[Rectificare] Regulamentul de ordine interioară al parchetelor – aprobare (Hotărârea CSM nr. 1106/2023)

19 sept. 2023
Vizualizari: 129

Update: Rectificare

În M. Of. nr. 839 din data de 18 septembrie 2023 a fost publicată Rectificarea din 18 septembrie 2023 în cuprinsul Regulamentului de ordine interioară al parchetelor, aprobat prin Hotărârea Secției pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii nr. 1.106/2023, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 794 și 794 bis din 4 septembrie 2023.

Astfel, în cuprinsul Regulamentului de ordine interioară al parchetelor, aprobat prin Hotărârea Secției pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii nr. 1.106/2023, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 794 și 794 bis din 4 septembrie 2023, se face următoarea rectificare:

– după art. 238 se va citi:

„- ANEXĂ: ORGANIGRAMA Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție

(- ANEXĂ la Regulamentul de ordine interioară al parchetelor)”.


Actul normativSumar
Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) nr. 1106/2023 pentru aprobarea Regulamentului de ordine interioară al parchetelor

Esti avocat, magistrat, notar, executor judecatoresc, practician in insolventa sau consilier juridic? Atunci ai nevoie de pachetul Alpha Bank dedicat profesionistilor

(M. Of. nr. 794 din 4 septembrie 2023)

Se aprobă Regulamentul de ordine interioară al parchetelor, prevăzut în anexă.

 

În M. Of. nr. 794 din 4 septembrie 2023 a fost publicată Hotărârea CSM nr. 1106/2023 pentru aprobarea Regulamentului de ordine interioară al parchetelor.

Astfel, prin respectiva hotărâre se aprobă Regulamentul de ordine interioară al parchetelor.

Art. 1

Se aprobă Regulamentul de ordine interioară al parchetelor, prevăzut în anexa*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

_______

*)- Anexa se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 794 bis, care se poate achiziționa de la Centrul pentru relații cu publicul din șos. Panduri nr. 1, bloc P33, parter, sectorul 5, București.

Art. 2

Hotărârea Secției pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii nr. 947/2019 pentru aprobarea Regulamentului de ordine interioară al parchetelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1004 și 1004 bis din 13 decembrie 2019, cu completările ulterioare, se abrogă.

Vă prezentăm, în continuare, cele mai importante dispoziții ale Regulamentului de ordine interioară al parchetelor.

Structura

Titlul I („Dispoziții generale”);

Titlul II („Ierarhia funcțiilor din cadrul Ministerului Public”);

– Titlul III („Colegiile de conducere și adunările generale ale procurorilor”);

– Cap. I („Colegiile de conducere”);

Bibliolex Biblioteca juridica virtuala

– Cap. II („Adunările generale ale procurorilor ”);

– Titlul IV („Organizarea și funcționarea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție”);

Cap. I („Structura și conducerea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție ”);

Cap. II („Secția de urmărire penală”);

Secț. 1 („Structura și conducerea Secției de urmărire penală ”);

Secț. a 2-a („Serviciul de urmărire penală”);

Secț. a 3-a („Serviciul pentru coordonarea activității în domeniile prioritare ale Ministerului Public”);

Secț. a 4-a („Serviciul de anchete speciale”);

Cap. III („Secția judiciară”);

Secț. 1 („Structura și conducerea Secției judiciare”);

Secț. a 2-a („Serviciul judiciar penal”);

Secț. a 3-a („Serviciul judiciar civil”);

Secț. a 4-a („Serviciul de recursuri în interesul legii”);

Cap. IV („Secția de resurse umane și documentare”);

Secț. 1 („Structura și conducerea Secției de resurse umane și documentare”);

Secț. a 2-a („Serviciul de documentare și statistică judiciară”);

Secț. a 3-a („Serviciul de organizare și resurse umane”);

Secț. a 4-a („Serviciul de registratură generală și arhivă”);

Secț. a 5-a („Responsabilul cu protecția datelor cu caracter personal”);

Cap. V („Secția parchetelor militare”);

Secț. 1 („Structura și conducerea Secției parchetelor militare”);

Secț. a 2-a („Serviciul de urmărire penală și judiciar”);

Secț. a 3-a („Serviciul de cooperare judiciară și criminalistică”);

Secț. a 4-a („Serviciul de organizare, mobilizare, resurse umane, economico-financiar și administrativ”);

Secț. a 5-a („Biroul de documente clasificate”);

Cap. VI („Serviciul de îndrumare și control”);

Cap. VII („Serviciul de cooperare judiciară internațională”);

Cap. VIII („Serviciul Tehnic”);

Secț. 1 („Structura și conducerea Serviciului tehnic”);

Secț. a 2-a („Compartimentul telecomunicații ”);

Secț. a 3-a („Compartimentul tehnic ”);

Secț. a 4-a („Compartimentul analiză și investigații financiare”);

Cap. IX („Serviciul de documente clasificate”);

Cap. X („Serviciul de tehnologia informației”);

Secț. 1 („Structura și conducerea Serviciului de tehnologia informației”);

Secț. a 2-a („Compartimentul de aplicații software”);

Secț. a 3-a („Compartimentul de resurse hardware și comunicații”);

Cap. XI („Biroul de coordonare a activităților tehnice de specialitate”);

Secț. 1 („Structura și conducerea Biroului de coordonare a activităților tehnice de specialitate”);

Secț. a 2-a („Compartimentul de percheziții informatice”);

Secț. a 3-a („Compartimentul specialiști”);

Cap. XII („Biroul de informare și relații publice”);

Cap. XIII („Biroul juridic”);

Cap. XIV („Compartimentul economico-financiar și administrativ”);

Secț. 1 („Structura și conducerea Compartimentului economico-financiar și administrativ”);

Secț. a 2-a („Serviciul financiar, salarizare, contabilitate și angajamente bugetare”);

Secț. a 3-a („Serviciul buget și control financiar preventiv propriu”);

Secț. a 4-a („Serviciul de investiții și achiziții publice”);

Secț. a 5-a („Serviciul administrativ, întreținere-deservire și transport”);

Secț. a 6-a („Formația internă de prevenire și protecție”);

Cap. XV („Direcția de audit public intern”);

Cap. XVI („Unitatea de management al proiectelor”);

Cap. XVII („Cabinetul de psihologie”);

– Titlul V („Organizarea și funcționarea parchetelor de pe lângă curțile de apel, tribunale, tribunale specializate pentru minori și familie și judecătorii”);

Cap. I („Parchetele de pe lângă curțile de apel”);

Secț. 1 („Structura și conducerea parchetelor de pe lângă curțile de apel”);

Secț. a 2-a („Secția de urmărire penală”);

Secț. a 3-a („Secția judiciară”);

Secț. a 4-a („Secția de proceduri speciale”);

Secț. a 5-a („Compartimentul economico-financiar și administrativ”);

Cap. II („Parchetele de pe lângă tribunale”);

Secț. 1 („Structura și conducerea parchetelor de pe lângă tribunale”);

Secț. a 2-a („Secția de urmărire penală”);

Secț. a 3-a („Secția judiciară”);

Secț. a 4-a („Secția de supraveghere a urmăririi penale”);

Secț. a 5-a („Compartimentul economico-financiar și administrativ”);

Secț. a 6-a („Parchetele de pe lângă tribunalele specializate pentru minori și familie”);

Cap. III („Parchetele de pe lângă judecătorii”);

Secț. 1 („Conducerea parchetelor de pe lângă judecătorii și atribuțiile acesteia”);

Secț. a 2-a („Atribuțiile parchetelor de pe lângă judecătorii”);

– Titlul VI („Organizarea și funcționarea parchetelor militare”);

Cap. I („Dispoziții generale”);

Cap. II („Parchetul Militar de pe lângă Curtea Militară de Apel București”);

Secț. 1 („Structura și conducerea Parchetului Militar de pe lângă Curtea Militară de Apel București”);

Secț. a 2-a („Secția de urmărire penală”);

Secț. a 3-a („Secția judiciară”);

Secț. a 4-a („Compartimentul de documente clasificate”);

Cap. III („Parchetele militare de pe lângă tribunalele militare”);

Secț. 1 („Structura și conducerea parchetelor militare de pe lângă tribunalele militare”);

Secț. a 2-a („Secția de urmărire penală”);

Secț. a 3-a („Secția judiciară”);

Secț. a 4-a („Birourile teritoriale”);

Secț. a 5-a („Compartimentul de documente clasificate”);

– Titlul VII („Organizarea, funcționarea și atribuțiile compartimentelor auxiliare de specialitate ale parchetelor”);

Cap. I („Atribuțiile funcțiilor administrative”);

Cap. II („Registratura, grefa, arhiva și documentarea juridică”);

Secț. 1 („Dispoziții generale”);

Secț. a 2-a („Registratura”);

Secț. a 3-a („Dispoziții speciale privind primirea, înregistrarea și circulația lucrărilor la Parchetul de pe lângă Înalta
Curte de Casație și Justiție”);

Secț. a 4-a („Grefa”);

Secț. a 5-a („Arhiva. Evidența, selectarea, mișcarea și casarea în condițiile legii a documentelor păstrate în arhivă”);

Secț. a 6-a („Evidența activității parchetului”);

Secț. a 7-a („Calcularea cheltuielilor judiciare avansate de stat și evidența punerii în executare a ordonanțelor prin
care s-a dispus plata de cheltuieli judiciare și amenzi judiciare”);

Secț. a 8-a („Gestionarea mijloacelor materiale de probă și a valorilor”);

Secț. a 9-a („Tehnoredactarea lucrărilor întocmite în cadrul sectoarelor de activitate”);

Secț. a 10-a („Organizarea activității de documentare juridică”);

– Titlul VIII („Compartimentul de protecție a muncii și comitetul de securitate și sănătate în muncă”);

– Titlul IX („Reguli de desfășurare a activității”);

– Titlul X („Reguli de desfășurare a activității în situații excepționale”);

– Titlul XI („Dispoziții finale ”);

Art. 1: Rolul Ministerului Public

(1) Ministerul Public este parte componentă a autorității judecătorești, iar atribuțiile sale sunt prevăzute în Constituția României, republicată, în Legea nr. 304/2022 privind organizarea judiciară, precum și în alte acte normative.

(2) În activitatea judiciară, Ministerul Public reprezintă interesele generale ale societății și apără ordinea de drept, precum și drepturile și libertățile cetățenilor.

(3) Ministerul Public își exercită atribuțiile prin procurori constituiți în parchete, în condițiile legii.

Art. 2: Structura și organizarea Ministerului Public

(1) Structura și organizarea Ministerului Public sunt prevăzute în Legea nr. 304/2022 privind organizarea judiciară, precum și în alte legi speciale.

(2) Din Ministerul Public fac parte: Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, parchetele de pe lângă curțile de apel, parchetele de pe lângă tribunale, parchetele de pe lângă tribunalele specializate pentru minori și familie, parchetele de pe lângă judecătorii și parchetele militare, conform organigramei prevăzute în anexa la prezentul regulament.

(3) Parchetele militare sunt organizate după cum urmează: Parchetul Militar de pe lângă Curtea Militară de Apel București, Parchetul Militar de pe lângă Tribunalul Militar București, Parchetul Militar de pe lângă Tribunalul Militar Cluj, Parchetul Militar de pe lângă Tribunalul Militar Iași și Parchetul Militar de pe lângă Tribunalul Militar Timișoara.

Art. 3: Categoriile de personal

Parchetele din cadrul Ministerului Public funcționează cu următoarele categorii de personal:

a) procurori;

b) consilieri ai procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, consilieri ai procurorului-șef al Direcției Naționale Anticorupție și consilieri ai procurorului-șef al Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism;

c) personal de specialitate juridică asimilat judecătorilor și procurorilor;

d) personal auxiliar de specialitate;

e) personal conex;

f) funcționari publici;

g) personal contractual;

h) personal militar în cadrul parchetelor militare;

i) ofițeri și agenți de poliție judiciară.

(…)

Art. 135 – Organizare și funcționare

(1) Pe lângă fiecare instanță militară, funcționează un parchet militar. Astfel, pe lângă Curtea Militară de Apel București, funcționează Parchetul Militar de pe lângă Curtea Militară de Apel București, pe lângă Tribunalul Militar București funcționează Parchetul Militar de pe lângă Tribunalul Militar București, pe lângă Tribunalul Militar Iași funcționează Parchetul Militar de pe lângă Tribunalul Militar Iași, pe lângă Tribunalul Militar Cluj funcționează Parchetul Militar de pe lângă Tribunalul Militar Cluj, iar pe lângă Tribunalul Militar Timișoara funcționează Parchetul Militar de pe lângă Tribunalul Militar Timișoara.

(2) Parchetele militare prevăzute la alin. (1) au, fiecare, statut de unitate militară, cu indicativ propriu.

(3) În cadrul acestora, pentru desfășurarea corespunzătoare a activității, funcționează și personal militar și civil angajat al Ministerului Apărării Naționale.

Art. 136 – Atribuții generale

(1) Parchetele militare exercită atribuțiile specifice competenței stabilite prin lege.

(2) Parchetele militare efectuează urmărirea penală în cauzele privind fapte penale comise de militari români dislocați pe teritoriul altor state, în cadrul unor forțe multinaționale, în condițiile în care, potrivit unei convenții internaționale, pe teritoriul statului primitor poate fi exercitată jurisdicția română.

(3) Parchetele militare dispun de organe de cercetare penală speciale puse în serviciul lor, a căror activitate o conduc și controlează, potrivit legii.

 

[Rectificare] Regulamentul de ordine interioară al parchetelor – aprobare (Hotărârea CSM nr. 1106/2023) was last modified: septembrie 19th, 2023 by Redacția ProLege

PARTENERI INSTITUȚIONALI

Vă recomandăm:

Rămâi la curent cu noutățile juridice

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.