Regulamentul Camerei Deputaţilor – modificări (Hotărârea Camerei Deputaților nr. 17/2021)

18 feb. 2021
1 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 5 (1 votes, average: 5,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 47

Actul modificat

Actul modificatorModificări
Regulamentul Camerei Deputaților

(rep. M. Of. nr. 338 din 27 aprilie 2020)

Hotărârea Camerei Deputaților nr. 17/2021 privind modificarea Regulamentului Camerei Deputaților

(M. Of. nr. 163 din 17 februarie 2021)

– modifică: art. 41 alin. (4), art. 60 pct. 11, pct. 13 și pct. 23, art. 135 alin. (1), art. 137 alin. (1).

 

 

Forumul Național de Drept Bancar, ediția a II-a

În M. Of. nr. 163 din 17 februarie 2021 s-a publicat Hotărârea Camerei Deputaților nr. 17/2021 privind modificarea Regulamentului Camerei Deputaților.

Astfel, prin respectivul act normativ se aduc unele modificări Regulamentului Camerei Deputaților.

Vă prezentăm, în continuare, modificările aduse Regulamentului Camerei Deputaților.

 

Art. 41 alin. (4) din Regulamentul Camerei Deputaților (modificat prin Hotărârea Camerei Deputaților nr. 17/2021)

 

Vechea reglementare

 

În vechea reglementare, la art. 41, alin. (4) prevedea:

„(4) Un deputat face parte, în mod obligatoriu, dintr-o singură comisie permanentă, cu excepția membrilor Comisiei pentru regulament, Comisiei de validare, Comisiei pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților naționale, Comisiei pentru tehnologia informației și comunicațiilor, Comisiei pentru egalitatea de șanse pentru femei și bărbați, Comisiei pentru comunitățile de români din afara granițelor țării, Comisiei pentru cercetarea abuzurilor, corupției și pentru petiții și ai Comisiei pentru afaceri europene, care pot face parte și din altă comisie permanentă. Pe durata mandatului, membrii Biroului permanent al Camerei Deputaților pot opta pentru una dintre comisiile permanente și pentru una dintre comisiile stabilite ca excepții în prezentul alineat. Deputații pot face parte și din comisii comune cu Senatul”.

 

Noua reglementare

 

Bibliolex Biblioteca juridica virtuala

Potrivit noii reglementări, la art. 41, alin. (4) se modifică și va avea următorul conținut:

„(4) Un deputat face parte, în mod obligatoriu, dintr-o singură comisie permanentă, cu excepția membrilor Comisiei pentru regulament, Comisiei de validare, Comisiei pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților naționale, Comisiei pentru tehnologia informației și comunicațiilor, Comisiei pentru egalitatea de șanse pentru femei și bărbați, Comisiei pentru comunitățile de români din afara granițelor țării, Comisiei pentru cercetarea abuzurilor, corupției și pentru petiții, Comisiei pentru afaceri europene, Comisiei pentru constituționalitate, Comisiei pentru știință și tehnologie și ai Comisiei pentru tineret și sport, care pot face parte și din altă comisie permanentă. Pe durata mandatului, membrii Biroului permanent al Camerei Deputaților pot opta pentru una dintre comisiile permanente și pentru una dintre comisiile stabilite ca excepții în prezentul alineat. Deputații pot face parte și din comisii comune cu Senatul”.

 

Art. 60 pct. 11, pct. 13 și pct. 23 din Regulamentul Camerei Deputaților (modificat prin Hotărârea Camerei Deputaților nr. 17/2021)

 

Vechea reglementare

 

În vechea reglementare, la art. 60, pct. 11, pct. 13 și pct. 23 prevedeau:

„Comisiile permanente se aleg, de regulă, pe întreaga durată a legislaturii. Constituirea de noi comisii permanente, desființarea de comisii sau modificarea domeniilor de activitate se pot face la începutul fiecărei sesiuni ordinare. Denumirile și domeniile de activitate ale comisiilor permanente sunt următoarele:

(…)

11. Comisia pentru învățământ, știință, tineret și sport

– învățământul de toate formele și gradele; cercetarea științifică; activitatea sportivă; problemele tineretului; protecția proprietății intelectuale.

(…)

13. Comisia juridică, de disciplină și imunități

– constituționalitatea proiectelor de legi și a propunerilor legislative; reglementări în domeniul dreptului civil, penal, contravențional, procedură civilă, penală, administrativă, organizarea judecătorească; alte reglementări cu caracter precumpănitor juridic; probleme de disciplină parlamentară, incompatibilități și imunități.

(…)

23. Comisia pentru știință și tehnologie

– activitatea științifică, promovarea progresului tehnologic, cercetare-dezvoltare, inovație”.

 

Noua reglementare

 

Potrivit noii reglementări, la art. 60, pct. 11, pct. 13 și pct. 23 se modifică și vor avea următorul conținut:

Comisiile permanente se aleg, de regulă, pe întreaga durată a legislaturii. Constituirea de noi comisii permanente, desființarea de comisii sau modificarea domeniilor de activitate se pot face la începutul fiecărei sesiuni ordinare. Denumirile și domeniile de activitate ale comisiilor permanente sunt următoarele:

(…)

11. Comisia pentru învățământ

– învățământul de toate formele și gradele.

(…)

13. Comisia juridică, de disciplină și imunități

– reglementări în domeniul dreptului civil, penal, contravențional, procedură civilă, penală, administrativă, organizarea judecătorească; alte reglementări cu caracter precumpănitor juridic; probleme de disciplină parlamentară, incompatibilități și imunități.

(…)

23. Comisia pentru știință și tehnologie

– activitatea științifică, promovarea progresului tehnologic, cercetare-dezvoltare, inovație, protecția proprietății intelectuale”.

 

Art. 135 alin. (1) din Regulamentul Camerei Deputaților (modificat prin Hotărârea Camerei Deputaților nr. 17/2021)

 

Vechea reglementare

 

În vechea reglementare, la art. 135, alin. (1) prevedea:

„(1) În cazurile de neconstituționalitate constatate potrivit art. 146 lit. a) din Constituția României, republicată, și în situația în care Camera Deputaților a fost prima Cameră sesizată, Biroul permanent, în prima sa ședință care are loc după publicarea deciziei Curții Constituționale în Monitorul Oficial al României, Partea I, va sesiza Comisia juridică, de disciplină și imunități și comisia permanentă sesizată în fond cu proiectul de lege sau propunerea legislativă în vederea reexaminării prevederilor declarate neconstituționale. Aceeași procedură se aplică și pentru cazul în care prevederile respective sunt trimise de la Senat, în calitate de primă Cameră sesizată”.

 

Noua reglementare

 

Potrivit noii reglementări, la art. 135, alin. (1) se modifică și va avea următorul conținut:

„(1) În cazurile de neconstituționalitate constatate potrivit art. 146 lit. a) din Constituția României, republicată, și în situația în care Camera Deputaților a fost prima Cameră sesizată, Biroul permanent, în prima sa ședință care are loc după publicarea deciziei Curții Constituționale în Monitorul Oficial al României, Partea I, va sesiza Comisia pentru constituționalitate și comisia permanentă sesizată în fond cu proiectul de lege sau propunerea legislativă în vederea reexaminării prevederilor declarate neconstituționale. Aceeași procedură se aplică și pentru cazul în care prevederile respective sunt trimise de la Senat, în calitate de primă Cameră sesizată”.

 

Art. 137 alin. (1) din Regulamentul Camerei Deputaților (modificat prin Hotărârea Camerei Deputaților nr. 17/2021)

 

Vechea reglementare

 

În vechea reglementare, la art. 137, alin. (1) prevedea:

„(1) În cazurile de neconstituționalitate constatate potrivit art. 147 alin. (1) din Constituția României, republicată, dispozițiile declarate neconstituționale din legi, din regulamente și din ordonanțele aprobate prin lege își încetează efectele juridice la 45 de zile de la publicarea deciziei Curții Constituționale, termen pe durata căruia aceste dispoziții sunt suspendate de drept. În cazul în care Camera Deputaților a fost prima Cameră sesizată, Biroul permanent va sesiza Comisia juridică, de disciplină și imunități și comisia în al cărei domeniu de activitate se încadrează respectivul act normativ în vederea reexaminării textelor și punerii lor în acord cu prevederile Constituției. Textele revizuite se constituie într-o inițiativă legislativă care se distribuie deputaților. După trecerea unui termen de 7 zile, înăuntrul căruia se pot depune amendamente, cele două comisii elaborează, în termen de 5 zile, un raport asupra inițiativei legislative care se supune dezbaterii și adoptării plenului Camerei Deputaților. Inițiativa legislativă se adoptă cu majoritatea cerută de caracterul actului normativ și se trimite Senatului”.

 

Noua reglementare

 

Potrivit noii reglementări, la art. 137, alin. (1) se modifică și va avea următorul conținut:

„(1) În cazurile de neconstituționalitate constatate potrivit art. 147 alin. (1) din Constituția României, republicată, dispozițiile declarate neconstituționale din legi, din regulamente și din ordonanțele aprobate prin lege își încetează efectele juridice la 45 de zile de la publicarea deciziei Curții Constituționale, termen pe durata căruia aceste dispoziții sunt suspendate de drept. În cazul în care Camera Deputaților a fost prima Cameră sesizată, Biroul permanent va sesiza Comisia pentru constituționalitate și comisia în al cărei domeniu de activitate se încadrează respectivul act normativ în vederea reexaminării textelor și punerii lor în acord cu prevederile Constituției. Textele revizuite se constituie într-o inițiativă legislativă care se distribuie deputaților. După trecerea unui termen de 7 zile, înăuntrul căruia se pot depune amendamente, cele două comisii elaborează, în termen de 5 zile, un raport asupra inițiativei legislative care se supune dezbaterii și adoptării plenului Camerei Deputaților. Inițiativa legislativă se adoptă cu majoritatea cerută de caracterul actului normativ și se trimite Senatului”.

Regulamentul Camerei Deputaților – modificări (Hotărârea Camerei Deputaților nr. 17/2021) was last modified: februarie 18th, 2021 by Redacția ProLege

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter