Regulamentul CNVM nr. 13/2005 privind autorizarea şi funcţionarea depozitarului central, caselor de compensare şi contrapărţilor centrale și alte acte normative – modificări (Regulamentul ASF nr. 4/2015)

2 apr. 2015
1 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 5 (1 votes, average: 5,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 2297

Despre

  • M. Of. nr. 213 din 30 martie 2015
  • Regulamentul ASF nr. 4/2015
  • Autorizarea şi funcţionarea depozitarului central, caselor de compensare şi contrapărţilor centrale

Recomandări

 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Actul modificatActul modificatorSumar
Regulamentul nr. 13/2005Regulamentul ASF nr. 4/2015
(M. Of. nr. 213 din 30 martie 2015)
modifică: art. 2 alin. (2) lit. n), art. 40 lit. a) și b), art. 42, art. 51, art. 52, art. 53, art. 55, art. 61, art. 63 alin. (1) lit. e), art. 64 alin. (1), art. 66 lit. b), art. 100, art. 101
abrogă: art. 2 alin. (2) lit. k), art. 54
introduce: art. 2 alin. (2) lit. h1) și h2)
Regulamentul nr. 5/2010modifică: art. 9 alin. (1)

În M. Of. nr. 213 din 30 martie 2015, s-a publicat Regulamentul ASF nr. 4/2015 pentru modificarea și completarea Regulamentului nr. 13/2005 privind autorizarea și funcționarea depozitarului central, caselor de compensare și contrapărților centrale, aprobat prin Ordinul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 60/2005 (M. Of. nr. 983 și 983 bis din 4 noiembrie 2005; cu modificările și completările ulterioare), și pentru modificarea alin. (1) al art. 9 din Regulamentul nr. 5/2010 privind utilizarea sistemului de conturi globale, aplicarea mecanismelor cu și fără prevalidarea instrumentelor financiare, efectuarea operațiunilor de împrumut de valori mobiliare, a celor de constituire a garanțiilor asociate acestora și a tranzacțiilor de vânzare în lipsă, aprobat prin Ordinul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 10/2010 (M. Of. nr. 169 din 16 martie 2010; cu modif. ult.).

Forumul Național de Drept Bancar, ediția a II-a

Vom prezenta, în continuare, modificările aduse Regulamentului CNVM nr. 13/2005:
 
Art. 2 alin. (2) lit. h1) și h2) Regulamentul CNVM nr. 13/2005 (modificat prin Regulemantul ASF nr. 4/2015)

 

Noua reglementare

La art. 2 alin. (2), după lit. h) se introduc două noi litere, lit. h1) și h2).

Potrivit noii reglementări, art. 2 alin. (2) lit. h1) și h2) au următorul conținut: „h1) legătură electronică directă – conexiune între doi operatori de sisteme de compensare-decontare prin care un operator devine participant la sistemul de compensare-decontare a instrumentelor financiare al unui alt operator, pe baza acelorași termeni și condiții care se aplică oricărui altui participant la sistemul de compensare-decontare a instrumentelor financiare gestionat de către acesta din urmă;

h2) legătură electronică indirectă – acord între un operator de sistem de compensare-decontare și o terță parte, alta decât un operator, care este participant la sistemul de compensare-decontare a instrumentelor financiare al unui alt operator. O astfel de conexiune este stabilită de un operator de sistem de compensare-decontare pentru a facilita transferul de instrumente financiare către participanții săi de la participanții unui alt operator;”.

 
Art. 2 alin. (2) lit. k) Regulamentul CNVM nr. 13/2005 (modificat prin Regulemantul ASF nr. 4/2015)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 2 alin. (2) lit. k) prevedea faptul că membru reprezinta entitățile menționate la art. 42 alin. (1) din prezentul regulament, care pot să deschidă conturi de valori mobiliare la depozitarul central prin intermediul cărora pot să transfere valorile mobiliare păstrate la acesta și să-și exercite toate drepturile de proprietate în legătură cu respectivele valori mobiliare.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări,  art. 2 alin. (2) lit. k) se abrogă.

 

Original Black Friday pe UJmag.ro!

Art. 2 alin. (2), lit. n) Regulamentul CNVM nr. 13/2005 (modificat prin Regulemantul ASF nr. 4/2015)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 2 alin. (2) lit. n) dispunea faptul că participantul era – entitate definită la art. 168 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 297/2004;

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări,  art. 2 alin. (2) lit. n) are următorul conținut: „n) participant — entitate enumerată la art. 168 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 297/2004;”.

 

Art. 40 lit. a) și b) Regulamentul CNVM nr. 13/2005 (modificat prin Regulemantul ASF nr. 4/2015)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 40 lit. a) și b) aveau următorul conținut: „a) plata dividendelor, dacă clauzele contractuale prevăd aceasta;

b) plata dobânzii sau a principalului, dacă clauzele contractuale prevăd aceasta”.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 40 lit. a) și b au următorul conținut:„a) plata dividendelor, în conformitate cu prevederile art. 146 alin. (51) din Legea nr. 297/2004;

b) plata dobânzii sau a principalului, în conformitate cu prevederile art. 146 alin. (51) din Legea nr. 297/2004”.

 

Art. 42 Regulamentul CNVM nr. 13/2005 (modificat prin Regulemantul ASF nr. 4/2015) 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 42 alin. (1) prevedea faptul că erau considerați membri ai depozitarului central și erau admiși în sistem, conform procedurilor acestuia, următoarele entități:

a) participanții definiți la art. 168 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 297/2004;

b) Banca Națională a României;

c) depozitarii centrali și/sau societăți care administrează sistemele de compensare decontare din statele membre și nemembre;

d) depozitari internaționali de valori mobiliare și alte instituții financiare internaționale.

Art. 42 alin. (2) dispunea faptul că depozitarul central notifica C.N.V.M., în termen de o zi lucrătoare, admiterea în sistem a membrilor menționați la alin. (1).

Art. 42 alin. (3) stabilea faptul că membrii menționați la alin. (1) literele a), c) și d) puteau să deschidă conturi la depozitarul central, astfel încât să asigure separarea valorilor mobiliare mobiliare deținute în nume propriu de cele deținute în numele unei terțe persoane.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 42 prevede: „(1) Sunt considerați participanți la sistemul depozitarului central și sunt admiși în sistem, conform procedurilor acestuia, participanții menționați la art. 2 alin. (2) lit. n).

(2) Depozitarul central va notifica Autoritatea de Supraveghere Financiară, denumită în continuare A.S.F., în termen de o zi lucrătoare, admiterea în sistem a participanților menționați la alin. (1), inclusiv în cazul participanților pentru care A.S.F. și-a exprimat acordul de principiu în conformitate cu prevederile art. 104.

(3) Participanții trebuie să deschidă conturi la depozitarul central, astfel încât să asigure separarea instrumentelor financiare deținute în nume propriu de cele deținute în numele clienților”.

 

Art. 51 Regulamentul CNVM nr. 13/2005 (modificat prin Regulemantul ASF nr. 4/2015)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 51 alin. (1) prevedea faptul că depozitarul central putea să mențină următoarele sisteme de conturi:

a) conturi individuale de valori mobiliare deschise în numele proprietarilor de valori mobiliare;

b) conturi globale de valori mobiliare deschise de către participanți în care sunt înregistrate valorile mobiliare aflate în proprietatea clienților ai căror mandatar este participantul respectiv.

Art. 51 alin. (2) stabilea faptul că în cazul utilizării conturilor de valori mobiliare prevăzute la alin. (1), responsabilitatea privind existența valorilor mobiliare la decontare revine:

a) intermediarului care a introdus respectivul ordin de vânzare; sau, după caz,

b) entității autorizate care prestează activități de custodie pentru vânzător, sub condiția confirmării instrucțiunii de decontare de către entitatea respectivă.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 51 prevede: „(1) Depozitarul central poate să mențină următoarele sisteme de conturi:

a) conturi individuale de instrumente financiare deschise în numele proprietarilor de instrumente financiare, altele decât cele derivate;

b) conturi globale de instrumente financiare deschise de către participanți în care sunt înregistrate instrumente financiare, altele decât cele derivate.

(2) În cazul utilizării conturilor de instrumente financiare prevăzute la alin. (1), responsabilitatea privind existența instrumentelor financiare la decontare revine:

a) intermediarului care a introdus respectivul ordin de vânzare; sau, după caz,

b) entității autorizate care prestează activități de custodie pentru vânzător, sub condiția confirmării instrucțiunii de decontare de către entitatea respectivă”.

 

Art. 52 Regulamentul CNVM nr. 13/2005 (modificat prin Regulemantul ASF nr. 4/2015)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 52 prevedea faptul că în cazul conturilor de valori mobiliare prevăzute la art. 51 alin. (1) lit. a), depozitarul central evidenția distinct:

a) valorile mobiliare deținute în numele și pe contul participanților;

b) valorile mobiliare deținute în numele și pe contul clienților participanților;

c) valorile mobiliare ce fac obiectul unui contract de garanție, încheiat cu respectarea prevederilor legale în vigoare;

d) valorile mobiliare ce fac obiectul unui împrumut;

e) valorile mobiliare ale deținătorilor legali ce nu au conturi deschise la un participant.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 52 prevede: „În cazul conturilor de instrumente financiare prevăzute la art. 51 alin. (1) lit. a), depozitarul central va evidenția distinct:

a) instrumentele financiare deținute în numele și pe contul participanților;

b) instrumentele financiare deținute în numele și pe contul clienților participanților;

c) instrumentele financiare ce fac obiectul unui contract de garanție, încheiat cu respectarea prevederilor legale în vigoare;

d) instrumentele financiare obiect al sechestrului/popririi;

e) instrumentele financiare ale proprietarilor ce nu au conturi deschise la un participant”.

 

Art. 53 Regulamentul CNVM nr. 13/2005 (modificat prin Regulemantul ASF nr. 4/2015)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 53 alin. (1) dispunea faptul că în cazul conturilor de valori mobiliare prevăzute la art. 51 alin. (1) lit. b), membrii depozitarului central, inclusiv participanții, aveau obligația de a menține subconturi individuale de valori mobiliare pentru clienții ai căror mandatari sunt și de a înregistra zilnic în evidențele proprii deținerile pe fiecare client, în conformitate cu prevederile art. 151 alin. (2) din Legea nr. 297/2004.

Art. 53 alin. (2) prevedea faptul că subconturile prevăzute la alin. (1) erau evidențiate astfel încât să se asigure separarea valorilor mobiliare deținute în nume propriu de cele deținute în numele clienților.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 53 prevede: „(1) În cazul conturilor de instrumente financiare prevăzute la art. 51 alin. (1) lit. b), participanții la sistemul depozitarului central au obligația de a deschide și a menține subconturi pentru clienții proprii și de a înregistra zilnic în evidențele proprii deținerile pe fiecare client, în conformitate cu prevederile art. 151 alin. (2) din Legea nr. 297/2004.

(2) Subconturile prevăzute la alin. (1) vor fi evidențiate astfel încât să se asigure separarea instrumentelor financiare deținute în nume propriu de cele deținute în numele clienților.

(3) Subconturile prevăzute la alin. (1) pot fi:

a) conturi individuale de instrumente financiare în numele proprietarilor de instrumente financiare;

b) conturi globale de instrumente financiare în numele altor entități care sunt autorizate să deschidă conturi de instrumente financiare pentru clienții acestora.

(4) Participanții și/sau, după caz, depozitarul central au următoarele obligații:

a) de a asigura păstrarea în siguranță a instrumentelor financiare înregistrate în conturile menținute de aceștia;

b) de a facilita primirea sau exercitarea de către clienții proprii a drepturilor aferente instrumentelor financiare;

c) de a executa instrucțiunile clienților proprii, conform contractelor cu aceștia;

d) de a nu utiliza instrumentele financiare ale clienților proprii, fără acordul explicit al acestora.

(5) Acordul explicit al clienților prevăzut la alin. (4) lit. d) nu se aplică în situația efectuării de tranzacții de vânzare specială/impusă, în conformitate cu reglementările operatorului sistemului de compensare-decontare.

(6) În cazul unui participant străin la sistemul depozitarului central sau, după caz, al unui client străin al unui participant la sistemul depozitarului central, depozitarul central sau, după caz, participantul la sistemul depozitarului central trebuie să ia măsurile necesare astfel încât să asigure exercitarea drepturilor aferente instrumentelor financiare pe care participantul străin la sistemul depozitarului central sau, după caz, clientul străin le-ar putea menține în numele unor terțe persoane”.

 

Art. 54 Regulamentul CNVM nr. 13/2005 (modificat prin Regulemantul ASF nr. 4/2015)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 54 prevedea faptul că valorile mobiliare ce făceau obiectul unui contract de împrumut și/sau de garanție vor fi înregistrate în conturile de valori mobiliare prevăzute la art. 51 alin. (1).

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 54 se abrogă.

 

Art. 55 Regulamentul CNVM nr. 13/2005 (modificat prin Regulemantul ASF nr. 4/2015)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 55 prevedea faptul că la cererea C.N.V.M. sau a oricăror altor instituții împuternicite prin lege, membrii depozitarului central, inclusiv participanții, care deschid conturi globale de valori mobiliare raportau deținerile pe fiecare client, evidențiate în subconturile individuale ale acestora în sistemul propriu al membrului/participantului, în cel mai scurt timp posibil.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 55 prevede: „La cererea A.S.F., a oricăror altor instituții împuternicite prin lege sau a depozitarului central, participanții depozitarului central care deschid conturi globale de instrumente financiare vor raporta deținerile fiecărui investitor în cel mai scurt timp posibil. În acest sens, participanții au obligația de a solicita și de a transmite informațiile necesare în vederea identificării proprietarului instrumentelor financiare și, după caz, a beneficiarului real”.

 

Art. 61 Regulamentul CNVM nr. 13/2005 (modificat prin Regulemantul ASF nr. 4/2015)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 61 alin. (1) prevedea faptul că depozitarul central trebuia să țină registrele de valori mobiliare în formă electronică și trebuie să dețină un sistem informatic capabil să îndeplinească următoarele funcții de procesare a datelor:

a) executarea operațiunilor de transfer de valori mobiliare pe baza principiului dublei înregistrări, cu verificarea prealabilă a următoarelor condiții:

1. numărul valorilor mobiliare creditate este egal cu numărul valorilor mobiliare debitate și numărul valorilor mobiliare transferate dintr-un cont este egal cu numărul valorilor mobiliare adăugate în contul sau în conturile în care se transferă;

2. contul care urmează a fi debitat conține un număr suficient de valori mobiliare;

3. valorile mobiliare ce urmează a fi transferate sunt libere de sarcini;

b) modificarea valorii nominale a acțiunilor și conversia instrumentelor financiare în acțiuni.

Art. 61 alin. (2) dispunea faptul că depozitarul central purta răspunderea identificării proprietarului unor valori mobiliare dintre cele depozitate în sistemul administrat de acesta, în cazul în care respectivele valori mobiliare sunt înregistrate în conturi individuale; membrii depozitarului central, inclusiv participanții, poartă răspunderea identificării proprietarului unor valori mobiliare dintre cele depozitate în sistemul administrat de depozitarul central, în cazul în care valorile mobiliare respective sunt înregistrate în conturi globale deschise de respectivii membri/participanți în sistemul depozitarului central.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 61 prevede: „(1) Depozitarul central trebuie să țină registrele de instrumente financiare în formă electronică și trebuie să dețină un sistem informatic capabil să îndeplinească următoarele funcții de procesare a datelor:

a) executarea operațiunilor de transfer de instrumente financiare pe baza principiului dublei înregistrări, cu verificarea prealabilă a următoarelor condiții:

1. numărul instrumentelor financiare creditate este egal cu numărul instrumentelor financiare debitate și numărul instrumentelor financiare transferate dintr-un cont este egal cu numărul instrumentelor financiare adăugate în contul sau în conturile în care se transferă;

2. contul care urmează a fi debitat conține un număr suficient de instrumente financiare;

3. instrumentele financiare ce urmează a fi transferate nu sunt indisponibilizate;

b) modificarea valorii nominale a acțiunilor și conversia instrumentelor financiare în acțiuni.

(2) Participanții la sistemul depozitarului central trebuie să țină registrele de instrumente financiare în formă electronică și trebuie să dețină un sistem informatic care să îndeplinească următoarele funcții de procesare a datelor:

a) executarea operațiunilor de transfer de instrumente financiare între subconturile din cadrul unui cont global, pe baza principiului dublei înregistrări, cu verificarea prealabilă a următoarelor condiții:

1. numărul instrumentelor financiare creditate este egal cu numărul instrumentelor financiare debitate și numărul instrumentelor financiare transferate dintr-un cont este egal cu numărul instrumentelor financiare adăugate în contul sau în conturile în care se transferă;

2. contul care urmează a fi debitat conține un număr suficient de instrumente financiare;

3. instrumentele financiare ce urmează a fi transferate nu sunt indisponibilizate;

b) modificarea valorii nominale a acțiunilor și conversia instrumentelor financiare în acțiuni.

(3) Depozitarul central poartă răspunderea identificării proprietarului tuturor instrumentelor financiare depozitate în sistemul administrat de acesta, în cazul în care respectivele instrumente financiare sunt înregistrate în conturi individuale deschise de către depozitarul central în numele proprietarilor de instrumente financiare; în cazul în care instrumentele financiare respective sunt înregistrate în conturi individuale și/sau globale deschise de respectivii participanți în sistemul depozitarului central, participanții depozitarului central poartă răspunderea identificării proprietarului unor instrumente financiare dintre cele depozitate în sistemul administrat de depozitarul central”.

Regulamentul CNVM nr. 13/2005 privind autorizarea și funcționarea depozitarului central, caselor de compensare și contrapărților centrale și alte acte normative – modificări (Regulamentul ASF nr. 4/2015) was last modified: aprilie 3rd, 2015 by Redacția ProLege
0 Shares

Recomandări

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter