și (3^1) prevedeau următoarele aspecte:

„(3) Pentru a asigura calitatea formării inițiale și continue a mediatorilor, Consiliul poate constitui un departament pentru calitatea formării în mediere.”

„(3^1 ) Pentru implementarea Directivei 2013/11/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 21 mai 2013 privind soluționarea alternativă a litigiilor în materie de consum și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2.006/2004 și a Directivei 2009/22/CE (Directiva privind SAL în materie de consum) și a Regulamentului (UE) nr. 524/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 mai 2013 privind soluționarea online a litigiilor în materie de consum și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2.006/2004 și a Directivei 2009/22/CE (Regulamentul privind SOL în materie de consum), Consiliul de mediere înființează Departamentul SAL-SOL în cadrul căruia va funcționa un grup de lucru pentru transpunerea acestora și înființează Registrul Entităților SAL-SOL.”

 

Noua reglementarePotrivit noii reglementări, art. 8 alin. (3) și (3^1) se modifică și vor avea următorul conținut:

(3) Pentru a asigura calitatea formării inițiale și continue a mediatorilor, Consiliul poate constitui un departament pentru calitatea formării în mediere.

(3^1) Pentru implementarea Directivei 2013/11/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 21 mai 2013 privind soluționarea alternativă a litigiilor în materie de consum și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2.006/2004 și a Directivei 2009/22/CE (Directiva privind SAL în materie de consum) și a Regulamentului (UE) nr. 524/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 mai 2013 privind soluționarea online a litigiilor în materie de consum și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2.006/2004 și a Directivei 2009/22/CE (Regulamentul privind SOL în materie de consum), Consiliul de mediere înființează Departamentul SAL-SOL în cadrul căruia va funcționa un grup de lucru pentru transpunerea acestora și înființează Registrul entităților SAL-SOL.

 
 

 

Art. 8 alin. (5) lit. a) din Regulament (modificat prin Hotărârea nr. 174/2019) 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 8 alin. (5) lit. a) prevedea următoarele aspecte:

„a) În maximum 3 luni de la constituire, comisiile consultative cu caracter permanent elaborează și adoptă regulamente proprii de organizare și funcționare, cu respectarea atribuțiilor stabilite de Consiliu, și le supun aprobării membrilor Consiliului, reuniți în ședință.”

 

Noua reglementarePotrivit noii reglementări, art. 8 alin. (5) lit. a) se modifică și va avea următorul conținut:

a) În maximum 6 luni de la constituire, comisiile consultative cu caracter permanent elaborează și adoptă regulamente proprii de organizare și funcționare, cu respectarea atribuțiilor stabilite de Consiliu, și le supun aprobării membrilor Consiliului, reuniți în ședință;

 
 

Art. 8 alin. (7) din Regulament (modificat prin Hotărârea nr. 174/2019) 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 8 alin. (7) prevedea următoarele aspecte:

„(7) Comisia consultativă pentru calitatea formării este constituită din reprezentanți, cel puțin de nivel formator, ai furnizorilor de formare înscriși în Lista furnizorilor de formare autorizați de Consiliu și are ca rol formularea de propuneri și recomandări privind îmbunătățirea calității formării inițiale și continue a mediatorilor, precum și avizarea proiectelor de hotărâri ale Consiliului referitoare la sistemul de formare inițială și continuă, cu excepția standardelor de formare.”

 

Noua reglementarePotrivit noii reglementări, art. 8 alin. (7) se modifică și va avea următorul conținut:

(7) Comisia consultativă pentru calitatea formării este constituită din reprezentanți, cel puțin de nivel formator principal, ai furnizorilor de formare înscriși în Lista furnizorilor de formare autorizați de Consiliu și are ca rol formularea de propuneri și recomandări privind îmbunătățirea calității formării inițiale și continue a mediatorilor, precum și avizarea proiectelor de hotărâri ale Consiliului referitoare la sistemul de formare inițială și continuă, inclusiv cele ale Institutului de Formare Continuă, cu excepția standardelor de formare.

 
 

Art. 9 lit. j) și k) din Regulament (modificate prin Hotărârea nr. 174/2019) 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 9 lit. j) și k) prevedeau următoarele aspecte:

„j) donații, sponsorizări, alte surse de finanțare, dobândite în condițiile legii;

k) resurse obținute de la bugetul de stat sau de la bugetele locale;”

 

Noua reglementarePotrivit noii reglementări, art. 9 lit. j) și k) se modifică și vor avea următorul conținut:

j) donații, subvenții, sponsorizări, finanțări și alte surse de venit, dobândite în condițiile legii;

k) alte sume rezultate din activitatea Consiliului, stabilite prin prezentul regulament, hotărârile Consiliului de mediere și Statutul profesiei de mediator;

 
 

 

Art. 13 alin. (3) din Regulament (modificate prin Hotărârea nr. 174/2019) 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 13 alin. (3) prevedea următoarele aspecte:

„(3) Președintele prezidează ședințele Consiliului și ale Comisiei permanente.”

 

Noua reglementarePotrivit noii reglementări, art. 13 alin. (3) se modifică și va avea următorul conținut:

(3) Președintele convoacă și prezidează ședințele Consiliului și ale Comisiei permanente.

 
 

Art. 15 alin. (4) și (6) din Regulament (modificate prin Hotărârea nr. 174/2019) 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 15 alin. (4) și (6) prevedeau următoarele aspecte:

„(4) Ordinea de zi pentru ședințele ordinare se afișează pe portalul web al Consiliului cu minimum 10 zile înainte de data ședinței, cu indicarea orei și locului desfășurării ședinței, iar pentru ședințele extraordinare se afișează cu minimum 3 zile înainte.

(6) Lucrările Consiliului se desfășoară în prezența a cel puțin 7 membri.”

 

Noua reglementarePotrivit noii reglementări, art. 15 alin. (4) și (6) se modifică și vor avea următorul conținut:

(4) Ordinea de zi pentru ședințele ordinare se afișează pe portalul web al Consiliului cu minimum 5 zile înainte de data ședinței, cu indicarea orei și a locului desfășurării ședinței, iar pentru ședințele extraordinare se afișează cu minimum 1 zi înainte.

(6) Lucrările Consiliului se desfășoară în prezența a cel puțin 7 membri. La lucrările Consiliului de mediere pot fi invitate să participe persoane din orice alte instituții sau organisme profesionale a căror consultare este necesară pentru luarea măsurilor sau adoptarea hotărârilor.

 
 

Art. 16 lit. q) din Regulament (modificat prin Hotărârea nr. 174/2019) 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 16 lit. q) prevedea următoarele aspecte:

„q) elaborează și modifică codul etic al membrilor Consiliului, cu consultarea Comisiei consultative a corpului profesional al mediatorilor;”

 

Noua reglementarePotrivit noii reglementări, art. 16 lit. q) se modifică și va avea următorul conținut:

q) elaborează și modifică Codul de etică și deontologie profesională a mediatorilor autorizați și normele de răspundere disciplinară a acestora, cu consultarea Corpului profesional al mediatorilor cu drept de exercitare a profesiei;

 
 

Art. 17 lit. d) și m) din Regulament (modificate prin Hotărârea nr. 174/2019) 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 17 lit. d) și m) prevedeau următoarele aspecte:

„d) autorizează cursurile și programele de formare a mediatorilor, în condițiile standardelor de formare a mediatorului, și autorizează furnizorii de formare să deruleze cursuri și programe de formare autorizate de Consiliu;

m) stabilește condițiile de atestare a calificării ca mediator, precum și cele de echivalare ori compensare a pregătirii în mediere, prevăzute de art. 8 alin. (5) din Lege;”

 

Noua reglementarePotrivit noii reglementări, art. 17 lit. d) și m) se modifică și vor avea următorul conținut:

d) autorizează cursurile și programele de formare a mediatorilor, în condițiile standardelor de formare a mediatorului, și autorizează furnizorii de formare să deruleze cursuri și programe de formare autorizate de Consiliu, verifică modul de organizare și desfășurare a cursurilor și programelor de formare a mediatorilor prin Comisia consultativă pentru calitatea formării;

m) stabilește condițiile de atestare a calificării ca mediator, precum și pe cele de echivalare ori compensare a pregătirii în mediere, prevăzute de art. 8 alin. (5) din Lege, și emite atestatul de calificare ca mediator și certificatul de absolvire în conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 129/2000, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 
 

Art. 39 alin. (3) și (5) din Regulament (modificate prin Hotărârea nr. 174/2019) 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 39 alin. (3) și (5) prevedeau următoarele aspecte:

„(3) Pe baza documentelor depuse conform art. 40 alin. (1), Consiliul constată că sunt îndeplinite condițiile prevăzute la alin. (2) lit. a) -c) și emite o hotărâre și autorizația de mediator.

(5) Activitatea de mediator poate fi desfășurată de la data înscrierii în Tabloul mediatorilor actualizat lunar pe portalul web al Consiliului, în condițiile legii și ale Regulamentului, și emiterii autorizației de mediator de către Consiliu.”

 

Noua reglementarePotrivit noii reglementări, art. 39 alin. (3) și (5) se modifică și vor avea următorul conținut:

(3) Pe baza documentelor depuse conform art. 40 alin. (1), Consiliul constată că sunt îndeplinite condițiile prevăzute la alin. (2) lit. a) – c) și emite o hotărâre și autorizația de mediator.

(5) Activitatea de mediator poate fi desfășurată de la data înscrierii în Tabloul mediatorilor actualizat periodic pe portalul web al Consiliului, în condițiile legii și ale regulamentului, și emiterii autorizației de mediator de către Consiliu.

 
 

 

Art. 40 lit. e.1) și e.2) din Regulament (modificate prin Hotărârea nr. 174/2019) 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 40 lit. e.1) și e.2) prevedeau următoarele aspecte:

„e.1) certificatul de absolvire a cursului de formare ca mediator obținut în condițiile Legii, emis de Consiliu și completat de furnizorul de formare autorizat; sau

e.2) dovada absolvirii unui program postuniversitar de nivel master în domeniul medierii, acreditat conform Legii și avizat de Consiliu; sau”

 

Noua reglementarePotrivit noii reglementări, art. 40 lit. e.1) și e.2) se modifică și vor avea următorul conținut:

e.1) certificatul de absolvire a cursului de formare ca mediator obținut în condițiile Legii, emis de Consiliu în conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 129/2000, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

e.2) atestatul de calificare ca mediator emis de Consiliul de mediere;

 
 

 

Cap. VI din Regulament (modificat prin Hotărârea nr. 174/2019) 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, Cap. VI prevedea următoarele aspecte:

„CAPITOLUL VI – Normele de răspundere disciplinară a mediatorilor

SECȚIUNEA 1

Dispoziții generale

Art. 53 – Protecția onoarei și prestigiului profesiei, precum și respectarea normelor de reglementare a profesiei sunt în sarcina Consiliului.

Art. 54. – Prin probitate profesională se înțelege respectarea obligațiilor profesionale din conținutul Legii, al prezentului regulament, al Codului de etică și deontologie profesională a mediatorilor autorizați și al hotărârilor Consiliului.

Art. 55. – (1) Atrage răspunderea disciplinară neîndeplinirea obligațiilor profesionale stabilite în sarcina mediatorilor prin Lege, prin prezentul regulament, prin Codul de etică și deontologie profesională a mediatorilor autorizați și prin hotărârile Consiliului de mediere, care aduc atingere probității profesionale.

(2) În exercitarea atribuțiilor sale, Consiliul se poate sesiza din oficiu cu privire la neîndeplinirea obligațiilor profesionale ale mediatorilor.

Art. 56. – Răspunderea disciplinară a mediatorului nu exclude răspunderea civilă, penală sau administrativă.

Art. 57. – Acțiunea disciplinară poate fi exercitată în termen de cel mult un an de la data săvârșirii abaterii.

Art. 58. – Repetarea unei abateri disciplinare constituie o circumstanță agravantă care va fi luată în considerare la aplicarea sancțiunii.

Art. 59. – Consiliul este obligat să țină evidența sancțiunilor disciplinare aplicate fiecărui mediator.

Art. 60. – În cadrul Consiliului funcționează Comisia de disciplină cu competențele stabilite de Lege, care efectuează cercetarea abaterii și sesizează Consiliul, constituit ca instanță disciplinară în condițiile legii.

SECȚIUNEA a 2-a

Organizarea și funcționarea Comisiei de disciplină

Art. 61. – (1) Consiliul hotărăște ca, ori de câte ori este nevoie, să se constituie o comisie de disciplină, din care fac parte în mod obligatoriu un membru al Consiliului anume desemnat prin hotărâre a Consiliului de mediere în calitate de președinte al Comisiei de disciplină, 2 reprezentanți ai mediatorilor și un secretar.

(2) Procedura de numire a celor 2 reprezentanți ai mediatorilor ca membri în Comisia de disciplină este următoarea:

(i) fiecare asociație înregistrată de Consiliul de mediere ca asociație profesională a mediatorilor poate desemna anual, până la data de 31 martie, maximum 2 mediatori autorizați din rândul membrilor săi, care sunt înscriși într-o listă, pentru o perioadă de maximum un an calendaristic;

(ii) ordinea înscrierii în listă se stabilește prin tragere la sorți de către Secretariatul tehnic, sub coordonarea președintelui Comisiei de disciplină;

(iii) desemnarea pentru cercetarea unei cauze se va face prin rotație, începând cu primii 2 mediatori de pe lista rezultată în urma tragerii la sorți de către Secretariatul tehnic. În măsura în care din motive întemeiate mediatorul desemnat în ordine cronologică nu poate face parte din Comisia de disciplină, se va numi următorul de pe listă, iar după epuizarea listei, aceasta se va relua de la primul mediator înscris în listă;

(iv) numirea în Comisia de disciplină a celor 2 reprezentanți ai mediatorilor se face prin decizie a președintelui Consiliului de mediere, în care se va preciza totodată obiectul cercetării și perioada pentru care Comisia a fost învestită.

(3) Consilierul juridic al Consiliului de mediere deține de drept funcția de secretar în Comisia de disciplină.

Art. 62. – Comisia de disciplină astfel desemnată este coordonată de președintele său, care este membru al Consiliului. Consiliul va desemna din personalul angajat cu contract un secretar, care devine membru al comisiei, ține evidențele și efectuează lucrările necesare desfășurării activității comisiei. Secretarul lucrează sub îndrumarea președintelui.

Art. 63. – Comisia de disciplină are în compență cercetarea abaterii, în urma căreia se întocmește un dosar care va fi înaintat Consiliului. Cu privire la răspunderea disciplinară a mediatorilor, Consiliul hotărăște cu majoritatea prevăzută de art. 19 din Lege, în termen de 30 de zile de la sesizarea sa.

Art. 64. – Cheltuielile necesare activității Comisiei de disciplină și ale Consiliului, ca instanță disciplinară, sunt suportate din bugetul Consiliului.

 

SECȚIUNEA a 3-a

Reguli de procedură

Art. 65. – Orice persoană interesată poate sesiza Consiliul în legătură cu săvârșirea de către un mediator a unei abateri prevăzute la art. 38 din Lege.

Art. 66. – (1) Plângerea se va face în scris și va fi semnată. Aceasta trebuie să cuprindă numele, domiciliul sau reședința părții și abaterea pretins săvârșită de către mediator.

(2) Lipsa datelor de identificare a petentului sau a semnăturii duce la respingerea plângerii formulate.

Art. 67. – (1) Cercetarea abaterii se va face cu celeritate. Cercetarea abaterii se efectuează de către Comisia de disciplină desemnată în condițiile art. 40 din Lege, în termen de cel mult 60 de zile de la data înregistrării plângerii.

(2) Audierea petentului și a mediatorului este obligatorie.

(3) Mediatorul cercetat va fi înștiințat în vederea luării la cunoștință despre plângere și piesele dosarului întocmit, pentru a-și putea formula apărarea.

(4) Convocarea părților în vederea audierii se face prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire.

Art. 68. – Cercetarea disciplinară se efectuează numai după îndeplinirea demersurilor arătate la art. 67.

Art. 69. – Refuzul de a da curs convocării nu împiedică desfășurarea cercetării disciplinare. În caz de neprezentare, se va încheia un proces-verbal semnat de către membrii comisiei, din care să rezulte faptul că, deși procedural convocați, mediatorul și/sau petentul nu s-au prezentat la termenul stabilit.

Art. 70. – (1) În cursul cercetărilor, președintele Comisiei de disciplină va asculta persoana care a formulat plângerea, precum și orice alte persoane ale căror declarații pot elucida cazul, va efectua verificări de înscrisuri și va culege informații în legătură cu abaterea pretins săvârșită, prin mijloacele prevăzute de lege.

(2) Pe baza datelor culese va întocmi un dosar al abaterii cercetate. Dosarul cuprinde și un referat scris în care va consemna faptele, probele administrate, poziția celui cercetat și propunerea de sancționare sau de neaplicare a unei sancțiuni disciplinare.

(3) Dosarul astfel întocmit va fi înaintat Consiliului, care, în termen de 30 de zile de la primirea lui, va hotărî cu privire la răspunderea disciplinară a mediatorului.

Art. 71. – La stabilirea sancțiunilor, astfel cum sunt prevăzute la art. 39 din Lege, se va ține seama de gravitatea faptei, de cauzele și împrejurările în care aceasta a fost săvârșită, de gradul de vinovăție al mediatorului, dacă acesta a avut și alte abateri în trecut, precum și de urmările abaterii.

Art. 72. – Limitele amenzii prevăzute de art. 39 alin. (1) lit. b) din Lege se actualizează anual de către Consiliu.

Art. 73. – Hotărârea motivată se comunică, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire sau direct prin semnătură pe copie, mediatorului cercetat și petentului, în termen de cel mult 15 zile de la pronunțarea hotărârii cu privire la răspunderea disciplinară a mediatorului.

Art. 74. – (1) Hotărârea Consiliului prin care s-a aplicat una dintre sancțiunile prevăzute de art. 39 alin. (1) din Lege poate fi atacată la instanța de contencios administrativ competentă de la domiciliul sau reședința mediatorului, în termen de 15 zile de la comunicarea acesteia.

(2) Acțiunea în contencios declanșată potrivit alin. (1) suspendă executarea hotărârii atacate.

(3) Consiliul, la cererea instanței de judecată, va înainta dosarul cauzei în copie certificată.

Art. 75. – (1) Hotărârea disciplinară rămasă definitivă este obligatorie față de părți și Consiliu. Hotărârea de aplicare a amenzii prevăzute de art. 39 alin. (1) lit. b) din Lege constituie titlu executoriu.

(2) Neachitarea amenzii aplicate în termen de 30 de zile de la data rămânerii definitive a hotărârii de sancționare atrage suspendarea de drept a calității de mediator până la achitarea sumei.

(3) După plata amenzii, măsura suspendării din calitatea de mediator încetează.

SECȚIUNEA a 4-a

Suspendare. Perimare. Reabilitare

Art. 76. – Consiliul, ca instanță disciplinară, va putea suspenda cercetarea plângerii:

a) când ambele părți o cer;

b) când s-a început urmărirea penală pentru o infracțiune care ar avea o înrâurire hotărâtoare asupra soluției ce urmează a se da.

Art. 77. – Cercetarea plângerii se reia prin cererea de redeschidere făcută de către una dintre părți.

Art. 78. – Petentul poate oricând să renunțe la cercetarea plângerii, fie verbal în ședința Comisiei de disciplină, fie prin cerere scrisă.

Art. 79. – Orice sesizare disciplinară se perimă de drept dacă a rămas în nelucrare timp de un an din vina petentului.

Art. 80. – Cursul perimării este suspendat atât timp cât dăinuiește suspendarea pronunțată în baza art. 76.

Art. 81. – Perimarea se constată din oficiu sau la cererea părții interesate.

Art. 82. – Mediatorul sancționat se reabilitează de drept în termen de un an de la terminarea executării sancțiunii aplicate.

Art. 83. – Răspunderea civilă a mediatorului poate fi angajată, în condițiile legii civile, pentru cauzarea de prejudicii prin încălcarea obligațiilor profesionale.”

 

Noua reglementarePotrivit noii reglementări, Cap. VI se modifică și va avea următorul conținut:

CAPITOLUL VI

    Comisiile de disciplină

 ART. 52^19

    (1) Consiliul de mediere, ca urmare a sesizării din oficiu sau a primirii în scris și sub semnătură a unei sesizări privind abateri ale mediatorilor prevăzute de art. 38 din Lege, decide constituirea comisiilor de disciplină formate dintr-un membru al Consiliului și 2 reprezentanți ai mediatorilor, numiți prin hotărâre de Consiliu.

    (2) Invitarea celui în cauză în vederea audierii este obligatorie. În caz de neprezentare se va încheia un proces-verbal semnat de membrii comisiei din care sa reiasă că mediatorul a fost invitat și nu s-a prezentat la termenul stabilit.

    (3) Cercetarea se efectuează în termen de cel mult 60 de zile de la data autosesizării sau înregistrării sesizării, iar dosarul cu propunerea de sancționare sau neaplicare a unei sancțiuni disciplinare se înaintează Consiliului de mediere, care hotărăște cu privire la răspunderea disciplinară a mediatorului.

    (4) Procedura de cercetare disciplinară în cazul abaterilor prevăzute de art. 38 lit. f) din Lege se desfășoară în conformitate cu prevederile Statutului profesiei de mediator.

    (5) Hotărârea Consiliului de mediere de aplicare a sancțiunilor poate fi atacată la instanța de contencios administrativ competentă.

    (6) Hotărârea de aplicare a amenzii prevăzută la art. 39 alin. (1) lit. b) din Lege, rămasă definitivă, constituie titlu executoriu. Neachitarea acestei amenzi în termen de 30 de zile de la data rămânerii definitive a hotărârii de sancționare atrage de drept suspendarea calității de mediator până la achitarea sumei.

    ART. 52^20

    Răspunderea disciplinară intervine pentru următoarele abateri:

a) încălcarea obligației de confidențialitate, imparțialitate și neutralitate;

b) refuzul de a răspunde cererilor formulate de autoritățile judiciare, în cazurile prevăzute de lege;

c) refuzul de a restitui înscrisurile încredințate de părțile aflate în conflict;

d) reprezentarea sau asistarea unei părți într-o procedură judiciară sau arbitrală având ca obiect conflictul supus medierii;

e) săvârșirea unor fapte care aduc atingere probității profesionale;

f) neplata taxelor profesionale.

    ART. 52^21

    Sancțiunile disciplinare se aplică în raport cu gravitatea abaterii și constau în:

a) observație scrisă;

b) amendă de la 50 lei la 500 lei, limite care se actualizează periodic în funcție de rata inflației;

c) suspendarea din calitatea de mediator pe o durată de la o lună la 6 luni;

d) încetarea calității de mediator.

 
 

Art. 1 alin. (3) – (5) din Regulament (introduse prin Hotărârea nr. 174/2019) 
Noua reglementarePotrivit noii reglementări, la art. 1, după alin. (2) se introduc trei noi alineate, alin. (3) – (5), cu următorul cuprins:

(3) Consiliul de mediere înființează și reglementează Institutul de Formare Continuă, în vederea creșterii calității pregătirii profesionale continue a mediatorilor autorizați. Consiliul de mediere adoptă Regulamentul de organizare și funcționare a Institutului de Formare Continuă.

(4) În structura Consiliului de mediere funcționează un secretariat tehnic, alcătuit dintr-un număr de persoane stabilit prin organigramă și aprobat de Consiliul de mediere.

(5) Totalitatea mediatorilor autorizați de Consiliul de mediere constituie Corpul profesional al mediatorilor din România.

 
 

Art. 5 alin. (1^1) din Regulament (introdus prin Hotărârea nr. 174/2019) 
Noua reglementarePotrivit noii reglementări, la art. 5, după alin. (1) se introduce un nou alineat, alin. (1^1), cu următorul cuprins:

(1^1) Consiliul de mediere este format din 9 membri titulari și 3 membri supleanți, aleși prin vot direct și secret de mediatorii cu drept de vot.

 
 

Art. 7 alin. (3) din Regulament (introdus prin Hotărârea nr. 174/2019) 
Noua reglementarePotrivit noii reglementări, la art. 7, după alin. (2) se introduce un nou alineat, alin. (3), cu următorul cuprins:

(3) La lucrările Consiliului de mediere pot fi invitate să participe persoane din orice alte instituții sau organisme profesionale a căror consultare este necesară pentru luarea măsurilor sau adoptarea hotărârilor.

 
 

Art. 8 alin. (1^1) din Regulament (introdus prin Hotărârea nr. 174/2019) 
Noua reglementarePotrivit noii reglementări, la art. 8, după alin. (1) se introduce un nou alineat, alin. (1^1), cu următorul cuprins:

(1^1) Consiliul de mediere are următoarele atribuții principale:

a) promovează activitatea de mediere și reprezintă interesele mediatorilor autorizați în scopul asigurării calității serviciilor din domeniul medierii, conform prevederilor Legii, Statutului profesiei de mediator, hotărârilor și prezentului regulament;

b) protejează onoarea și prestigiul profesiei, precum și respectarea normelor de reglementare a profesiei;

c) elaborează standardele de formare în domeniul medierii, pe baza celor mai bune practici internaționale în materie, precum și standardele de formare în domeniul SAL;

d) autorizează programele de formare profesională inițială și continuă, precum și pe cele de specializare a mediatorilor;

e) întocmește și actualizează lista furnizorilor de formare profesională care au obținut autorizarea;

f) autorizează mediatorii, în condițiile prevăzute de Lege, de Statutul profesiei de mediator și de procedura stabilită prin prezentul regulament;

g) hotărăște asupra reducerii perioadei primei etape de pregătire profesională continuă;

h) cooperează, prin intermediul Sistemului de informare în cadrul pieței interne, cu autoritățile competente din celelalte state membre ale Uniunii Europene, ale Spațiului Economic European și din Confederația Elvețiană, în vederea asigurării controlului mediatorilor și al serviciilor pe care aceștia le prestează, în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 49/2009 privind libertatea de stabilire a prestatorilor de servicii și libertatea de a furniza servicii în România, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 68/2010, cu modificările ulterioare;

i) întocmește și actualizează Tabloul mediatorilor autorizați;

j) ține evidența birourilor mediatorilor autorizați;

k) supraveghează respectarea standardelor de formare în domeniul medierii;

l) eliberează certificatul de absolvire în conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulților, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

m) eliberează atestatul de calificare ca mediator;

n) adoptă Codul de etică și deontologie profesională a mediatorilor autorizați, precum și normele de răspundere disciplinară a acestora;

o) ia măsuri pentru respectarea prevederilor Codului de etică și deontologie profesională a mediatorilor autorizați și aplică normele privind răspunderea disciplinară a acestora;

p) face propuneri pentru completarea sau, după caz, corelarea legislației privind medierea;

q) adoptă regulamentul privind organizarea și funcționarea sa;

r) organizează alegerile pentru următorul consiliu de mediere și elaborează procedurile de organizare a alegerilor. Declanșarea procedurii de organizare a alegerilor se face cu 6 luni înainte de expirarea mandatului consiliului de mediere la acea dată;

s) mandatează organele de conducere ale corpului profesional al mediatorilor județean (C.P.M.J.) și reprezentantul ales al Comisiei privind relația cu sistemul judiciar, în baza unui contract de mandat, cu atribuțiile precizate în prezentul regulament;

t) numește organele de conducere a C.P.M.J. și reprezentantul Comisiei privind relația cu sistemul judiciar în situațiile în care nu se depun candidaturi sau locurile au rămas vacante;

u) aprobă planul de activitate anual al organelor de conducere ale C.P.M.J.;

v) sprijină, coordonează, supraveghează și controlează activitatea desfășurată de organele de conducere ale C.P.M.J. și a reprezentanților aleși/numiți ai Comisiei privind relația cu sistemul judiciar de pe lângă curtea de apel;

w) revocă, în caz de neîndeplinire din culpă a mandatului conferit, organele de conducere ale C.P.M.J. (președintele și vicepreședinții), precum și pe reprezentantul ales/numit al Comisiei privind relația cu sistemul judiciar de pe lângă curtea de apel;

x) soluționează sesizările făcute împotriva hotărârilor organelor de conducere ale C.P.M.J.;

y) îndeplinește orice alte atribuții prevăzute de lege.

 
 

Art. 8 alin. (4) lit. h) și i) din Regulament (introduse prin Hotărârea nr. 174/2019) 
Noua reglementarePotrivit noii reglementări, la art. 8 alin. (4), după lit. g) se introduc două noi litere, lit. h) și i), cu următorul cuprins:

h) Comisia pentru relații internaționale;

i) Comisia pentru elaborare proiecte.

 
 

Art. 8 alin. (13) și (14) din Regulament (introduse prin Hotărârea nr. 174/2019) 
Noua reglementarePotrivit noii reglementări, la art. 8, după alin. (12) se introduc două noi alineate, alin. (13) și (14), cu următorul cuprins:

(13) Comisia pentru relații internaționale este constituită din mediatori autorizați, la propunerea membrilor Consiliului, și are rolul de a asigura legături cu organisme similare din UE și alte state.

(14) Comisia pentru elaborare proiecte este constituită din mediatori autorizați, la propunerea membrilor Consiliului.

 
 

Art. 11 alin. (3) din Regulament (introdus prin Hotărârea nr. 174/2019) 
Noua reglementarePotrivit noii reglementări, la art. 11, după alin. (2) se introduce un nou alineat, alin. (3), cu următorul cuprins:

(3) Revocarea Consiliului sau a oricăruia dintre membrii săi se poate face la inițiativa unei pătrimi din numărul mediatorilor autorizați, decizia fiind adoptată cu o majoritate de jumătate plus unu din numărul mediatorilor autorizați.

 
 

Art. 16 lit. z) din Regulament (introdus prin Hotărârea nr. 174/2019) 
Noua reglementarePotrivit noii reglementări, la art. 16, după litera y) se introduce o nouă literă, lit. z), cu următorul cuprins:

z) înființează Institutul de Formare Continuă și reglementează activitatea în vederea creșterii calității pregătirii profesionale continue a mediatorilor autorizați. Consiliul de mediere desemnează prin hotărâre conducerea Institutului de Formare Continuă.”

 

Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului de mediere – modificări (Hotărârea CM nr. 174/2019) was last modified: noiembrie 21st, 2019 by Redacția ProLege

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter