Regulamentul BNR nr. 5/2013 privind cerinţe prudenţiale pentru instituţiile de credit – modificări (Regulamentul BNR nr. 2/2017)

9 ian. 2018
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 3570
 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 
Actul modificatActul modificatorSumar
Regulamentul BNR nr. 5/2013
(M. Of. nr. 841 din 30 decembrie 2013; cu modif. ult.)
Regulamentul BNR nr. 2/2017
(M. Of. nr. 12 din 5 ianuarie 2018)

– modifică: pct. 45, pct. 47, pct. 48 ale art. 3 alin. (1), art. 255, art. 261 alin. (1), art. 262, art. 263 alin. (3), art. 266, art. 269 alin. (1), art. 269, art. 270-274, art. 275, art. 276, art. 277, art. 278, art. 281 alin. (2), art. 288 alin. (1), art. 664, art. 665, art. 666 alin. (3)-(7), art. 667

– introduce: pct. 53 al art. 3 alin. (1)

– abrogă: pct. 49 al art. 3 alin. (1), art. 258-260, art. 264 și 265, art. 267 și 268, art. 269 alin. (2), (3) și (4), art. 281 alin. (1), art. 281 alin. (3) și (4), art. 282-287, art. 290

În M. Of. nr. 12 din 5 ianuarie 2018, a fost publicat Regulamentul BNR nr. 2/2017 pentru modificarea și completarea Regulamentului BNR nr. 5/2013 privind cerințe prudențiale pentru instituțiile de credit (M. Of. nr. 841 din 30 decembrie 2013; cu modif. ult.).

Potrivit art. I din Regulamentul nr. 2/2017, Regulamentul BNR nr. 5/2013 privind cerințe prudențiale pentru instituțiile de credit, se modifică și se completează.

În continuare, vom prezenta modificările aduse Regulamentului BNR nr. 5/2013 prin Regulamentul BNR nr. 2/2017.

 

Art. 3 alin. (1) pct. 45 din Regulamentul BNR nr. 5/2013 (modificat prin Regulamentul BNR nr. 2/2017)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 3 alin. (1) pct. 45 prevedea:

„(1) În înțelesul prezentului regulament, termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificații:

45. amortizorul de capital pentru riscul sistemic – fondurile proprii pe care o instituție de credit este sau poate fi obligată să le mențină în conformitate cu art. 281-289 din prezentul regulament;”.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 3 alin. (1), pct. 45 se modifică și va avea următorul cuprins:

Conferința națională „Prevenirea și combaterea spălării banilor”. Impactul noii legi asupra profesiilor liberale

„45. amortizorul de capital pentru riscul sistemic – fondurile proprii pe care o instituție de credit este obligată să le mențină în conformitate cu art. 288 din prezentul regulament;”.

 

Art. 3 alin. (1) pct. 47 din Regulamentul BNR nr. 5/2013 (modificat prin Regulamentul BNR nr. 2/2017)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 3 alin. (1) pct. 47 prevedea:

„47. rata amortizorului anticiclic de capital – cota procentuală pe care instituțiile de credit trebuie să o aplice pentru a calcula amortizorul de capital anticiclic specific instituțiilor de credit respective și care este stabilită în conformitate cu art. 258 și art. 259 din prezentul regulament sau, după caz, de autoritatea competentă dintr-un stat terț;”

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 3 alin. (1), pct. 47 se modifică și va avea următorul cuprins:

„47. rata amortizorului anticiclic de capital – cota procentuală pe care instituțiile de credit trebuie să o aplice pentru a calcula amortizorul de capital anticiclic specific instituțiilor de credit respective;”.

 

Art. 3 alin. (1) pct. 48 din Regulamentul BNR nr. 5/2013 (modificat prin Regulamentul BNR nr. 2/2017)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 3 alin. (1) pct. 48 prevedea:

„48. instituție de credit autorizată la nivel național – o instituție de credit care a fost autorizată în România și pentru care Banca Națională a României este responsabilă cu impunerea ratei amortizorului anticiclic de capital, conform recomandării structurii interinstituționale de coordonare în domeniul supravegherii macroprudențiale a sistemului financiar național, denumită în continuare structură de coordonare;”.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 3 alin. (1), pct. 48 se modifică și va avea următorul cuprins:

„48. instituție de credit autorizată la nivel național – o instituție de credit care a fost autorizată în România și pentru care rata amortizorului anticiclic de capital este impusă prin ordin emis de Banca Națională a României, la recomandarea Comitetului Național pentru Supravegherea Macroprudențială;”.

 

Art. 3 alin. (1) pct. 49 din Regulamentul BNR nr. 5/2013 (modificat prin Regulamentul BNR nr. 2/2017)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 3 alin. (1) pct. 49 prevedea:

„49. referențial pentru amortizor – rata de referință a amortizorului anticiclic de capital specific instituției de credit, calculată în conformitate cu art. 258 alin. (2) și (3) din prezentul regulament;”.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 3 alin. (1), pct. 49 se abrogă.

 

Art. 3 alin. (1) pct. 53 din Regulamentul BNR nr. 5/2013 (modificat prin Regulamentul BNR nr. 2/2017)

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 3 alin. (1), după pct. 52 se introduce un nou punct, pct. 53, cu următorul cuprins:

„53. stat terț semnificativ – statul terț care a fost identificat ca fiind semnificativ în urma evaluărilor periodice efectuate de Comitetul Național pentru Supravegherea Macroprudențială”.

 

Art. 255 din Regulamentul BNR nr. 5/2013 (modificat prin Regulamentul BNR nr. 2/2017)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 255 prevedea:

„(1) Prezentul titlu stabilește reguli cu privire la fondurile proprii pe care instituțiile de credit trebuie să le dețină în vederea constituirii amortizoarelor de capital.

(2) Prezentul titlu se aplică instituțiilor de credit autorizate la nivel național și sucursalelor din România ale instituțiilor de credit din state terțe”.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 255 se modifică și va avea următorul cuprins:

„(1) Prezentul titlu stabilește reguli cu privire la fondurile proprii pe care instituțiile de credit trebuie să le dețină în vederea constituirii amortizoarelor de capital.

(2) Prezentul titlu se aplică instituțiilor de credit, persoane juridice române, și sucursalelor din România ale instituțiilor de credit din state terțe.

(3) La recomandarea Comitetului Național pentru Supravegherea Macroprudențială, Banca Națională a României poate emite ordine pentru impunerea ratelor amortizoarelor de capital, cu excepția cazurilor în care expunerile sunt situate în alte state, iar amortizoarele anticiclice de capital stabilite de autoritățile competente sau desemnate din aceste state se aplică în mod direct, conform prevederilor art. 262 alin. (3) și (4). În ordinele emise Banca Națională a României precizează și data de la care instituțiile de credit aplică ratele amortizoarelor de capital.

(4) În situația în care Banca Națională a României decide să respecte recomandările emise de Comitetul Național pentru Supravegherea Macroprudențială, Banca Națională a României informează Comitetul Național pentru Supravegherea Macroprudențială în termen de 10 zile lucrătoare de la adoptarea respectivei decizii.

(5) Banca Națională a României informează Comitetul Național pentru Supravegherea Macroprudențială cu privire la publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a ordinului prin care măsurile recomandate de acesta au fost impuse instituțiilor de credit.

(6) La recomandarea Comitetului Național pentru Supravegherea Macroprudențială, Banca Națională a României poate acorda derogări de la aplicarea anumitor măsuri de reciprocitate în domeniul amortizoarelor de capital instituțiilor care înregistrează expuneri sub un anumit prag.

(7) În cazul în care Banca Națională a României decide să procedeze conform alin. (6), aceasta informează Comitetul Național pentru Supravegherea Macroprudențială cu privire la derogarea acordată și, la recomandarea acestuia, aplică un proces de monitorizare periodică, în vederea efectuării eventualelor ajustări necesare.

(8) În situația în care Banca Națională a României nu este de acord cu oricare dintre elementele cuprinse în recomandarea emisă de Comitetul Național pentru Supravegherea Macroprudențială și, prin urmare, nu respectă măsura recomandată, Banca Națională a României informează Comitetul Național pentru Supravegherea Macroprudențială și transmite acestuia fundamentarea respectivei decizii în termen de 10 zile lucrătoare de la adoptarea acesteia.

(9) Banca Națională a României elaborează periodic analize privind eficiența și eficacitatea instrumentelor macroprudențiale din categoria amortizoarelor de capital aplicate instituțiilor de credit, în vederea formulării de eventuale propuneri care să fie supuse analizei Comitetului Național pentru Supravegherea Macroprudențială, legate de:

a) calibrarea, recalibrarea sau dezactivarea instrumentelor macroprudențiale deja implementate; și/sau

b) activarea unor noi instrumente macroprudențiale, în scopul atenuării riscurilor și vulnerabilităților identificate”.

 

Secț. a 2-a, a 3-a și a 4-a din Cap. III, Titlul IV din Regulamentul BNR nr. 5/2013 (modificat prin Regulamentul BNR nr. 2/2017)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, secț. a 2-a, a 3-a și a 4-a din Cap. III, Titlul IV prevedeau:

„Secț. a 2-a („Stabilirea și calcularea amortizorului anticiclic de capital”)

Art. 258

(1) Banca Națională a României este responsabilă cu impunerea constituirii de către instituțiile de credit a amortizorului anticiclic de capital la nivelul recomandat de structura de coordonare.

(2) Rata adecvată a amortizorului anticiclic de capital se stabilește trimestrial, având în vedere următoarele:

a) referențialul pentru amortizorul anticiclic de capital calculat de structura de coordonare, în vederea orientării sale în procesul de stabilire a ratei amortizorului;

b) orice orientări în vigoare ale Comitetului European pentru Risc Sistemic, emise în conformitate cu art. 135 alin. (1) lit. a), c) și d) din Directiva 2013/36/UE, precum și orice recomandări emise de Comitetul European pentru Risc Sistemic cu privire la stabilirea ratei amortizorului;

c) alte variabile considerate relevante pentru tratarea riscului sistemic ciclic.

(3) În sensul alin. (2) lit. a), referențialul reflectă, într-o manieră relevantă, ciclul de creditare și riscurile datorate creșterii excesive a creditelor în România, luând în considerare în mod corespunzător particularitățile economiei naționale. Referențialul se bazează totodată pe deviația ponderii creditului în produsul intern brut de la tendința sa pe termen lung, având în vedere printre altele:

a) un indicator al creșterii înregistrate de activitatea de creditare în România și, în special, un indicator de reflectare a modificărilor înregistrate de ponderea creditelor acordate în România în produsul intern brut;

b) orice orientări în vigoare ale Comitetului European pentru Risc Sistemic, emise în conformitate cu art. 135 alin. (1) lit. b) din Directiva 2013/36/UE a Parlamentului European și a Consiliului cu privire la accesul la activitatea instituțiilor de credit și supravegherea prudențială a instituțiilor de credit și a firmelor de investiții, de modificare a Directivei 2002/87/CE și de abrogare a Directivelor 2006/48/CE și 2006/49/CE.

(4) Rata amortizorului anticiclic de capital, exprimată ca procent din valoarea totală a expunerii la risc prevăzută la art. 92 alin. (3) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013, determinată de instituțiile de credit care dețin expuneri din credite în România, trebuie să fie între 0% și 2,5%, calibrată în trepte de 0,25 puncte procentuale sau multipli de 0,25 puncte procentuale.

(5) În cazuri justificate pe baza considerentelor prevăzute la alin. (2), se poate stabili o rată a amortizorului anticiclic de capital mai mare de 2,5% din valoarea totală a expunerii la risc prevăzută la art. 92 alin. (3) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013.

(6) În cazul în care structura de coordonare recomandă impunerea pentru prima dată a unei rate a amortizorului anticiclic de capital mai mare de 0 sau în cazul în care structura de coordonare recomandă creșterea ratei amortizorului deja impus la acel moment, Banca Națională a României, la recomandarea structurii de coordonare, impune data de la care trebuie aplicată rata majorată a amortizorului în scopul calculării amortizorului anticiclic de capital specific fiecărei instituții de credit. Data în cauză nu poate depăși 12 luni de la data la care rata majorată a amortizorului a fost anunțată în conformitate cu alin. (7)-(9). În situația în care data este anterioară perioadei de 12 luni, termenul mai scurt pentru punerea în aplicare a amortizorului anticiclic de capital se justifică în baza unor circumstanțe excepționale.

(7) Banca Națională a României anunță trimestrial, prin publicare pe site-ul său, rata stabilită a amortizorului anticiclic de capital. Anunțul include cel puțin următoarele informații:

a) rata amortizorului anticiclic de capital impusă;

b) ponderea creditului în produsul intern brut și deviația acestuia de la tendința pe termen lung;

c) referențialul pentru amortizorul anticiclic de capital, calculat în conformitate cu alin. (2) lit. a) și alin. (3);

d) justificarea pentru rata amortizorului anticiclic de capital;

e) în situația unei creșteri a ratei amortizorului, data de la care instituțiile de credit trebuie să aplice rata majorată a amortizorului în scopul calculării amortizorului anticiclic de capital specific instituției de credit;

f) în cazul în care data menționată la lit. e) este înainte de 12 luni de la data anunțului prevăzut la prezentul alineat, o referire la circumstanțele excepționale care justifică reducerea termenului de la care rata este impusă;

g) în cazul în care nivelul ratei este redus, perioada orientativă pentru care nu se preconizează nicio majorare, stabilită la recomandarea structurii de coordonare, însoțită de o justificare corespunzătoare. Stabilirea perioadei orientative nu reprezintă un angajament pentru structura de coordonare, nici pentru Banca Națională a României.

(8) Banca Națională a României publică anunțul prevăzut la alin. (7) după transmiterea de către structura de coordonare a recomandării privind nivelul ratei amortizorului anticiclic de capital însoțită de informațiile prevăzute la alin. (7) lit. b)-g).

(9) Banca Națională a României transmite trimestrial o notificare Comitetului European pentru Risc Sistemic cu privire la rata stabilită pentru amortizorul anticiclic de capital. În notificarea respectivă, Banca Națională a României include totodată informațiile prevăzute la alin. (7) lit. a)-g). Comitetul European pentru Risc Sistemic publică pe site-ul său nivelul ratei respective, precum și informațiile aduse la cunoștință.

Secț. a 3-a („Recunoașterea unui nivel de peste 2,5% al ratei amortizorului anticiclic de capital”)

Art. 259

(1) În situația în care autoritatea competentă din alt stat membru sau autoritatea competentă dintr-un stat terț stabilește, similar celor prevăzute la art. 258 alin. (4) și alin. (5) din prezentul regulament, o rată a amortizorului anticiclic de capital mai mare de 2,5% din valoarea totală a expunerii la risc prevăzută la art. 92 alin. (3) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013, Banca Națională a României recunoaște, la recomandarea pe care structura de coordonare o poate emite, această rată pentru scopurile calculării, de către instituțiile de credit autorizate la nivel național, a amortizorului anticiclic de capital specific instituției de credit.

(2) În cazul prevăzut la alin. (1), Banca Națională a României anunță recunoașterea prin publicarea pe site-ul propriu. Anunțul include totodată cel puțin următoarele informații:

a) rata amortizorului anticiclic de capital impusă;

b) statul membru sau statul terț căruia i se aplică;

c) în cazul în care rata este majorată, data de la care instituțiile de credit autorizate la nivel național trebuie să aplice această majorare în scopul calculării amortizorului de capital anticiclic specific instituției de credit;

d) în cazul în care data menționată la lit. c) este înainte de 12 luni de la data anunțului prevăzut la prezentul alineat, o referire la circumstanțele excepționale care justifică reducerea termenului de la care rata este impusă.

(3) Banca Națională a României publică anunțul prevăzut la alin. (2) după transmiterea de către structura de coordonare a recomandării privind nivelul ratei amortizorului anticiclic de capital însoțită de informațiile prevăzute la alin. (2) lit. b)-d).

Secț. a 4-a („Decizia privind ratele amortizorului anticiclic de capital aplicabile expunerilor din state terțe”)

Art. 260

(1) Prevederile prezentului articol se aplică indiferent de existența sau absența unei eventuale recomandări privind ratele amortizorului anticiclic de capital pentru expunerile din state terțe, emise de către Comitetul European pentru Risc Sistemic pentru structura de coordonare, conform art. 138 din Directiva 2013/36/UE.

(2) În cazul în care autoritatea competentă dintr-un stat terț nu a stabilit și nu a publicat un amortizor anticiclic de capital pentru acest stat, iar una sau mai multe instituții de credit, persoane juridice române, dețin expuneri din credite localizate în acesta, Banca Națională a României impune, la recomandarea pe care structura de coordonare o poate emite, nivelul ratei amortizorului anticiclic de capital pe care instituțiile de credit, persoane juridice române, trebuie să îl aplice în scopul calculării amortizorului anticiclic de capital specific instituției de credit.

(3) În cazul în care autoritatea competentă dintr-un stat terț stabilește și publică rata amortizorului anticiclic de capital pentru acest stat, Banca Națională a României impune, la recomandarea pe care structura de coordonare o poate emite, aplicarea unei rate diferite pentru acel stat în scopul calculării de către instituțiile de credit, persoane juridice române, a amortizorului anticiclic de capital specific instituției de credit dacă, din motive rezonabile, se consideră că rata stabilită de autoritatea competentă din statul terț nu este suficientă pentru a proteja în mod adecvat aceste instituții de credit împotriva riscurilor determinate de creșterea excesivă a creditării în acel stat.

(4) Fără a aduce atingere alin. (3), o rată a amortizorului anticiclic de capital nu se poate stabili sub nivelul impus de autoritatea competentă din statul terț în afară de cazul în care acest nivel depășește 2,5% din valoarea totală a expunerii la risc prevăzută la art. 92 alin. (3) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013, determinată de instituțiile de credit care înregistrează expuneri din credite situate în statul terț.

(5) În cazul în care se stabilește, conform alin. (2)-(4), o rată a amortizorului anticiclic de capital pentru un stat terț superioară celei existente, Banca Națională a României, la recomandarea structurii de coordonare, stabilește data de la care instituțiile de credit autorizate la nivel național trebuie să aplice acest nivel, în scopul calculării amortizorului anticiclic de capital specific instituției de credit. Data în cauză nu poate depăși 12 luni de la data la care rata majorată a amortizorului a fost anunțată în conformitate cu alin. (6). În situația în care data este anterioară perioadei de 12 luni, termenul mai scurt se justifică în baza unor circumstanțe excepționale.

(6) Banca Națională a României anunță pe site-ul propriu impunerea oricărei rate pentru amortizorul anticiclic de capital aferent unui stat terț în conformitate cu alin. (2)-(4) ale prezentului articol. În plus, Banca Națională a României include în cadrul anunțului respectiv următoarele informații:

a) rata amortizorul anticiclic de capital și statul terț căruia i se aplică;

b) o justificare pentru rata respectivă;

c) data de la care instituțiile de credit trebuie să aplice nivelul majorat al ratei în scopul calculării amortizorului anticiclic de capital specific instituției de credit în cazul în care valoarea ratei este stabilită pentru prima dată peste zero sau este majorată;

d) în cazul în care data menționată la lit. c) este înainte de 12 luni de la data anunțului prevăzut la prezentul alineat, o referire la circumstanțele excepționale care justifică reducerea termenului de la care rata este impusă.

(7) Banca Națională a României publică anunțul prevăzut la alin. (6) după transmiterea, de către structura de coordonare, a recomandării privind nivelul ratei amortizorului anticiclic de capital și statul terț căruia i se aplică, însoțită de informațiile prevăzute la alin. (6) lit. b)-d)”.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la Titlul IV, Cap. III, secț. a 2-a, a 3-a și a 4-a se abrogă.

 

Art. 261 alin. (1) din Regulamentul BNR nr. 5/2013 (modificat prin Regulamentul BNR nr. 2/2017)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 261 alin. (1) prevedea:

„(1) Rata amortizorului anticiclic de capital specific instituției de credit este egală cu media ponderată a ratelor amortizorului anticiclic de capital care se aplică în jurisdicțiile în care sunt situate expunerile relevante din credite ale instituției de credit sau care se aplică pentru scopurile prezentului articol, în temeiul art. 260 alin. (2) sau alin. (3)-(4)”.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 261, alin. (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

„(1) Rata amortizorului anticiclic de capital specific instituției de credit este egală cu media ponderată a ratelor amortizorului anticiclic de capital care se aplică pentru jurisdicțiile în care sunt situate expunerile relevante din credite ale instituției de credit, potrivit prevederilor prezentului regulament și ordinelor emise de Banca Națională a României în materia amortizoarelor de capital”.

Regulamentul BNR nr. 5/2013 privind cerințe prudențiale pentru instituțiile de credit – modificări (Regulamentul BNR nr. 2/2017) was last modified: ianuarie 9th, 2018 by Redacția ProLege

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter