Regulamentul de aplicare a Codului vamal al României – modificări (H.G. nr. 1.184/2021)

11 nov. 2021
1 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 5 (1 votes, average: 5,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 86

Actul modificat

Actul modificatorSumar
 

 

Regulamentul de aplicare a Codului vamal al României

(M. Of. nr. 520 din 15 iunie 2006; cu modif. și compl. ult.)

 

H.G. nr. 1.184/2021 pentru modificarea și completarea Regulamentului de aplicare a Codului vamal al României, aprobat prin H.G. nr. 707/2006

Alpha Phone POS aduce profesioniștilor din domeniul juridic 12 luni cu zero comision de administrare la pachetele Alpha Professional

(M. Of. nr. 1077 din 10 noiembrie 2021)

– modifică: art. 156 alin. (3) și (4);

– introduce: art. 156 alin. (3^1) și (3^2), art. 653 alin. (1^1).

 

În M. Of. nr. 1077 din 10 noiembrie 2021 s-a publicat H.G. nr. 1.184/2021 pentru modificarea și completarea Regulamentului de aplicare a Codului vamal al României, aprobat prin H.G. nr. 707/2006.

Redăm, în continuare, principalele modificări și completări aduse respectivului Regulament.

 

Art. 156 alin. (3) și (4)

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 156, alin. (3) și (4) se modifică și vor avea următorul cuprins:

(3) Numerarul însoțit sau neînsoțit, prevăzut la art. 3 și, respectiv, art. 4 din Regulamentul (UE) 2018/1.672 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 octombrie 2018 privind controlul numerarului care intră sau iese din Uniune și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.889/2005, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 284 din data de 12.11.2018, se declară autorității vamale, conform prevederilor acestui regulament și actelor delegate și de punere în aplicare adoptate de Comisia Europeană în condițiile prevăzute de acesta.

(4) Informațiile prevăzute la art. 18 din Regulamentul (UE) 2018/1.672 al Parlamentului European și al Consiliului se transmit Comisiei Europene de Direcția Generală a Vămilor din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală.

 

Videoconferința regională de insolvență Buzău

Art. 156 alin. (3^1) și (3^2)

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 156, după alin. (3) se introduc două noi alineate, alin. (3^1) și (3^2), cu următorul cuprins:

(3^1) Instrucțiuni privind depunerea declarațiilor prevăzute la alin. (3), modelul și modul de emitere a deciziei autorității vamale prevăzute la art. 7 din Regulamentul (UE) 2018/1.672 al Parlamentului European și al Consiliului se aprobă prin ordin al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(3^2) Schimbul de informații prevăzut la art. 10 din Regulamentul (UE) 2018/1.672 al Parlamentului European și al Consiliului se realizează de autoritatea vamală.

 

Art. 653 alin. (1^1)

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 653, după alin. (1) se introduce un nou alineat, alin. (1^1), cu următorul cuprins:

(1^1) Constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 3.000 lei la 50.000 lei, dar nu mai mult de 60% din valoarea numerarului nedeclarat, neîndeplinirea obligației de declarare a numerarului însoțit prevăzute la art. 3 din Regulamentul (UE) 2018/1.672 al Parlamentului European și al Consiliului sau a obligației de informare cu privire la numerarul neînsoțit prevăzute la art. 4 din același regulament. La stabilirea valorii numerarului nedeclarat se ia în considerare cursul de schimb utilizat de autoritatea vamală potrivit reglementărilor vamale.

Regulamentul de aplicare a Codului vamal al României – modificări (H.G. nr. 1.184/2021) was last modified: noiembrie 11th, 2021 by Redacția ProLege

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter