Regulamentul BNR nr. 17/2012 privind unele condiţii de creditare – modificări (Regulament BNR nr. 6/2018)

20 nov. 2018
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 2174

Recomandări

 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Actul modificat

Forumul Național de Drept Bancar, ediția a II-a
Actul modificator

Sumar

Regulamentul Băncii Naționale a României nr. 17/2012 privind unele condiții de creditare

(M. Of. nr. 855 din 18 decembrie 2012; cu modif. ult.)

Regulamentul Băncii Naționale a României nr. 6/2018 pentru modificarea și completarea Regulamentului Băncii Naționale a României nr. 17/2012 privind unele condiții de creditare

(M. Of. nr. 950 din 9 noiembrie 2018)

 

– modifică: art. 1 alin. (1)-(2), art. 6 alin. (2), art. 8, art. 12 alin. (1) lit. d) și lit. f)-g), art. 13, art. 19, art. 20;

– introduce: art. 3 lit. f), art. 29, Anexa – „- Formular de raportare a creditelor nou-acordate prevăzute la art. 20 din regulament”;

– abrogă: art. 12 alin. (1) lit. e), art. 12 alin. (2)-(3), art. 22 alin. (2).

 

În M. Of. nr. 950 din 9 noiembrie 2018, s-a publicat Regulamentul BNR nr. 6/2018 pentru modificarea și completarea Regulamentului BNR nr. 17/2012 privind unele condiții de creditare.

Astfel, respectivul regulament aduce unele modificări, dar și completări Regulamentului BNR nr. 17/2012 privind unele condiții de creditare (M. Of. nr. 855 din 18 decembrie 2012; cu modif. ult.).

 

Conferința națională de executare silită, ediția a XI-a, Online

Una dintre cele mai importante modificări aduse respectivului regulament vizează dispozițiile art. 29, referitoare la nivelul maxim al gradului de îndatorare. Astfel, la acordarea unui credit, nivelul maxim al gradului total de îndatorare stabilit potrivit art. 12 alin. (1) lit. f) nu poate depăși 40%, iar în cazul persoanelor care nu dețin și nu au deținut în proprietate niciun imobil cu destinație locativă, prin excepție, la acordarea primului credit pentru investiții imobiliare contractat în scopul achiziționării unui imobil ce urmează să fie locuit de debitor, nivelul maxim al gradului total de îndatorare nu poate depăși 45%. Pe de altă parte, fără a aduce atingere dispozițiilor alin. (1), la acordarea unui credit în valută sau indexat la cursul unei valute unei persoane neacoperite în mod natural la riscul valutar, împrumutătorii se asigură că ponderea obligațiilor lunare de plată decurgând din credite sau alte finanțări rambursabile în valută sau indexate la cursul unei valute în veniturile nete lunare luate în considerare, respectiv veniturile din care s-au dedus obligațiile fiscale, nu depășește 20%, cu excepția acordării primului credit pentru investiții imobiliare, contractat în scopul achiziționării unui imobil ce urmează să fie locuit de debitor unei persoane care nu deține și nu a deținut în proprietate niciun imobil cu destinație locativă, când ponderea nu poate depăși 25%.

 

Vă prezentăm, în continuare, modificările și completările aduse Regulamentului BNR nr. 17/2012 privind unele condiții de creditare.

 

Art. 1 alin. (1)-(2) din Regulamentul BNR nr. 17/2012 privind unele condiții de creditare (modificat prin Regulamentul BNR nr. 6/2018)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, la art. 1, alin. (1)-(2) prevedeau:

„(1) Prezentul regulament se aplică:

a) instituțiilor de credit persoane juridice române și sucursalelor instituțiilor de credit, persoane juridice străine;

b) instituțiilor financiare nebancare persoane juridice române și sucursalelor instituțiilor financiare străine, înscrise în Registrul special;

c) instituțiilor de plată persoane juridice române care înregistrează un nivel semnificativ al activității de creditare potrivit Regulamentului Băncii Naționale a României nr. 21/2009 privind instituțiile de plată, cu modificările și completările ulterioare; precum și

d) instituțiilor emitente de monedă electronică persoane juridice române care înregistrează un nivel semnificativ al activității de creditare potrivit Regulamentului Băncii Naționale a României nr. 8/2011 privind instituțiile emitente de monedă electronică,

denumite în continuare împrumutători, și reglementează, pentru scopul menținerii stabilității financiare, unele condiții de acordare și derulare a creditelor pe teritoriul României destinate persoanelor fizice și entităților nefinanciare.

(2) Prevederile art. 3-4, art. 6 alin. (1), art. 7-20 și ale art. 24 din prezentul regulament se aplică și următoarelor categorii de împrumutători:

a) instituțiilor financiare nebancare persoane juridice române și sucursalelor instituțiilor financiare străine, înscrise numai în Registrul general;

b) instituțiilor de plată persoane juridice române și instituțiilor emitente de monedă electronică persoane juridice române, altele decât cele de la alin. (1)”.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 1, alin. (1)-(2) se modifică și vor avea următorul conținut:

„(1) Prezentul regulament stabilește, pentru scopul menținerii stabilității financiare, unele condiții de acordare și derulare a creditelor pe teritoriul României destinate persoanelor fizice și entităților nefinanciare și se aplică următoarelor categorii de entități, denumite în continuare împrumutători:

a) instituțiilor de credit persoane juridice române și sucursalelor instituțiilor de credit, persoane juridice străine;

b) instituțiilor financiare nebancare persoane juridice române și sucursalelor instituțiilor financiare străine, înscrise în Registrul general;

c) instituțiilor de plată persoane juridice române; precum și

d) instituțiilor emitente de monedă electronică persoane juridice române.

(2) Dispozițiile art. 6 alin. (2) nu se aplică următoarelor categorii de împrumutători:

a) instituțiilor financiare nebancare persoane juridice române și sucursalelor instituțiilor financiare străine, înscrise numai în Registrul general;

b) instituțiilor de plată persoane juridice române și instituțiilor emitente de monedă electronică persoane juridice române”.

 

Art. 3 lit. f) din Regulamentul BNR nr. 17/2012 privind unele condiții de creditare (introdus prin Regulamentul BNR nr. 6/2018)

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 3, după lit. e), se introduce o nouă literă, lit. f), cu următorul conținut:

„În înțelesul prezentului regulament, termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificații:

(…)

f) grad total de îndatorare – indicator ce reflectă îndatorarea totală a unui debitor, determinat potrivit art. 13”.

 

Art. 6 alin. (2) din Regulamentul BNR nr. 17/2012 privind unele condiții de creditare (modificat prin Regulamentul BNR nr. 6/2018)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, la art. 6, alin. (2) prevedea:

„(2) În scopul dovedirii conformării cu cerințele aplicabile impuse de regulament, împrumutătorii prevăzuți la art. 1 alin. (1) transmit Băncii Naționale a României – Direcția supraveghere reglementările proprii, în limba română, atât în format electronic, cât și pe suport hârtie, însoțite de hotărârea organului statutar competent care le-a aprobat și de o fundamentare a acestora”.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 6, alin. (2) se modifică și va avea următorul conținut:

„(2) În scopul dovedirii conformării cu cerințele aplicabile impuse de prezentul regulament, împrumutătorii transmit Băncii Naționale a României – Direcția supraveghere reglementările proprii, în limba română, atât în format electronic, cât și pe suport hârtie, însoțite de hotărârea organului statutar competent care le-a aprobat și de o fundamentare a acestora”.

 

Art. 8 din Regulamentul BNR nr. 17/2012 privind unele condiții de creditare (modificat prin Regulamentul BNR nr. 6/2018)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 8 prevedea:

„Art. 8

Împrumutătorii realizează informarea prevăzută la art. 7 alin. (1) și, după caz, la alin. (2) particularizat pentru fiecare solicitare de credit, astfel încât să fie posibilă compararea nivelului obligației de plată periodice aferente finanțării solicitate determinat cu luarea în considerare a cursului de schimb valutar și a ratei dobânzii de la data realizării informării cu nivelul obligației de plată periodice ajustat cu valorile indicate la art. 12 alin. (2) pentru șocul pe cursul de schimb și, după caz, pentru șocul pe rata dobânzii”.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 8 se modifică și va avea următorul conținut:

„Art. 8

Împrumutătorii realizează informarea prevăzută la art. 7 alin. (1) și, după caz, la alin. (2) particularizat pentru fiecare solicitare de credit, astfel încât să fie posibilă compararea nivelului obligației de plată periodice aferente finanțării solicitate determinat cu luarea în considerare a cursului de schimb valutar și a ratei dobânzii de la data realizării informării cu nivelul obligației de plată periodice estimat potrivit art. 7 alin. (1), respectiv alin. (2)”.

 

Art. 12 alin. (1) lit. d) și lit. f) din Regulamentul BNR nr. 17/2012 privind unele condiții de creditare (modificat prin Regulamentul BNR nr. 6/2018)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, la art. 12 alin. (1), lit. d) și lit. f)-g) prevedeau:

„(1) Pentru scopul prezentului regulament, împrumutătorii stabilesc în cadrul reglementărilor proprii, în concordanță cu profilul și strategia lor de risc, cel puțin următoarele:

(…)

d) categoriile de venituri considerate eligibile de către împrumutător, diferențiat pe categorii de clientelă, precum și coeficienții de ajustare aferenți în funcție de gradul de certitudine și de caracterul de permanență ale acestora;

(…)

f) nivelurile maxime admise pentru gradul total de îndatorare, inclusiv fundamentarea acestora, diferențiate pe categoriile de clientelă, pe destinația creditului (de exemplu, credit de consum, credit pentru investiții imobiliare), pe tipul creditului (defalcat în funcție de moneda de exprimare sau, după caz, de indexare, de tipul dobânzii, respectiv fixă ori variabilă, de termenul de acordare a creditului și de comportamentul clientului în legătură cu onorarea serviciului datoriei determinat de calitatea garanției); nivelurile maxime admise pentru gradul total de îndatorare sunt stabilite inclusiv prin luarea în considerare a riscului valutar, a riscului de rată a dobânzii și a riscului de diminuare a veniturilor eligibile disponibile pe perioada de derulare a creditului;

g) metodologia de reconsiderare periodică a coeficienților de ajustare a veniturilor eligibile și nivelurilor maxime admise pentru gradul de îndatorare, în vederea asigurării acurateței acestora pe o bază continuă”.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 12 alin. (1), lit. d) și lit. f)-g) se modifică și vor avea următorul conținut:

„(1) Pentru scopul prezentului regulament, împrumutătorii stabilesc în cadrul reglementărilor proprii, în concordanță cu profilul și strategia lor de risc, cel puțin următoarele:

(…)

d) categoriile de venituri considerate eligibile de către împrumutător, diferențiate pe categorii de clientelă, precum și coeficienții de ajustare aferenți în funcție de gradul de certitudine și de caracterul de permanență ale acestora; coeficienții de ajustare nu se aplică veniturilor de natură salarială aferente contractelor pe durată nedeterminată;

(…)

f) nivelurile maxime admise pentru gradul total de îndatorare, inclusiv fundamentarea acestora, diferențiate pe categoriile de clientelă, pe destinația creditului (de exemplu, credit de consum, credit pentru investiții imobiliare), pe tipul creditului (defalcat în funcție de moneda de exprimare sau, după caz, de indexare, de tipul dobânzii, respectiv fixă ori variabilă, de termenul de acordare a creditului și de comportamentul clientului în legătură cu onorarea serviciului datoriei determinat de calitatea garanției);

g) metodologia de reconsiderare periodică a coeficienților de ajustare a veniturilor eligibile și nivelurilor maxime admise pentru gradul total de îndatorare, în vederea asigurării acurateței acestora pe o bază continuă”.

 

Art. 12 alin. (1) lit. e) din Regulamentul BNR nr. 17/2012 privind unele condiții de creditare (abrogat prin Regulamentul BNR nr. 6/2018)

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 12 alin. (1), lit. e) se abrogă.

 

Art. 12 alin. (2)-(3) din Regulamentul BNR nr. 17/2012 privind unele condiții de creditare (abrogat prin Regulamentul BNR nr. 6/2018)

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 12, alin. (2)-(3) se abrogă.

 

Art. 13 din Regulamentul BNR nr. 17/2012 privind unele condiții de creditare (modificat prin Regulamentul BNR nr. 6/2018)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 13 prevedea:

„Art. 13

Gradul total de îndatorare se determină ca pondere a obligațiilor totale de plată decurgând din credite sau alte finanțări rambursabile în veniturile eligibile din care s-au dedus cheltuielile prevăzute la art. 12 alin. (1) lit. e)”.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 13 se modifică și va avea următorul conținut:

„Art. 13

(1) Gradul total de îndatorare se determină ca pondere a obligațiilor lunare totale de plată decurgând din credite sau alte finanțări rambursabile în veniturile nete lunare luate în considerare, respectiv veniturile din care s-au dedus obligațiile fiscale.

(2) Pentru determinarea gradului total de îndatorare potrivit dispozițiilor alin. (1), în cazul obligațiilor de plată decurgând dintr-o facilitate de creditare de tip revolving, suma luată în considerare de împrumutător nu poate fi mai mică de 3% din plafonul facilității de creditare acordate și se stabilește de împrumutător în reglementările proprii.

(3) Gradul total de îndatorare, calculat potrivit prezentului articol, nu este influențat de impactul menționat la art. 7”.

 

Art. 19 din Regulamentul BNR nr. 17/2012 privind unele condiții de creditare (modificat prin Regulamentul BNR nr. 6/2018)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 19 prevedea:

„Art. 19

Împrumutătorii pot utiliza în activitatea de creditare a persoanelor fizice nivelurile pentru gradul total de îndatorare stabilite și fundamentate în cadrul reglementărilor proprii, doar în măsura în care respectă dispozițiile art. 12 alin. (1) lit. f) și g) și alin. (2)”.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 19 se modifică și va avea următorul conținut:

Art. 19

(1) La acordarea unui credit, nivelul maxim al gradului total de îndatorare stabilit potrivit art. 12 alin. (1) lit. f) nu poate depăși 40%.

(2) În cazul persoanelor care nu dețin și nu au deținut în proprietate niciun imobil cu destinație locativă, prin excepție de la prevederile alin. (1), la acordarea primului credit pentru investiții imobiliare contractat în scopul achiziționării unui imobil ce urmează să fie locuit de debitor, nivelul maxim al gradului total de îndatorare nu poate depăși 45%.

(3) Fără a aduce atingere dispozițiilor alin. (1), la acordarea unui credit în valută sau indexat la cursul unei valute unei persoane neacoperite în mod natural la riscul valutar, împrumutătorii se asigură că ponderea obligațiilor lunare de plată decurgând din credite sau alte finanțări rambursabile în valută sau indexate la cursul unei valute în veniturile nete lunare luate în considerare, respectiv veniturile din care s-au dedus obligațiile fiscale, nu depășește 20%, cu excepția acordării primului credit pentru investiții imobiliare, contractat în scopul achiziționării unui imobil ce urmează să fie locuit de debitor unei persoane care nu deține și nu a deținut în proprietate niciun imobil cu destinație locativă, când ponderea la care se face referire în prezentul alineat nu poate depăși 25%”.

 

Art. 20 din Regulamentul BNR nr. 17/2012 privind unele condiții de creditare (modificat prin Regulamentul BNR nr. 6/2018)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 20 prevedea:

„Art. 20

Pentru împrumutătorii care nu aplică prevederile art. 12 alin. (1) lit. f) și g) și alin. (2), nivelul maxim al gradului de îndatorare total este limitat la 35%, iar nivelul maxim al gradului de îndatorare aferent creditului de consum denominat în valută sau indexat la cursul unei valute, alta decât cea în care debitorul obține veniturile eligibile, nu va putea depăși 10%”.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 20 se modifică și va avea următorul conținut:

Art. 20

(1) Prin excepție de la prevederile art. 19, împrumutătorii pot depăși nivelul maxim al gradului total de îndatorare în cazul:

a) creditelor de consum nou-acordate în fiecare trimestru, în limita a maximum 15% din volumul creditelor de consum acordate de împrumutător în trimestrul anterior;

b) creditelor pentru investiții imobiliare nou-acordate în fiecare trimestru, în limita a maximum 15% din volumul creditelor pentru investiții imobiliare acordate de împrumutător în trimestrul anterior.

(2) Excepția prevăzută la alin. (1) nu se aplică în cazul creditelor a căror valoare depășește echivalentul în lei al sumei de 250.000 euro.

(3) Împrumutătorii pot utiliza excepția prevăzută la alin. (1) numai în relație cu categoria de debitori pentru care pot face dovada, pe baza datelor istorice din portofoliul de creditare propriu, că nivelul suficient al veniturilor de care aceștia dispun asigură premisele pentru administrarea adecvată a riscului de nerambursare la nivelul portofoliului de credite de consum, respectiv al celui de credite pentru investiții imobiliare; în sensul prezentului alineat, un nivel suficient al veniturilor nu poate fi mai mic decât salariul mediu net pe economie.

(4) Împrumutătorii păstrează o evidență corespunzătoare pentru a putea dovedi îndeplinirea cerințelor prevăzute în prezentul articol.

(5) Împrumutătorii raportează trimestrial Băncii Naționale a României – Direcția supraveghere volumul creditelor nou-acordate potrivit prezentului articol prin intermediul formularului prevăzut în anexa la prezentul regulament, semnat de conducătorii instituției. Formularul de raportare se transmite Băncii Naționale a României în termen de 25 de zile de la încheierea trimestrului pentru care se întocmește raportarea.

 (6) Dacă, din informațiile de care dispune, rezultă că utilizarea excepției prevăzute la alin. (1) aduce atingere unei administrări adecvate a riscului de nerambursare, Banca Națională a României – Direcția supraveghere poate impune împrumutătorului în cauză încetarea utilizării excepției”.

 

Art. 22 alin. (2) din Regulamentul BNR nr. 17/2012 privind unele condiții de creditare (abrogat prin Regulamentul BNR nr. 6/2018)

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 12, alin. (2) se abrogă.

 

Art. 29 din Regulamentul BNR nr. 17/2012 privind unele condiții de creditare (introdus prin Regulamentul BNR nr. 6/2018)

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, după art. 28, se introduce un nou articol, art. 29, cu următorul conținut:

„Art. 29

Anexa – Formular de raportare a creditelor nouacordate prevăzute la art. 20 din regulament face parte integrantă din prezentul regulament”.

 

Anexa – „Formular de raportare a creditelor nou-acordate prevăzute la art. 20 din regulament” din Regulamentul BNR nr. 17/2012 privind unele condiții de creditare (introdus prin Regulamentul BNR nr. 6/2018)

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, după mențiunea privind transpunerea normelor Uniunii Europene, se introduce o nouă anexă, anexa – „Formular de raportare a creditelor nou-acordate prevăzute la art. 20 din regulament”, cu următorul conținut:

ANEXĂ

 

    Denumirea instituției:

    Data raportării:

 

FORMULAR

de raportare a creditelor nou-acordate prevăzute la art. 20 din regulament

 

                                                                    – lei –

 ____________________________________________________________________________

|               Denumire indicatori               |Nr. |Trimestrul|Trimestrul|

|                                                 |rd. |n-1*)     |n*)       |

|_________________________________________________|____|__________|__________|

| Volumul total al creditelor de consum           |  1 |          |   \  /   |

| acordate**)                                     |    |          |    \/    |

|                                                 |    |          |    /\    |

|_________________________________________________|____|__________|___/__\___|

| Volumul creditelor de consum nou-acordate       |  2 |   \  /   |          |

| potrivit art. 20 alin. (1) lit. a) din          |    |    \/    |          |

| regulament**)                                   |    |    /\    |          |

|_________________________________________________|____|___/__\___|__________|

| Volumul total al creditelor pentru investiții   |  3 |          |   \  /   |

| imobiliare acordate***)                         |    |          |    \/    |

|                                                 |    |          |    /\    |

|_________________________________________________|____|__________|___/__\___|

| Volumul creditelor pentru investiții imobiliare |  4 |   \  /   |          |

| nou-acordate potrivit art. 20 alin. (1) lit. b) |    |    \/    |          |

| din regulament***)                              |    |    /\    |          |

|_________________________________________________|____|___/__\___|__________|

    *) n – reprezintă trimestrul pentru care se întocmește raportarea.

    **) Se vor avea în vedere toate creditele acordate în trimestrul pentru care se întocmește raportarea și, respectiv, în trimestrul anterior, ce se încadrează în categoria creditelor de consum, inclusiv cele care au fost rambursate și nu se mai regăsesc în sold la finele perioadei pentru care se întocmește raportarea.

    ***) Se vor avea în vedere toate creditele acordate în trimestrul pentru care se întocmește raportarea și, respectiv, în trimestrul anterior, ce se încadrează în categoria creditelor pentru investiții imobiliare, inclusiv cele care au fost rambursate și nu se mai regăsesc în sold la finele perioadei pentru care se întocmește raportarea.

 

       Conducătorul entității,                  Conducătorul compartimentului

       …………………………..         financiar-contabil,

       (numele, prenumele și semnătura)         …………………………..

                                                (numele, prenumele și semnătura)

 

                                         Întocmit

                             ……………………………

                             (numele, prenumele și telefonul)”.

 

Alte dispoziții

 

Potrivit art. II, începând cu data de 1 ianuarie 2019, împrumutătorii se conformează dispozițiilor respectivului regulament, iar cei prevăzuți la art. 1 alin. (1) din Regulamentul BNR nr. 17/2012, cu excepția celor prevăzuți la alin. (2) al aceluiași articol, transmit până la data prevăzută la alin. (1) BNR – Direcția supraveghere modificările reglementărilor proprii realizate în scopul conformării prevederilor regulamentului în forma modificată. De asemenea, împrumutătorii soluționează solicitările de creditare formulate până la data anterior prevăzută, conform normelor proprii aplicabile la data intrării în vigoare a regulamentului.

Conform art. III, nivelul maxim al gradului total de îndatorare prevăzut la art. 19 din Regulamentul BNR nr. 17/2012 nu se aplică creditelor acordate exclusiv în scopul rambursării datoriilor aferente creditelor contractate anterior intrării în vigoare a prezentului regulament.

Regulamentul BNR nr. 17/2012 privind unele condiții de creditare – modificări (Regulament BNR nr. 6/2018) was last modified: noiembrie 19th, 2018 by Redacția ProLege
0 Shares

Recomandări

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter