Regulamentul de organizare şi funcţionare a Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară – modificări (H.G. nr. 617/2020)

13 aug. 2020
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 141

Recomandări

 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Actul modificat

Inteligența artificială în materie penală
Actul modificator

Sumar

Regulamentul de organizare și funcționare a Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară, aprobat prin H.G. nr. 1.288/2012

(M. Of. nr. 894 din 28 decembrie 2012; cu modif. ult.)

 

 

H.G. nr. 617/2020 pentru modificarea și completarea Regulamentului de organizare și funcționare a Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară, aprobat prin H.G. nr. 1.288/2012

(M. Of. nr. 727 din 12 august 2020)

– modifică:  denumirea cap. I, cap. 1 denumirea secț. 1, art. 1, art. 4 alin. (1), cap. I denumirea secț. a 2-a, art. 7 lit. b), art. 7 lit. a), cap. I denumirea secț. a 3-a, art. 15 alin. (1), art. 16 alin. (1) lit. a), lit. d) și lit. f), art. 16 alin. (4), art. 17 alin. (2),  art. 18 alin. (3), cuvântuș „Agenție”;

– introduce: art. 7 lit. b^1), art. 16 alin. (1) lit. i)-k);

– abrogă: art. 3 alin. (1)-(3), art. 7 lit. h), art. 15 alin. (4), art. 18 alin. (1)-(2), art. 18 alin. (4), anexa nr. 1.

 

În M. Of. nr. 727 din 12 august 2020 s-a publicat H.G. nr. 617/2020 pentru modificarea și completarea Regulamentului de organizare și funcționare a Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară, aprobat prin H.G. nr. 1.288/2012.

Respectivul act normativ aduce unele modificări, dar și completări Regulamentului de organizare și funcționare a Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară, aprobat prin H.G. nr. 1.288/2012.

Conferința națională „Prevenirea și combaterea spălării banilor”. Impactul noii legi asupra profesiilor liberale

Vă prezentăm, în continuare, modificările și completările aduse Regulamentului de organizare și funcționare a Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară.

 

Denumirea cap. I din Regulamentul de organizare și funcționare a Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară (modificat prin H.G. nr. 617/2020)

 

Vechea reglementare

 

În vechea reglementare, denumirea cap. I prevedea:

„Capitolul I Organizarea și atribuțiile Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară și ale instituțiilor subordonate”.

 

Noua reglementare

 

Potrivit noii reglementări, denumirea cap. I se modifică și va avea următorul conținut:

CAPITOLUL I: Organizarea și atribuțiile Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară”.

 

Cap. I denumirea secț. 1 din Regulamentul de organizare și funcționare a Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară (modificat prin H.G. nr. 617/2020)

 

Vechea reglementare

 

În vechea reglementare, la cap. I, denumirea secț. 1 prevedea:

„Secțiunea 1 Organizarea Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară și a instituțiilor subordonate”.

 

Noua reglementare

 

Potrivit noii reglementări, la cap. I, denumirea secț. 1 se modifică și va avea următorul conținut:

SECȚIUNEA 1: Organizarea Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară”.

 

Art. 1 din Regulamentul de organizare și funcționare a Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară (modificat prin H.G. nr. 617/2020)

 

Vechea reglementare

 

În vechea reglementare, art. 1 prevedea:

„Art. 1

Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară, denumită în continuare Agenția Națională, este instituție publică cu personalitate juridică, aflată în subordinea Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice”.

 

Noua reglementare

 

Potrivit noii reglementări, art. 1 se modifică și va avea următorul conținut:

Art. 1

Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară, denumită în continuare Agenția Națională, este instituție publică cu personalitate juridică, aflată în subordinea Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației”.

 

Art. 3 alin. (1)-(3) din Regulamentul de organizare și funcționare a Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară (abrogat prin H.G. nr. 617/2020)

 

Vechea reglementare

 

În vechea reglementare, la art. 3, alin. (1)-(3) prevedeau:

„(1) Numărul de posturi aprobat pentru Agenție și unitățile subordonate este de 2.880*).

(2) Organigrama Agenției este prevăzută în anexa nr. 1.

(3) Organigrama și regulamentul de organizare și funcționare ale instituțiilor subordonate se aprobă prin ordin al directorului general al Agenției”.

 

Noua reglementare

 

Potrivit noii reglementări, la art. 3, alin. (1)-(3) se abrogă.

 

Art. 4 alin. (1) din Regulamentul de organizare și funcționare a Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară (modificat prin H.G. nr. 617/2020)

 

Vechea reglementare

 

În vechea reglementare, la art. 4, alin. (1) prevedea:

„(1) Finanțarea activității Agenției Naționale este asigurată din venituri proprii și subvenții de la bugetul de stat, conform dispozițiilor art. 9 alin. (1) din Lege, iar modalitatea de utilizare a subvențiilor și veniturilor proprii este cea prevăzută la art. 9 alin. (2) și (3) din Lege”.

 

Noua reglementare

 

Potrivit noii reglementări, la art. 4, alin. (1) se modifică și va avea următorul conținut:

(1) Finanțarea activității Agenției Naționale este asigurată din venituri proprii și subvenții de la bugetul de stat, în condițiile Legii”.

 

Cap. I denumirea secț. a 2-a din Regulamentul de organizare și funcționare a Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară (modificat prin H.G. nr. 617/2020)

 

Vechea reglementare

 

În vechea reglementare, la cap. I, denumirea secț. a 2-a prevedea:

„Secțiunea a 2-a Atribuțiile Agenției și ale instituțiilor subordonate”.

 

Noua reglementare

 

Potrivit noii reglementări, la cap. I, denumirea secț. a 2-a se modifică și va avea următorul conținut:

SECȚIUNEA 2: Atribuțiile Agenției Naționale”.

 

Art. 7 lit. b) din Regulamentul de organizare și funcționare a Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară (modificat prin H.G. nr. 617/2020)

 

Vechea reglementare

 

În vechea reglementare, la art. 7, lit. b) prevedea:

„În domeniile specifice de activitate, Agenția exercită următoarele atribuții:

(…)

b) coordonează și controlează executarea lucrărilor de cadastru și înscrierea imobilelor în sistemul integrat de cadastru și carte funciară, la nivelul întregii țări, și execută, la nivel național, prin Centrul Național de Cartografie, lucrări de modernizare a rețelei geodezice naționale, în conformitate cu dispozițiile art. 4 lit. a) și f) din Lege;”.

 

Noua reglementare

 

Potrivit noii reglementări, la art. 7, lit. b) se modifică și va avea următorul conținut:

În domeniile specifice de activitate, Agenția exercită următoarele atribuții:

(…)

b) coordonează și controlează executarea lucrărilor de cadastru și înscrierea imobilelor în sistemul integrat de cadastru și carte funciară, la nivelul întregii țări;”.

 

Art. 7 lit. b^1) din Regulamentul de organizare și funcționare a Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară (introdus prin H.G. nr. 617/2020)

 

Noua reglementare

 

Potrivit noii reglementări, la art. 7, după lit. b) se introduce o nouă literă, lit. b^1), cu următorul conținut:

În domeniile specifice de activitate, Agenția exercită următoarele atribuții:

(…)

b^1) întreține, administrează, monitorizează, dezvoltă și asigură funcționarea Sistemului românesc de determinare a poziției și a serviciilor de timp real furnizate utilizatorilor, prin intermediul Centrului Național de Cartografie;”.

 

Art. 7 lit. h) din Regulamentul de organizare și funcționare a Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară (abrogat prin H.G. nr. 617/2020)

 

Vechea reglementare

 

În vechea reglementare, la art. 7, lit. h) prevedea:

„În domeniile specifice de activitate, Agenția exercită următoarele atribuții:

(…)

h) avizează documentațiile de scoatere din circuitul agricol a terenurilor;”.

 

Noua reglementare

 

Potrivit noii reglementări, la art. 7, lit. h) se abrogă.

 

Art. 7 lit. ș) din Regulamentul de organizare și funcționare a Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară (modificat prin H.G. nr. 617/2020)

 

Vechea reglementare

 

În vechea reglementare, la art. 7, lit. ș) prevedea:

„În domeniile specifice de activitate, Agenția exercită următoarele atribuții:

(…)

ș) organizează concursurile pentru ocuparea posturilor vacante sau temporar vacante corespunzătoare funcțiilor de conducere din cadrul instituțiilor subordonate, în condițiile legii”.

 

Noua reglementare

 

Potrivit noii reglementări, la art. 7, lit. ș) se modifică și va avea următorul conținut:

În domeniile specifice de activitate, Agenția exercită următoarele atribuții:

(…)

ș) organizează concursurile pentru ocuparea posturilor vacante sau temporar vacante corespunzătoare funcțiilor de conducere de șef serviciu/birou și registratori de carte funciară din cadrul instituțiilor subordonate, în condițiile legii”.

 

Cap. I denumirea secț. a 3-a din Regulamentul de organizare și funcționare a Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară (modificat prin H.G. nr. 617/2020)

 

Vechea reglementare

 

În vechea reglementare, la cap. I, denumirea secț. a 3-a prevedea:

„Secțiunea a 3-a Conducerea și administrarea Agenției și a instituțiilor subordonate”.

 

Noua reglementare

 

Potrivit noii reglementări, la cap. I, denumirea secț. a 3-a se modifică și va avea următorul conținut:

SECȚIUNEA 3: Conducerea și administrarea Agenției Naționale”.

 

Art. 15 alin. (1) din Regulamentul de organizare și funcționare a Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară (modificat prin H.G. nr. 617/2020)

 

Vechea reglementare

 

În vechea reglementare, la art. 15, alin. (1) prevedea:

„(1) Directorul general asigură conducerea generală a activității curente a Agenției și a instituțiilor subordonate și aplică hotărârile consiliului de administrație”.

 

Noua reglementare

 

Potrivit noii reglementări, la art. 15, alin. (1) se modifică și va avea următorul conținut:

(1) Directorul general asigură conducerea generală a activității curente a Agenției Naționale și coordonarea instituțiilor subordonate”.

 

Art. 15 alin. (4) din Regulamentul de organizare și funcționare a Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară (abrogat prin H.G. nr. 617/2020)

 

Vechea reglementare

 

În vechea reglementare, la art. 15, alin. (4) prevedea:

„(4) Directorul general numește și eliberează din funcție personalul Agenției Naționale, directorii instituțiilor subordonate, precum și registratorii-șefi, registratorii coordonatori și registratorii de carte funciară, în condițiile legii. În cazul registratorilor-șefi, al registratorilor coordonatori și al registratorilor de carte funciară, eliberarea din funcție se face în baza deciziei directorului oficiului teritorial, în calitate de angajator”.

 

Noua reglementare

 

Potrivit noii reglementări, la art. 15, alin. (4) se abrogă.

 

Art. 16 alin. (1) lit. a). lit. d) și lit. f) din Regulamentul de organizare și funcționare a Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară (modificat prin H.G. nr. 617/2020)

 

Vechea reglementare

 

În vechea reglementare, la 16 alin. (1), lit. a). lit. d) și lit. f) prevedeau:

„(1) Directorul general este numit și revocat din funcție prin decizie a prim-ministrului, la propunerea ministrului dezvoltării regionale și administrației publice, și îndeplinește următoarele atribuții:

a) aprobă, prin ordin cu caracter normativ, structura-cadru de organizare și regulamentul de organizare și funcționare ale instituțiilor subordonate;

(…)

d) aprobă, conform dispozițiilor art. 9 alin. (17) din Lege, prin ordin cu caracter normativ, tarifele serviciilor din domeniile de activitate ale Agenției Naționale și instituțiilor subordonate, cu avizul prealabil al Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice;

(…)

f) inițiază proiecte de acte normative în domeniile de activitate ale Agenției, cu respectarea reglementărilor legale;”.

 

Noua reglementare

 

Potrivit noii reglementări, la 16 alin. (1), lit. a). lit. d) și lit. f) se modifică și vor avea următorul conținut:

(1) Directorul general este numit și revocat din funcție prin decizie a prim-ministrului, la propunerea ministrului dezvoltării regionale și administrației publice, și îndeplinește următoarele atribuții:

a) aprobă structura-cadru de organizare, numărul de personal și regulamentul de organizare și funcționare ale instituțiilor subordonate, în condițiile legii;

(…)

d) emite, în condițiile legii, ordinul privind stabilirea tarifelor pentru serviciile din domeniile de activitate ale Agenției Naționale și instituțiilor subordonate;

(…)

f) elaborează proiecte de acte normative în domeniile de activitate ale Agenției Naționale, pe care le transmite pentru promovare Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației;”.

 

Art. 16 alin. (1) lit. i)-k) din Regulamentul de organizare și funcționare a Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară (introdus prin H.G. nr. 617/2020)

 

Noua reglementare

 

Potrivit noii reglementări, la art. 16 alin. (1), după lit. h) se introduc trei noi litere, lit. i)-k), cu următorul conținut:

(1) Directorul general este numit și revocat din funcție prin decizie a prim-ministrului, la propunerea ministrului dezvoltării regionale și administrației publice, și îndeplinește următoarele atribuții:

(…)

i) numește, concediază și revocă din funcție, potrivit dispozițiilor art. 3 alin. (2^1) și (2^2) din Lege, directorii oficiilor teritoriale;

j) numește, în condițiile legii, registratorii de carte funciară și registratorii coordonatori și îi eliberează din funcție, pe baza deciziei emise de directorul oficiului teritorial de încetare a contractului individual de muncă;

k) dispune încheierea și, după caz, modificarea, suspendarea, încetarea contractelor individuale de muncă ale personalului Agenției Naționale, în condițiile legii”.

 

Art. 16 alin. (4) din Regulamentul de organizare și funcționare a Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară (modificat prin H.G. nr. 617/2020)

 

Vechea reglementare

 

În vechea reglementare, la art. 16, alin. (4) prevedea:

„(4) În activitatea sa curentă directorul general poate fi sprijinit de către consilieri ai directorului general, conform anexei nr. I, capitolul II, litera A, secțiunea a 2-a, punctul 3, subpunctul 2 «Funcții specifice Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară» la Legea-cadru privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice nr. 284/2010, cu modificările și completările ulterioare”.

 

Noua reglementare

 

Potrivit noii reglementări, la art. 16, alin. (4) se modifică și va avea următorul conținut:

(4) În subordinea directorului general funcționează cabinetul demnitarului, organizat în condițiile legii”.

 

Art. 17 alin. (2) din Regulamentul de organizare și funcționare a Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară (modificat prin H.G. nr. 617/2020)

 

Vechea reglementare

 

În vechea reglementare, la art. 17, alin. (2) prevedea:

„(2) Directorul general poate să desemneze o persoană din cadrul Agenției Naționale sau instituțiilor subordonate, care îndeplinește condițiile specifice pentru ocuparea acestei funcții, să exercite cu caracter temporar funcția de director general adjunct, în condițiile prevăzute de art. 25 din Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare”.

 

Noua reglementare

 

Potrivit noii reglementări, la art. 17, alin. (2) se modifică și va avea următorul conținut:

(2) Directorul general poate dispune exercitarea cu caracter temporar a funcției de director general adjunct prin numirea unei persoane din cadrul Agenției Naționale, care îndeplinește condițiile specifice pentru ocuparea acestei funcții și care nu a fost sancționată disciplinar, până la ocuparea prin concurs a postului, în condițiile legii”.

 

Art. 18 alin. (1)-(2) din Regulamentul de organizare și funcționare a Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară (abrogat prin H.G. nr. 617/2020)

 

Vechea reglementare

 

În vechea reglementare, la art. 18, alin. (1)-(2) prevedeau:

„(1) Instituțiile subordonate sunt conduse de directori, numiți prin ordin al directorului general în urma ocupării prin concurs a postului, în condițiile legii.

(2) Directorii instituțiilor subordonate sunt angajați ai instituțiilor pentru care au susținut concursul pentru ocuparea funcției, sunt ordonatori terțiari de credite și emit decizii în exercitarea atribuțiilor”.

 

Noua reglementare

 

Potrivit noii reglementări, la art. 18, alin. (1)-(2) se abrogă.

 

Art. 18 alin. (3) din Regulamentul de organizare și funcționare a Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară (modificat prin H.G. nr. 617/2020)

 

Vechea reglementare

 

În vechea reglementare, la art. 18, alin. (3) prevedea:

„(3) Funcția de director al instituțiilor subordonate poate fi ocupată de persoane care îndeplinesc condițiile prevăzute de lege pentru ocuparea funcției de registrator de carte funciară, specialist GIS/IT, consilier cadastru, economist și consilier juridic. Directorul general poate să desemneze o persoană din cadrul instituțiilor subordonate, care îndeplinește condițiile specifice pentru ocuparea funcției, să exercite cu caracter temporar funcția de director, în condițiile prevăzute de art. 25 din Legea-cadru nr. 284/2010, cu modificările și completările ulterioare”.

 

Noua reglementare

 

Potrivit noii reglementări, la art. 18, alin. (3) se modifică și va avea următorul conținut:

(3) Funcția de director al instituțiilor subordonate poate fi ocupată de persoane care îndeplinesc condițiile prevăzute de lege pentru ocuparea funcției de registrator de carte funciară, specialist GIS/IT, consilier cadastru, economist, consilier juridic sau de persoane cu studii superioare de lungă durată în domeniul științelor administrative”.

 

Art. 18 alin. (4) din Regulamentul de organizare și funcționare a Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară (abrogat prin H.G. nr. 617/2020)

 

Vechea reglementare

 

În vechea reglementare, la art. 18, alin. (4) prevedea:

„(4) Registratorii de carte funciară sunt subordonați administrativ față de directorul oficiului teritorial, aceștia desfășurând o activitate profesională independentă cu privire la soluționarea prin încheiere a cererilor de înscriere în cartea funciară, în condițiile legii”.

 

Noua reglementare

 

Potrivit noii reglementări, la art. 18, alin. (4) se abrogă.

 

Anexa nr. 1 din Regulamentul de organizare și funcționare a Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară (abrogat prin H.G. nr. 617/2020)

 

Noua reglementare

 

Potrivit noii reglementări, anexa nr. 1 se abrogă.

 

Sintagma „Agenția Națională” din Regulamentul de organizare și funcționare a Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară (modificat prin H.G. nr. 617/2020)

 

Noua reglementare

 

Potrivit noii reglementări, cuvântul „Agenție” se înlocuiește cu sintagma „Agenția Națională”.

Regulamentul de organizare și funcționare a Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară – modificări (H.G. nr. 617/2020) was last modified: august 13th, 2020 by Redacția ProLege
0 Shares

Recomandări

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter